Kako se lečiti u inostranstvu o trošku države

Kako se lečiti u inostranstvu o trošku države

Na lečenje u inostranstvo moguće je i bez humanitarnog SMS-a. Iako procedura nije komplikovana, mnogi roditelji bolesnih mališana pogrešno smatraju da će brže prikupiti novac putem akcija i medija.

Građani koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje mogu da se leče u inostranstvu na račun obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji a u zemlji u koju se upućuju postoji mogućnost za uspešno lečenje.

Prema rečima dr Verice Lazić, direktorke RFZO, postupak za upućivanje u drugu zemlju započinje na predlog klinika, instituta, kliničko-bolničkih centara ili kliničkog centra nakon što se konzilijarno utvrdi da su iscrpljene sve mogućnosti lečenja kod nas, a da postoji mogućnost uspešnog lečenja u inostranstvu na osnovu dobijenog pozitivnog mišljenja inostranog zdravstvenog centra.

– Postupak ka RFZO pokreće se na zahtev osiguranog lica, roditelja, usvojioca ili staraoca osiguranog lica, odnosno drugog zakonskog zastupnika osiguranog lica. Zahtev se podnosi na obrascu zahteva za upućivanje na lečenje u inostranstvo, zajedno sa predlogom stručnog konzilijuma odgovarajuće specijalnosti zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite i s medicinskom dokumentacijom o sprovedenom lečenju u zemlji – objašnjava dr Lazić.

O zahtevu zatim daje mišljenje veće Lekarske komisije i ako su ispunjeni svi uslovi, Komisija RFZO odobrava odlazak, u slučaju hitnosti već istog dana po podnošenju zahteva, odnosno u roku od dva dana.

– Spisak indikacija za koje se osigurana lica upućuju na lečenje u inostranstvo nalazi se u Listi oboljenja, stanja i povreda za upućivanje na lečenje u inostranstvo gde su navedene oblasti kardiologija-kardiohirurgija, hematoonkologija, nefrologija-urologija, neurologija-neurohirurgija, oftalmologija, hepatologija, pulmologija, ORL i maksilofacijalna hirurgija i ortopedija – kaže direktorka Fonda.

Naši pacijenti se šalju u 64 inostrane ustanove, a prema rečima dr Lazić, najčešće se upućuju deca radi obavljanja pretransplantacione procene, transplantacije i posttransplantacionog praćenja jetre, koštane srži i pluća u Italiju i Austriju. Pored toga pacijenti idu u Nemačku, Švajcarsku, Francusku i Englesku iz oblasti oftalmologije zbog melanoma i retinoblastoma, neurohirurgije (embolizacija i operacija farmakorezistentne epilepsije) i kardiohirurgije (kompleksnih urođenih srčanih mana).

Pacijenti takođe mogu da budu upućeni u inostranstvo zbog izuzetno retke patologije ukoliko se radi o jedinom oboljenju, odnosno ukoliko bi lečenje u inostranstvu dovelo do izlečenja (potrebno je da budu ispunjena sva tri kumulativna uslova).

U inostranstvo je moguće ići i radi dijagnostike retke genetske bolesti kada nije moguće utvrditi dijagnozu kod nas. Na taj način se omogućava prenatalna dijagnostika i lečenje pacijenta kada mu se utvrdi dijagnoza.

Direktorka objašnjava da se pacijentima odobravaju i troškovi prevoza, smeštaja i hrane, pa tako odrasli dobijaju 70 evra po danu, dok se za dete do sedam godina troškovi umanjuju za 50 odsto. RFZO direktno uplaćuje novac bolnici.

O trošku RFZO dolazak svetskih stručnjaka

Ukoliko u našoj zemlji nema stručnjaka koji bi mogao da pomogne pacijentu, moguće je i o trošku države pozvati svetske medicinare.

– Na ovaj način se omogućava sticanje novih znanja domaćih stručnjaka, osiguranom licu omogućava se lečenje u svojoj zemlji i štede se finansijska sredstva koja mogu biti upotrebljena za lečenje drugih pacijenata. U 2017. godini RFZO je odobrio i finansirao angažovanje inostranih stručnjaka iz Engleske, Nemačke i Italije (operacije komleksnih urođenih srčanih mana) u Univerzitetskoj dečjoj klinici i IKVB „Dedinje“, kao i neurohirurga iz Italije radi izvođenja operacija u KCS – kaže dr Lazić.

Ako odbije RFZO, tu je Budžetski fond

Ukoliko pacijent bude odbijen od RFZO, na lečenje u inostranstvo može otići preko Budžetskog fonda Ministarstva zdravlja. Od januara 2015. do novembra prošle godine odobreno je i realizovano lečenje 39 bolesnika u inostranim zdravstvenim centrima. Iz Budžetskog fonda (BF) su odobrena i sredstva za slanje uzoraka za genetsko ili metaboličko ispitivanje u inostranim zdravstvenim ustanovama za 70 pacijenata (samo jedan slučaj je za odraslog pacijenta) radi uspostavljanja dijagnoze bolesti. Pored toga, omogućen je bio i dolazak brojnih svetskih eksperata.