AUSTRIJA-Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

AUSTRIJA-Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci od dana prvog ulaska u zemlje Šengena. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

Preporučuje se privatno putničko osiguranja, iako to nije uslov za ulazak u Republiku Austriju.

Gotovina u iznosu od preko 10.000,- evra mora se prijaviti prilikom ulaska u Austriju odn. izlaska iz Austrije.
Ne plaća se carina na ručni prtljag i robu koja se nosi za sopstvenu upotrebu. Može se uneti 1 boks cigareta, 50 komada cigara, 100 komada cigarilosa, 250 gr duvana, 1 l žestokog pića, 4 l vina, 16 l piva.

Bez carine mogu se uneti i lekovi za sopstvenu upotrebu.

Putnički automobil koji je registrovan van zemalja EU može se (privremeno) uvesti bez carine na rok od 6 meseci.

Sva ostala roba mora se deklarisati. Zabranjen je uvoz droga, oružja.

Za unos naoružanja potrebna je posebna dozvola koju izdaje Ambasada R. Austrije u Beogradu. Unos lovačko naoružanja ne podleže posebnim dozvolama. Kućni ljubimci moraju se na granici prijaviti veterinarskom pregledu. Broj telefona Centralne informacione službe za carinska pitanja glasi: +43 1 51433 564053. Broj telefona pogranične policije na aerodromu Švehat glasi: +43 059133-3293.

TRANSPORT

Kao značajna turistička destinacija Austrija raspolaže sa 6 međunarodnih aerodroma (Beč, Salcburg, Klagenfurt, Linc, Gracu i Insbruk), kao i sa veoma dobrom železničkom mrežom, koja je gušća u istočnom, manje brdovitom delu Austrije.
Cela teritorija Austrije povezana je sa više autoputeva ili tzv. brzih saobraćajnica (autoputevi bez treće zaustavne trake) koji omogućavaju brzo i sigurno putovanje.

Za vreme zimskog perioda (od 01.11. tekuće godine do 15.04. naredne godine) obavezna je upotreba zimskih guma na svim točkovima, dok je u nekim planinskim regijama Austrije potrebno posedovati i drugu zimsku opremu, (lance i dr.).

Za upravljanje motornim vozilom neophodna je vozačka i saobraćajna dozvola. Tokom privremenog boravka naših državljana u Austriji, priznaje se vozačka dozvola R. Srbije na novom obrascu, u periodu od 6 meseci. Državljani R. Srbije koji imaju regulisan boravak u R. Austriji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu R. Austrije, za sve kategorije upravljanja vozilom, bez obaveze polaganja vozačkog ispita. Detaljnije informacije se mogu naći na sajtu Pokrajinske policijske službe u Beču (LPD) http://www.polizei.gv.at/wien/buergerservice/fuehrerschein/4/umschreibung.aspx.

Putarina na auto-putevima se plaća, a vinjeta može da se kupi na benzinskim pumpama na ulasku u Austriju ili na ulazu u Mađarsku iz pravca Srbije.

Za vožnju bez vinjete plaća se kazna u iznosu od 120 evra na licu mesta.

Najvažniji saobraćajni prekršaji i sankcije predstavljaju: vožnja u alkoholisanom stanju – preko 0,5 promila (u zavisnosti od prekoračenja granice kazne od 300 do 5.900 evra i oduzimanje vozačke dozvole), a vozači autobusa ne smeju imati alkohola u krvi; kazna za prekoračenje brzine u naseljenim mestima je od 60 do 200 EUR; kazna za prekoračenje brzine na autoputu je od 45 do 90 evra; nepoštovanje crvenog svetla na semaforu – 70 evra; nevezivanje sigurnosnog pojasa – 35, evra; korišćenje mobilnog telefona u vožnji bez upotrebe posebnog uređaja – 50 evra itd.

Potrebno je proveriti tehničku ispravnost motornih vozila, posebno teretnih pre poslaska na put. Kazne su velike, a postoji i mogućnost isključenja iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti vozila.

