Dokumenta, propisi i zakoni

Dokumenta, propisi i zakoni o putovanjima, pasošima, ličnoj karti, prijavi boravka, prebivalištu. Šta znači fiktivna adresa.

» Shodno odredbi člana 42. Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS" broj 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014), lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak putne isprave najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova. » Nestalu putnu ispravu nadležni organ za izdavanje...
Novi pasoši koje Srbija izdaje za građane Kosova i Metohije najveći je problem koji stoji na putu Srbije ka ukidanju viza za putovanja u zemlje Evropske unije. Prema saznanjima „Blica“ u EU se razmatra nekoliko varijanti rešenja ovog problema, a jedna od opcija je da novi biometrijski pasoši koji se...
Stručnjaci sa Univertizeta Olivet Nazaren sastavili su listu najneobičnijih i najkonfuznijih zakonskih odredaba širom SAD, koju je preneo Hafington post. Verujemo da će vas mnogi od njih nasmejati... Ajdaho: Nezakonito je pokloniti lepšoj polovini čokoladnu bombonjeru težu od 22,5 kilograma. Alabama: Nezakonito je nositi lažne brkove koji izazivaju smeh u crkvi. Aljaska:...
♣ Član 22. Zakona glasi: U državljanstvo Republike Srbije, na svoj zahtev, može biti primljen državljanin druge države (bivše članice SRJ-SCG-RCrne Gore), pod uslovom da je navršio 18 godina života i ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Državljanin druge države članice koji je u braku sa državljaninom Republike Srbije može biti...
Prve vesti o pokušaju zloupotrebe bezviznog režima Srbije pojavile su se stidljivo 28. februara 2010. godine. BRISEL – Belgijske vlasti su upozorile da stotine ljudi albanske narodnosti koji iz Makedonije, s juga Srbije i, znatno manje, s Kosova dolaze u Brisel u očekivanju da dobiju azil, smeštaj i finansijsku pomoć,...
Putni list je putna isprava Putni list, ili pasovan - kako ga neki u žargonu nazivaju, je dokument sličan pasošu, ali sa manjim brojem stranica i bez korica. Putni list služi za povratak u zemlju, i izdaje se državljanima Republike Srbije koji za vreme privremenog boravka u inostranstvu (turističkog putovanja...
Saglasno odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik PC", broj 76/10) važnost pasoša na obrascu Savezne Republike Jugoslavije prestaje 31.12. 2011. godine. Od 01.01.2012., biće moguće samo podnošenje zahteva za biometrijski pasoš. Mole se naši građani da ovo imaju u vidu i da u što skorijem...
Radni programi na određeni period u Americi sve su zanimljiviji mladima iz Srbije. U zavisnosti od toga šta žele da rade „preko bare", odlučuju se za tri postojeća programa: 1. Au pair (čuvanje dece u porodici), 2. Work & Travel (namenjen studentima da rade u SAD i usavrše engleski) i 3. H2B...
Austrijski administrativni sud je potvrdio odluku o oduzimanju austrijskog pasoša jednom građaninu turskog porekla zbog posedovanja i turskog pasoša. Ova odluka je od velikog značaja jer se radi o poslednjoj pravnoj instanci koja je jasno stavila do znanja da nema dvojnog državljanstva, i ujedno i "legalizovala" listu sa imenima na...
Crna Gora i Srbija imaju Sporazum o putovanju sa ličnim kartama. Ovde ćemo vam navesti osnovno što trebate znati kada putujete u Crnu Goru Lični prtljag Lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna za...
√ član 28. Zakona glasi: Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove: √ da je navršio 18 godina života; √ da nema smetnji u pogledu vojne obaveze; √ da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji; √ da je regulisao imovinskopravne obaveze iz...