Informacija

Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije za preko 100 stranih drzava. Informator – države

Informacije o Tadžikistanu ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE Državljanima Srbije, za sve vrste putnih isprava, potrebna je viza za ulazak u zemlju koja se dobija u diplomatsko - konzularnim predstavništvima Tadžikistana u inostranstvu. Za detaljnije informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Tadžikistana u Moskvi. TRANSPORT Glavni aerodrom je u Dušanbeu. Postoji svakodnevna veza sa...
Informacije o Ukrajini ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE Za putovanje u Ukrajinu državljanima Srbije nije potrebna viza za boravak do 30 dana u periodu od 60 dana od dana prvog ulaska. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti 3 meseca od datuma napuštanja Ukrajine. Obavezna je polisa zdravstvenog osiguranja putnika. Dokaz...
Informacije o Kanadi ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE Državljanima Srbije je potrebna viza za ulazak u Kanadu. Zahtev za vizu se podnosi u Centru za predavanje zahteva za vize u Beogradu, ul. Skenderbegova 3, telefon: 011 2920 183 i 011 2920 186, E-mail: info.canseriom@vfshelpline.com. Zahtev je moguće podneti i on-line putem Centra za...
Informacije o Urugvaju ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE Srpskim državljanima, nosiocima običnih pasoša nije potrebna viza za boravak u Urugvaju do 90 dana u periodu od šest meseci računajući od dana prvog ulaska. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka. Urugvajski carinski...
Informacije o Kipru ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE Vlada Republike Kipar donela je odluku o pojačanoj kontroli ulaska stranih državljana na svoju teritoriju. Neće se odobravati ulazak stranih državljana u Republiku Kipar ukoliko je krajnja destinacija boravak/noćenje na severnom delu ostrva. Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo...
Informacije o Letoniji ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE Nosiocima pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava. Zahtev za izdavanje vize za Letoniju podnosi se u Ambasadi...
UN objavile listu najopasnijih država na svetu. Umri muški: Centralna Amerika najnebezbednija je na planeti, a po broju zločina i njihovoj brutalnosti odavno je preskočila Afriku, kaže se u juče objavljenom izveštaju. Srećni „fenjeraši": Srbija je pri dnu, sa jednim i po ubistvom na 100.000 stanovnika. Honduras i Salvador su države...
Informacije o Nepalu ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE Građani Srbije koji putuju u Nepal odgovarajuću vizu mogu dobiti na međunarodnom aerodromu u Katmanduu, odnosno graničnim prelazima Nepala, uz prilaganje važećeg pasoša i fotografije (dimenzija kao za pasoš) sa svetlom pozadinom. Zahtev za izdavanje vize potrebno je podneti putem interneta pre putovanja. Formular...
Informacije o Iraku ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE Za ulazak u Irak je potrebna viza koja se pribavlja u Ambasadi Iraka u Beogradu. Taksa za vizu se naplaćuje zavisno od tipa vize, a viza za jedan ulaz-izlaz iznosi 40 USD, dok bi za vizu sa više ulazaka i izlazaka, tzv. multi...
Informacije o Avganistanu Ulazak i izlazak iz zemlje Dobijanje vize na aerodromu u Avganistanu ili graničnim prelazima nije moguće, te je obavezno prethodno pribavljanje vize u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Avganistana (informacije o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje vize, kao i lista diplomatsko-konzularnih predstavništava Avganistana u svetu su dostupne na internet prezentaciji MIP Avganistana...
Аktuеlnа еpidеmiоlоškа situаciја u pеriоdu 01. 05. 2012. – 31.07. 2012. gоdinе sа prеpоrukаmа I Z V Е Š Т А Ј spеciјаlnоg sаvеtnikа, dr Drаgаnа Dinčićа U navedenom periodu epidemiološku situaciju u svetu je je dodatno pogoršavala pojava novih slučajeva zaraznih bolesti koje mogu biti opasne po zdravlјe pa i...
Informacije o Sjedinjenim Američkim Državama - SAD ULAZAK I IZLAZAK IZ SAD Državljanima Srbije je potrebna viza za ulazak u SAD. Viza se ne može dobiti na graničnim prelazima. Informacije o postupku podnošenja zahteva za vizu pogledajte na sajtu Ambasade SAD u Beogradu. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja, kao i...