Butan – vizni režim

Butan – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Butana za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Butan:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu veza nije neophodna ukoliko ne napušta međunarodnu zonu tranzitnog aerodroma u Butanu. U svim drugim slučajevima je neophodna.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Butan:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Državljani Republike Srbije koji žele da turistički putuju u Butan odgovarajuću vizu mogu da dobiju isključivo preko turističkih agencija registrovanih u Butanu, ili njihovi partnerskih agencija, preko kojih je jedino i moguće organizovati turistički boravak u ovoj zemlji. Sve dodatne informacije dostupne su na prezentaciji Asocijacije butanskih turoperatera http://www.abto.org.bt/, kao i Turističkog saveta Butana: http://www.tourism.gov.bt/.

Za vizu je potrebno preko agencije poslati fotografiju i platiti taksu. Obrada zahteva traje 72h. Na ulasku u Butan se pokazuje potvrda o dobijanju vize nakon čega se dobija nalepnica u pasoš.

Minimalni dnevni paket za turiste koji putuju u grupi od 3 i više ljudi košta:
– 200 USD po osobi po noćenju u januaru, februaru, junu, julu, avgustu i decembru;
– 250 USD po osobi po noćenju u martu, aprilu, maju, septembru, oktobru i novembru.

Plaćanje se vrši obavezno transferom. Kako, pogledajte na OVOM linku.

Koristan sajt: www.mfa.gov.bt

Srbija-Butan

Srbija-Butan udaljenost