U kojim državama i kako možemo putovati u uslovima pandemije COVID-19 (ažurirano 28.09.2021.)

U kojim državama i kako možemo putovati u uslovima pandemije COVID-19 (ažurirano 28.09.2021.)

Gde se može putovati u vreme pandemije COVID-19 virusa. U kojim državama je dozvoljeno građanima Srbije da putuju

Ažurirano 28.09.2021.

Preporučujemo državljanima Srbije, koji neodložno moraju da putuju u inostranstvo, da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

I pored redovnog ažuriranja liste, u međuvremenu može doći do promena, pa savetujemo da za informacije o uslovima putovanja u određenu zemlju kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo te zemlje u Beogradu. Možete da kontaktirate i diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije u zemlji u koju putujete kako biste dobili raspoložive informacije o uslovima ulaska u datu zemlju.

VAŽNO

Skrećemo pažnju da i pored navedenih informacija na Portalu, postoji mogućnost da avio kompanije imaju dodatne mere u pogledu zaštite od virusa COVID-19, pa sugerišemo da kontaktirate odabranog avio prevoznika i detaljno se informišete o uslovima ukrcavanja na let.

AZERBEJDžAN
Državljanima Republike Srbije, od 5. avgusta 2021. godine, dozvoljen je ulazak i izlazak iz Republike Azerbejdžan avionskim prevozom, ukoliko poseduju sledeća dva dokumenta:
– potvrdu o negativnom PCR testu na Kovid-19, ne stariju od 72 sata i
– zvanični dokument, izdat od strane relevantne države, kojom se potvrđuje potpuna vakcinacija ili potvrda o preležanoj infekciji izazvanoj virusom Kovid-19 (Kovid pasoš).
Osobama starosti od 1 do 18 godina za ulazak u zemlju potrebna je samo potvrda o negativnom rezultatu PCR testa.
Sertifikat tj. Kovid pasoš mora imati QR kod koji potvrđuje njegovu valjanost. Poželjno je da i rezultat PCR testa poseduje ovaj kod, kako bi se ubrzale formalne procedure na aerodromu, ali nije neophodno. Potrebne potvrde se proveravaju tokom prijavljivanja na let na polaznom aerodromu.
Državljanima Republike Srbije vize će se izdavati (na osnovu Kovid pasoša za osobe starije od 18 godina) u diplomatskim predstavništvima i konzulatima Republike Azerbejdžan, bez potrebe pribavljanja posebne dozvole za ulazak u zemlju koju izdaje Operativni štab Vlade Republike Azerbejdžan.
Referentne klinike i laboratorije za testiranje na koronavirus (COVID-19) u Republici Azerbejdžan mogu se naći na sledećem linku: https://www.azal.az/en/information/covid-clinics
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-abroad/visas-and-states-trave…

ALBANIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Albaniju. Počev od 6. septembra, putnici koji ulaze u Republiku Albaniju, na svim graničnim prelazima, moraju posedovati jedan od sledećih dokumenata:

 1. Potvrda o vakcinaciji (potrebno da je od datuma potpune vakcinacije proteklo najmanje dve nedelje);
 2. Negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati);
 3. Potvrda o preležanoj bolesti COVID-19 (validna do 6 meseci nakon izlečenja).

Navedena pravila važe za sva lica (osim za decu do 6 godina starosti), uključujući i ona koja tranzitiraju kroz R. Albaniju.

ALŽIR
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Alžir, uz prethodnu saglasnost nadležnih alžirskih vlasti. Uslov za ulazak je i posedovanje negativnog PCR testa ne starijeg od 36 sati i obavljanje antigenskog testa pri dolasku.
Granični prelazi su delimično otvoreni, međunarodni putnički saobraćaj se obavlja isključivo vazdušnim putem, preko tri aerodroma Alžir, Oran i Konstantin.

