Albanija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Albanija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacija o Albaniji

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Važeća lična karta može se koristiti za putovanje u Albaniju.

Državljani Srbije koji poseduju važeću putnu ispravu, ili biometrijsku ličnu kartu, mogu ući, biti u tranzitu i boraviti u Albaniji bez vize 90, u periodu od 180 dana od datuma prvog ulaska na teritoriju zemlje. Maloletnim licima ulazak u Albaniju moguć je isključivo s pasošem.

Državljani  Srbije koji nameravaju da u Albaniju putuju preko južne srpske pokrajine Kosova i Metohije prelaskom administrativnih linija u Merdaru, Jarinju ili Brnjaku sa sobom moraju imati važeću biometrijsku ličnu kartu, a za decu Izvod iz matične knjige rođenih, na koji je neophodno zalepiti ili zaheftati fotografiju deteta.

Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja je 3 meseca, a rok važenja pasoša radi regulisanja boravka je 6 meseci. Posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije obavezno, ali se preporučuje. Potrebno je posedovanje 50 evra po danu boravka.

REŽIM ULASKA DRŽAVLJANA SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije mogu ući u Albaniju bez posebnih uslova. Nije potreban PCR test, niti se izriče mera karantina.

Može se uneti i izneti najviše 10.000 evra, a akcizne robe (kafa, viski, sokovi, gorivo, ulje za podmazivanje, cigarete, čajevi u velikom pakovanju, pivo i vino) mogu se unositi u količinama dovoljnim za lične potrebe.

Za unošenje i iznošenje lovačkog oružja potrebno je pribaviti dozvolu od Ministarstva za zaštitu čovekove okoline R. Albanije. Pri ulasku u zemlju, pokazuje se kompletna dokumentacija u vezi oružja,. Treba pripremiti i fotokopije dokumentacije radi predaje pograničnim organima.

Ulaz kućnim ljubimcima je moguć uz pasoš vakcinacije veterinarske ambulante i potvrde veterinara da je ljubimac zdrav.

Kontakt pograničnih i carinskih organa: „HANI HOTIT“ – tel.+355694110262 iz pravca Tuzi – C. Gora ( hanihotit@mrp.gov.al); „MURIĆAN“ iz pravca Bara – Ulcinja (muriqan@mrp.gov.al), tel.0355 26290070; „ĆAFE THANA“ iz pravca Makedonije (qafethana@mrp.gov.al), tel.0355 8326166.

Zahtev za dozvolu boravka stranac podnosi regionalnom organu nadležnom za granicu i migraciju lično, odnosno preko zakonskog zastupnika, a zahtev može da se podnese i preko elektronskog sistema. Putna isprava treba da je važeća najmanje tri meseca duže od perioda za koji se traži dozvola boravka.

Uz obrazac zahteva, prilaže se fotokopija važeće putne isprave sa kojom je lice ušlo u Albaniju, dve fotografije ne starije od šest meseci, kao i fotokopije važnijih stranica pasoša (strana sa slikom i podacima), strana na kojoj su vize tipa D, ulazni i izlazni pečati, uverenje da se ne nalazi pod istragom i da nije osuđivan, da ima obezbeđen prikladan smeštaj u Albaniji (ugovor o kupovini ili zakupu nepokretnosti i dr.), kao i potvrdu da je zdravstveno osiguran.

Jedini međunarodni aerodrom u Albaniji je „Majka Tereza“ koji se nalazi u blizini Tirane.

Najveće luke su Drač, Valona i Saranda.

Stanje železničke mreže je slabo, nije elektrificirana i slabo je povezana sa drugim zemljama. Osnovne veze prema Crnoj Gori su Skadar-Tirana i Makedoniji, Pogradec-Tirana, a prema moru Tirana-Drač i Tirana-Valona.

