SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA
SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA

Autor Tema: INFORMACIJA o važenju vozačkih dozvola R. Srbije u susednim i zemlјama EU  (Pročitano 18798 puta)

Van mreže Simon

  • Global Moderator
  • *****
  • Poruke: 706
  • Karma: +2/-0
INFORMACIJA o važenju vozačkih dozvola R. Srbije u susednim i zemlјama EU
« poslato: Septembar 12, 2012, 08:41:58 posle podne »
Izvor: Msp rs

1. Belgija – Vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu može da se koristi u tranzitu kroz Belgiju i za vreme privremenog boravka u Belgiji (najviše tri meseca), uz međunarodnu vozačku dozvolu, ili bez nje. Preko tog roka, nosilac dozvole, ukoliko podnosi zahtev za boravak u Belgiji, u obavezi je da dozvolu zameni za belgijsku kod nadležnog opštinskog organa.

2. Austrija – Nosiocima vozačke dozvole Republke Srbije na novom obrascu više nije dodatno potrebna i međunarodna vozačka dozvola prilikom tranzita ili ulaska na teritoriju Republike Austrije, pošto one odgovaraju standardima EU.

3.  Rumunija – Priznaje se vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu.

4. Polјska – Nova vozačka dozvola Republike Srbije može da se koristi u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole;

5. Švedska – Ukoliko vozačka dozvola nije izdata u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju, potpisanom u Ženevi 1949. i Beču 1968. ili nisu izdate na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, iste će važiti u Švedskoj samo ukoliko se priloži verifikovani prevod na jedan od gorespomenutih jezika ili na švedski, danski ili norveški i međunarodna vozačka dozvola.

6. Bugarska – Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola za vožnju kroz Republiku Bugarsku tokom privremenog boravka ili tranzita, ukoliko je država koja je izdala vozačku dozvolu potpisnica Konvencija o drumskom saobraćaju.

7. Danska – Nosioci vozačkih dozvola koje su izdate u državama koje nisu članice EU, mogu upravlјati motornim vozilom tokom privremenog boravka u Danskoj pod uslovom da su podaci uneti u dozvolu latiničnim pismom. U protivnom, ukazuje se da dozvola mora biti prevedena na danski, engleski ili francuski jezik kod ovlašćenog prevodioca. Nosioci takvih vozačkih dozvola, obavezni su da poseduju važeću međunarodnu vozačku dozvolu da bi mogli da upravlјaju vozilom tokom privremenog boravka u Kralјevini Danskoj.

8. Luksemburg - Vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu može da se koristi i nije potrebno da međunarodna vozačka dozvola prati važeću vozačku dozvolu koju su izdale nadležne vlasti u Republici Srbiji za vreme privremenog boravka njenog nosioca u Luksemburgu.

9. Mađarska – Prema važećim zakonskim propisima na teritoriji R. Mađarske se može upotrebiti vozačka dozvola izdata od stranih organa ukoliko ta dozvola sadrži sledeće: podatke o nosiocu dozvole, njegovu fotografiju, datum izdavanja dozvole, broj, rok važenja pojedinih kategorija, natpis „permis de conduire“ naziv i znak države u kojoj je dozvola izdata.
Vozačka dozvola izdata od stranih organa se smatra punovažnom pod sledećim uslovima:
a) da je država, koja je dozvolu izdala potpisnica Bečke konvencije o drumskom saobraćaju iz 1968. godine ili
b) da je dozvola izdata u nekoj od članica država EEZ
c) da je dozvola izdata u državi pošilјaoca za pripadnika oružanih snaga koji se nalazi ili tranzitira kroz zemlјu i ako je uz to priložen
d) zvaničan prevod dozvole na mađarski jezik na osnovu kojeg se može ustanoviti pravo na upravlјanje motornim vozilom.
Ukoliko strana vozačka dozvola ne zadovolјava gore navedene uslove, ista se može upotrebiti samo na relaciji od državne granice do mesta stanovanja i od mesta stanovanja do državne granice gde će napustiti zemlјu. Onaj koji poseduje odgovarajuću stranu vozačku dozvolu, a nalazi se na dužem boravku u zemlјi, dužan je da nakon godinu dana boravka dozvolu izdatu od stranog organa, bez polaganja vozačkog ispita zameni za mađarsku vozačku dozvolu.

