PUTOVANJA Pasoši Vize Državljanstvo Ambasade > Sve o boravku

Procedura prijave boravka stranaca i odobravanje privremenog boravka u Srbiji

(1/2) > >>

Simon:
1. OBAVEZA STRANACA DA PRIJAVE BORAVAK PO DOLASKU U SRBIJU

Organizacije kao i pojedinici koji pružaju usluge strancima uz naplatu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužni su da nadležnom organu (po mestu boravišta stranca – stanici policije) u roku od 12 časova od čina pružanja usluga, smeštaja stranca , odnosno od čina dolaska stranca u posetu, prijave boravak stranca.

Stranac koji ne koristi usluge smeštaja u napred navedenim slučajevima dužan je da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese stana narednog dana od dana dolaska u Srbiju, odnosno u roku od 24 časa od čina promene boravišta ili promene adrese stana.

2. ODOBRAVANJE PRIVREMENOG BORAVKA U SRBIJI

Zahtev za dobijanje privremenog boravka se podnosi Policijskoj Upravi na čijoj teritoriji stranac ima prijavljeno boravište.

Za dobijanje privremenog boravka po osnovu braka potrebno je:
1. Važeća putra isprava;
2. popunjen obrazac;
3. prijava boravišta;
4. dve fotografije;
5. Izvod iz MKV (ne stariji od 6 meseci);
6. dokaz o posedovanju sredstava za bračnog druga i odgovarajuća taksa.

Za odobrenje privremenog boravka po osnovu školovanja i specijalizacije, obuke i prakse
potrebno je pored uplate odgovarajuće takse i prva 4 dokumenta koja su obavezna za odobrenje privremenog boravka, po svim osnovama i 1 uverenje fakulteta, škole, odnosno ustanove, dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje (potvrda stipenditora ili banke).
Po ovom osnovu stranci su dužni da zahtev za odobrenje privremenog boravka podnesu u roku od 3 dana od dana dolaska u Srbiju.
Uz zahtev za dobijanje privremenog boravka na osnovu otvaranja preduzeća pored obavezne dokumentacije potrebno je i rešenje o otvaranju firme izdato od strane trgovinskog suda i akt o osnivanju.

Kada je reč o odobrenju privremenog boravka po osnovu zasposlenja stranaca
pored obavezne dokumentacije potrebno je i podneti na uvid rešenje trgovinskog suda o registraciji firme, godišnji bilans poslovanja firme i bilans u tekućoj godini, kao i ugovor o radu sklopljen sa firmom i mišljenje tržišta rada da strani državljanin može zasnovati radni odnos.
Navedeno mišljenje nije potrebno ako radni odnos stranac zasniva za obavljanje stručnih poslova utvrdjenih ugovorom o poslovno-tehnčckoj saradnji, o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, o prenosu tehnologije i o stranim ulaganjima.

Procedura za odobrenje privremenog boravka po svim osnovama traje do 15 dana.

Još informacija na sajtu KoZnaZna.com - http://www.koznazna.com/putovanja/tekstovi/boravak.html

Stole:

--- Citat: Simon  Decembar 15, 2009, 09:13:02 posle podne ---6. dokaz o posedovanju sredstava za bračnog druga i
--- Kraj citata ---
Sta se podrazumeva pod dokazom o posedovanju sredstava?

Simon:
Smatra se da dotična osoba neće "pasti na teret" države, odnosno da ste finansijski sposobni da je izdržavate.
Dokaz da niste socijalno ugroženi. Da ne primate socijalnu pomoć, da ste u stalnom radnom odnosu, da imate redovnu platu-ako ste u radnom odnosu. Ako ste preduzetnik-dokaz da ste vlasnik, suvlasnik...firme. Vlasnik ste stana, kuće...Pomaže i dokaz da posedujete tekući račun u banci na kome se svaki mesec redovne vrši uplata.
Bitno je dokazati (papirima) da ste finansijski u stanju da izdržavate i sebe i tu osobu.

Stole:
Da li bih umesto stalnog radnog odnosa mogao da garantujem svojom kucom, deviznim racunom na banci, i dr.? Posedujem znacajna novcana sredstva ali nisam stalno zaposlen.

Simon:

--- Citat: Srek  Jul 21, 2010, 06:36:21 posle podne ---Da li bih umesto stalnog radnog odnosa mogao da garantujem svojom kucom, deviznim racunom na banci, i dr.? Posedujem znacajna novcana sredstva ali nisam stalno zaposlen.

--- Kraj citata ---
Da. Pogotovu sada kada možeš i da imaš zaposlenje a plata kasni po nekoliko meseci i jadna je.

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju