Alžir – vizni režim

Alžir – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Alžira za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza je potrebna
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Maksimalan boravak: 90 dana


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Alžir:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NAPOMENA za Vizni režim Srbije:

NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Alžir:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Nosiocima pasoša Republike Srbije potrebna je viza koja se pribavlja u Ambasadi Alžira u Beogradu. Nosiocima diplomatskih i službenih pasoša RS alžirska viza nije potrebna. Polisa zdravstvenog osiguranja nije neophodna, ali se preporučuje. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja je 6 meseci, a rok važenja pasoša radi regulisanja boravka je 6 meseci od dana apliciranja za vizu.

Opširnije oko vize za Alžir:

Vrste viza za Alžir:

  • Poslovna ili profesionalna viza: uz zahtev za ovaj tip vize, potrebno je priložiti: pismo poslodavca (putni nalog) i/ili pozivno pismo alžirskog partnera ili potvrdu o pokrivanju troškova boravka koju izdaje telo koje poziva.
  • Radna viza: uz zahtev je potrebno priložiti radnu dozvolu izdatu od strane nadležih alžirskih vlasti. Radna viza se odobrava licu koje ima ugovor o radu i privremenu radnu dozvolu koja se izdaje pre nego što nadležne službe zadužene za rad izdaju radnu dozvolu kao i potvrdu overenu od strane tih istih službi a kojom se poslodavac obavezuje da će pokriti troškove povratka u matičnu zemlju stranog radnika odmah po okončanju radnog odnosa.
  • Studentska viza : uz zahtev treba priložiti potvrdu o upisu na neku od obrazovnih institucija, bilo javnu ili privatnu koja je akreditovana od strane alžirske države; pored toga, podnosilac zahteva mora da priloži i potvrdu o stipendiji, koju mu izdaju bilo alžirske vlasti ili vlasti njegove zemlje ili pak dokumentaciju kojom se potvrđuje da ima sredstva za troškove studiranja i boravka.
  • Vize za posetu porodici: uz zahtev treba priložiti potvrdu o smeštaju koju je sačinio član porodice iz Alžira podnosioca zahteva i koja je overena u opštini mesta stanovanja lica koje poziva člana svoje porodice u goste u Alžir.   
  • Turistička viza : uz zahtev za dobijenja ove viza mora se priložiti bilo potvrda o smeštaju overena u opštini na čijoj će teritoriji lice boraviti u Alžiru, bilo potvrda turističke agencije u kojoj se navodi priroda i destinacija putovanja kao i potvrda o pokrivanju troškova tokom boravka u Alžiru.
  • Viza za putovanje iz oblasti kulture : uz zahtev treba priložiti i pozivno pismo na seminar ili manifestaciju koja ima kulturni, naučni ili sportski karakter kao i dokumentaciju o sredstvima tokom boravka.
  • Tranzitna viza: uz zahtev za dobijenje ove vize, prilaže se dokaz o posedovanju ulazne vize za zemlju u koju se putuje i dokaz o raspoloživim sredstvima.

Potrebna dokumentacija:

  • dva formulara koja je podnosilac zahteva ispravno popunio i potpisao;
  • dve skorašnje fotografije za lična dokumenta;
  • pasoš koji je važeći još najmanje šest meseci i jedna fotokopija pasoša.

Kako izgleda popunjena Uplatnica za vizu:

Popunjena Uplatnica

Podnosilac zahteva koji je strani državljanin sa boravkom u Srbiji, u Crnoj Gori ili u Bosni Hercegovini uz Zahtev podnosi i boravišnu legitimaciju i njenu fotokopiju.

Dozvoljeno je unošenje gotovog novca u razumnoj količini, za potrebe smeštaja, ishrane i lokalnog transporta. Suma novca koja se unosi prijavljuje na graničnom prelazu o čemu se izdaje potvrda koja služi i prilikom iznošenja novca. Ne može se izneti veća suma od sume prijavljene pri ulasku.

Može se uneti 1 litar alkoholnog pića i 1 karton cigareta. Zabranjeno je unošenje bilo kakvog oružja, uključujući i lovačko.

U skladu sa običajima koji važe u muslimanskim zemljama, potrebno je uskladiti ponašanje i navike, posebno u odevanju i tokom Ramazana.

Životinje se mogu uneti uz potvrdu o vakcinaciji protiv besnila i veterinarskoj potvrdi o zdravstvenom stanju.

Srbija-Alžir-udaljenost

Srbija-Alžir