10. Letonija
1) U Letoniji može upravlјati motornim vozilom samo lice koje poseduje:
a) vozačku dozvolu koju je izdala neka od država članica EU ili država članica Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA);
b) vozačku dozvolu u kojoj su naznačene kategorije za koje dozvola važi, u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968;
v) vozačku dozvolu u kojoj nisu navedene kategorije vozača u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968. Sa takvom vozačkom dozvolom vozač može da upravlјa samo motornim vozilima koja odgovaraju B kategoriji, pod uslovom da u državi u kojoj je izdata, takva dozvola omogućava upravlјanje automobilom. Ukoliko u vozačkoj dozvoli nije upisana latiničnim slovom kategorija za koju dozvola važi, vozač je obavezan da pokaže prevod dozvole na letonski jezik overen od strane javnog beležnika.
2) Vozač koji dođe u Letoniju iz inostranstva i boravi duže od godinu dana dužan je da zameni svoju vozačku dozvolu u skladu sa navedenim rpocedurama, osim ako se ne radi o vozačkoj dozvoli koju je izdala neka zemlјa članica EU ili zemlјa članica EFTA-e, ili o licima koja uživaju diplomatsko-konzularne imunitete i privilegije.
3) Vozila koja se privremeno uvoze u Letoniju iz inostranstva moraju biti registrovana u skladu sa uslovima navedenim u Odelјku 10, stav 1, ovog zakona.
4) Odredbe stavova 1. i 2. iz ovog odelјka neće se primenjivati na pripadnike stranih oružanih snaga koji se nalaze na dužnosti u Republici Letoniji u okviru međunarodne saradnje.
5) U slučajevima iz stava 1. ovog odelјka, lice koje je ispunilo starosnu granicu predviđenu za vozače i učesnike u drumskom saobraćaju u određenoj kategoriji navedenoj u Odelјku 24. ovog zakona, ima pravo da upravlјa vozilom na teritoriji Letonije.

11. Grčka - ne priznaje naše nove vozačke dozvole;

12. Češka – priznaju se naše nove vozačke dozvole;

13. Finska - imaoci nove vozačke dozvole R.Srbije mogu upravlјati motornim vozilom prilikom tranzita ili tokom privremenog boravka u Finskoj. U slučaju odobrenja stalnog boravka, naša nova vozačka dozvola važi u periodu od dve godine od datuma odobrenja stalnog boravka;

14. Estonija - priznaju se naše nove vozačke dozvole za upravlјanje motornim vozilom prilikom tranzita ili privremenog boravka u Estoniji. U slučaju odobrenja stalnog boravka, dozvola važi godinu dana od datuma odobrenja stalnog boravka.

15. Velika Britanija – Građani Srbije tokom privremenog boravka u UK (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska u UK), odnosno tranzita, mogu sa validnom nacionalnom vozačkom dozvolom upravlјati bilo kojim „malim“ motornim vozilom. Nije potrebno da poseduju i međunarodnu vozačku dozvolu. Ovo se odnosi na upravlјanje vozilima (i motorciklima), u kategoriji navedenoj u dozvoli i to za vozila do 3,5 t. i sa maksimum do 8 sedišta. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravlјati  i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u UK i ukoliko su ta vozila registrovana van UK.
Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, može se aplicirati za vozačku dozvolu UK, ali je neophodno ponovno polaganje vozačkog ispita.
U slučaju upravlјanja vozilom sa stranim tablicama, obavezna je zelena karta, jer se vožnja vozila bez osiguranja smatra ozbilјnim ugrožavanjem bezbednosti saobraćaja.
Napominju da za njih irelevantno da li se radi o vozačkim dozvolama na starom obrascu ili novim biometrijskim vozačkim dozvolama. Naglasili da se navedeno odnosi na bilo koju vrstu validnih nacionalnih vozačkih dozvola, a kao najvažniji istakli kriterijum nacionalnog određenja (da li je vozačka dozvola izdata u državama EU, određenom krugu drugih zemalјa: Gibraltar, Australija, Barbados, Kanada, Hong Kong i dr. ili u zemlјama van EU).

16. Irska - Građani Srbije tokom privremenog boravka u Irskoj (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska), odnosno tranzita, mogu sa validnom nacionalnom vozačkom dozvolom upravlјati bilo kojim „malim“ motornim vozilom. Nije potrebno da poseduju i međunarodnu vozačku dozvolu. Ovo se odnosi na upravlјanje vozilima (i motorciklima), u kategoriji navedenoj u dozvoli i to za vozila do 3,5 t. i sa maksimum do 8 sedišta. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravlјati  i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Irsku i ukoliko su ta vozila registrovana van Irske.
Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, može se aplicirati za vozačku dozvolu Irske, ali je neophodno ponovno polaganje vozačkog ispita.
U slučaju upravlјanja vozilom sa stranim tablicama, obavezna je zelena karta, jer se vožnja vozila bez osiguranja smatra ozbilјnim ugrožavanjem bezbednosti saobraćaja.
Napominju da za njih irelevantno da li se radi o vozačkim dozvolama na starom obrascu ili novim biometrijskim vozačkim dozvolama. Naglasili da se navedeno odnosi na bilo koju vrstu validnih nacionalnih vozačkih dozvola, a kao najvažniji istakli kriterijum nacionalnog određenja (da li je vozačka dozvola izdata u državama EU, određenom krugu drugih zemalјa: Gibraltar, Australija, Barbados, Kanada, Hong Kong i dr. ili u zemlјama van EU).

