Belorusija – vizni režim

Belorusija – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Belorusije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Belorusiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza.


kada putujete u belorusiju:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Sa Republikom Srbijom na snazi je bezvizni režim (za sve vrste pasoša) do 30 dana. Za slučajeve kada je potrebna viza (školovanje, stručno usavršavanje, zapošljavanje i dr.) viza je besplatna i dobija se u Ambasadi R. Belorusije u Beogradu. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti za 90 dana duži od trajanja planirane posete, što važi i za regulisanje boravka.

Prilikom ulaska u R. Belorusiju na graničnom prelazu obavezno se popunjava emigraciona karta (služi za registraciju) koju treba nositi sa sobom u pasošu sve do izlaska iz Belorusije, kada se vraća pograničnom službeniku. Odmah po dolasku, a najkasnije u roku od 5 radnih dana obavezna je registracija. Registracija se, u slučaju privatnog smeštaja, obavlja u MUP-u, uprava za strance u odgovarajućem rejonu, a u slučaju hotelskog smeštaja registraciju obavlja hotelsko osoblje. Obavezna je polisa zdravstenog osiguranja, koja se kupuje na graničnom prelazu prilikom ulaska u zemlju i iznosi oko 1 evro po danu boravka. Polise međunarodnog putnog osigranja se ne prihvataju.

Od 1. septembra 2016. godine, državljani Republike Srbije, bez obzira da li imaju ili nemaju vizu, dozvolu za privremeni ili stalni boravak, neće moći da uđu na teritoriju Ruske Federacije iz Belorusije, već će biti upućivani da u Rusku Federaciju uđu iz Ukrajine ili Baltičkih zemalja, preko graničnih prelaza koji su otvoreni za međunarodni saobraćaj.

Navedeno pravilo se ne odnosi i na vozače kamiona koji su državljani Republike Srbije, s obzirom da kamioni imaju TIR oznaku, te im se stoga dozvoljava nesmetan ulazak u Rusku Federaciju iz Belorusije.

Po beloruskim propisima dozvoljeno je unošenje i iznošenje novca u gotovini bez deklarisanja u iznosu do 10.000 USD (ili ekvivalent).

Uvoz stvari za lično korišćenje podleže carinjenju ako je vrednost robe veća od 1.500 evra ili su teže od 50 kg, za alkoholne napitke više od 3 litre (za jedno punoletno lice), za cigarete više od 200 komada ili 50 cigara, duvana i duvanskih proizvoda više od 250 grama (za jedno punoletno lice).

Uvoz životinja i biljaka dozvoljava se uz prezentaciju odgovarajućih veterinarskih i fitoloških potvrda.

Plaćanju carine podleže izvoz stvari od plemenitih metala u vidu mernih komada sa više od 500 grama zlata i platine i više od 5 kg srebra. Za izvoz kulturnih vrednosti i paleontoloških kolekcija ili delova potrebna je dozvola Ministarstva kulture RB, a za izvoz botaničkih i zooloških kolekcija dozvola Ministarstva prirode i zaštite životne sredine.

Fizičkim licima zabranjen je uvoz i izvoz vojne opreme i municije, lovačkog i sportskog oružja, oružja na gas, municije i dr.

Detaljne informacije mogu se naći na sajtu Državnog carinskog komiteta R. Belorusije na ruskom, engleskom i nemačkom jeziku.

Srbija-Belorusija

Srbija-Belorusija udaljenost