CRNA GORA: Ulaz na plaže biće besplatan

CRNA GORA: Ulaz na plaže biće besplatan

Predlogom Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, koji je utvrđen na poslednjoj sednici Vlade R Crne Gore, predviđena je zabrana naplaćivanja ulaza na plažu, obaveznog korišćenja plažnog mobilijara, kao i izdavanja i držanja skutera na njima.

Predloženim zakonom se predviđa i zabrana prisustva domaćih životinja i kućnih ljubimaca, osim na za to predviđenim lokacijama, dok parkiranje vozila neće biti dozvoljeno.

Prema tom dokumentu zabranjuje se sačekivanje i presretanje turista, nuđenje usluga smeštaja preko reklamnih tabli i panoa, nametanje svojih ili tuđih usluga smeštaja, kao i ponuda cene i uslova što, kako se navodi, narušava ugled turističkog mesta.

Zabranjuje se i kampovanje ,,na divlje“, a predviđena su i ograničnja za kioske sa hranom. Biće zabranjeno kampovanje van kampova, jer će u suprotnom nadležni inspektor preduzeti mere nadzora.

Predloženo je i da se šatori i kiosci sa hranom nalaze na određenoj udaljenosti od hotela i restorana, jer predstavljaju nelojalnu konkurenciju. Smatra se, kako je objašnjeno, da se u takvim objektima često nudi restoranska ponuda, iako za nju nemaju potrebne minimalne tehničke uslove, kao što su jelovnici, karte pića i sanitarne prostorije.

Predviđeno je da sve turističke agencije, pa i one koje obavljaju delatnost preko interneta, moraju imati licencu za elektronsko poslovanje. Tako će novonastala agencija minimalno morati da izdvoji 15 hiljada EUR za licencu, a za druge cena će biti predviđena na osnovu podataka iz prethodnih godina.

Ukoliko preduzeće ne poseduje licencu predviđena je kazna od hiljadu do deset hiljada evra.

O Simon

Osnivač, webmaster, SEO master i web dizajner sajtova: KoZnaZna, Dijetica, Avionom, Rentiranje, EU Media Group