SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA
SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA

Autor Tema: Prava i obaveze stranaca  (Pročitano 9065 puta)

Van mreže Admin

 • Administrator
 • *****
 • Poruke: 232
 • Karma: +1/-0
 • Informacija ima cenu
  • KoZnaZna
Prava i obaveze stranaca
« poslato: Decembar 15, 2009, 06:10:06 posle podne »
S obzirom da dobijamo veliki broj pitanja E-mailom o dole navedenim temama iste objedinjujemo i stavljemo u jednu temu-post. Razlog je možda i nemanje vremena za pretragom sajta http://www.KoZnaZna.com, ali nema veze-izvolite:                                                               


                                                                                  Ulazak i boravak stranaca
Stranac može da ulazi i boravi u Republici Srbiji, pod uslovima iz ovog zakona, sa važećom putnom ispravom u koju je uneta viza ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Bliži uslovi i način izdavanja vize na graničnom prelazu
U izuzetnim slučajevima predviđenim članom 14. stav 6. Zakona o strancima (ozbiljni humanitarni razlozi ili je to u interesu Republike Srbije), stranac može podneti zahtev za izdavanje vize na graničnom prelazu.
Zahtev iz stava 1. ovog člana stranac podnosi policijskom službeniku na graničnom prelazu.
Uz zahtev za izdavanje vize stranac je dužan da podnese i dokaze o postojanju ozbiljnih humanitarnih razloga i hitnosti putovanja, pod kojima se smatraju:
hitna medicinska pomoć ili intervencija,
prevoz humanitarne pomoći, ukoliko se taj prevoz obavlja preko teritorije Republike Srbije ili je Republika Srbija krajnja destinacija,
neodložno prisustvo stranog državljanina u Republici Srbiji iz ličnih, profesionalnih ili drugih razloga.
Saglasnost na zahtev iz stava 1. ovog člana daje načelnik Uprave granične policije ili lice koje on odredi.

Prijavljivanje boravišta, prebivališta i promene adrese stana i odjava prebivališta
Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužna su da nadležnom organu prijave boravak stranaca, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od časa dolaska stranca u posetu.
Stranac koji ne koristi smeštaj iz stava 1. ovog člana dužan je da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese stana u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta, odnosno od dana promene adrese stana u boravištu.
Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje dužan je da prijavi prebivalište i promenu adrese stana u prebivalištu u roku od osam dana od dana dolaska u prebivalište, odnosno od dana promene adrese stana.

Produženje roka važenja vize
U izuzetnim slučajevima, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 20. stav 2. Zakona o strancima (ako to nalažu humanitarni, profesionalni ili lični razlozi i viša sila), rok važenja vize se može produžiti na zahtev stranca.
Zahtev za produženje roka važenja vize podnosi se organu Ministarstva unutrašnjih poslova nadležnom za poslove stranaca, po mestu boravišta stranca.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se pre isteka roka važenja vize.
Rok važenja vize se produžava na period od najviše 90 dana.
Rok važenja vize se produžava tako što se na prvoj slobodnoj strani putne isprave lepi nalepnica vize za kraći boravak (viza C).

                                                                            Trajanje i produženje privremenog boravka

Trajanje privremenog boravka
Privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
Odobrenje privremenog boravka unosi se u putnu ispravu stranca. Rok važenja putne isprave mora biti najmanje šest meseci duži od roka na koji se izdaje odobrenje.

Produženje privremenog boravka
Strancu, članu uže porodice državljanina Republike Srbije, može se produžiti privremeni boravak na vreme do tri godine ili do ispunjenja uslova za izdavanje odobrenja za stalno nastanjenje.
Strancu, članu uže porodice državljanina Republike Srbije, privremeni boravak se može produžiti i u slučaju kad je taj državljanin Republike Srbije umro, kao i u slučaju prestanka braka sa državljaninom Republike Srbije koji je u Republici Srbiji trajao najmanje tri godine

Uslovi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak
Za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka neophodno je priložiti:
•   važeću putnu ispravu
•   prijavu stana
•   dve fotografije (4x3cm, u boji, anfas)
•   popunjene formulare (u tri primerka)
•   dokaz o uplaćenoj taksi na podnesak i taksi na boravak

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako uz zahtev priloži dokaz:
- da ima dovoljna sredstva za izdržavanje;
- da je zdravstveno osiguran;
- o opravdanosti zahteva za privremeni boravak u skladu sa svrhom privremenog boravka koji se može odobriti strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana.

