Kontinent: Južna Amerika
Glavni grad: Lima
Broj stanovnika: 27.000.000
Službeni jezik: španski
Valuta: sol
Vizni režim Srbije Vizni režim Perua
Potrebna viza za dolazak u Srbiju: Da Potrebna viza za odlazak u Peru: Ne
Diplomatski pasoš: Ne Diplomatski pasoš: Ne
Službeni pasoš: Ne Službeni pasoš: Ne
Maksimalan boravak u Srbiji: 90 Maksimalan boravak: 90
Obrazac za vizu R Srbije LINK Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza, ali je u putnom listu ili notu ambasade RS neophodno uneti itinerer (opis puta) nosioca putnog lista.

NAPOMENA:

Srpskim državljanima, nosiocima običnih pasoša, nije potrebna viza za turističku posetu i boravak u Peruu do 90 dana.

U skladu sa peruanskim zakonima, elektronski predmeti poput kamera, muzičkih uređaja, kompjutera i sl. moraju se prijaviti prilikom ulaska u zemlju.

Vlada Perua zabranjuje izvoz arheoloških predmeta, primeraka kolonijalne umetnosti i pojedinih predmeta iz prirode, poput fosila. Ovde spadaju i predmeti iz prekolonijalnog perioda, koji se smatraju nacionalnom kulturnom baštinom. Takođe je zabranjeno iznošenje iz prirodnih staništa ili van zemlje pojedinih vrsta ptica i biljaka.

Informacije o unosu životinja mogu se dobiti u peruanskoj Nacionalnoj službi za sanitarnu bezbednost (SENASA), na telefon +511 3133300 ili preko sajta www.senasa.gob.pe.

Nema posebnih karakteristika u vezi sa običajima u Peruu, koji su slični evropskim, sa izuzetkom udaljenih delova zemlje.

Raspored godišnjih doba u Peruu je u skladu sa njenim geografskim položajem na južnoj hemisferi, sa relativno hladnijim i vlažnim periodom od marta do novembra, odnosno toplijim ostalim mesecima.

Adresa Ambasade Perua koja pokriva Srbiju: Bd. Lacul Tei No 29, ET2, AP4, Sector 2 ,
Bucharest, Romania, Tel: (+ 4021) 2111-816, Fax: (+ 4021) 2111-818 ,
Consular Section: Tel: (+ 4021) 2111-819, Fax: (+ 4021) 2111-818
email: embajada.peru.bk-ro@yahoo.com
web: www.embajadaperu.ro
_________________________________________
Konzulat Perua u Srbiji: Beograd, Kancelarija: Surdulička 5, Honorary Consul: Mr. Miodrag COLIĆ, Tel: 369-9808, Fax: 369-9799, email: consulperu.belgrado@yahoo.com

NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u R Srbiju UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.
Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.
Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.
Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje privremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.

Pročitajte i:

Turistički vodič – Informator – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije za preko 100 stranih država
Vizni režim Republike Srbije i vizni režim drugih država prema Republici Srbiji
Izgled pasoša svih država sveta