Ma, ko je pravio ove trenerke?

Ma, ko je pravio ove trenerke?

Ma, ko je pravio ove trenerke?

Fudbalski trener ne može da nađe džep na trenerci