Klubovi i udruženja dijaspore – Hrvatska

Klubovi i udruženja dijaspore – Hrvatska

Klubovi i udruženja dijaspore u Hrvatskoj

Z A J E D N I C E

ZAJEDNICA SRBA RIJEKA

Krešimirova 8/I, 51000 Rijeka
E-mail: zsr@ri.t-com.hr

ZAJEDNICA SRBA ISTRE

Gajeva 3, 52000 Pula

ZAJEDNICA SRBA ISTRE – OGRANAK UMAG

Zemljoradnička 15,52470 Umag

ZAJEDNICA SRBA ISTRE-OGRANAK LABIN

Kapelica 84,52220 Labin

ZAJEDNICA SRBA ISTRE-OGRANAK RAŠA

Vladimira Gortana 20,52223 Raša

ZAJEDNICA SRBA ISTARSKE ŽUPANjE- OGRANAK ROVINJ

F.P. Pellizzera 28, 52210 Rovinj
E-mail: serafin.jovan@gmail.com

ZAJEDNICA SRBA U HRVATSKOJ

GAJEVA 7 10000 ZAGREB

ZAJEDNICA SRBA U ISTRI

J. RAKOVCA 47 52100 PULA

ZAJEDNICA SRBA U RIJECI

TRG SV. BARBARE 1 31000 RIJEKA

ZAJEDNICA SRBA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica
E-mail: stanisa.zarkovic@vr.t-com.hr

SRPSKO NARODNO VIJEĆE

DRUŠTVA I UDRUŽENJA

SRPSKO NARODNO VIJEĆE U REPUBLICI HRVATSKOJ

PRERADOVIĆEVA 18/2 10000 ZAGREB
Predsednik Milorad Pupovac

ORGANIZACIJA ZA GRADJANSKE INICIJATIVE

Kralja Petra Svačića 36, 31000 Osijek
E-mail: ogi@os.t-com.hr

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA KARLOVAC

Vranicanijeva 6. 47000 Karlovac
E-mail: ehr-ka@ka.t-com.hr

GRADJANSKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA

Ul. grada Vukovara 222, HR-10000 Zagreb
E-mail: goljp@zamir.net

CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA

Ivana Gundulića 34/I, Osijek
E-mail: ljudska-prava@centar-za-mir.hr
Web sajt: www.centar-za-mir.hr

DOKUMENTA – CENTAR ZA SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU

Kuća ljudskih prava
Selska cesta 112c, HR-10000 Zagreb
E-mail: kontakt@documenta.hr

PROJEKT GRADJANSKIH PRAVA – SISAK (PGP-CRP)

Rimska 6,44000 Sisak, Hrvatska
E-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr

CENTAR ZA MIR, PRAVNE SAVJETE I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ

Fra Antuna Tomaševića 32, 32000 Vukovar
E-mail: centar-za-mir@vk.t-com.hr

INICIJATIVA ZA SRPSKI NARODNI KONGRES

PREDRAGA HERUCA 13 10000 ZAGREB

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA KARLOVAC

Vranicanijeva 6, 47000 Karlovac
E-mail: chr-ka@ka-t.com.hr

UDRUŽENJE ZA SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST U REPUBLICI HRVATSKOJ

Ćirićeva 22, 33225 Bobota
E-mail: ruzica.vidakovic@gmail.com

UDRUŽENJE „ZAHARIJA ORFELIN“

Priljevo 17, 32000 Vukovar
E-mail: zaharija.orfelin@yahoo.com

SRPSKA ORGANIZACIJA „PRAKTIČNA ŽENA“

Imre Nađa 8, 31300 Beli Manastir

SRPSKO NARODNO VIJEĆE-NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Predsednik: dr. sc. Milorad Pupovac
Zagreb, Ilica 16
Tel. 01/488-63-68, Fax: 01/488-63-72,
E-mail: ured@snv.hr
Web sajt: snv.hr

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

Predsednik: Aleksandar Milošević
Zagreb, Ilica 16
Tel. 01/488-63-66, Fax: 01/488-63-73

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Predsednik: Dragoljub Geratović
Zagreb, Kruge 48
Tel./fax: 01/6115-663

