Štite li nas hirurške maske?

Štite li nas hirurške maske?

Hirurške maske stigle su u bolnice u 18-tom veku, ali ih u javnoj upotrebi nije bilo sve do epidemije španskog gripa 1919. godine, kada je stradalo više od 50 miliona ljudi.

Stručnjaci su skeptični kada je o hirurškim maskama reč i zaštiti od virusa koji se prenose vazduhom, ali ističu da mogu da pomognu kada je u pitanju zaraza preko prljavih ruku.

Doktor Dejvid Kerington sa Univerziteta u Londonu smatra da obične hirurške maske nisu efikasna zaštita od virusa ili bakterija koje se prenose vazduhom, što je najčešći način zaraze i to zato što nisu dovoljno čvrste, nemaju filtere za vazduh i zaštitu za oči. Sa druge strane ističe da maske ipak mogu da pomognu kao zaštita od zaraze preko kijanja ili kašljanja, kao i kod prenosa bakterija sa prljavih ruku.

Ako se zna da su istraživanja pokazala da ljudi u proseku u jednom satu 23 puta dodirnu lice, većina stručnjaka je saglasna da je od maske efikasnija primena jednostavnih higijenskih mera, kao što je redovno i temeljno pranje ruku, pokrivanje usta tokom kijanja i izbegavanje dodirivanja lica.

Naučno postoji malo dokaza o prednostima maski i van bolničkih uslova, jer da bi bile efikasne moraju da se nose na adekvatan način, često se menjaju i odlažu po pravilima.