Libija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Libija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Libiji

ULAZAK I IZLAZAK IZ LIBIJE

Za ulazak u Libiju neophodna je viza, koja se sada može dobiti u Ambasadi Libije u Beogradu ili na jednom od aerodroma u Libiji, odnosno na nekom od kopnenih graničnih prelaza.

U turističke svrhe se u Libiju još uvek ne putuje, već se dolazi isključivo zbog poslovnog angažmana. Obavezno je prijavljivanje u nadležnoj policijskoj stanici u roku od sedam dana od ulaska u zemlju.

Potrebno je imati „arabizovanu“ putnu ispravu, što ne važi samo za diplomatske putne isprave.

Novac se može normalno unositi i iznositi ukoliko je u pitanju razumna količina.

Ne postoji potreba posedovanja polise zdravstvenog osiguranja niti potvrde o vakcinacijama.

Zabranjen je uvoz alkoholnih pića, svinjskog mesa i prerađevina od svinjskog mesa.

TRANSPORT

Međunarodni aerodrom u Tripoliju još uvek nije otvoren za saobraćaj. Celokupni putnički i kargo saobraćaj sa Tripolijem se odvija preko aerodroma „Mitiga“. Avio saobraćaj sa inostranstvom se odvija preko aerodroma u Misurati i Bejdi (istočna Libija). Strane avio kompanije još uvek nisu uspostavile avio saobraćaj sa Libijom, ali pet libijskih avio kompanija održava redovan avio saobraćaj ka vanevropkim destinacijama (Istanbul, Tunis itd). Postoje malteške i libijske redovne čarter linije do Malte. Intenzivan je i unutrašnji avio saobraćaj.

Najveći broj drumskih graničnih prelaza prema susednim zemljama je otvoren, ali povremeno dolazi do njihovog privremenog zatvaranja. Nema pomorskog putničkog saobraćaja.

BEZBEDNOST

U Libiji je došlo do pogoršanja političko–bezbednosne situacije, posebno u gradskim centrima u Tripoliju, Sirtu, Bengaziju i Derni. Ovakav razvoj je za posledicu imao da su brojni strani državljani i pojedina diplomatsko-konzularna predstavništva napustila Libiju, a prisutan je povećani rizik od oružanih pljački, otmice stranaca i napada na stanovništvo.

Savetujemo da izbegavate odlaske u Libiju. Građanima Srbije koji se nalaze u Libiji preporučuje se napuštanje Libije.

Državljani Srbije kojima je potrebna konzularna pomoć i zaštita treba da se obrate Ambasadi Srbije u Tripoliju.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Nije dobra. Najveći broj stranih zdravstvenih radnika nije se vratio u Libiju. Libijci koji to mogu odlaze na lečenje u inostranstvo.

NOVAC

Kurs libijskog dinara je nestabilan, a platni promet sa inostranstvom delimično funkcioniše, uz teškoće. Pojedini hoteli su nastavili rad ali smanjenim kapacitetom. Obnovljen je rad najvećeg broja restorana, a cene usluga u hotelima i restoranima su povećane.

Srbija-Libija

Srbija-Libija udaljenost

Simon

O Simon

Osnivač, webmaster, SEO master i web dizajner sajtova: KoZnaZna, Dijetica, Avionom, Rentiranje, EU Media Group