Finska – vizni režim

Finska – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Finske za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Finsku:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


kada putujete u Finsku:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Nije moguće pribavljanje vize ili turističke propusnice na graničnim prelazima, a važnost pasoša treba da bude najmanje šest meseci nakon planiranog napuštanja Finske.

Preporučuje se posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja.

Obavezno je prijavljivanje gotovog novca u iznosu većem od 10.000 eura. Punoletni putnici, koji nisu državljani EU, prilikom ulaska u Finsku mogu bez plaćanja carinskih dažbina uneti (za svoju ličnu upotrebu), najviše 200 komada cigareta ili 50 komada cigara, ili 100 komada cigarilosa ili 250 grama duvana. Takođe, maksimalne dozvođene količine alkoholnih pića koje mogu uneti lica starija od 20 godina su: 1 litar jakog alkoholnog pića (koje sadrži preko 22% alkohola), ili 2 litra jakog alkoholnog pića (maksimalno do 22% alkohola), kao i 4 litara vina i 16 litara piva. Prilikom ulaska u Finsku sopstvenim automobilom, može se bez plaćanja carine uneti maksimalno 10 litara goriva (osim goriva koje se već nalazi u rezervoaru vozila).

Putnicima koji ulaze u Finsku, koji nisu državljani EU, dozvoljeno je unošenje lekova i drugih medicinskih proizvoda za svoju ličnu upotrebu u količini koja odgovara tromesečnoj upotrebi. Putnici su u obavezi da, na zahtev nadležnih organa, pokažu dokaz da su navedeni lekovi namenjeni njihovoj ličnoj upotrebi (recept ili račun o kupovini).

Putnici koji nisu državljani EU prilikom ulaska u Finsku mogu bez plaćanja dažbina uneti prehrambene proizvode u originalnom pakovanju, u obimu koji se smatra razumnim za ličnu upotrebu. Zabranjeno je unošenje mesa i mesnih proizvoda, kao i mleka i mlečnih proizvoda iz zemalja van EU.

Kontakti carinskih i pograničnih organa:
Carina Finske: www.tulli.fi
Imigracioni ured MUP-a Finske : www.migri.fi
Granična služba MUP-a Finske: www.raja.fi
Uprava policije MUP-a Finske: www.poliisi.fi
MIP Finske: www.poliisi.fi

Srbija-Finska

Srbija-Finska udaljenost