Čile – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Čile – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Čileu

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Državljanima Srbije, nosiocima običnih pasoša, nije potrebna viza za turističku posetu i boravak u Čileu do 90 dana. U skladu sa čileanskim zakonima, deca do 18 godina starosti koja putuju sama moraju imati dozvolu za put roditelja ili staratelja. U slučaju da je ova dozvola izdata u Srbiji, mora biti propisno legalizovana od strane nadležnog Konzulata Čilea. Ukoliko dete do 18 godina starosti putuje u pratnji jednog roditelja ili staratelja, mora imati dozvolu za put drugog roditelja ili staratelja, takođe propisno legalizovanu. Roditelj koji putuje sa maloletnim detetom mora imati dokaz o srodstvu, i to original ili overenu kopiju Izvoda iz MKR. Ovo se odnosi kako na strane, tako i na čileanske državljane.

Vize za duži boravak i druge konzularne usluge pruža Ambasada Čilea u Budimpešti.

TRANSPORT

Međunarodni aerodrom u Čileu je Komodoro Arturo Merino Benitez u Santjago de Čileu, koji je i glavna čileanska međunarodna luka.

Transport unutar Čilea je u principu bezbedan i dobro organizovan. Glavni putevi u celoj zemlji su dobri. U planinskim predelima je potrebno koristiti lance u zimskom periodu, a noću su česte guste magle.

Za vožnju u Čileu starni državljani obavezno moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu.

BEZBEDNOST

Najveću pretnju predstavljaju saobraćajne nesreće izazvane nepoštovanjem saobraćajnih znakova, pravila i prebrzom vožnjom.

Masovne demonstracije nisu česte, a najčešće se organizuju 29. marta, na Dan mladih boraca, ili 11. septembra, kada je godišnjica udara protiv vlade predsednika S.Aljendea.

Stopa kriminala u Čileu nije visoka i preporučuju se mere predostrožnosti uobičajene za turiste i boravak u većim gradovima ili turističkim centrima.

Čile spada u trusna područja. Informacije o merama u slučaju zemljotresa mogu se dobiti na sajtu Nacionalne kancelarije Čilea za hitne slučajeve (Oficina Nacional de Emergencia de Chile – www.onemi.cl).

Čile je popularna turistička destinacija za avanturističke sportove, s čim u vezi se preporučuje da se, pred put u udaljene delove zemlje, kontaktira Služba za šume Čilea (www.conaf.cl) ili Udruženje planinara Čilea (www.feach.cl). Sva lica koja, čak i ne znajući, prekrše čileanske zakone mogu biti proterana, pritvorena ili uhapšena. Kazne za posedovanje, korišćenje ili ilegalnu trgovinu drogama su izuzetno oštre u Čileu.

Broj telefona policije je 133.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Srbija i Čile nemaju ugovor o međusobnom zdravstvenom osiguranju svojih građana, pa se preporučuje putno osiguranje.

Opšta sanitarna situacija u Čileu je dobra, a najveći problem predstavlja zagađenje vazduha, koje je najveće u zimskom periodu (od maja do avgusta).

Broj hitne pomoći je 131.

NOVAC

Čileanska valuta je pezos a njena vrednost avgusta 2018. godine iznosi:
1 EUR = 751,88 pezosa.

Prihvataju se sve važnije svetske platne kartice. Cena hotelskog smeštaja u proseku je oko 200 USD. Za ishranu je dnevno potrebno oko 100 USD. Posete lekaru se u većini slučajeva ne mogu platiti karticom, već samo u gotovom novcu.

OSTALO

Nema posebnih karakteristika u vezi sa običajima u Čileu, koji su slični evropskim.
Raspored godišnjih doba u Čileu je u skladu sa njegovim geografskim položajem na južnoj hemisferi, sa četiri godišnja doba, relativno oštrim zimama i toplim letima.

Srbija-Čile

Srbija-Čile udaljenost