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANjINE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Predsednik: Slavko Čiča
Trnjani, Sv. Marka 74,
Tel. 035/422-184

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Predsednik: Dragan Đević
Gospić, Bilajska 3
Tel./Fax: 053/765-036,

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Predsednik: Nikola Sužnjević
Sisak, Trg 22.lipnja 4
Tel/fax: 044/521-098

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsednik: Veljko Mandić
Koprivnica, F. Galovića 6
Tel. 048/626-633, Fax: 048/626-632

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Predsednik: Dragan Dašić
Varaždinske Toplice, Jalševac 18
Tel./fax: 042/637-419,

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Predsednik: Staniša Žarković
Virovitica, Augusta Šenoe 1

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predsednik: Nenad Vlahović
Bjelovar, Ante Starčevića 8
Tel./fax: 043/221-923,

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Predsednik: Petar Pašić
Knin, dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 022/663-671,

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZADARSKE ŽUPANIJE

Predsednik: Veselko Ćakić
Zadar, Ivana Zadranina 2
Tel. 023/214-109,

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Predsednik: Momčilo Rusić
Split, Kroz Smrdečec 9
Tel/fax: 021/455-144,

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Predsednik: Milorad Vukanović
Dubrovnik, Od Puča 8
Tel/fax: 020/324-897,

PREDSTAVNIK SRPSKE NACIONALNE MANJINE MEDJIMURSKE ŽUPANIJE

Predstavnica: Zorica Leich
Mala Subotica, Dravska 8

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SLATINE

Predsednik: Mladen Kulić
Slatina, Braće Radić 13
Tel. 033/401-185,

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA GAREŠNICE

Predsjednik: Stevo Perić
Garešnica, Vladimira Nazora bb

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA GRUBIŠNO POLJE

Predsednik: Milan Bobić
Grubišno Polje, Kralja Zvonimira 143

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

Predsjednik: Danilo Bodegraja
Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 7a

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA DARUVARA

Predsednik: Branko Kovačić
Daruvar, Stjepana Radića 7
Tel. 043/333-753,

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA KOPRIVNICE

Predsednik: Radomir Golubović
Koprivnica, Frana Galovića 6

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA KRIŽEVACA
Predsednik: Jovo Gojković
Koprivnica, Frana Galovića 6

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SISKA

Predsednik: Milovan Bojčetić
Sisak, Rimska 26

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PETRINJE

Predsednik: Branko Radanović
Petrinja, Gundulićeva 2

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA GLINA

Predsednik: Dušan Metikoš
Glina, Trg Dr. Franje Tuđmana 4

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA

Predsednica: Dragana Zebić
Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 58

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SLUNJA

Predsednik: Uroš Duduković
Slunj, Veljun bb

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA KNINA

Predsednik: Dragan Jerković
Knin, dr. Franje Tuđmana 2

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU OBROVCU

Predsednik: Dušan Ljubičić
Obrovac, Obala kralja Dmitra Zvonimira 2
Tel. 023/775-041

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU SPLITU

Predsednik: Miroslav Jovičić
Split, Kroz Smrdečac 9

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU DUBROVNIKU

Predsednik: Milorad Vukanović
Dubrovnik, Od Puča 8
Tel. 020/324-897,

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE TOPUSKO

Predsednik: Slobodan Miščević
Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 20

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE GVOZD

Predsednik: Stevo Komazec
Gvozd, Trg Franje Tuđmana 1

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJNE OPĆINE MAJUR

Predsednik: Jovo Crnojević
Majur, Sv. Mihovila 2

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE HRVATSKA DUBICA

Predsednik: Branko Ovuka
Hrvatska Dubica, Vjekoslava Venka 37

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE DONJI KUKURUZARI

Predsednik: Stevo Novaković
Donji Kukuruzari, Ul. Don Ante Lizatovića 2

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Predsednik: Dušan Drakulić
Korenica, Trg sv. Jurja 6
Tel. 053/776-788,

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Predsednik: Đurađ Gnjatović
Kneževi Vinogradi, Glavna 78

