Turska – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Turska – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Turska – informacije

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Za ulazak u Tursku i boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci, računajući od dana prvog ulaska, državljanima Srbije nije potrebna viza. Državljani Srbije koji žele da borave u Turskoj duže od 90 dana, zahtev za vizu mogu uputiti i on-line, preko ovog sajta.

Strani državljani koji ulaze u Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, odnosno. 6 meseci od dana ulaska u Tursku.

TRANSPORT

Najveći broj turista u Tursku dolazi avio-prevozom, preko aerodroma Ataturk u Istanbulu, a tokom letnje sezone čarter letovima iz Srbije do aerodroma Dalaman kod Marmarisa i aerodroma u Bodrumu i Antaliji.

Drumske putne mreže su veoma razvijene i kvalitetne, sa jasno istaknutim putokazima koji olakšavaju snalaženje u saobraćaju. Takođe, autobuski prevoz je dobro razvijen i veoma kvalitetan, dok je železnička putna mreža nešto manjeg kvaliteta. Cene voznih i autobuskih karata su povoljne i time pristupačne širokim slojevima stanovništva.

Ukoliko se u Tursku dolazi sopstvenim motornim vozilom, potrebno je prethodno obezbediti međunarodnu vozačku dozvolu, kao i zeleni karton za motorno vozilo. Vozilom sa stranim registarskim tablicama može se upravljati najduže šest meseci, posle čega se mora napraviti pauza od šest meseci pre eventaulnog ponovnog korišćenja istog vozila u Turskoj. Skreće se pažnja i na visoke cene goriva za motorna vozila.

BEZBEDNOST

Bezbednosna situacija u Turskoj je trenutno stabilna. U poslednjem periodu je zabeležen smanjen broj terorističkih napada. Ovo se posebno odnosi i na turistička područja, gde ni u ranijem periodu nisu zabeleženi teroristički napadi. Međutim, incidenti se ne mogu u potpunosti isključiti.

U slučaju boravka naših turista preporučuje se izbegavanje prisustva mestima masovnog okupljanja, kao i kretanje van zona predviđenih za boravak turista. Procena je da u istočnim i jugoistočnim turskim provincijama postoje elementi pojačanog bezbednosnog rizika, u poređenju sa drugim delovima Turske.

I pored činjenice da je stopa uličnog kriminala u Turskoj relativno niska, potreban je dodatni oprez tokom boravka na turističkim destinacijama (Istanbul – Trg Taksim, Palata Sultan Ahmet, ulice u okolini Grand bazara i Bazara začina) i u većim primorskim mestima. Preporučuje se da naši građani nose kopije svojih pasoša i samo najneophodnije lične predmete, a da svoja dokumenta i stvari od veće vrednosti bezbedno odlože u hotelskim sefovima.

Ukoliko naš građanin postane žrtva kriminala treba odmah da obavesti lokalnu policiju i najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.

Naši građani, uhapšeni na teritoriji Turske, imaju pravo da traže da se o tome obavesti Ambasada Republike Srbije u Ankari, odnosno Generalni konzulat Republike Srbije u Istanbulu.

Uvreda turske države, lika i dela Ataturka, vlade, zastave i snaga bezbednosti kažnjivi su no turskim propisima. Neposedovanje računa i sertifikata za kupljene antikvitete može bita osnov za lišavanje slobode i krivično gonjenje.

Vodite računa da tokom turističkog boravka u Turskoj ne prihvatate molbe nepoznatih lica da posredujete u dostavljanju dokumenata, predmeta ili paketa trećim licima na ili van teritorije Turske.

U prethodnom periodu registrovani su i pojedini slučajevi nasilja nad ženama, zbog čega pripadnicama ženskog pola preporučujemo dodatni oprez, naročito ukoliko borave same. Pripadnicima muškog pola skreće se pažnja na neophodnost prikladnog ophođenja prema ženama, zbog mogućih optužbi za uznemiravanje.

Preporuka je da se naši građani, s obzirom na bezbednosnu situaciju u Turskoj, pre donošenja odluke, detaljno informišu o svim aspektima putovanja i boravka, posebno kod turističkih agencija preko kojih nameravaju da putuju.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

U Turskoj trenutno nema područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, niti postoji obaveza vakcinacije pred dolazak u zemlju. Informacijama o pojavi zaraznih bolesti u inostranstvu možete pristupiti posredstvom sajta Svetske zdravstvene organizacije – World Health Organization (WHO), na kome se takođe objavljuju dodatne zdravstvene informacije za turiste, uključujući i detaljne zdravstvene izveštaje za pojedine zemlje – detailed country-specific health information.

