OРАЊЕ – Када су се и какве работе работиле

Morate pročitati

Šta je Transportna zajednica i kakav je njen značaj za Srbiju?

Sedište Stalnog sekreterijata Transportne zajednice otvoreno je u Beogradu polovinom septembra 2019. godine i predstavlja prvu međunarodnu instituciju u...

Bugarski pasoš srpskim državljanima propusnica u bolji život

Da bi se domogli posla i pristojnijeg života u nekoj od zemalja EU, stekli pravo na besplatno studiranje i...

SAD uvode nove vizne restrikcije radi ograničenja „porođajnog turizma“

Američka administracija objaviće nove vizne restrikcije sa ciljem ograničenja „porođajnog turizma“, po kojem žene dolaze da se porode u...
Пирке Блогер
Пирке Блогерhttps://www.koznazna.com/category/pirke
Знај да те је непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је речи потро и својих потурио. Народ који изгуби своје речи престаје бити народ.
Marketing

Некад се орало сас рало, а ралото је имало железо само на вр`ат што је улазил у земљу.

После су излезли железни плугове обртачи, који су били од железо, а опашката (опашка је била онова што се држал и управљал плугат) и војиште (војиште је било онова што се за њега качил привојат и сецал плугат) били су од дрво. После су излезли плугови који су били све од железо, који су имали и колетија и с њи се пол`ко орало.

У јесен кад се обере моруза, морузиштето се орало сас жито. Гледало се када че почне да се оре, а требало је да се започне орање кад је млад месец. Ако је суво и неје добре за орање, домаћинат че отиде да пушти некоју бразду док је млада месечината, да би после, кад падне ћиша, мог`л да си настави орање.

Кад орач севте појде да оре, поведе сас њега једно од децата да му преведе кравете док пушти првуту бразду, да може арне до слогат да ђу пушти, пошто су њивете биле у брег, да му се не праји голем слог. Детето води, кравете га сецају, оно одлати нагор – надол, али некако преведе и пуште првуту бразду. После, ако су говедата добра и научена, она че си иду сама, а детето че си буде покре башту си, јербо че требе после да завлаче, а оно да се вози на брануту и да кара говедата. Орачат си је носил и трнокоп, ако има некој трн, да га ископа; ако негде не изоре добре, он узне и скопаг попраји браздуту. Ако је мокро, на плугат му се вачају корење и каљиште, па кад требе да обрне, че му смита, за туја работу је имал копраљу која је на јед`н крај на ост`нат, а на друђити крај је имало ексер да б`цка говедата да иду.

Кад дојде време за руч`к, жената че донесе руч`к. Руч`кат че буде убав. Че донесе жешку погачу или тазе опечен леб, и за говедата че донесе по једно кравајче, у рукатку че донесе чорбу од петла или пиле, сирањце, лучек, у шишенце рећијицу, а ако је вредна домаћица, че донесе тиквеник или зељаник сас лис од цвекло. Преди руч`к, детето че прате сас стовне или товарију да донесе тазе водицу. Кад се врне детето сас водуту, башта му че испрегне кравете, че њим даде по сноп шашиње или сенце, па че им даду по кравајче и че седају да једу. Детето че посипе на орачатога да се омије, а маћата че простре бошчицуту, че постави једењето и че забоде у земи једно дрвце на које има малко црвена влница запредена на вретено, тека је адет, па че орачат да пине рећијицу, че се прекрсте свити и че ручују. Кад ручају, маћата че сабере празнетинуту, че се уврже у цедилото и че си иде дом да спрема вечеру, да рани свиње и кокошће, а орачат че упрегне говедата и че наставе сас детето да ору.

Ка се навали слнцето на заод, че прећине орање и че узне дисазити да сеје. Ка насеје, че упрегне говедата у брануту, на брануту че тури камик, ако је тврдо орањето, че тури два камика, и детето че се вози на брануту и че кара кравете. Ка се примрачи, че испрегне говедата, јер`мат и привојат че закачи у дрво да ђи не замочују пцета, јербо после че се покваре шијете на говедата, а привојат, да не однесу пцета, јербо је он напрајен од воловску кожу. Успут че сврну да напоје кравете, па че им наместе сенце у јаслити и че ђи затворе, а они че си иду дома да вечерају и да одмарају, јутре пак требе да иду на орање.

Кад је некој имал голему њиву, он је окал ораче, за паре, на зајам или да му врне сас другу работу. Јед`н орач је вредел како два косача, четри збирача и четри жетвара.
Орачат је имал и муће. Некад се запече небото и капку ћишу нече да пушти, ла не може плугат у земи да улази, или кад пада ћиша д`н из д`н, па не може ни да улезне у њивуту, а време си отоди, мора се пооре. Дешевало се да жито ору ч`к у фебруар. Имал си је муку и кад му несу учена говедата, па нече да иду у бразду. Али ланска работа никад неје остала, све се заврши.

Marketing
Marketing

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime

Marketing

Vizni režim

Ambasade Srbije

Albanija Alžir Angola Argentina Australija Austrija Azerbejdžan Belorusija Belgija Bosna i Hercegovina Brazil Bugarska Kanada Kipar Kina Kongo, Demokratska Republika Hrvatska Kuba Češka Danska Egipat Etiopija Finska Francuska Nemačka Grčka Mađarska Indija Indonezija Iran Irak Izrael Italija Japan Kazakhstan Kenija Koreja, Južna Kuvajt Liban Libija Severna Makedonija Meksiko Crna Gora Maroko Mjanmar Holandija Nigerija Norveška Poljska Portugalija Rumunija Rusija Saudijska Arabija Slovačka Slovenija Južna Afrika Španija Švedska Švajcarska Sirija Tunis Turska Ukrajina Ujedinjeni arapski Emirati Velika Britanija Sjedinjene američke države Vatikan - Sveta Stolica Zambija

Kongo (Republika) – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Republike Konga za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza Maksimalan boravak: 90 dana Zahtev za...

Palau – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Palau za ulaz u Srbiju: Obični pasoši: Nije potrebna viza Diplomatski i službeni pasoši: Nije potrebna viza Maksimalan boravak: 90 dana Mogu...

Odgovori na neka od pitanja koje biste postavili Nemačkoj ambasadi

Dobijamo mnogo Emailova sa pitanjima vezana za Nemačku na koja niste mogli ili niste uspeli da pronađete odgovore. Pa da pokušamo da vam pomognemo...

USA vize dele se na dve osnovne kategorije

USA vize dele se na dve osnovne kategorije: 1. Useljenicke (Immigrant) vize, 2. Privremene (Non-immigrant) vize Useljenicke (Immigrant) vize omogucavaju trazenje USA drzavljanstva nakon sto se ispune...
- Advertisement -

Više članaka kao ovaj

Marketing