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE MAGADENOVAC

Predsednik: Branislav Ćosić
Kućanci, Kralja Zvonimira 88

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE POPOVAC

Predsednik: Tomislav Mladenović
Kneževo, Radnička 1

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE ŠODOLOVCI

Predsednica: Branka Karan
Šodolovci, Ive Andrića 3

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANjINE OPĆINE VILJEVO

Predsednik: Stevo Posavac
Kapelna, Petra Preradovića 91

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE OKUČANI

Predsenik: Milan Šućurović
Okučani, Trg Dr. Franje Tuđmana 1

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE ĐULOVAC

Predsednik: Milan Radaković
Đulovac, Đurina 132

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANjINE OPĆINE VOĆIN

Predsednica: Ljilja Janečić
Voćin, Trg Gospe Voćinske bb

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE SIRAČ

Predsednik: Jovo Pejić
Sirač, S. Radića 120/I

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE RASINJA

Predsednik: Branko Dulikravić
Koprivnica, Frana Galovića 6

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE SOKOLOVAC

Predsednik: Ranko Vrećica
Koprivnica, Frana Galovića 6

ZAJEDNIČKO VEĆE OPŠTINA VUKOVAR

Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar
E-mail: zvo@zvo.hr
Web sajt: www.zvo.hr

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Maksimijanova 12, 52100 Pula
Predsednik vijeća Milan Rašula
E-mail: milan.rasula@pu.t-com.hr
Tel/fah 217 608
Mob. 098440693

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE

Maksimijanova 10, 52100 Pula
Predsednik veća Miloš Bajić
E-mail: bajicfm@gmail.com
Tel/fah 217 608
Mob. 0912797941

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ROVINJA
Rovinj,
Predsednik Radenko Kajičić
Mob. 097 718 5172

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANjJINE GRADA POREČA

Poreč, predsednik Slobodan Aleksić
E-mail: aleksic.slobodan1950@gmail.com
Mob. 095 553 6520

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA

Umag, predsednik Cvetko Jovanović
E-mail: jova.cvetko@gmail.com
Mob. 098 188 227

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA LABINA

Labin, predsednik Bogdan Stanković
E-mail: ksgl.labin@gmail.com
Mob. 091 527 4974

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VODNJANA

Vodnjan, A ceccon 1, predsednica Beti Jezdimirović
E-mail: beti.jezdimirovic@gmail.com
Mob. 098 9689077

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE FAŽANA

Fažana, predsednica Ružica Trkulja
E-mail: trkulja@pu.t-com.hr
Mob. 098 878 338

PREDSTAVNIK SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BUJE

Buje, predstavnik Manojlo Ristić
E-mail: market.m.buje@gmail.com
Mob. 095 9050 354

ZAJEDNICA SRBA ISTRA ROVINJ – ROVIGNO

Rovinj, predsednik Jovan Serafin
Kontakt Slavica Popadić
E-mail: slavica.popadic@pu.t-com.hr
Mob: 098 855 227

KLUB SRBA ISTARSKE ŽUPANIJE

Pula, Stankovićeva 3, predsednk Miloš Bajić
E-mail: bajicfm@gmail.com
Tel/fah: 217 608
Mob: 091 279 7941

KLUB SRBA GRADA BUJE- BUJE

predsednik Manojlo Ristić
E-mail: market.m.buje@gmail.com
Zamenik predsednika Miroslav Poznić
Mob: 098 255 260

KLUB SRBA GRADA LABINA

Labin, predsednica Cvija Davidović
E-mail: cvija.davidovic@net.hr
Mob: 098 9452870

ZAJEDNICA SRBA RAŠA

Raša, predsednik Ilija Klještan
E-mail: zsrilijakljestan@yahoo.com
Mob: 099 8160 695

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA ZAGREB PODODBOR UMAG

Umag, predsednik Brank Jankov
E-mail: perlez.rapin@gmail.com
Mob: 095 828 2496

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA ZAGREB PODODBOR POREČ

Poreč, predsednik Draško Sužnjević
E-mail: sdrasko14@gmail.com
Mob: 091 528 9410

KLUB SRBA GRADA POREČA

Poreč, 8. marta 3, predsednik Branko Čizmić
E-mail: branko.cizmic57@gmail.com
Mob: 091 736 0797

