Benin – vizni režim

Benin – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Benina za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Benin:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana

Podnošenje Zahteva za vizu obavite preko ovog sajta.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Benin:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Najbliža Ambasada Benina je u Parizu: ambassade@ambassade-benin.org.

Podnošenje Zahteva za vizu obavite preko ovog sajta.

Troškovi izdavanja elektronske vize su:

  • za jednokratnu vizu i boravak do 30 dana – 50 evra,
  • za višekratnu vizu i boravak do 30 dana – 75 evra,
  • za višekratnu vizu i boravak do 90 dana – 100 evra.

Plaćanje se može vršiti on line Visa / Mastercard karticama.

Srbija-Benin

Srbija-Benin udaljenost