Putna mreža je u celini dobra, postoji put sa četiri trake koji povezuje Tiranu i Drač. Za razliku od lokalnih, regionalni putevi su u dobrom stanju. U toku je izgradnja i proširenje putne mreže na mnogim pravcima, pa se predlaže dodatna opreznost. Na autoputu u izgradnji Tirana-Elbasan, prema makedonskoj granici, u leto 2013. godine otvoren je tunel kroz planinu „Kraba“, što je olakšalo i skratilo putovanje. Međutim, na ovom putu su u poslednje vreme učestali udesi, što zahteva dodatni oprez i povećanu pažnju prilikom putovanja.

Od dokumenata za upravljanje vozilom nije potrebna međunarodna vozačka dozvola i zeleni karton.

Najvažniji saobraćajni prekršaji su: nevezivanje pojaseva-kazna od 250 do 1000 ljeka; prekoračenje brzine i vožnja pod uticajem alkohola-kazna od 250-10.000 ljeka i oduzimanje vozačke dozvole na period od 1-12 meseci.

BEZBEDNOST

Česti zemljotresi i poplave u zemlji, pogotovu u priobalnom delu.

Korisni telefoni:

Policija: 129
Hitna pomoć: 127
Vatrogasci: 12.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

U Albaniji, zbog panedemije virusa COVID – 19, na snazi je zabrana kretanja od 22- 6 časova. I dalje raste broj zaraženih koji u proseku iznosi preko 25%. Četiri bolnice koje rade u COVID sistemu prenatrpane su pacijentima pa se bolesnici u većini slučajeva leče kod kuće uz konsultacije s porodičnim lekarom.

Nema područja u kojima vladaju epidemije i zarazne bolesti. Opšta sanitarna situacija je povoljna, sa napomenom da voda iz vodovoda nije za piće, već se koristi kao tehnička voda, a pije se flaširana voda.

Zdravstvene ustanove koje pružaju kvalitetne usluge su: AMERIČKA BOLNICA u Tirani tel. +355 4235 7535, PRAVOSLAVNA KLINIKA u Tirani tel. +355 436 0925 i UNIVERZITETSKA KLINIKA „MAJKA TEREZA“ u Tirani, tel.+355 04236 3000 ili +355 04236 3001 ili +355 4236 2630.

NOVAC

Lokalna valuta je LEK i njegova vrednost u decembru 2010. je evro=138.5 leka, odnosno, 1 dolar=105.4 leka, kurs je „plivajući“. U hotelima, većim trgovinskim centrima, radnjama i sl. moguće je koristiti platne kartice naših banaka koje imaju devizno pokriće za plaćanje.

Okvirne cene taksi prevoza kreću se od 300-500 ljeka, autobuske karte na relaciji Tirana-Drač oko 100 ljeka, Tirana-Skadar, 300 ljeka, Tirana-Valona 300 ljeka. Cene ishrane u restoranima su vrlo slične cenama u Srbiji, cene prenoćišta idu od 40 evra, a posete lekaru se kreću od 20-40 evra.

OSTALO

Izuzetno važno poštovati saobraćajnu signalizaciju i ograničenje brzine na auto, magistralnim i regionalnim putevima kroz zemlju jer su česte kontrole radara saobraćajne policije. Telefon nacionalne Agencije za turizam Albanije je 0355 04 2260224.

U Albaniju možete putovati preko međunarodnog aerodroma „Majka Tereza“ koji se nalazi u blizini Tirane. Air Serbia ima četiri avio linije nedeljno, let traje oko 60 min. Iz Tirane svakodnevno saobraćaju tri autobuske linije za Prizren i Prištinu odakle, uz pauzu od 30 – 45 min, put se može nastaviti za Beograd ili ostale gradove u Srbiji.

Srbija- Albanija udaljenost

Srbija-Albanija

O Simon

Osnivač, webmaster, SEO master i web dizajner sajtova: KoZnaZna, Dijetica, Avionom, Rentiranje, EU Media Group