Da li je potrebna viza državljanima Australije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Australiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


kada putujete u australiju:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Državljani Srbije podležu obavezi pribavljanja vize pre ulaska u Australiju. Zahtev za vizu podnosi se imigracionom odelenju Ambasade Australije u Beogradu, ul. Vladimira Popovića br.38-40, 8. sprat, 11070 Beograd. T. (011)3303400; F. (011) 3303409; e-mail: immigration.belgrade@dfat.gov.au.

Preporučuje se da pri ulasku u Australiju radi turističkog putovanja pasoš važi još najmanje 6 meseci.

Od decembra 2014. godine ne izdaju se vizne nalepnice. Australijske vize se izdaju i registruju elektronskim putem. Zahtev za vizu se može podneti elektronskim putem preko sistema VEVO (Visa Entitlement Verification Online).

Informacije o novom (elektronskom) izdavanju australijskih viza mogu se pronaći na sajtu Ministarstva za useljeništvo i zaštitu granica Australije www.border.gov.au/aboutyourvisa.

Pre ulaska u zemlju, svi putnici su u obavezi da popune tzv. “dolazeću putnu kartu” i pokažu na uvid pasoškoj kontoli i cariniku. Bliži podaci: immigration.belgrade@dfat.gov.au

Ne postoji ograničenje u vezi sa unošenjem novca, ali iznosi u protivvrednosti 10.000 AU$ moraju se prijaviti.
Preporuka je da se tokom boravka obezbedi putno osiguranje koje pokriva troškove krađe, gubitka, nesreće ili medicinskih problema.

Dozvoljeno unošenje po osobi 2,25 l alkoholnih pića, 50 cigareta ili 50 gr cigara ili dr.duvanskih proizvoda.Ostala bescarinska roba može se uneti u protivvrednosti do 900,00 AU$ za odrasle i 450,00AU$ za decu.

Zabranjeno je unošenje droga, steroida, oružja, vatrenog oružja, i zaštićenih životinjskih vrsta. Takođe je zabranjeno unositi svežu ili pakovanu hranu, voće, jaja, meso,biljke, kožu i krzno (štavljena koža, pletene ili korpe od pruća, slame i sl.).

Unošenje lekova za ličnu upotrebu podleže proveri. Preporuka je da se obezbedi recept, odnosno, potvrda lekara sa dijagnozom. Lista lekova koji se ne smeju unositi, ili podležu posebnom režimu nalazi se na veb sajtu Ministarstva zdravlja: http://www.health.gov.au

Životinje iz Srbije podležu boravku u karantinu od 6 meseci. Procedura za unos životinja nalaže da se iz zemlje porekla obezbedi odgovarajuća dokumentacija, koja se šalje AQUIS -u, australijskoj karantinskoj službi. AQUIS izdaje dozvolu za unos životinja pošto podnosilac zahteva dokaže da su ispunjeni svi potrebni uslovi. Informacije se mogu naći na ovom sajtu: www.daff.gov.au

Srbija-Australija
Srbija-Australija udaljenost

POSTAVI ODGOVOR

Molimo upišite vaš komentar
Molimo upišite vaše ime