ANGOLA
Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Angole ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Pored toga, neophodno je 72 sata pre putovanja popuniti formular za prijavu dolaska („Formulário de registo de viagem“), koji se može naći na internet strani www.covid19.gov.ao.
Sedmodnevni karantin je obavezan od prvog dana ulaska osim za putnike koji imaju potvrdu o potpunoj vakcinaciji i negativan  rezultat na testu prilikom dolaska u R.Angolu
Strani državljani sa prebivalištem u Angoli i akreditovane diplomate, koji ulaze sa netativnim PCR u obavezi su da provedu sedam dana u kućnom karantinu. Stranci bez stalnog prebivališta u zemlji moraju da ostanu u vaninstitucionalnom karantinu pri čemu troškove boravka snose sami. Po isteku karantina potrebno je uraditi brzi tzv. serološki test. Ako je rezultat testa negativan, karantin se završava i dobija se pismeno odobrenje zdravstvenih vlasti Angole za slobodno kretanje. Troškovi testiranja iznose 20.000 kvanzi (oko 25 evra). U slučaju da je rezultat testa pozitivan, lice ostaje u izolaciji i mora poštovati konkretna uputstva angolskih zdravstvenih vlasti.

ANDORA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Andoru.  S obzirom da Andora nema aerodrom i da se putovanje moraju vršiti preko Španije ili Francuske, srpski državljani podležu ograničenjima ulaska u Španiju i Francusku. Odnosno, moguće je ukoliko imaju regulisan boravak u Andori ili poseduju potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (s tim da je pre ulaska u Andoru prošlo najmanje 14 dana od potpune vakcinacije).
Turisti koji u zemlji provedu tri ili više noći i koji su stariji od 6 godina neophodno je da imaju dijagnostički test (PCR ILI TMA), ne stariji od 72 sata  pre dolaska u Andoru. Posetioci koji imaju boravak u Španiji, Francuskoj i Portugaliji izuzeti su od podnošenja testa u skladu sa postojećim zdravstvenim sporazumima između Andore i ovih zemalja. Takođe su izuzeti i turisti koji dolaze iz zemalja koje se smatraju „zelenim zonama“.
Upotreba maski obavezna je za sve ljude starije od osam godina, iako se preporučuje korišćenje deci počev od šest godina.

ANTIGVA I BARBUDA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak i tranzit preko Antigve i Barbude ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana. Putnici koji dolaze brodovima mogu biti podvrgnuti karantinu ukoliko to procene lučke vlasti. Test nije potreban za decu mlađu od 12 godina.

ARGENTINA
Državljani Srbije ne mogu ući u zemlju osim ako imaju regulisan stalni boravak u Argentini, ili su nosioci diplomatskih i službenih pasoša.
Uz posebnu prethodnu dozvolu mogu ući i državljani Srbije koji dolaze u diplomatsku misiju, iz poslovnih razloga, na sportsko takmičenje ili radi spajanja porodice. U navedenim slučajevima je potrebna posebna dozvola koja se dobija posredstvom Ambasade Argentine u Beogradu.  Na snazi je mera ograničenja broja putnika koji u jednom danu mogu ući u Argentinu (11 900), koja se odnosi na sve nacionalnosti.
Svi putnici pre ulaska u zemlju moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Argentini i dokaz o zdravstvenom osiguranju, koje pokriva i bolničke troškove vezano za lečenje od SARS-CoV-2 .
Prilikom ulaska u Argentinu putnici se testiraju na aerodoromu. U slučaju da je test pozitivan, dotično lice se upućuje u specijalno određen karantinski smeštaj za koji samo snosi troškove boravka.
Za sva lica je obavezan karantin od 7 dana, nakon kojeg se obavlja novo testiranje.

AUSTRALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, a troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu do 8 sati) i dozvole za izuzeće od obaveznog karantina (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu od 8-72 sata).
Ulazak u Australiju dozvoljen je samo državljanima Australije, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Novog Zelanda koji obično prebivaju u Australiji.

