Da li je potrebna viza državljanima Azerbejdžana za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Srbije do 90 dana u periodu od 180 dana, od datuma ulaska u Srbiju, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana
Maksimalan boravak: 90 dana
Popunjen Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Azerbejdžan:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u azerbejdžan:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Zahtev za vizu se može podneti u Ambasadi Republike Azerbejdžan u Beogradu. Za vizu je potrebno priložiti sledeća dokumenta: popunjeni zahtev, pasoš, kopiju pasoša, dve fotografije formata za pasoš, pozivno pismo iz Azerbejdzana, potvrdu uplate takse za vizu. Taksa za vizu za jedno putovanje iznosi 20,00 USD, a za više putovanja 350,00 USD.

Turistička viza može se dobiti i preko ovlašćenih azerbejdzanskih turističkih agencija ili njihovih inostranih partnera. Zahtev za turističku vizu podnosi se elektronskim putem. Uz zahtev se dostavljaju skenirane stranice pasoša i fotografije. Zahtev za vizu se razmatra 15 radnih dana. Viza je elektronska, a ulaz sa ovom vizom je moguć na svim graničnim prelazima. Taksa za vizu je 20,00 USD.

Zahtev za dobijanje turističke vize (e-visa ili „ASAN visa”) može se podneti, od 10. januara 2017. godine, aplikacijom na Portal www.evisa.gov.az. Rok važenja turističke “e-visa” je do 30 dana i predviđena je za jedan ulazak. Izdaje se u roku od tri radna dana. Naknada za “e-visa” iznosi 20,00 USD i 3,00 USD za obradu zahteva, a plaćanje se vrši elektronski, pomoću Visa i Mastercard platnih kartica. Neophodno je posedovati pasoš sa rokom važenja koji mora biti najmanje tri meseca duži od datuma isteka “e-visa”. U slučaju gubitka, “e-visa”se može ponovo štampati sa Portala ili e-mail.

Stranci, kada dolaze u Azerbejdzan, obavezni su da svoj boravak prijave kod Državne migracione službe najkasnije u roku od tri dana od dana prelaska granice. Prijava boravka se vrši lično (prema mestu stanovanja), poštom ili elektronskim putem (na: qeydiyyat@migration.gov.az Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ). Za lica koja odsedaju u hotelu, prijavu boravka vrši hotelska administracija. Uz prijavu se prilaže kopija pasoša, a registrovani boravak ne može biti duži od perioda na koji je izdata viza. Taksa za registraciju se ne plaća. \Ukoliko stranac u Azerbejdzanu menja mesto boravka, svaka promena mora da se prijavi, u skladu sa navedenom procedurom.

U Republiku Azerbejdžan, bez plaćanja carine, može se uneti/izneti roba za lične potrebe u vrednosti do 1.000 USD, lične stvari, 125 gr ikre, tri litra alkohola i tri boksa cigareta. Rezidenti mogu iz Azerbejdzana izneti, deklarisanih, 10.000 USD, a nerezidenti 1.000 USD, bez prilaganja dokaza o poreklu.

Posebne dozvole potrebne su za biljke, žive životinje, sirovine životinjskog porekla i kućne ljubimce. Zabrana, bez izuzetka, odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove, narkotike, štetne materije, kao i materijale koji propagiraju nemoral, nasilje i terorizam.

Srbija-Azerbejdzan
Srbija-Azerbejdzan udaljenost

POSTAVI ODGOVOR

Molimo upišite vaš komentar
Molimo upišite vaše ime