Bugarska – vizni režim

Bugarska – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Bugarske za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Bugarsku:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


kada putujete u bugarsku:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

Prilikom ulaska u Bugarsku poželjno je posedovati polisu zdravstvenog osiguranja (nije obavezna). Ne traže se dokazi o obavljenim vakcinacijama ili druga dokumenta koja se tiču zdravstvenog stanja putnika. Novčana sredstva koja lica treba da poseduju po danu boravka u Bugarskoj su 50 evra po danu, s tim da nadležna lica na graničnim prelazima mogu da traže na uvid i dodatnih 150 evra ukoliko se putuje automobilom.

Novčana sredstva u vrednosti do deset hiljada evra ne treba pismeno prijavljivati carinskim organima prilikom unošenja u zemlju i putnici mogu da prođu kroz „Zeleni koridor“, što znači da to lice nema ništa za prijavljivanje carini. Kada su novčana sredstva u vrednosti od 10000 evra ili više tu vrednost lice pismeno prijavljuje: opštu sumu novca u carinskoj deviznoj prijavi u evrima, poreklo tog novca, kao i njegovu namenu, pravac kretanja, prevozno sredstvo i lice obavezno prolazi kroz „Crveni koridor“.

Strana fizička lica mogu da iznesu novčana sredstva u vrednosti iznad 25000 leva (12 500 evra) bez uverenja nacionalne agencije za prihode, posle prijavljivanja istih carinskim organima, ako vrednost iznetih novčanih sredstava nije veća od unetih i prijavljenih carini prilikom poslednjeg ulaska lica u zemlju, za šta se daje na uvid prethodna carinska devizna prijava prilikom unošenja novca. Za lica ispod 16 godina prijavljivanje vrši jedno od punoletnih lica, koje putuju sa njim.

Lica mogu u Bugarsku unositi po jedan primerak akciznih roba bez carine (flaša alkoholnog pića, boks cigareta i flaša vina), dok je za unošenje lovačkog oružja potrebno pribaviti dozvolu, na koju se dosta čeka, pa se preporučuje blagovremeno podnošenje prijave. Za unošenje kućnih ljubimaca potrebno je uz pasoš ljubimca pribaviti i veterinarsko uverenje da je ljubimac zdrav, kao i priložiti podatke o vlasniku ljubimca.

Kontakt Glavne direkcije „Granične policije“ Bugarske je bulevar Marija Luizija 46, 1202 Sofija, tel: 02 23999 i faks: 02 22366, www.nsgp.mvr.bg a kontakt carine je „Agencija Mitnica“ ulica Rakovski 47, 1202 Sofija, tel: 0298594210 www.customs.bg


Srbija-Bugarska

Srbija-Bugarska udaljenost