Covid 19 ulazak u Srbiju

Covid 19 ulazak u Srbiju

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Srbije, licima koja dolaze u Srbiju iz svih država sveta, izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Crne Gore i Mađarske, dozvolјen je ulazak u Srbiju samo ako poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Srbiju.

Licima koja dolaze iz SAD umesto negativnog RT-PCR testa priznaje se, pod istim uslovima, negativan Antigen FIA Rapid test.

Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spolјnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Srbiju.

Državlјanima  Srbije i stranim državlјanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji koji dolaze iz svih država sveta, izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Crne Gore i Mađarske, a ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, odnosno licima koja dolaze iz SAD, negativan Antigen FIA Rapid test, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavlјivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlјe u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs

Mera karantina u kućnim uslovima prestaje da važi ako lice kome je izrečena uradi RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u referentnoj laboratoriji u Republici Srbiji i dobije negativan rezultat.

Navedeni uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primenjuje se:

 • na strane državlјane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državlјane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
 • na posadu i kabinsko osoblјe vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
 • na posadu, osoblјe i putnike koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;
 • na akreditovane članove osoblјa stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spolјnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;
 • na maloletna lica starosti do 12 godina, ako roditelј, staratelј ili drugo lice koje je u pratnji deteta poseduje negativan RT-PCR test, ukoliko je potreban;
 • na pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu;
 • na članove posade prilikom obavlјanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republiku Srbiju, kada se radi o posadama:

a) teretnih motornih vozila prilikom obavlјanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
b) teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
v) autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
g) železničkih vozila i vozopratno osoblјe;
d) humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putemna maloletna lica do navršenih 12 godina života;

 • na maloletna lica do navršenih 12 godina života;
 • na lica koja su van teritorije Republike Srbije boravila manje od 48 časova, a poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji ne stariji od 48 časova od vremena izdavanja. Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spolјnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Navedeni uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primenjuje se na strane državlјane prilikom obavlјanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, kada se radi o posadama:

 • teretnih motornih vozila prilikom obavlјanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
 • teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
 • autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
 • železničkih vozila i vozopratno osoblјe;
 • humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

Navedeni uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primenjuje se, pod uslovom reciprociteta:

 • na državlјane susednih država iz pograničnog područja koji obavlјaju polјoprivredne radove i imaju polјoprivredno zemlјište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavlјanja polјoprivrednih radova na tom zemlјištu poseduju dokaz o vlasništvu nad polјoprivrednim zemlјištem ili izjavu vlasnika polјoprivrednog zemlјišta da lice obavlјa polјoprivredne radove na njegovom zemlјištu;
 • na državlјane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju.
ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU IZ POSLOVNIH RAZLOGA

Državlјanima Srbije i stranim državlјanima koji ulaze u Republiku Srbiju zbog poslovnih razloga, uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije, dozvolјen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice dostave Privrednoj komori Srbije negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice lica iz stava 1. ove tačke bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice.

Ukoliko državlјani R.Srbije i strani državlјani, koji ulaze u Republiku Srbiju zbog poslovnih razloga, uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije, ne dostave negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije o tome bez odlaganja obaveštava teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlјe.

Ukoliko planirate da putujete negde proverite na ovim stranicama sajta pod kojim uslovima možete ući u određenim državama.