Namibija – vizni režim

Namibija – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Namibije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Namibiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


Kada putujete u Namibiju:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Vize su potrebne, uključujući i za nosioce putnog lista u tranzitu, ali samo ako napušta aerodromsku međunarodnu zonu. Rok važenja pasoša radi putovanja mora biti 6 meseci od dana planiranog ulaska.

Dodatno, moraju postojati dve slobodne stranice u pasošu prilikom ulaska u zemlju. Trenutno, za ulazak ili izlazak iz zemlje putem aviona je neophodan negativan PCR test na COVID-19 ili će turisti biti smešteni, o njihovom trošku, u bolničke centre, u trajanju od najmanje 10. dana.

Za vize i informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Namibije u Beču.

Ukoliko u Namibiju putujete preko Južnoafričke Republike neophodno je pribaviti tranzitnu vizu Južnoafričke Republike.

Tranzitna viza je potrebna čak i ako se ne napušta tranzitna zona aerodroma. Zato pre putovanja treba pribaviti vizu sa dva ulaska-izlaska u Južnoafričku Republiku.

Tranzitne vize se izdaju u svim ambasadama Južnoafričke Republike. Ove vize se ne mogu pribaviti na aerodromima niti na drugim graničnim prelazima u Južnoafričkoj Republici.

Neposedovanje vize povlači plaćanje propisane kazne i vraćanje u zemlju iz koje se dolazi.

Pre polaska na putovanje proverite aktuelnu zdravstvenu situaciju na sajtu Svetske zdravstvene organizacije, Regionalne kancelarije za Afriku.

Radi upravljanja motornim vozilom, pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno je posedovati međunarodnu vozačku dozvolu.

Režim ulaska državljana Srbije u uslovima pandemije covid-19

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Namibiju osim lica sa regulisanim boravkom. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) uz prezentovanje negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata.

Prilikom boravka u Namibiji za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Pretoriji, Južna Afrika, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Namibiju, putem sledećeg kontakt telefona: + 27 (0) 12 460 56 26 i elektronske adrese: info@srbembassy.org.za

Srbija-Namibija

Srbija-Namibija udaljenost