NISU ČLANOVI KOORDINACIJE

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRE „NIKOLA TESLA“

Pula, Gajeva 3/III, predsednik Čeda Grabež
Mob: 091 955 107

ZAJEDNICA SRBA ISTRA PULA

Pula, Gajeva 3/III, predsednik Miomir Jeremić
E-mail: zsi.pul@gmail.com
Mob: 098576 720

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE MEDULIN

Medulin, Osipovica 3, predsednik Rade Živadinović
E-mail: zivadinovic.rade@gmail.com
Mob: 099 57306169

SKD PROSVJETA PODODBOR VIŠKOVO (RIJEKA)

Viškovo, Kosi 5, 51216, predsednik Radovan Malić
Tel: 051258208
Mob: 092/2928914

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

Trg Svete Barbare 1, 51000 Rijeka
E-mail: vsnm-ri@net.hr

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU

Trg Svete Barbare 1/I, 51 000 Rijeka
E-mail: vsnm-ri@net.hr

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA KASTVA

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VRBOVSKOG

Goranska 9a, 51325 Moravice

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA MALI LOŠINJ

Privlaka 1, 51550 Mali Lošinj
E-mail: bino2@hi.t-com.hr

PREDSTAVNIK VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA KRK

Ivana Meštrovića 2, 51500 Krk

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ambroza Vranyczanya 6/1, 47000 Karlovac
E-mail: vijece.srbi.ka@ka.t-com.hr

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA KARLOVCA

Ambroza Vranyczanya 6/1, 47000 Karlovac

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OGULINA

B. Frankopana 13,47300 Ogulin

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE KRNJAK

Krnjak 2, 47242 Krnjak

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE VOJNIĆ

Hebrangova 3, 47420 Vojnić

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE BARILOVIĆ

Općina Barilović, Kosjersko selo 20,47252 Barilović

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE PLAŠKI

Općina Plaški,143. Domobranske pukovnije 5, 47304 Plaški

PREDSTAVNICA SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA OPĆINU LASINJA

Općina Lasinja, Trg hrvatskih branitelja 1, 47206 Lasinja
E-mail: danam@vip.hr

PREDSTAVNICA SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA OPĆINU SABORSKO

Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA LIČKO-SENJSKU ŽUPANIJU

Bilajska 3, 53000 Gospić
E-mail: vijece.srpske.nacion.manjine@gs.t-com.hr

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OTOČCA

Bartola Kašića 14, 53220 Otočac

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurija 6, 53230 Korenica
E-mail: opcina.udbina@gs.t-com.hr

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE UDBINA

Općina Udbina, Trg S. Radića 6, 53234 Udbina
E-mail: opcina-udbina@gs.t-com.hr

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE VRHOVINE

Senjska 46, 53223 Vrhovine
E-mail: opcina.vrhovine@gs.htnet.hr

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE DONJI LAPAC

Stojana Matića 10, 53250 Donji Lapac
E-mail: opcina-donji-lapac@gs.htriet.hr

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE GOSPIĆ

Mogorić 193,53000 Gospić

ŽUPANIJSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar
E-mail: vsnm@vu.t-com.hr

ŽUPANIJSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Županijska 6, 31000 Osijek
E-mail: vijece.srpske.nacionalne.manjine@os.t-com.hr

ŽUPANIJSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Josipa Martinca 45, 33522 Voćin
E-mail: stanisa.zarkovic@vt.t-com.hr

ŽUPANIJSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

S.Radića 62, 34551 Lipik
E-mail: srpskovijecepsz@email.t-com.hr

ŽUPANIJSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Svetog Marka 74, 35211 Trnjani
E-mail: nikola.loncarevic@sb.t-com.hr

UDRUŽENJE „SRPSKI NARODNI FORUM“ (SNF)

Srpska opiština Borovo 5
Predsednik: Čelar Gojko
Sekretar: Kojić Zoran

NEVLADINE ORGANIZACIJE

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM (SDF)
Gundulićeva 55, 10000 Zagreb
E-mail: zagreb-sdf@sdf.hr
Internet stranica: www.sdf.hr

