Informacije o Velikoj Britaniji

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Ulazak u UK je moguć samo sa prethodno pribavljenom vizom. Vize ili turističke propusnice se ne mogu dobiti na graničnim prelazima.

Građanima Srbije potrebna je viza i prilikom tranzita, čak i kada ne prolaze kroz pasošku kontrolu, već odmah nastavljaju putovanje (Direct Airside Transit Visa). Izuzetak od obaveze pribavljanja tranzitne vize postoji za lica koja imaju sve potrebne dokumente, vizu za zemlju krajnje destinacije i nastavljaju putovanje vazdušnim putem u roku od 24 časa, i to samo ukoliko istovremeno poseduju i jedan od sledećih dokumenata: a) važeću vizu (uključujući i tranzitnu) za ulazak u Australiju, Kanadu, Novi Zeland ili SAD i važeću avionsku kartu za putovanje iz tih zemalja u druge zemlje; b) važeću avio kartu za putovanje preko UK na putu iz Australije, Kanade, Novog Zelanda ili SAD u drugu zemlju, ukoliko putnik u tranzitu ne prolazi preko UK više od šest meseci od datuma kada je poslednji put sa važećom vizom boravio u ovim zemljama (uključujući i tranzit); c) važeću Stalnu boravišnu kartu USA I-551 izdatu posle 21.04.1998; d) važeću Stalnu boravišnu kartu Kanade izdatu posle 28.06.2002; e) važeću jedinstvenu D vizu za ulazak u neku od zemalja EEZ; f) važeću jedinstvenu dozvolu boravka izdatu od zemlje EEZ; Za detalje pogledati:  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/

Za ulazak u UK državljanima Srbije nije potreban dokaz o vakcinaciji.
Diskreciono je pravo imigracionog službenika UK da odbije ulazak u UK licu za koje ima razloga da sumnja da dolazi sa ciljem zbog koga mu je viza izdata.
Unošenje i iznošenje novca u gotovini do 10.000 evra ne podleže dokazivanju porekla, a uz dokaz o podizanju novca iz banke, moguće je nositi i veću količinu;
Unošenje akciznih roba dozvoljeno je do količine koja se razumno može smatrati da je za ličnu upotrebu (uobičajeno litar pića i boks cigareta). Unos mesa, mlečnih proizvoda i meda nije dozvoljen.

Unos oružja u UK moguć je samo radi učešća na takmičenjima i po prethodno pribavljenoj dozvoli policije, koju pribavlja organizator takmičenja.
Životinje koje se unose u UK moraju posedovati odgovarajući «pasoš», čip po ISO standardu (pets), ne smeju 6 meseci pre toga boraviti ni u jednoj od država izvan EU ili sa liste izuzetih zemalja, a ukoliko se leče od krpelja ili pantljičare potrebno je da su poslednju terapiju primile najkasnije 48 časova pre putovanja. Detaljnije informacije mogu se dobiti preko www.defra.gov.uk ili mailom helpline@defra.gsi.gov.uk

TRANSPORT

Svi aerodromi u UK su odlično povezani železnicom ili metroom sa gradovima. Vozovi uglavnom kreću i stižu na vreme, a železnička mreža je veoma razgranata. Cena železničkih karata je povoljnija ukoliko se nabavi unapred, važi samo za voz koji polazi u navedeno vreme i nije moguće vratiti neiskorišćene karte.

Kao i u ostalim EU zemljama, naši građani mogu tokom privremenog boravka u UK (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska u UK), odnosno tranzita, sa validnom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati bilo kojim «malim» motornim vozilom. Nije neophodno da poseduju i međunarodnu vozačku dozvolu. Ovo se odnosi na upravljanje vozilima (i motorciklima) u kategoriji navedenoj u dozvoli i to za vozila do 3,5 t i sa maks. do 8 sedišta. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi), koja je navedena u vozačkoj dozvoli, samo ukoliko su tim vozilima ušli u UK i ukoliko su pomenuta vozila registrovana van UK. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, može se aplicirati za vozačku dozvolu UK, ali je neophodno ponovno polaganje vozačkog ispita.

Opšte ograničenje brzine u naseljenim mestima je 30, na lokalnim putevima 40, a na autoputevima 70 milja na sat. Izuzetno je razgranata mreža automatskih kamera na važnijim saobraćajnicama. Vozila moraju biti osigurana na ime vozača, a voziti vozilo bez osiguranja smatra se ozbiljnim ugrožavanjem bezbednosti saobraćaja. Kazne se uobičajeno kreću od 60 (parkiranje), do 120 funti (prekoračenje brzine ili vožnja trakom rezervisanom za autobuse). Ulazak u uži gradski centar Londona autom podrazumeva plaćanje 8 funti po danu ili dnevnu kaznu od 50 funti.