U zavisnosti od osnova boravka, kao dokaz o opravdanosti zahteva, potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:
3.1. Osnivanje preduzeća, predstavništva ili banke, odnosno za lica upisana u rešenje o registraciji preduzeća, predstavništva ili banke
•   rešenje o registraciji
•   potvrda poslovne banke o prometu na računu;
3.2. Osnivanja odnosno vlasništvo samostalne radnje (trgovinske, zanatske, ugostiteljske i sl.) ili agencije
•   rešenje o registraciji
3.3. Konsignacija, ugovor o poslovnoj kooperaciji, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i prenosa tehnologija
•   rešenje o registraciji domaćih preduzeća
•   ugovor o saradnji između stranog i domaćeg pravnog lica
•   uput ili delegacija firme koja ga šalje (original i prevod ovlašćenog sudskog tumača)
3.4. Zasnivanje radnog odnosa
•   rešenje o registraciji preduzeća ili drugog pravnog lica u kojem stranac zasniva radni odnos
•   ugovor o radu ili ugovor o delu
•   mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje kada se radni odnos zasniva prvi put ili rešenje Nacionalne službe kojim se odobrava zasnivanje radnog odnosa.
3.5. Za državljane bivših republika SFRJ koji su radni odnos zasnovali kao domaći državljani
•   foto-kopija radne knjižice uz stavljanje na uvid originala
•   uverenje o zaposlenju
•   rešenje o registraciji preduzeća osim ako je stranac zaposlen u javno-komunalnom preduzeću
3.6. Vršenja privremenih i povremenih poslova (do 90 dana)
•   ugovor o radu ili delu sa pravnim ili fizičkim licem koje poseduje seosko domaćinstvo koje mu je osnovni izvor prihoda.
•   rešenje o registraciji pravnog lica ili u slučaju ugovora sa fizičkim licem uverenje da je poljoprivreda osnovna delatnost tog lica.
3.7. Strani sportisti
•   rešenje o registraciji kluba
•   ugovor o angažovanju overen u nadležnom sportskom savezu
3.8. Brak sa državljaninom Repubike Srbije
•   izvod iz Matične knjige venčanih, ne stariji od šest meseci
•   uverenje o zaposlenju ili drugi dokaz o sredstvima za izdržavanje
•   proveru državljanskog statusa našeg državljana
3.9. Vanbračna zajednica sa državljaninom Repubike Srbije
•   uverenje o slobodnom bračnom stanju za oba lica (za državljanina Srbije je dovoljan izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci)
•   overena izjava dva svedoka da su u vanbačnoj zajednici ili ukoliko imaju zajedničku decu izvodi iz Matične knjige rođenih,
•   uverenje o zaposlenju ili drugi dokaz o sredstvima za izdržavanje
•   proveru državljanskog statusa našeg državljana
3.10. Srodstvo sa državljaninom Repubike Srbije
•   dokaz o srodstvu sa našim državljaninom (izvod iz Matične knjige rođenih, izvod iz Matične knjige venčanih i dr.)
•   proveru državljanskog statusa našeg državljana
3.11. Privatna poseta
•   proveru državljanskog statusa našeg državljana
•   garancija domaćeg državljanina i dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje
•   dokaz o vlastitim sredstvima za izdržavanje ukoliko garanciju ne daje naš državljanin
3.12.Član porodice stranca na privremenom boravku

•   dokaz o srodstvu sa strancem na boravku (izvod iz Matične knjige rođenih, izvod iz Matične knjige venčanih, potvrda Ambasade i dr. sa prevodom sudskog tumača. Članovima porodice smatraju se bračni drugovi, njihova deca i eventualno roditelji).
3.13. Akreditovani novinari
•   akreditacija Ministarstva kulture
3.14. Angažovanje u NVO (NGO)
•   pismo kojim MSP potvrđuje da je upoznat sa delatnošću NVO
•   ugovor o radu ili pismo NVO da je stranac angažovan kao volonter
3.15. Strani sveštenici
•   dokaz o registraciji crkve ili pismo podrške Ministarstva vera, kao i NVO ako ta verska zajednica nije registrovana
•   ugovor o radu ili pismo crkve da je stranac angažovan na verskim poslovima ili radi verske službe
3.16. Školovanje – studiranje – učenje jezika
•   potvrda fakulteta ili škole koju stranac pohađa
3.17. Obuka i praksa
•   rešenje o registraciji preduzeća gde se obavlja obuka, odnosno praksa
•   uverenje ustanove koja organizuje obuku ili praksu, sa tačnim datumima početka i završetka
•   ugovor ili uverenje o obavljanju obuke i prakse
3.18. Visokostručna specijalizacija
•   potvrda nadležne institucije ili organizacije o specijalističkim studijama sa navedenim rokom trajanja specijalizacije
3.19. Zapošljavanje lektora i profesora na univerzitetu
•   ugovor o radu i dopis fakulteta
3.20. Rad u stranom DKP i privatna poseta osoblju stranog DKP
•   dopis Ambasade sa tačno navedenim podacima o radnom mestu na kome je stranac angažovan i trajanju njegovog angažovanja potpisan od strane šefa DKP ili dopis u kome je obrazložen razlog i dužina trajanja privatne posete.
3.21. Lečenje
•   dokaz o sredstvima za lečenje i izdržavanje ukoliko troškovi lečenja nisu unapred izmireni
•   dopis zdravstvene ustanove sa ličnim podacima stranaca, predviđenom dužinom trajanja lečenja i načinom izmirenja međusobnih finansijskih obaveza
3.22. Službenici međunarodnih institucija (Svetska banka, MMF...) i konsultantskih firmi angažovani na realizaciji projekata u saradnji sa drugim državnim organima
•   dopis nadležnog ministarstva sa pozivom na broj i datum ugovora o donaciji ili drugog sporazuma sa obrazloženjem o potrebama angažovanja stranca i rokom trajanja
3.23. Imovina nad stambenim ili poslovnim objektom


Van mreže Simon

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 706
 • Karma: +2/-0
Re: Prava i obaveze stranaca
« Odgovor #1 poslato: Decembar 15, 2009, 06:36:39 posle podne »
Produženje roka važenja vize

U izuzetnim slučajevima, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 20. stav 2. Zakona o strancima (ako to nalažu humanitarni, profesionalni ili lični razlozi i viša sila), rok važenja vize se može produžiti na zahtev stranca.

Zahtev za produženje roka važenja vize podnosi se organu Ministarstva unutrašnjih poslova nadležnom za poslove stranaca, po mestu boravišta stranca.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se pre isteka roka važenja vize.

Rok važenja vize se produžava na period od najviše 90 dana.

Rok važenja vize se produžava tako što se na prvoj slobodnoj strani putne isprave lepi nalepnica vize za kraći boravak (viza C).