Službenici javne bezbednosti ili nadzora puteva poseduju ovlašćenja kojima određene saobraćajne prekršaje mogu da kazne i naplate kaznu neposredno po zaustavljanju automobila. Tom prilikom, plaćanje uplatnicom nije moguće. To važi za sve vozače, bez obzira da li imaju prebivalište u R. Austriji ili ne. Prilikom zaustavljanja vozila kontrolišu se vozačka i saobraćajna dozvola. Uobičajeno je da službenik ova dokumenta vrati odmah vozaču. Vozačka dozvola se može oduzeti ako je vozač pod dejstvom alkohola ili opijata, ili vozač nije u mogućnosti da upravlja vozilom zbog telesnog ili duševnog stanja. Višestruko uzastopno korišćenje dugih svetala, a da to nije potrebno iz razloga bezbednosti u saobraćaju, predstavlja prekršaj, za koji je propisana kazna u iznosu od 30 evra.

BEZBEDNOST

Austrija predstavlja jednu od najbezbednijih zemalja u Evropi. Već nekoliko godina unazad opšta stopa kriminala je u opadanju. Poslednjih nekoliko godina došlo je do izvesnog porasta imovinskih delikata, naročito provalnih krađa i drugih krivičnih dela.
Rizici od elementarnih nepogoda su manje izraženi. Ovde se kao elementarne nepogode povremeno javljaju poplave od nabujalog Dunava.
Broj policije glasi 133 ili 059133.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Austrija raspolaže sa odličnom mrežom zdravstvenih ustanova, koje obezbeđuju dobru zdravstvenu zaštitu. U slučaju potrebe, obratiti se najbližoj opštoj bolnici. Za putnike koji putuju u Austriju, posebno kamperima i putnicima koji preduzimaju veće ture pešačenja u prirodi, preporučuje se vakcinisanje protiv krpelja (FSME). Deci se preporučuje da budu vakcinisani shodno kalendaru vakcinacija, dok se odraslima preporučuje da se na vreme revakcinišu protiv tetanusa, difterije i dečije paralize.

NOVAC

Zvanična valuta je evro. U Austriji je moguće korišćenje platnih kartica naših banaka na bankomatima austrijskih banaka, kao i plaćanje putem platnih kartica u većim hotelima i radnjama. Moguće je i korišćenje tzv. euro-čekova, do maksimalnog iznosa od 200 -evra.
Cena prevoza u vozilima gradskog saobraćajnog preduzeća iznosi 2 evra, ali je moguće kupiti i karte za više vožnji, kartu za 24 časa, kartu za nedelju dana, mesečnu pa i godišnju kartu, koje važe za sve vrste gradskog prevoza.

Ishrana u boljim restoranima iznosi oko 20 do 30 evra, mada se u jeftinijim restoranima može dobiti obrok i za 10,- evra. Cena prenoćišta za jednokrevetnu sobu iznosi u pansionima od 50 evra pa na više, dok se cene u hotelima nešto skuplje. Pregled kod lekara iznosi oko 100 evra.

OSTALO

U Austriji ne postoje neki posebni lokalni običaji u pogledu ponašanja i oblačenja. U svim većim gradovima postoji poseban Biro sa turističkim informacijama. Nacionalna turistička organizacija Austrija (Österreich Werbung) sa sedištem u Beču, Margaretenstr. 1, 1050 Wien ima sledeći broj telefona: +43 1 588 66 0.
Brojevi telefona naših DKP kojima se putnici mogu obratiti za pomoć glase: +43 1 544 75 85 (Konzularno odeljenje Ambasade RS u Beču, +43 662 84 52 54 (Generalni konzulat R. Srbije u Salcburgu), + 43 316 24 77 66 (Počasni konzulat u Štajerskoj).

Važni telefoni:

Pomoć na putu auto-moto društva: OeAMTC 120 i ARBOe 123
Policija: 133
Hitna pomoć: 144
Vatrogasci 122

Srbija-Austrija

Srbija-Austrija udaljenost

Simon

O Simon

Osnivač, webmaster, SEO master i web dizajner sajtova: KoZnaZna, Dijetica, Avionom, Rentiranje, EU Media Group