Sjedinjene Američke Države – SAD – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Sjedinjene Američke Države – SAD – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Sjedinjenim Američkim Državama – SAD

ULAZAK I IZLAZAK IZ SAD

Državljanima Srbije je potrebna viza za ulazak u SAD. Viza se ne može dobiti na graničnim prelazima. Informacije o postupku podnošenja zahteva za vizu pogledajte na sajtu Ambasade SAD u Beogradu. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja, kao i prilikom regulisanja boravka, trebalo bi da bude jednak nameravanom periodu boravka u SAD.

Prilikom ulaska u SAD, uobičajeno je da vas službenik pogranične službe upita o razlozima dolaska, mestu i dužini planiranog boravka u SAD. Važeća američka viza nije apsolutna garancija da će vam ulazak u SAD biti odobren, odnosno, postoji mogućnost da vam već izdata viza bude otkazana. Službenik granične službe može uskratiti ulazak stranom državljaninu u SAD i pored posedovanja američke vize ukoliko utvrdi da postoje razlozi za to.

Prilikom ulaska u SAD neophodno je popuniti i predati formular 1-94 (bele boje) imigracionom službeniku koji odobrava ulazak. Formular se može dobiti u avionu ili pronaći u redu za pasošku kontrolu. Stranim državljanima koji su u SAD ušli do 7. maja 2013. godine, vraćan je deo ovog formulara koji su morali da čuvaju, pokazuju uz pasoš i vrate prilikom izlaska iz zemlje, odnosno prijave njegov gubitak preko internet stranice imigracione službe.

Nakon 7. maja 2013. godine, pogranični organi SAD prestali su da u pasošu posetilaca ostavljaju odsečak formulara 1-94, jer se ti podaci sada vode elektronski. Kopija formulara 1-94 može se pronaći i odštampati sa internet stranice jep ga je i dalje neophodno pokazati prilikom podnošenja određenih zahteva (npr. za vozačku dozvolu). Lica koja su u SAD ušla pre 7. maja 2013. i dalje su u obavezi da prilikom izlaska iz SAD vrate odsečak formulara 1-94.

Prilikom ulaska u SAD neophodno je popuniti i carinski formular koji se predaje službeniku američke carinske službe. Unošenje hrane, alkohola i proizvoda biljno-životinjskog porekla je veoma restriktivno. Unos lekova ili medikamenata za ličnu upotrebu za period boravka do 90 dana je dozvoljen, ukoliko se isti ne mogu nabaviti u SAD. Pri tome, treba imati u vidu da se ne mogu unositi lekovi ili medikamenti koji su striktno zabranjeni od strane nadležnog američkog organa (Food and Drug Administration). Informaciju o proizvodima čije je unošenje u SAD zabranjeno ili ograničeno možete naći na ovoj strani.

Ukoliko ste dvojni državljanin Srbije i SAD, upozoravamo vas da prema američkom zakonu državljani SAD mogu prilikom ulaska ili izlaska iz SAD koristiti isključivo američku putnu ispravu.

Nije potrebno da važeću američku vizu prenosite iz starog pasoša u novi. U takvim slučajevima, prilikom ulaska u SAD neophodno je da sa sobom imate važeći pasoš, kao i stari pasoš sa važećom američkom vizom.

TRANSPORT

Tokom kraćeg boravka u SAD državljani Srbije mogu da upravljaju motornim vozilom ukoliko poseduju nacionalnu vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije. S tim u vezi, ukazujemo da pojedine savezne države SAD mogu imati posebna pravila ili ograničenje mogućnosti korišćenja nacionalne vozačke dozvole.

Za nabavku sopstvenog motornog vozila potrebno je posedovati vozačku dozvolu savezne države u kojoj naš građanin ima boravište.

Vozač koji upravlja motronim vozilom za koje nije osiguran čini težu povredu propisa o bezbednosti na putevima.

BEZBEDNOST

Potrebno je imati u vidu da SAD mogu biti meta terorističkih napada. Aktuelne informacije u vezi sa terorizmom, kao o korisne informacije u vezi sa putovanjem u SAD povodom bezbednosnih mera koje američki organi preduzimaju možete naći na ovom linku.

U SAD je prisutan kriminal u većini gradova, tačnije, u određenim delovima gradova koji se smatraju manje bezbednim. Zato savetujemo dražvljanima Srbije da, ukoliko je moguće, izbegavaju mesta i područja koja su nedovoljno bezbedna. Posebno skrećemo pažnju na kriminal u vezi sa drogom koji je značajno prisutan u američkim saveznim državama uz granicu SAD sa Meksikom.

