Dijaspora

Šta se dešava u Dijaspori, kako žive, šta rade, dešavanja.

ODGOVARAJUĆA DOKUMENTA POTREBNA ZA IZDAVANJE BIOMETRIJSKIH PASOŠA: - Uverenje o državljanstvu (da nije starije od šest meseci; za građane u inostranstvu toleriše se i do godinu dana; original na uvid). - Domaći izvod iz MK rođenih (da nije starije od šest meseci; za građane u inostranstvu toleriše se i do godinu...