Dijaspora u Bosni i Hercegovini

Dijaspora u Bosni i Hercegovini

DRUŠTVA I UDRUŽENjA

ZAVIČAJNO DRUŠTVO „SA OVČARA I KABLARA“
Vuka Kradzića br. 6, 78000 BANjA LUKA

SRPSKO KULTURNO I PROSVJETNO DRUŠTVO „PROSVJETA“
Sime Milutinovića Sarajlije br. 1, 71000 Sarajevo
E-mail: prosvjeta@bih.net.ba
Tel.: 00387 33 444 320

SRPSKO GRADjANSKO VEĆE – POKRET ZA RAVNOPRAVNOST
Hamdije Kreševljakovića br. 3, 71000 Sarajevo
Tel.: 00387 33 666 962
Faks: 00387 33 214 915

UDRUŽENjE GRADjANA „DEMOKRATSKA INICIJATIVA SARAJEVSKIH SRBA“
Viteške brigade br. 10, ILIDŽA, SARAJEVO

SRPSKA HUMANITARNO UDRUŽENjE „DOBROTVOR“
Džemala Bijedića 68, 71000, Sarajevo
E-mail: shuhumana@hotmail.com
Tel.: 00387 33 678 512

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „PROSVJETA“
Kuća Svetozara Ćorovića, ulica Maršala Tita 178, 88000 Mostar
E-mail: epre@bih.net.ba
Tel.: 0038736 552 905

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „PROSVJETA“- Gradski odbor Mostar
Vladičanski dvor, ulica Konak 7, 88000, Mostar
E-mail: spkdprosvjetagomostar@gmail.com
Tel.: 0038766462112

Srpsko pjevačko i kulturno umetničko društvo „GUSLE“ MOSTAR
Vladičanski dvor, ulica Konak 7, 88000, Mostar
E-mail: spkudgusle.mostar@gmail.com
Tel.: 0038765 996 859