BMI i BMR kalkulatori

BMI i BMR kalkulatori
hiddenppath hiddenppath

Menu

Hello!

Welcome!

Here you can calculate your bmi and bmr.

Choose option on the left.

BMI Indeks telesne mase

Indeks telesne mase ili BMI je za većinu ljudi nov pojam. Međutim, BMI se pokazao kao dobar pokazatelj u merenjima koja sprovode lekari i istraživači gojaznosti. BMI koristi matematičku formulu koja dovodi u odnos visinu i težinu pojedinca ili preciznije, predstavlja težinu (u kg) podeljenu sa visinom (izraženom u metrima na kvadrat).

Dakle, BMI=kg/m2