Švedska – vizni režim

Švedska – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Švedske za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Švedsku:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Srbije koje je izdalo MUP Srbije – Koordinaciona uprava. Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim ukoliko je u avionskom tranzitu i ne napušta međunarodnu zonu aerodroma.


kada putujete u Švedsku:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Od 12. novembra 2015. godine Švedska je uvela privremenu kontrolu kopnenih granica (drumski saobraćaj) sa Danskom. Nije poznato do kada će da traje ova mera.

Nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Srbije koje je izdalo MUP Srbije – Koordinaciona uprava. Viza se pribavlja u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Švedske.


Za putovanje u Švedsku postoji obaveza posedovanja polise zdravstvenog osiguranja i novčanog pokrića od 40 evra po danu boravka.

VAŽNO: Zbog povećanog broja lica iz Srbije koja su zloupotrebila pravo na traženje azila u Švedskoj, uvedene su mere pojačane kontrole prilikom putovanja u Švedsku. Švedske vlasti od 01.05.2012. primenjuju Direktivu EU kojom se licima iz ove kategorije uvodi vremenska zabrana ulaska u Švedsku od jedne do pet godina.

Uredbom Vlade Srbije od 02.06.2011. godine propisano je da policijski službenici granične policije Srbije mogu, prilikom putovanja naših državljana u inostranstvo, pored važećeg biometrijskog pasoša, tražiti na uvid i druga dokumenta:

 • potvrdu o rezervaciji hotela ili vaučer turističke agencije
 • pozivno pismo privatnog ili pravnog lica u inostranstvu
 • putno osiguranje
 • povratnu kartu
 • dokaz o posedovanju dovoljno sredstava za izdržavanje tokom boravka u inostranstvu (novac, platne kartice, čekovi)
 • druge dokaze, pozive ili potvrde u pogledu svrhe putovanja.

Državljani zemalja koje nisu članice EU bez plaćanja carine u Švedsku mogu uneti:

 • 1 litar žestokog pića (više od 22%) ili 2 litra vina ili likera (više od 15, ali manje od 22%)
 • 2 litra vina (maksimum 15%)
 • 32 litra piva
 • 200 cigareta ili 50 cigara ili 250 grama duvana
 • sredstva za ličnu upotrebu u ukupnoj vrednosti od 1.700 Sek (oko 170 E).

Unos lekova za ličnu upotrebu obavezno se prijavljuje prilikom prelaska granice, uz prilaganje lekarskog nalaza i recepta. Treba imati u vidu da neki lekovi sadrže opijate, pa je njihov unos strogo regulisan (uz medicinsku dokumentaciju, zavisno od vrste, mogu se uneti u količini dovoljnoj za korišćenje do pet dana, odnosno do tri nedelje.

Više informacija o uslovima za unošenje lekova namenjenih ličnoj upotrebi, kao i drugih ličnih predmeta mogu se naći na sajtu carine.

Propisi vezani za uvoz i izvoz kućnih ljubimaca i lista potrebnih vakcina mogu se naći na sajtu Swedish Board of Agriculture.


Više informacija o uslovima boravka u Švedskoj može se naći na internet stranici Migracionog zavoda.

U Švedskoj se planira potpuno ukidanje korišćenja gotovine prilikom plaćanja, pa skoro svi hoteli, sve veći broj restorana, kao i mnoge prodavnice, ne primaju gotovinu i plaćanje je moguće jedino platnom karticom ili elektronskim putem.

Skoro sve robne kuće i automati banaka primaju VISA, Master i Maestro kartice. PIN kodovi su u širokoj upotrebi umesto potpisa.

Vožnja u gradskom prevozu (metro, autobus, tramvaj, gradske trajekt linije) plaća se karticom koja može da se kupi na stanicama metroa, u trafikama ili prodavnicama u okviru metro stanice. Cena pojedinačne vožnje je 31 SEK, a važi za sve linije u okviru metroa ili 1 sat za prevoz autobusom ili tramvajem. Kartica za prevoz može se dopuniti na bazi pojedinačnih uplata (najmanji iznos je 100 SEK), dnevne, nedeljne ili mesečne karte. Detaljnije informacije o vrsti, ceni i važenju karata mogu se naći na ovoj internet stranici.

Srbija-Švedska

Srbija-Švedska udaljenost