BEZBEDNOST

Prema proceni britanskog MUP-a, trenutni nivo opasnosti od međunarodnog terorizma za UK je znatan. Nemamo saznanja koja bi ukazivala na potrebu odlaganja putovanja.
Iako se UK smatra bezbednom zemljom, opasnost od kriminalnih radnji je prisutna i to posebno u predgrađima većih gradova. Najčešće se radi o slučajevima dzeparenja na mestima koja su od interesa za turiste, ali su moguće i prevare u menjačnicama, pa sugerišemo da se pre razmene novca  turista raspita koliko funti dobija za sumu koju namerava da zameni.

Centralni telefon za pomoć policije, hitne pomoći i vatrogasaca je 999, a građani se mogu obratiti i najbližoj policijskoj stanici.

Eventualni gubitak pasoša se mora prijaviti najbližoj policijskoj stanici radi izdavanja odgovarajuće potvrde o gubitku, na osnovu koje se kasnije stranka može obratiti Ambasadi radi izdavanja putnog lista koji će joj omogućiti povratak u Srbiju. Preporučuje se da fotokopirate pasoš. Fotokopija će olakšati i ubrzati izradu putnog lista u slučaju gubitka/krađe pasoša.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Na teritoriji UK trenutno ne postoje područja na kojima vladaju epidemije ili zarazne bolesti. Građanima Srbije nije potrebna vakcinacija pre ili nakon putovanja u UK.
Putnici iz Srbije koji tokom boravka u UK imaju akutne zdravstvene probleme mogu se, prema bilateralnom Sporazumu o socijalnom osiguranju, obratiti lokalnim zdravstvenim stanicama i biće oslobođeni plaćanja troškova hitne zdravstvene zaštite, uključujući i troškove bolničkog lečenja za urgentna  stanja koja su nastupila nakon dolaska u UK. Ukoliko se međutim radi o hroničnom oboljenju, čije se stanje pogoršalo nakon dolaska u UK, putnik će morati da snosi troškove pružene zdravstvene usluge. Pre putovanja, pribavite informaciju preko nadležne službe socijalnog osiguranja u Srbiji o uslovima zdravstvenog osiguranja tokom boravka u UK.  Detaljnije informacije o zdravstvenoj politici UK mogu se naći na internet stranici Department of Health www.dh.gov.uk ili +44.20.7210.4850, a o konkretnim uslugama na stranici National Health Service (NHS) www.nhs.uk ili na tel +44.845.4647.
Opšta sanitarana situacija je dobra. Voda sa česme se može korisiti za piće.

NOVAC

Za plaćanje se koristi isključivo funta (oko 1,2 Eur).
Moguće je koristiti platne kartice banaka iz Srbije
U Londonu se od prevoza može koristiti metro, autobus i laka železnica. Za plaćanje transporta najpovoljnije je koristiti «Oyster» karticu, o čemu se detaljno moće saznati preko internet linka http://www.londontoolkit.com/briefing/oystercard.htm.
Ostali gradovi povezani su mrežom autobusa i vozova. Korisni linkovi:
www.transportdirect.info, ojp.nationalrail.co.uk,  www.traveline.org.uk i drugi.
Cene u mnogobrojnim ugostiteljskim objektima značajno variraju, ali je za oko 20-tak funti moguće pristojno ručati.
Cena prenoćišta varira, u zavisnosti od kategorije smeštaja (informacije dostupne preko odgovarajućih vebsajtova).

OSTALO

Preporučljivo je izbegavati svaki fizički kontakt ili započinjanje razgovora sa decom, deljenje komplimenata roditeljima, slikanje dece i sl.
Izbegavati neproverene firme i ponude koje izgledaju suviše povoljno. Novac  za usluge nikada ne uplaćivati na privatne račune niti slati na ime preko agencija za transfer novca. Savetuje se ekstremna opreznost prilikom kupovine preko interneta ili na ulici, posebno kada prodavac nudi nerealne cene, insistira na ekskluzivnosti ponude ili brzini uplate.
Konzularna zaštita: U Londonu se nalazi Ambasada R. Srbije, 28 Belgrave Square, London SW1X 8QB,  tel. +44 207 235 90 49, faks: +44 207 235 7092, e-mail: london@serbianembassy.org.uk“> london@serbianembassy.org.uk