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM

BERISLAVICEVA 10 10000 ZAGREB

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA GRUBIŠNO POLJE

A.G. MATOŠA 8 – GRUBIŠNO POLJE

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA ZA BANIJU I KORDUN

KARLOVAČKA 16 – VOJNIC

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA ZA VOJNIĆ

Hebrangova 9, 4420 Vojnić
E-mail: sdf-vojnic@zg.t-com.hr

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA ZA VRHOVINE

Senjska ulica (zgrada općine), 53 000 Vrhovine
E-mail: korenica-sdf @sdf.hr

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA ZA DALMACIJU

PERE SVAČIĆA 22 A – KNIN

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA ZA KORENICU

PERE SNJARIĆA 27, 53230 Korenica
E-mail: korenica-sdf@sdf.hr

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA ZA LIKU

PERE ŠNJARICA 27 – KORENICA

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA ZA ZAPADNU SLAVONIJU

OSIJEČKA 2, 34 000 PAKRAC
E-mail: pakrac-sdf@sdf.hr
Internet stranica: www.sdf.hr

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA OKUČANI

Stepnica 11, 35430 Okučani

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA ZAGREB

BERISLAVICEVA 10/II – ZAGREB

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA DARUVAR

TRG KRALJA TOMISLAVA 8 – DARUVAR

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM PODRUŽNICA SLATINA

BRAĆE RADIĆA 17 – SLATINA

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM URED PODRUŽNICE DVOR

ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA b.b. – DVOR

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM URED PODRUŽNICE GLINA

HRVATSKA ULICA 18 – GLINA

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM URED PODRUŽNICE GVOZD

KRIŽNI PUT 7 – GVOZD (VRGIN MOST)

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM URED PODRUŽNICE PETRINjA

V. NAZORA 5 – PETRINJA

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM URED PODRUŽNICE PLAŠKI

Saborska 3, 47304 Plaški
E-mail: sdf-slunj@zg.htnet.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“

BERISLAVICEVA 10 10000 ZAGREB
E-mail: skdprosvjeta@sdkprosvjeta.com

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR DONjI LAPAC

Stojana Matića 10, 53250 Donji Lapac
E-mail: opcina-donji-lapac@gs.htriet.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR SISAK

LOVRICEVA 4 44000 SISAK

SKD „PROSVJETA“

KOORDINACIONI ODBOR ZA ISTOČNU SLAVONIJU, BARANJU I ZAPADNI SREM- VUKOVAR

Vijeća Evrope 11, 32000 Vukovar
E-mail: skdprosvjeta_vukovar@net.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR BIJELO BRDO

Nikole Tesle 69, 31204 Bijelo Brdo

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR VERA

Stepe Stepanovića 1, 32224 Vera
Miloša Obilića 18a, 32224 Vera

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR UDBINA

Općina Udbina, Trg S. Radića 6, 53234 Udbina
E-mail: opcina-udbina@gs.t-com.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ PODODBOR DONJE DUBRAVE

Z.P. 47262 GENERALSKI STOL – DONJE DUBRAVE

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR JAGODNJAK

Borisa Kidriča 100, 31324 Jagodnjak

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR KORENICA

Trg Svetog Jurja 3, 53230 Korenica
E-mail: sdk.prosvjeta.pododbor.korenica@gs.t-com.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR KNIN

Velebitska 19 22300 Knin

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR KRNJAK

Donji Budači 14a, 47241 Tušilović
E-mail: opcina-krnjak@ka.htnet.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR MIRKOVCI

Vuka Stefanovića Karadžića 25, 32240 MIRKOVCI

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR OSTROVO

N. Demonje 37, 32211 Ostrovo

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR PLAŠKI

Plaški bb, 47304 Plaški

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR RAJIC

VUKOVARSKA 58 44323 RAJIC

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR RIJEKA

TRG SV. BARBARE 1 51000 RIJEKA
E-mail: prosvijeta-rijeka@yahoo.com

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR SPLIT

LJUBIŠEVA 7 21000 SPLIT

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ (NOVICA VUCINIC) PODODBOR SRPSKE MORAVICE

Domanovići 10 (parohijski dom), 51325 SRPSKE MORAVICE

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR TRPINjA

VELIKA 1, 32224 TRPINJA

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR VIROVITICA

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR VOJNIĆ

Dom kulture „Petar Svačić“, Krešimirova 2, 47220 Vojnić
E-mail: vsnm.opcine.vojnic@ka.t-com.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR VRBOVSKO

