Slovačka – vizni režim

Slovačka – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Slovačke za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Slovačku:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Srbije koje je izdalo MUP Srbije – Koordinaciona uprava. (Kontaktirati Ambasadu Slovačke u Beogradu). Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza ali je potrebno da DKP koje izdaje putni list u njega upiše i dodatne podatke o čemu se treba konsultovati sa najbližim DKP Slovačke.


kada putujete u Slovačku:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Rok važenja pasoša za regulisanje boravka mora biti 3 meseca nakon isteka traženog boravka.

Za ulazak u Slovačku Republiku državljanima Republike Srbije, nosiocima važećih biometrijskih pasoša, nije potrebna viza za boravak u trajanju do 90 dana u periodu od 180 dana. Granična policija je ovlašćena da zatraži dokaz o posedovanju dovoljno novčanih sredstava za boravak u Slovačkoj Republici (50 evra na dan).

Ukoliko je u pitanju boravak u privatnom smeštaju, isti se mora prijaviti lokalnoj policiji za strance u roku od 3 dana od dana ulaska u zemlju. Boravak u hotelu podrazumeva automatsku registraciju.

Od 2012. godine slovački nadležni organi striktno primenjuju propise koji se odnose na boravak stranaca, tako da ne postoji spremnost da se toleriše boravak duži od 90 dana.


Prevoz avionom – Najvažniji aerodromi u Slovačkoj Republici su u Bratislavi i Košicama. Ukoliko se koristi aerodrom u Beču, prevoz do Bratislave je omogućen autobusima koji polaze na svakih sat vremena. Karta se kupuje kod vozača.
Nema dnevnih letova iz Republike Srbije za Slovačku Republiku.

Dolazak automobilom – Putevi u Slovačkoj Republici su bezbedni i dobro se održavaju. Autoputevi sa 4 trake postoje u Bratislavi i njenom bližem okruženju. Većina puteva je sa dve trake, tako da agresivni vozači prekoračujući dozvoljenu brzinu predstavljaju ozbiljnu opasnost. Zbog slabog osvetljenja, uskih i vujugavih puteva ne savetuje se noćna vožnja.

Korišćenje taksija – Taksi kompanije pružaju bezbedne i ekonomične usluge. Treba izbegavati taksi vozila na kojima nije istaknuta firma kompanije jer je poznato da u turističkim područjima naplaćuju preterano visoke cene. Cena vožnje je niža ukoliko taksi dolazi po pozivu.

Autobusi, trolejbusi, tramvaji – Javni prevoz je dobro organizovan i često se koristi. Najveći broj pritužbi stranih turista se tiče krađa u vozilima javnog prevoza, kao i ponašanja kontrolora. Kazna za neposedovanje karte u javnom prevozu iznosi 40 evra.


Fotografisanje objekata koji su od značaja za bezbednost zemlje nije dozvoljeno. Sankcija uključuje: oduzimanje filma, naplatu novčane kazne, a u pojedinim slučajevima i proterivanje iz zemlje sa izricanjem bezbednosne mere zabrane ulaska u Slovačku Republiku.

Kupovina švercovane robe ili piratskih proizvoda, bez obzira na njihovu dostupnost na lokalnom tržištu, je zabranjena.

Svi stranci stariji od 15 godina koji kraće borave u Slovačkoj Republici su po zakonu obavezni da sa sobom nose pasoš. Kopija važeće putne isprave nije dovoljna, iako Ambasada preporučuje da se napravi kopija iste i ostavi na bezbedno mesto. Na osnovu putne isprave se jedino proverava/utvrđuje identitet i ona služi kao isključivi dokaz legalnog boravka na teritoriji Slovačke Republike.

Srbija-Slovačka

Srbija-Slovačka udaljenost