Vizni režim

Vizni režim Srbije i sveta prema Srbiji. Proverite da li vam je potrebna viza za neku državu. Koliko možete da boravite u toj zemlji, i kakvi su Zakoni.

VIZNI REŽIM – SVE DRŽAVE

Da li je potrebna viza državljanima Portorika za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska. Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana. Maksimalan boravak: 90 dana Da li je potrebna viza državljanima Srbije...
Da li je potrebna viza državljanima Zambije za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza Maksimalan boravak: 90 dana Zahtev za izdavanje vize: LINK Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Zambiju: Obični pasoši: Potrebna viza, može se pribaviti i na graničnom prelazu. Diplomatski i službeni pasoši:...
Da li je potrebna viza državljanima Bahreina za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana Maksimalan boravak: 90 dana Da li je potrebna viza državljanima Srbije...
Da li je potrebna viza državljanima Južne Afrike za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza Maksimalan boravak: 90 dana Zahtev za izdavanje vize: LINK Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Južnu Afriku: Obični pasoši: Potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza Maksimalan boravak: 90 dana Napomena:...
Da li je potrebna viza državljanima Južne Koreje za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana Maksimalan boravak: 90 dana Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Južnu Koreju: Obični pasoši: Viza nije...
Da li je potrebna viza državljanima Kolumbije za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 30 dana u periodu od 1 godine. Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 30 dana u periodu od 1 godine. Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz...
Da li je potrebna viza državljanima Rusije za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana. Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana. Maksimalan boravak: 90 dana Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Rusiju: Obični pasoši: Viza nije potrebna za...
Da li je potrebna viza državljanima Devičanskih ostrva za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Viza nije potrebna Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna Maksimalan boravak: 90 dana Da li je potrebna viza državljanima Srbije za odlazak na Devičanska ostrva: Obični pasoši: Potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza Maksimalan boravak: 90 dana NAPOMENA: Vizni režim Devičanskih...
Da li je potrebna viza državljanima Barbadosa za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Nije potrebna viza za posete do 30 dana u periodu od 1 godine Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza za posete do 30 dana u periodu od 1 godine Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz...
Da li je potrebna viza državljanima Belgije za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana Maksimalan boravak: 90 dana Moguće je ući u Srbiju sa važećom...
Da li je potrebna viza državljanima Bocvane za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza Maksimalan boravak: 90 dana Zahtev za izdavanje vize: LINK Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Bocvanu: Obični pasoši: Potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza Maksimalan boravak: 90 dana Napomena: Za nosioca...
Da li je potrebna viza državljanima Alžira za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Viza je potrebna Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana Maksimalan boravak: 90 dana Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Alžir: Obični pasoši: Potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za...