Sanitarni uslovi u turskim hotelskim kapacitetima su veoma dobri, naročito kada je reč o hotelskim smeštajima više kategorije. Ne treba konzumirati vodu iz vodovoda, već da se ona jedino koristi za održavanje lične higijene i druge tehničke potrebe. Većina mlečnih proizvoda domaće proizvodnje (mleko, jogurt, sirevi) bezbedno je za konzumiranje.

Zbog izuzetno visokih cena zdravstvenih usluga, preporuka je da naši državljani pre putovanja obezbede putno zdravstveno osiguranje. Kod korišćenja ovakvog osiguranja, praksa pokazuje zdravstvene usluge korisnici treba sami da plate, a da novac refundiraju od osiguravajućih kompanija naknadno, odnosno po povratku u zemlju. U pogledu zdravstvenih ustanova, preporuka je koristiti državne bolnice. Nove privatne bolnice u Ankari, Antaliji, Izmiru i Istanbulu takođe poseduju visok kvalitet medicinske opreme i usluga.

Osobama sa invaliditetom omogućen je pristup aerodromima kao i metro stanicama, ali ne i javnim autobusima gradskog prevoza ili taksiju. U nekoliko većih gradova postoje semafori sa zvučnim i vizuelnim signalima. Pojedini veći hoteli i restorani ispunjavaju uslove za boravak osoba sa ivaliditetom.

NOVAC

U Turskoj je 2009. godine uvedena nova nacionalna valuta – turska lira. U turističkim mestima menjačnice i banke su vrlo česte i njihova mreža je razvijena. Vrednost nacionalne valute fluktuira na dnevnoj osnovi, sa prosečnom vrednošću lire u odnosu na evro 2:1. Tačnu vrednost Turske lire u odnosu na inostrane valute možete proveriti posredstvom servisa za konverziju valuta.

OSTALO

Vremenska zona: GMT+2 (sat unapred u odnosu na vreme u Republici Srbiji). Skrećemo pažnju našim turistima da je potreban dodatni oprez pri izboru turističke agencije preko koje realizuju svoje putovanje.

Za sve vrste konzularnih usluga i pomoći državljani Republike Srbije se mogu obratiti Ambasadi Republike Srbije u Ankari ili Generalnom konzulatu u Istanbulu.

Kol centar za strance +90 157

Brojevi za hitne slučajeve:

 • Vatrogasna služba 110
 • Hitna pomoć 112
 • Policija 155
 • Žandarmerija 156
 • Obalska straža 158
 • Šumski požari 177
 • Pogrebna služba 188
 • Turistički info centar 170
 • Operator za pozive u međunarodnom telefonskom sobraćaju 115
 • Operator za pozive u domaćem telefonskom saobraćaju 131
 • Služba telefonskih informacija 118.

Navedene brojeve možete pozvati iz bilo kog grada u Turskoj i pozivom direktno stupate u kontakt sa nadležnom hitnom službom. Pozivi službama hitne pomoći se ne naplaćuju i službe su dostupne 24 časa, 7 dana u nedelji. Službama za hitne slučajeve možete pristupiti posredstvom telefonskih javnih govornica bez potrebe posedovanja telefonskih kartica. Kod govornica koje funkcionišu sistemom ubacivanja novčića, potrebno je ubaciti novčić u telefonski aparat, koji će biti vraćen natrag nakon završenog razgovora sa hitnom službom.

Klimatski uslovi

Klimatski uslovi u Turskoj variraju u zavisnosti od regije, sa toplom i suvom klimom na mediteranskoj obali do umerenije kontinentalnih klimatskih uslova u unutrašnjosti zemlje. Leti temperature u primorskom pojasu idu i do 45 stepeni, zbog čega se preporučuje izbegavanje boravka na suncu u periodu od 12-16 časova.

O vremenskim prilikama u turističkim letovalištima u Turskoj postoje detaljna obaveštenja na sajtu Generalne direkcije za meteorologiju Republike Turske, čiji je sadržaj dostupan na turskom, engleskom i nemačkom jeziku.

Srbija-Turska

Srbija-Turska udaljenost