TUK 4, 51326 VRBOVSKO

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR VRHOVINE

Seoci 11, 53223 Vrhovine
E-mail: opcina.vrhovine@gs.htnet.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR JAVOR

Zmajeva 11, 32000 Vukovar

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ PODODBOR ZAPADNA SLAVONIJA

OSIJECKA 11 34550 PAKRAC
E-mail: pakrac-sdf@sdf.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ PODODBOR ŠODOLOVCI

V. BAKARICA 1– Z.P. 31215 ERNESTINOVO ŠODOLOVCI

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ PODODBOR BELI MANASTIR

IMRE NAĐA 8, 31300 BELI MANASTIR

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR BOBOTA

VUKAILOVA 90, 32225 BOBOTA

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR BOROVO

NIKOLE TESLE 1, 32227 BOROVO

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR BUJŠTINA

NARODNO SVEUČILIŠTE „ANTE BABIĆ“, TRGOVAČKA 6a, 52470 Umag

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR BRŠADIN

Duje Zaharića 26,32222 Bršadin

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR DALJ

B. PARADŽIKA 16, 31226 DALJ

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR DARDA

SVETOG IVANA KRSTITELJA 116, 31326 DARDA

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR GABOŠ

Vuka Karadžića, 32212 Gaboš

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR GOMIRJE

JOVE MAMULE 78 51327 GOMIRJE

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR JASENAK

ŠUMARIJA JASENAK, JASENAK b:b: 47314 JASENAK

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR KARLOVAC

SIMUNIĆEVA 7, PP 184, 47000 KARLOVAC
E-mail: vijece.srbi.ka@ka.t-com.hr
E-mail: jaksic.milan@yahoo.com

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR KNEŽEVI VINOGRADI

Svetozara Miletića 66,31309 Kneževi vinogradi

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ PODODBOR MARKUŠICA

VUKA STEFANOVIĆA KARADŽIĆA 3, 32213 MARKUŠICA

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ PODODBOR NEGOSLAVCI

BRAĆE NERANDŽIĆ 2, 32239 NEGOSLAVCI

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ PODODBOR OGULIN

Bernardina Frankopana 13, 47300 Ogulin
E-mail: sinisa.ljubojevic@gmail.com

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR OKUČANI

121. BRIGADE BR. 19 35430 OKUČANI
E-mail: skd.prosvjeta@sb.t-com.hr
E-mail: nikola.loncarevic@sb.t-com.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR OSIJEK

M.GUPCA 32, 31 000 Osijek
E-mail: skdp.os@net.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ PODODBOR PARTIZANSKA DREŽNICA

CENTAR b:b: 47313 PARTIZANSKA DREŽNICA

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR PAČETIN

Braće Nudić bb, 32222 Pačetin

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR PONIKVE

PONIKVE 71 51329 SEVERIN NA KUPI

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR TENJA

VLADKA MACEKA 20, ZGRADA OPŠTINE 31207 TENJA

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ PODODBOR VELIKI POGANAC

Z.P. 48312 RASINJA VELIKI POGANAC

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“ – PODODBOR VUKOVAR

Vijeca Europe 11 32000 ZAGREB
E-mail: skdprosvjeta_vukovar@net.hr

KUD „BRANISLAV NUŠIĆ“ BOROVO

Glavna 3, 32227 Borovo
E-mail: opcina.borovo@inet.hr

KUD „SVETI SAVA“ TENJA

Vlatka Mačeka 65, 31207 Tenja

SKUD „BRANKO RADIČEVIĆ“ DALJ

Bana Jalačića 12, 31226 Dalj

KUD „ZORA, SILAŠ

SRPSKO KULTURNO-PROSVETNO DRUŠTVO „PROSVIJETA“

Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica
E-mail: stanisa.zarkovic@vt.t-com.hr

PLESNA GRUPA „VENERA“

Nikole Perlića 18/4, 32000 Vukovar

SRPSKO PEVAČKO DRUŠTVO „JAVOR“

Zmajeva 11, 32000 Vukovar

KUD „VASO ĐURĐEVIĆ“

V. ĐURĐEVIĆA BB, 32222 BRŠADIN
E-mail: sandrabijelic6@hotmail.com
UMETNIČKI RUKOVODILAC: BOJAN LAZIĆ
E-mail: labojan@gmail.com

KUD „ĐERDAN“

KAPELNA, PETRA PRERADOVIĆA 99, 31531 VILJEVO

KULTURNI CENTRI

SRPSKI KULTURNI CENTAR VUKOVAR

Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar

BIBLIOTEKE I ČITALIŠTA

BIBLIOTEKA

PRERADOVICEVA 18/1 10000 ZAGREB

POLITIČKE PARTIJE

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA
NIKOLE PAŠICA 1/3 (RADNICKI DOM) VUKOVAR – BOROVO NASELJE 32010

SRPSKA NARODNA STRANKA (ZAGREB)
TRG MAŽURANICA 3 10000 ZAGREB

SRPSKA NARODNA STRANKA (OGULIN)
Jasenak, Vrelo, 86 II, 47300 Ogulin
E-mail: srpska.narodna.stranka@zg.t-com.hr

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (RIJEKA)
Gradska organizacija Rijeka
Trg Svete Barbare 1/1, 51 000 Rijeka

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (OPATIJA)
Gradska organizacija Opatija
Antona Raspora 2. 51410 Opatija

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (VRBOVSKO)
Gradska organizacija Vrbovsko
Jove Mamule 15, 51327 Gomirje

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (VOJNIĆ)
Regionalna organizacija karlovačke županije
Karlovačka 9, 47220 Vojnić

SAMOSTALNA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDSS VUKOVAR)
Trg Drvena pijaca 28, 32000 Vukovar
E-mail: <sdss@vk.t-com.hr
Web sajt: sdss.hr

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (KARLOVAC)
Gradska organizacija Karlovac
Vranicanijeva 6, 47000 Karlovac

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (OGULIN)
Gradska organizacija Ogulin
Bernadina Frankopana 13, 47300 Ogulin
E-mail: sinisa.ljubojevic@gmail.com

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (SLUNJ)
Gradska organizacija Slunj
Veljun bb, 47243 Veljun

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (PLAŠKI)
Općinska organizacija Plaški
Save Raškaja 23, 47304 Plaški

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (KRNJAK)
Gradska organizacija Krnjak
Krnjak 5, 47242 Krnjak

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (VOJNIĆ)
Općinska organizacija Vojnić
I gardijske brigade 1, 47220 Vojnić

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (UDBINA)
Regionalna organizacija Ličko-senjske županije
Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (GOSPIĆ)
Općinska organizacija Gospić
Medak 206, 53000 Gospić

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (DONJI LAPAC)
Općinska organizacija Donji Lapac
Stojana Matića 10, 53250 Donji Lapac

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (PLITVIČKA JEZERA)
Općinska organizacija Plitvička jezera
Mihaljevac 24, 53230 Plitvička jezera

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (VRHOVINE)
Općinska organizacija Vrhovine
Senjska 17, 53223 Vrhovine

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (PULA)
Gradska organizacija Pula
Gajeva 3, 52100 Pula
E-mail: homo@pu.htnet.hr

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (ROVINJ)
Gradska organizacija Rovinj
Nelle Quarantotto 20, 52210 Rovinj
E-mail: sdss.rovinj@gmail.com

PARTIJA PODUNAVSKIH SRBA (PPS)
Dr. Franje Tuđmana 11, 32000 Vukovar

NOVA SRPSKA STRANKA – NSS
Olajnica bb, 32000 Vukovar

NAŠA STRANKA
Bulićeva 1, 32227 Borovo
E-mail: predsjednik@nasa-stranka.hr

MEDIJI NA SRPSKOM JEZIKU

TV PRODUKCIJA ZAJEDNIČKOG VEĆA OPŠTINA VUKOVAR
Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar
E-mail: redakcija@tvprodukcija-zvo.com
E-mail: urednik@tvprodukcija-zvo.com

RADIO DUNAV DIFUZIJA d.o.o.
Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar
E-mail: radio-dunav@vu.t-com.hr

RAPSODIJA d.o.o. – RADIO BOROVO
Glavna 45, 32227 Borovo
Internet stranica: radio-borovo.hr
E-mail: info@radio-borovo.hr

RADIO BANSKA KOSA d.o.o.
Kralja Zvonimira 2, 31300 Beli Manastir
E-mail: radiobk@net.hr

LIST ZAJEDNIČKOG VEĆA OPŠTINA „IZVOR“
Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar
E-mail: urednik@tvprodukcija-zvo.com

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

EPARHIJA ZAGREBAČKO-LJUBLJANSKA
ILICA BR. 7 ZAGREB

SPCO i UPRAVA PAROHIJE U KOLARIĆU
Protej Miroslav Babić
Kolarić 67,47220 Vojnić
E-mail: crkvena.opcina.kolaric@ka.t-com.hr
Tel: 047 883519
Mob: 091 5906202

SPCO i UPRAVA PAROHIJE U RIJECI
Protojerej-stavrofor Mićo Kostić
Ivana Zajca 24/I, 51000 Rijeka
E-mail: spco-na-rijeci@ri.t-com.hr
Tel: 051 335 399
Mob: 091 514 8250
Jerej Marko Đurić
Mob: 098 520711

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U GRAČACU
Jerej Dušan Lujić
K.Stepinca 82, 23 440 Gračac
Tel: 023 7890864
Mob: 098 1801888

SPCO i UPRAVA PAROHIJE U SRPSKIM MORAVICAMA
Protoj.-stav. Jelenko Stojanović
Dokmanovići 10, 51325 Moravice
E-mail: spco-moravice1@net.hr
Tel: 051 877 137
Mob: 098 801051

SPCO i UPRAVA PAROHIJE U KORENICI
Jerej Dalibor Tanasić
IX gardijske brigada 26, 53230 Korenica
Tel: 053 756367
Mob: 098 801051

SPCO i UPRAVA PAROHIJE U OTEČCU
Jerej Slađan Nikić
Dr. Franje Tuđmana 5, 53220 Otočac
Tel: 053 771285
Mob: 0989002171

SPCO i UPRAVA PAROHIJE U PULI
Jerej Goran Petrković
Peroj 19, 52212 Fažana
Tel: 052 5200645
Mob: 098 9793038

MANASTIR RODJENjA SV. JOVANA KRSTITELJA U GOMIRJU
Iguman Mihailo (Vukčević)
Ribnjak 23, 51 327 Gomirje
Tel: 051 878188
Mob: 091 7814314

MANASTIR BOGORODICE TROJERUČICE U DONJEM BUDAČKOM
Jeromonah Naum (Milković)
Donji Budački 6, 47241 Tušilović
Tel: 047718212
Mob: 095 877 5456

EPARHIJA DALMATINSKA

TEZACKA 8 22000 ŠIBENIK
Email: eparhijski-upravni-odbor@si.tel.hr

EPARHIJA OSEČKO – POLJSKA I BARANJSKA
ZAGREBACKA 2A DALJ
Internet stranica: www.eparhija-osjeckopoljskabaranjska.hr
E-mail: <eparhija.osjeckopoljska@gmail.com

EPARHIJA SLAVONSKA
HRVATSKIH BRANITELJA 53,P.P. 8, 44324 JESENOVAC
Email: slavonskaeparhija@yahoo.com

SPCO i UPRAVA PAROHIJE U KARLOVCU
Medovića 11, 47000 Karlovac
E-mail: slavisa@email.t-com.hr

MANASTIR GOMIRJE
Ribnjak 23, 51327 Gomirje

SPCO i UPRAVA PAROHIJE PLAŠKOM
Franje Tuđmana 5, 53220 Otočac

SPCO i UPRAVA PAROHIJE U DREŽNICI
Spomendomn bb, 47313 Drežnica

SPCO i UPRAVA PAROHIJE U DONjEM LAPCU
M.Tita 11, 53250 Donji Lapac

SPCO i UPRAVA PAROHIJE U OGULINU
B.Frankopana 16, 47300 Ogulin

EPARHIJA GORNjOKARLOVAČKA

EPARHIJA GORNjOKARLOVAČKA
Gerasim, pravoslavni episkop Eparhije gornjokarlovačke
Slave Raškaj br.114, 47000 Karlovac
E-mail: eparhija.gornjokarlovacka@ka.htnet.hr
Internet stranica: www.eparhija-gornjokarlovacka.hr