U pitanju su sledeće države: Kalifornija, Teksas, Novi Meksiko i Arizona.

U slučajevima neprijatnih događaja, potrebno je odmah kontaktirati policiju na telefon 911. Pored obavezne prijave policiji, savetujemo vam da kontaktitare nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije u SAD.

Sezona uragana u južno-istočnim američkim državama traje od juna meseca do kraja novembra. Aktuelnu informaciju u vezi sa uraganima možete dobiti na sajtu Nacionalnog centra za uragane.

Suva i veoma topla klima u Kaliforniji je često uzrok pojave šumskih požara koji mogu veoma brzo da se šire, posebno u uslovima snažnog vetra. U tom slučaju potrebno je pratiti informacije lokalnih vlasti i medija.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Iako posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije uslov za ulazak u SAD, preporučujemo vam da istu imate s obzirom da su cene zdravstvenih usluga u SAD veoma visoke. Samo pregled kod lekara može da iznosi od 60 do 150 dolara. Potrebno je imati u vidu da Ambasada i konzulati Srbije u SAD ne mogu da pomognu pri plaćanju eventualnih troškova zdravstvenih usluga.

NOVAC

U SAD se mogu koristiti sve vrste kreditnih kartica (Visa, Master Card, American Express). Menjačnice su veoma retke i iste se mogu naći uglavnom na aerodromima i u većim hotelima. Stoga ukoliko planirate put u SAD i želite da ponesete deo novca u gotovini, savetujemo vam da isti, pre puta, zamenite u američke dolare.

OSTALO

Prema američkom zakonu, državljanima SAD, kao i stranim državljanima na boravku u SAD, zabranjeno je putovanje na Kubu. Zakonom su predviđeni slučajevi kada je to moguće i to uz odgovarajuće odobrenje američkih vlasti. Takođe, zabranjen je unos svih vrsta proizvoda i publikacija Kube u SAD.

Kupovina i konzumiranje alkohola je regulisano zakonima saveznih američkih država. Najveći broj država zabranjuje kupovinu ili konzumiranje alkohola licima mlađim od 21 godine.

Prilikom kupovine, imajte u vidu da u istaknute cene proizvoda nije uključen porez. Regulativa u vezi sa porezom se razlikuje od države do države.

KONTAKT INFORMACIJE PREDSTAVNIŠTAVA SRBIJE U SAD

Ambasada Republike Srbije – Vašington
2233 Wisconsin Ave. NW, Suite 410
Washington, DC 20007
Telefon: 202 332 0333
Faks: 202 332 3933, 202 332 5974

Ambasada je nadležna za sledeće američke savezne države:
Alabama AL, Arkansas AR, Delaware DE, District of Columbia DC, Florida FL, Georgia GA, Loisiana LA, Maryland MD, Mississippi MS, North Carolina NC, Oklahoma OK, South Carolina SC, Tennessee TN, Virginia VA, West Virginia VVV.

Generalni konzulat Republike Srbije – Njujork
62 West 45th Street, 7 Floor
New York, NY 10036
Telefon: 212 596 4241
Faks: 212 596 4363

E-mail: ConsulateGeneralSerbia@verizon.net
Generalni konzulat u Njujorku je nadležan za sledeće američke savezne države:
Connecticut CT, Maine ME, Massachusetts MA, New Hampshire NH, New Jersey NJ, New York NY, Pennsylvania PA, Puerto Rico PR, Rhode Island RI, Vermont VT, Virgin Islands VI.

Generalni konzulat Republike Srbije – Čikago
201 East Ohio Street, Suite 200
Chicago, IL 60611
Telefon: 312 670 6707
Faks: 312 670 6787

E-mail: info@scgchicago.org
Generalni konzulat u Čikagu je nadležan za sledeće američke savezne države:
Alaska AK, Arizona AZ, California CA, Colorado CO, Guam GU, Hawaii HI, Illinois IL, Indiana IN, Idaho ID, Kansas KS, Kentucky KY, Michigan MI, Minnesota MN, Missouri MO, Montana MT, Nebraska NE, Nevada NV, New Mexico NM, North Dakota ND, Ohio OH, Oregon OR, South Dakota SD, Texas TX, Utah UT, Washington WA, Wisconsin WI, Wyoming WY.

Srbija-Sjedinjene američke države

Srbija-Sjedinjene američke države udaljenost