17. Slovačka-priznaju se naše nove vozačke dozvole i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola za upravlјanje motornim vozilom tokom privremenog boravka ili tranzita preko teritorije Slovačke;

18. Holandija-neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole za upravlјanje motornim vozilom na teritoriji Holandije;

19.  Nemačka-priznaje se naša nova vozačka dozvola za vreme privremenog boravka odnosno tranzita, ali je neophodno posedovati i njen zvanični prevod sačinjen kod ovlašćenog organa R.Srbije ili AMSS;

20.  Portugalija-ne priznaje se novi obrazac vozačke dozvole R. Srbije, jer naša zemlјa nije članica EU, ali nosioci srpskih vozačkih dozvola mogu upravlјati vozilima u Portugalu u periodu od 185 dana, počevši od datuma regulisanja boravka na portugalskoj teritoriji. Ukoliko u Portugalu borave duže od ovog perioda, moraju izvršiti zamenu srpske vozačke dozvole za portugalsku, što predstavlјa zakonsku obavezu, koja ne implicira polaganje bilo kakvog dodatnog vozačkog ispita. U tranzitu može se koristiti naša dozvola za upravlјanje motornim vozilom za kategoriju za koju je izdata;

21. Monako-državlјanima Republike Srbije za upravlјanje motornim vozilima, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola;   

22. Litvanija-državlјani R.Srbije koji poseduju nove vozačke dozvole mogu upravlјati motornim vozilom na teritoriji Litvanije do 185 dana u toku godine;

23. Crna Gora – stranac ( i državlјanin R.Srbije) koji privremeno boravi u Crnoj Gori, na osnovu važeće strane vozačke dozvole, koju je izdao nadležni organ strane države, može upravlјati motornim vozilom na teritoriji Crne Gore za vreme boravka u njoj;

24. Francuska- državlјanima Republike Srbije, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola;

25. Makedonija- Stranac koji privremeno boravi u Republici Makedoniji može da upravlјa motornim vozilom na teritoriji Republike Makedonije za vreme privremenog boravka na osnovu strane vozačke dozvole pod uslovom reciprociteta. Republika Srbija nema potpisan sporazum sa Republikom Makedonijom kojim bi se međusobno ( recipročno) priznavale vozačke dozvole;

26. Švajcarska Konfederacija- preporuka je da vozači koji putuju iz R.Srbije u Švajcarsku pribave i međunarodnu vozačku dozvolu;

27. Italija- Novi obrazac ,,biometrijske” vozačke dozvole Republike Srbije nije u skladu sa faksimilom dozvole, priloženim uz Ženevsku konvenciju (1004) niti sa onim priloženim uz Bečku konvenciju (1968), kojima je Italija pristupila. Stoga, vozači koji poseduju srpsku vozačku dozvolu ( novu), mogu u Italiji da upravlјaju motornim vozilom samo ako poseduje i međunarodnu vozačku dozvolu ili, pak, zvanični prevod (nacionalne)vozačke dozvole;

28. Španija- Postoji sporazum o zameni vozačkih dozvola. U toku je postupak izmene sporazuma zbog usklađivanja podataka iz našeg novog obrasca vozačke dozvole sa španskim;

29. Slovenija-državlјani R.Srbije koji poseduju vozačku dozvolu na novom obrascu, mogu upotreblјavati tu dozvolu na teritoriji Republike Slovenije za vožnju vozila u kategorijama za koje imaju važeću vozačku dozvolu. Imaoci vozačkih dozvola izdatih u R.Srbiji mogu, u skladu sa zakonom, da u administrativnim jedinicama u Sloveniji zamene tu vozačku dozvolu za vozačku dozvolu Republike Slovenije;

30. Malta- za državlјane R.Srbije nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. Naša nova vozačka dozvola može se koristiti najduže u trajanju od jedne godine, nakon čega je obavezna zamena za maltešku vozačku dozvolu;

31. Bosna i Hercegovina- državlјani Republike Srbije mogu upravlјati motornim vozilom na teritoriji BiH na osnovu važeće nove vozačke dozvole R.Srbije za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, izuzev za vozila za koja važi kategorija B1. Ovo sve pod uslovom da državlјani BiH mogu upravlјati motornim vozilom za vreme privremenog boravka ili tranzita kroz R.Srbiju sa važećom vozačkom dozvolom BiH ( princip reciprociteta- stav o tome trebalo bi da zauzme MUP RS). U navedenom kontekstu, uslov za upravlјanje motornim vozilom na teritoriji BiH na osnovu važeće nove vozačke dozvole R.Srbije za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, je posedovanje međunarodne vozačke dozvole;

32. Kipar- S obzirom na postojanje bilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola između R.Srbije i R.Kipar, imaoci važećih srpskih vozačkih dozvola imaju pravo na njihovu upotrebu šest meseci od ulaska u R.Kipar;

33. Republika Hrvatska- za državlјane R.Srbije, koji poseduju važeću novu vozačku dozvolu, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola za upravlјanje motornim vozilom kategorije koja je navedena u dozvoli.


 

SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA