Komori (Komorska ostrva) – vizni režim

Komori (Komorska ostrva) – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Komorskih ostrva za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz na Komorska ostrva:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza ukoliko ne napušta međunarodnu zonu aerodroma.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete na Komorska ostrva:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Za vize i informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Komorskih ostrva u Parizu:

Embassy of the Union of Comoros 20, Rue Marbeau 75 016 , Paris, France
Tel.: (331) 40 67 90 54.

Ambasade Unije Komorskih ostrva u Parizu na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Republiku Srbiju:

Adresa WEB SAJTA: www.embassy-worldwide.com/embassy

Korisni sajtovi:

www.comores-online.com
comorosconsulatechicago.org

Srbija-Komori

Srbija-Komori udaljenost