Albanija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Albanija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacija o Albaniji

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja je 3 meseca, a rok važenja pasoša radi regulisanja boravka je 6 meseci. Posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije obavezno, ali se preporučuje. Potrebno je posedovanje 50 evra po danu boravka.

Može se uneti i izneti najviše 10.000 evra, a akcizne robe (kafa, viski, sokovi, gorivo, ulje za podmazivanje, cigarete, čajevi u velikom pakovanju, pivo i vino) mogu se unositi u količinama dovoljnim za lične potrebe.

Za unošenje i iznošenje lovačkog oružja potrebno je pribaviti dozvolu od Ministarstva za zaštitu čovekove okoline R. Albanije. Pri ulasku u zemlju, pokazuje se kompletna dokumentacija u vezi oružja,. Treba pripremiti i fotokopije dokumentacije radi predaje pograničnim organima.

Unošenje i iznošenje kućnih ljubimaca je moguće uz „pasoš“ kućnog ljubimca, overenu potvrda o primljenim vakcinama, potvrdu veterinara da životinja može da putuje i mikročipa sa brojem.

Kontakt pograničnih i carinskih organa: „HANI HOTIT“ – tel.+355694110262 iz pravca Tuzi – C. Gora ( hanihotit@mrp.gov.al); „MURIĆAN“ iz pravca Bara – Ulcinja (muriqan@mrp.gov.al), tel.0355 26290070; „ĆAFE THANA“ iz pravca Makedonije (qafethana@mrp.gov.al), tel.0355 8326166.

Zahtev za dozvolu boravka stranac podnosi regionalnom organu nadležnom za granicu i migraciju lično, odnosno preko zakonskog zastupnika, a zahtev može da se podnese i preko elektronskog sistema. Putna isprava treba da je važeća najmanje tri meseca duže od perioda za koji se traži dozvola boravka.

Uz obrazac zahteva, prilaže se fotokopija važeće putne isprave sa kojom je lice ušlo u Albaniju, dve fotografije ne starije od šest meseci, kao i fotokopije važnijih stranica pasoša (strana sa slikom i podacima), strana na kojoj su vize tipa D, ulazni i izlazni pečati, uverenje da se ne nalazi pod istragom i da nije osuđivan, da ima obezbeđen prikladan smeštaj u Albaniji (ugovor o kupovini ili zakupu nepokretnosti i dr.), kao i potvrdu da je zdravstveno osiguran.

Jedini međunarodni aerodrom u Albaniji je „Majka Tereza“ koji se nalazi u blizini Tirane.

Najveće luke su Drač, Valona i Saranda.

Stanje železničke mreže je slabo, nije elektrificirana i slabo je povezana sa drugim zemljama. Osnovne veze prema Crnoj Gori su Skadar-Tirana i Makedoniji, Pogradec-Tirana, a prema moru Tirana-Drač i Tirana-Valona.

Putna mreža je u celini dobra, postoji put sa četiri trake koji povezuje Tiranu i Drač. Za razliku od lokalnih, regionalni putevi su u dobrom stanju. U toku je izgradnja i proširenje putne mreže na mnogim pravcima, pa se predlaže dodatna opreznost. Na autoputu u izgradnji Tirana-Elbasan, prema makedonskoj granici, u leto 2013. godine otvoren je tunel kroz planinu „Kraba“, što je olakšalo i skratilo putovanje. Međutim, na ovom putu su u poslednje vreme učestali udesi, što zahteva dodatni oprez i povećanu pažnju prilikom putovanja.

Od dokumenata za upravljanje vozilom potrebna je međunarodna vozačka dozvola i zeleni karton

Najvažniji saobraćajni prekršaji su: nevezivanje pojaseva-kazna od 250 do 1000 ljeka; prekoračenje brzine i vožnja pod uticajem alkohola-kazna od 250-10.000 ljeka i oduzimanje vozačke dozvole na period od 1-12 meseci.

BEZBEDNOST

Od bezbednosnih rizika, postoji potencijalna opasnost od sitnog kriminala, dzeparenja i sl.. Skreće se pažnja na opreznost neophodnu za učešće u saobraćaju, bilo u ulozi pešaka ili vozača, jer postoji visok stepen slobode ponašanja svih učesnika. Nadležni organi su maksimalno tolerantni prema domaćim vozačima, dok su prema stranim vozačima znatno strožiji. Napominjemo da u Albaniji, stalno ili povremeno, boravi veliki broj Albanaca sa KiM i iz Makedonije.

Korisni telefoni:

Policija: 129
Hitna pomoć: 127
Vatrogasci: 12.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Nema područja u kojima vladaju epidemije i zarazne bolesti. Opšta sanitarna situacija je povoljna, sa napomenom da voda iz vodovoda nije za piće, već se koristi kao tehnička voda, a pije se flaširana voda.

Zdravstvene ustanove koje pružaju kvalitetne usluge su: AMERIČKA BOLNICA u Tirani tel. +355 4235 7535, PRAVOSLAVNA KLINIKA u Tirani tel. +355 436 0925 i UNIVERZITETSKA KLINIKA „MAJKA TEREZA“ u Tirani, tel.+355 04236 3000 ili +355 04236 3001 ili +355 4236 2630.

NOVAC

Lokalna valuta je LEK i njegova vrednost u decembru 2010. je evro=138.5 leka, odnosno, 1 dolar=105.4 leka, kurs je „plivajući“. U hotelima, većim trgovinskim centrima, radnjama i sl. moguće je koristiti platne kartice naših banaka koje imaju devizno pokriće za plaćanje.

Okvirne cene taksi prevoza kreću se od 300-500 ljeka, autobuske karte na relaciji Tirana-Drač oko 100 ljeka, Tirana-Skadar, 300 ljeka, Tirana-Valona 300 ljeka. Cene ishrane u restoranima su vrlo slične cenama u Srbiji, cene prenoćišta idu od 40 evra, a posete lekaru se kreću od 20-40 evra.

OSTALO

Telefon nacionalne Agencije za turizam Albanije je 0355 04 2260224.

Srbija- Albanija udaljenost

Srbija-Albanija

Simon

O Simon

Osnivač, webmaster, SEO master i web dizajner sajtova: KoZnaZna, Dijetica, Avionom, Rentiranje, EU Media Group