Air Swisslion RD

Dokumenta, propisi i zakoni

Dokumenta, propisi i zakoni o putovanjima, pasošima, ličnoj karti, prijavi boravka, prebivalištu. Šta znači fiktivna adresa.

Austrija želi da pojača graničnu kontrolu, posebno sa Slovačkom. Početkom 2017. godine porastao je broj migranata koji pokušavaju da uđu u zemlju, izjavio je austrijski ministar odbrane Hans-Peter Doskozil. "Postoji tendencija ilegalnih ulazaka preko Slovačke granice", koji se sve više koristi kao put ulaska u Austriju, rekao je ministar. On je...
Pozivno pismo predstavlja poziv od nekog državljanina odredjene zemlje. Ono se najcešće može zameniti rezervacijom hotela (vaučerom). Pozivno pismo predstavlja dokaz da u dotičnoj zemlji nećete spavati na ulici. Rezervacija hotela je ili besplatna, ili jeftina (reda veličine 10-20$), i obično se može obaviti preko interneta. Potrebno je da pronađete...
Posle najava Vlade Crne Gore O dvojnom državljanstvu Srbije i Crne Gore Dačić: Srbija će ponovo predložiti razgovore o dvojnom državljanstvu Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio je danas da će Srbija ponovo predložiti razgovore s Crnom Gorom o sporazumu o dvojnom državljanstvu, da bi što pre bio postignut dogovor u interesu...
Šengen počinje da primenjuje nova pravila od sedmog aprila na spoljnim granicama. Čekanje na ulazu u Šengensku zonu, na granicama biće produženo. U dosadašnjoj praksi bilo je dovoljno da granična policija obavi osnovnu kontrolu putnika jednostavnom kontrolom putnih dokumenata. Od sednom aprila biće drugačije. Sistematske provere dokumenata Šengenski sistem informacija (SIS) ...
Evo gde sve u svetu važe srpske vozačke dozvole Azerbejdžan – vozačka dozvola Srbije važeća je na teritoriji Azerbejdžana. U slučaju regulisanog boravka u Azerbejdžanu, nacionalna dozvola se menja za azerbejdžansku. Za zamenu dozvole potrebno je priložiti dozvolu sa notarijalnim prevodom na azerbejdžanski jezik, lekarsko uverenje i dokaz o uplaćenoj...
Za izdavanje BIOMETRIJSKOG PASOŠA potrebno je: - važeća lična karta - na uvid; - izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci, original - na uvid (samo kod istovremenog podnošenja zahteva za izdavanje lične karte i zahteva za izdavanje pasoša ); - uverenje o državljanstvu -ne starije od šest meseci,...
♣ član 7. Zakona glasi: Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete: 1. čiji su oba roditelja u trenutku njegovog rođenja državljani Republike Srbije; 2. čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a dete je rođeno na teritoriji Republike Srbije; 3. rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u...
Deca koja su mlađa od 12 godina u Srbiji se ne smeju prevoziti na prednjem sedištu vozila, a posebna bezbednosna sedišta obavezna su za decu visine do 135 centimetara. U Srbiji je definisano Zakonom o bezbednosti saobraćaj , koji predviđa i da je dozvoljeno dete do tri godine starosti prevoziti...
Hrvatska je članica EU i viza vam nije potrebna za ulaz. Ovde ćemo vam navesti osnovno šta trebate znati kada putujete u Hrvatsku Ulaskom Republike Hrvatske u EU 01. jula 2013. godine u putničkom prometu primenjuje se evropska regulativa, prema kojoj je dozvoljen prenos robe iz trećih zemalja za lične...
Šta je to u stvari granična kontrola? - Granična kontrola je kontrola lica i putnih isprava, kontrola prevoznog sredstva i kontrola stvari koja se vrši na području graničnog prelaza u vezi sa nameravanim prelaskom državne granice ili neposredno nakon što je izvršen prelazak državne granice i druga kontrola prometa lica,...
Turisti koji otkažu putovanje pet dana pred polazak, ili kasnije, rizikuju da izgube sav uplaćeni novac za aranžman. Zakon o turizmu propisao je opšte uslove putovanja kojima su uređena prava i obaveze putnika i turističke agencije u slučaju otkazivanja aranžmana. Tako se tačno zna bez koliko procenata uplaćenog novca može klijent...