Butan – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Butan – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije – Butan

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Državljani Srbije koji žele da turistički putuju u Butan odgovarajuću vizu mogu da dobiju isključivo preko turističkih agencija registrovanih u Butanu ili njihovih partnerskih agencija, preko kojih je jedino i moguće organizovati turistički boravak u ovoj zemlji. Cena vize je 40 USD i obično je uključena u cenu aranžmana. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka. Sve dodatne informacije dostupne su na prezentaciji Asocijacije butanskih turoperatera http://www.abto.org.bt/, kao i Turističkog saveta Butana: www.tourism.gov.bt.

Cene minimalnog dnevnog paketa za turiste koji putuju u grupi od 3 i više lica:

  • 200 USD po osobi po noćenju u januaru, februaru, junu, julu, avgustu i decembru,
  • 250 USD po osobi po noćenju u martu, aprilu, maju, septembru, oktobru i novembru.

TRANSPORT

Lokalni transport je za strane posetioce organizovan isključivo od strane turističkih agencija.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Preporučuje se preduzimanje odgovarajućih mera predostrožnosti koje se odnose na zaštitu od ujeda komaraca, kao i konzumiranje flaširane vode i termički obrađene hrane.

NOVAC

Butanska valuta ngultrum (Ngultrum, Nu) vezana je za indijski rupi u odnosu 1:1. Širom Butana je moguće za plaćanje koristiti indijske rupije (osim novčanica od 500 i 2000 rupija). Prema važećem kursu u aprilu 2018.g, 1 američki dolar vredi oko 65 ngultruma tj. rupija, dok 1 evro vredi oko 80 ngultruma tj. rupija. Korišćenje međunarodnih platnih kartica u Butanu je sporadično. Za kupovinu suvenira i sl. preporučuje se plaćanje u gotovini u USD.

Turistički paketi u Butanu podrazumevaju, pored noćenja, obavezno i obroke, lokalni transport, vodiča, kulturne programe. Izuzeti su jedino plaćanje pića – piva, mineralne vode, voćnih sokova i pojedine hotelske usluge i sportske aktivnosti, o čemu turističke agencije unapred obaveste. Iako to nije ranije bio slučaj, u poslednjih nekoliko godina učestala je i prihvatljiva praksa davanja napojnica u turističkim objektima.

OSTALO

U južnim delovima Butana klimatske prilike su tropske, dok je u području Himalaja stalan snežni pokrivač. S obzirom da su monsunske kiše karakteristične prvenstveno za period od juna do septembra, kao klimatski najpovoljniji period za boravak u Butanu smatra se period od kraja septembra do kraja novembra.

Srbija-Butan

Srbija-Butan udaljenost