Burundi – vizni režim

Burundi – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Burundija za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Srbije do 30 dana od datuma ulaska u Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Srbije do 30 dana od datuma ulaska u Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Burundi:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Burundi:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Vize za ulazak u Burundi pribavljaju se u Ambasadi Burundija u Parizu (tel.+331/4520-6061, faks:+331/4520-0311). Izdavanje vize za jedan ulaz/izlaz naplaćuje se u iznosu od 60 USD, a za vize do 90 dana sa više ulaza/izlaza – 70 USD u Ambasadi Burundija u Najrobiju (iznosi su promenljivi od zemlje do zemlje gde ova država ima svoja predstavništva).

Za dobijanje vize potrebno je posedovati „žuti karton“ Svetske zdravstvene organizacije (vakcina protiv žute groznice). Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.
U zemlju je dozvoljeno unošenje 200 cigareta i 1 litar alkoholnog pića.

Unošenje narkotika, pornografskog materijala i vatrenog oružja je zabranjeno.

Iznošenje živih životinja, kao i proizvoda od zaštićenih životinjskih vrsta (koža, korali, slonovača itd.) je zabranjeno i može dovesti do zatvorske kazne.


Uslovi za pribavljanje vize:

Turistička viza:
1) Pasoš (važnost najmanje 6 meseci)
2) formular u dva primerka
3) dve fotografije
4) povratna avionska karta ili potvrda turističke agencije
5) potvrda o vakcinaciji propisana po Međunarodnoj konvenciji (protiv žute groznice)
6) rezervacija hotela ili pozivno pismo od osobe koje prima

Poslovna viza:
1) isto kao i za turističke vize (osim rezervacija hotela)
2) pismo preduzeća/udruženja koje šalje
3) pismo preduzeća/udruženja koje prima

Zahtev možete da prosledite poštom (priložite koverat sa plaćenom poštarinom za povraćaj).

Preporučuje se putovanje u Burundi posredstvom turističkih agencija, dok se za individualna putovanja treba temeljnije pripremiti i informisati. U Burundiju, sem lokalnog jezika, francuski jezik je u najširoj upotrebi.

Adresa: ( Srbiju diplomatski pokriva ambasada u Parizu)
Embassy of the Republic Of Burundi, 24, Rue Raynouard, 75016 Paris, France;
Tel: +331/ 4520 6061; Fax: +331/ 4520 0311


Srbija-Burundi

Srbija-Burundi udaljenost