Litvanija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Litvanija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Litvaniji

ULAZAK I IZLAZAK IZ LITVANIJE

Od 19. jula 2013. godine, uslov za ulazak državljana Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava. Zahtev za vizu se podnosi u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Litvanije. Na graničnim prelazima nema mogućnosti izdavanja viza ili turističkih propusnica.

Za ulazak u Litvaniju, potrebna ja potvrda o zdravstvenom osiguranju (health and travel insurance), povratna karta, kao i, ako je u tranzitu, neophodna dokumenta za dalju destinaciju.
Prilikom prelaska litvanske granice dobija se carinska deklaracija. Zahtev za izdavanje carinske deklaracije je obavezan. Instrukcije za popunjavanje deklaracije se nalaze na sajtu Ministarstva finansija – Departman carina.

Sledeći proizvodi su oslobođeni carine:

  • 1 litar pića sa 22% alkohola,
  • 2l aperitiva ili penušavog vina sa manje od 22% alkohola,
  • 2l stonog vina,
  • 200 cigareta,
  • 50 cigara,
  • 250 gr duvana,
  • parfem (pakovanje od 50gr),
  • 250ml toaletne vode.

Zabranjeno je unošenje svežeg voća i povrća, mesa i mesnih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda i ptica.

TRANSPORT

Međunarodni aerodrom je udaljen 7 km od Viljnusa. Sa centrom grada i železničkom stanicom je povezan autobusima (polaze svakih 15 minuta) i minibusevima. Mogu se koristiti i usluge taksi službe (relativno jeftine taksi usluge).

Telefon aerodroma je: + 370 527 39 305.

Putna mreža se smatra prihvatljivom, naročito u većim gradovima i turističkim centrima. Vlasnici motornih vozila treba da poseduju i pokažu pripadnicima granične policije (SBGS – State Border Guard Service) sledeća dokumenta: važeću putnu ispravu, saobraćajnu i vozačku dozvolu i osiguranje. Biometrijska vozačka dozvola Republike Srbije se može koristiti do 185 dana u godini, dok međunarodna dozvola nije obavezna.

Učesnicima u drumskom saobraćaju se nalaže opreznost u vožnji, jer Litvanija je po geografskoj konfiguraciji ravna (75% njene teritorije čini ravnica) i većina saobraćajnih nesreća je rezultat zamora. Savetuje se poseban oprez tokom noćne vožnje.

Postoji obaveza plaćanja drumarine za korišćenje domaćih puteva na teritoriji Litvanije (kupovina vinjeta).

Prema Regulativi EU, vozači autobusa i kamiona koji rade 4 sata u noćnoj smeni, od 24:00 do 04:00, ne mogu da rade neprekidno duže od 10 sati.

BEZBEDNOST

Nema bezbednosnih rizika. U Litvaniji nema građanskih nemira. Stepen opasnosti od terorizma je nizak.

Registruje se povećan broj krađa automobila, dzeparenja, otimanja torbi sa dokumentima i novcem, naročito u gradskom prevozu. Savetuje se nošenje kopije pasoša radi lakše identifikacije u slučaju krađe ili gubitka putne isprave.

U slučaju problema dovoljno je okrenuti 911 (emergency assistance number).

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Zdravstveni rizik postoji jedino kada je u pitanju poseta područjima pokrivenim šumom, gde je prisutna opasnost od ujeda krpelja i meningo-encefalitisa (tick-borne encephalitis). Preporučuje se putno zdravstveno osiguranje. U bolnicama se očekuje da se medicinske usluge plate gotovinom.

NOVAC

Od 1.januara 2015.godine, Litvanija je član evro zone i nacionalna valuta je evro. Kreditne kartice se prihvataju, ali ne i u manjim mestima Litvanije. Poželjno je plaćanje gotovinom.

OSTALO

Lokalno vreme je GMT +2. Prosečna temperatura u julu je 23 stepena. U januaru se beleže najniže temperature (prosečna je – 4,9 stepeni). Tip klime: između morske i kontinentalne, sa dosta vlažnih dana tokom godine.

Službeni jezik je litvanski. Stranci mogu koristiti i poljski, engleski i ruski jezik, koji su u širokoj upotrebi.

Srbija-Litvanija

Srbija-Litvanija udaljenost