SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA
SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA

Autor Tema: Stalno nastanjenje stranaca  (Pročitano 7197 puta)

Van mreže Simon

  • Global Moderator
  • *****
  • Poruke: 706
  • Karma: +2/-0
Stalno nastanjenje stranaca
« poslato: Decembar 15, 2009, 09:21:59 posle podne »
Zahtev za stalno nastanjenje podnosi se u pisarnici Policijske uprave za grad Beograd u Beogradu, Bulevar despota Stefana 107.

Stalno nastanjenje može da se odobri strancu:

1. koji je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od pet godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak;
- strancu kome je privremeni boravak u Republici Srbiji odobren radi rada, zapošljavanja, školovanja i studiranja, u vreme potrebno za odobrenje stalnog nastanjenja računa se polovina vremena provedenog u Srbiji.

- neprekidnim boravkom smatra se i boravak sa višekratnim odsustvom iz Republike Srbije do deset meseci ili jednokratnim odsustvom do šest meseci, u periodu od pet godina.

2. koji je najmanje tri godine u braku sa državljaninom Republike Srbije, ili strancem koji ima stalno nastanjenje;
- pod brakom se ovde podrazumeva bračna zajednica života na teritoriji Republike Srbije.

3. maloletniku na privremenom boravku u Republici Srbiji, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac koji ima odobreno stalno nastanjenje, uz saglasnost drugog roditelja;
- roditeljem se smatra i svako lice koje je zakonom izjednačeno sa roditeljem.

4. koji je poreklom sa teritorije Republike Srbije.

Potrebna dokumentacija za stalno nastanjenje:

1) Po osnovu spajanja porodice:

1. Popunjen obrazac zahteva
2. dokaz o uplaćenim taksama:
   - Taksa u iznosu od 200,00 dinara,
   - svrha uplate: taksa na podnesak
   - žiro račun 840-742221843-57,
   - broj modela i poziv na broj (u zavisnosti od područne policijske uprave u kojoj se zahtev podnosi)
   - primalac: Republička administrativna taksa
   - Taksa u iznosu od 8.000,00 dinara,
   - svrha uplate: odobrenje za stalno nastanjenje
   - žiro račun 840-742221843-57,
   - broj modela i poziv na broj (u zavisnosti od područne policijske uprave u kojoj se zahtev podnosi)
   - primalac: Republika administrativna taksa

3. Fotokopija pasoša (strane sa odobrenim privremenim boravcima)
4. Dve fotografije, formata 4x3 cm
5. Lekarsko uverenje (izdato na obrascu Srpskog lekarskog društva),
    - cilj izdavanja uverenja: radi dobijanja stalnog nastanjenja (ne starije od 6 meseci)
6. Svedočanstvo ili drugi dokument o školskoj spremi
    a) fotokopija originalnog dokumenta
    b) original prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača

7. Izvod iz matične knjige rođenih
   a) fotokopija originalnog dokumenta
   b) original prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača

8. Dokaz o sredstvima za izdržavanje:
   - potvrda o radnom odnosu podnosioca zahteva sa podacima o visini plate,
   -fotokopija radne knjižice i
   -obrasci M1 i M4 ( APR + PDV)

9. Dokaz o vlasništvu, zakupu stana ili drugom osnovu stanovanja
10. Dokaz o srodstvu sa državljaninom Srbije ili stalno nastanjenim strancem

2) Po osnovu braka sa državljaninom Srbije ili strancem koji ima stalno nastanjenje:

1. popunjen obrazac zahteva
2. dokaz o uplaćenim taksama:

   -taksa u iznosu od 200,00 dinara,
   -svrha uplate: taksa na podnesak
   -žiro račun 840-742221843-57,
   -broj modela i poziv na broj (u zavisnosti od područne policijske uprave u kojoj se zahtev podnosi)
   -primalac: republička administrativna taksa
   -taksa u iznosu od 8.000,00 dinara,
   -svrha uplate: odobrenje za stalno nastanjenje
   -žiro račun 840-742221843-57,
   -broj modela i poziv na broj (u zavisnosti od područne policijske uprave u kojoj se zahtev podnosi)
   -primalac: republika administrativna taksa

3. fotokopija pasoša (samo strana sa slikom)
4. dve fotografije, formata 4x3 cm
5. lekarsko uverenje (izdato na obrascu srpskog lekarskog društva),
- cilj izdavanja uverenja: radi dobijanja stalnog nastanjenja (ne starije od 6 meseci)
6. svedočanstvo ili drugi dokument o školskoj spremi
   a) fotokopija originalnog dokumenta
   b) original prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača

7. izvod iz matične knjige rođenih
   a) fotokopija originalnog dokumenta
   b) original prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača

8. izvod iz matične knjige venčanih
   (na obrascu nadležnog organa Republike Srbije, ne stariji od 6 meseci)
9. fotokopija presude o razvodu prethodnog braka (oba supružnika)
10.fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za decu
11.dokaz o sredstvima za izdržavanje:
   - potvrda o radnom odnosu podnosioca zahteva i bračnog druga sa podacima o visini plate
   - fotokopija radne knjižice i
   - obrasci M1 i M4 ili potvrda o penziji
12.državljanstvo bračnog druga (ne starije od 6 meseci).
13.dokaz o vlasništvu, zakupu stana ili drugom osnovu stanovanja

3) Po osnovu zaposlenja

1. popunjen obrazac zahteva
2. dokaz o uplaćenim taksama:

   -Taksa u iznosu od 200,00 dinara,
   -svrha uplate: taksa na podnesak
   -žiro račun 840-742221843-57,
   -model broj modela i poziv na broj (u zavisnosti od područne policijske uprave u kojoj se zahtev podnosi)
   -primalac: Republička administrativna taksa
   -Taksa u iznosu od 8.000,00 dinara,
   -svrha uplate: odobrenje za stalno nastanjenje
   -žiro račun 840-742221843-57,
   -broj modela i poziv na broj (u zavisnosti od područne policijske uprave u kojoj se zahtev podnosi)
   -primalac: Republika administrativna taksa

3. fotokopija pasoša (strane sa odobrenim privremenim boravcima)
4. dve fotografije, formata 4x3 cm
5. lekarsko uverenje (izdato na obrascu Srpskog lekarskog društva),
   - cilj izdavanja uverenja: radi dobijanja stalnog nastanjenja (ne starije od 6 meseci)
6. svedočanstvo ili drugi dokument o školskoj spremi
   a) fotokopija originalnog dokumenta
   b) original prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača

7. izvod iz matične knjige rođenih
   a) fotokopija originalnog dokumenta
   b) original prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača

8. dokaz o sredstvima za izdržavanje:

   -potvrda o radnom odnosu podnosioca zahteva sa podacima o visini plate,
   -fotokopijom radne knjižice i
   -obrasci M1 i M4 (APR + PDV)
   -dokaz o vlasništvu, zakupu stana ili drugom osnovu stanovanja