AUSTRIJA
Državljani R. Srbije za ulazak u R. Austriju potrebno je da prilože:
-dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac
Dokaz o vakcinaciji je važeći ako je:
primljena druga doza vakcine, pri čemu od primanja prve doze ne sme da prođe više od 360 dana a između dve doze mora da prođe najmanje 14 dana (odnosno minimum 22 dana za vakcine za koje je predviđena samo jedna doza pri čemu ona ne sme biti starija od 270 dana);
ili ukoliko je najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan molekularnobiološki test na SARS-CoV-2, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od 360 dana;
– lekarsko uverenje o preležanoj bolesti izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih 180 dana preležalo Covid-19, ili dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od 90 dana.
Za lica koja prilože dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti ne važi obaveza elektronske registracije i mera karantina.
Lica koja nisu vakcinisana, niti su preležala bolest Covid-19 potrebno je da prilikom ulaska prilože negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka (na nemačkom ili engleskom jeziku).
Navedena lica su u obavezi da izvrše on-lajn registraciju, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, a po ulasku u zemlju su u obavezi da stupe u 10-dnevni karantin, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan PCR ili antigenski test. On-lajn registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at
Od obaveze on-lajn registracije i karantina izuzeta su lica:
– koja imaju regulisan boravak u Austriji;
– koja u Austriju putuju radi početka ili nastavka studija, odnosno u cilju naučnog istraživanja;
– radi učešća u školskim aktivnostima;
– koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima. Lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice, a ne mogu da prilože dokaz o vakcinaciji, dokaz o preležanoj bolesti ili negativan PCR ili antigenski test, moraju da urade test u roku od 24 sata od momenta ulaska u Austriju, o sopstvenom trošku, kao i da izvrše on-lajn registraciju
– iz poslovnih razloga;
– humanitarno osoblje;
– jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja;
– radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima;
Deca do navršene 12. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju.
Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni on-lajn registracija.
Napominjemo da konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

BARBADOS
Državljani Srbije mogu da uđu na Barbados s tim što je neophodno da popune formular o ulasku i izlasku najkasnije 24 časa pre puta. Formular se može naći i podneti na www.travelform.gov.bb. Potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko se ne poseduje test, isti će se uraditi na aerodromu.
Osobe koje dolaze iz zemalja visokog rizika bez testa, biće primorane da rezulat čekaju na aerodromu. Osobe iz zemalja srednjeg rizika bez testa, rezulat testa čekaju u svom smeštaju. Osobe iz zemalja niskog rizika bez testa, koje nisu putovale u periodu od 21 dana u zemlje visokog rizika, mogu priložiti negativan test ne stariji od 7 dana. Visinu rizika zemalja određuje sedmična lista Svetske zdravstvene organizacije o broju zaraženih.
Navedeno važi i za tranzit.

BAHAMI
Državljani Srbije mogu da uđu na Bahame. Aerodromi su zvanično otvoreni, ali se preporučuje da se pre putovanja kontaktira avio kompanija kojom se putuje. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Deci ispod 10 godina nije potreban test. Takođe, neophodna je tzv. zdravstvena viza za koju je potrebno podneti zahtev preko sledećeg sajta: www.travel.gov.bs. Obrada zahteva za ovu vizu traje 72 sata, a cena zavisi od planirane dužine boravka. Putnici koji žele da na Bahamima ostanu duže od četiri dana, moraju na Bahamina uraditi novi brzi test na COVID-19.

BAHREIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Bahrein.
Putnici po dolasku na međunarodni aerodrom u Bahreinu podležu PCR testiranju, prijavljuju se preko aplikacije „Be Aware Bahrain“ i imaju obavezu samoizolacije. Ako je prvi test negativan, ostaje se u samoizolaciji u trajanju od 10 dana. Posle petog dana, ponovo se vrše PCR testiranje i ako je rezultat negativan, ostaje se u samoizolaciji. Testiranje po treći put se vrši nakon desetog dana samoizolacije i ukoliko je rezultat negativan, lice može da se slobodno kreće. Troškove obaveznog testiranja snose putnici (36 BHD-a po testu). Rezidenti Bahreina imaju pravo besplatnog medicinskog tretmana na korona virus.
Tranzitni putnici se ne testiraju.

BELGIJA
Državljanima Republike Srbije koji nemaju regulisan boravak u Belgiji potreban je nužan razlog za putovanje u Belgiju, uz odgovarajuću potvrdu koja se dobija u Ambasadi Kraljevine Belgije u Beogradu. Izuzetak predstavljaju lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji nekom od vakcina priznatih od strane EMA (Fajzer, Astra Zeneka, Moderna i Jensen) ili vakcinom Kovišild i ukoliko je od prijema druge doze prošlo najmanje dve nedelje. Takođe, obavezno je testiranje prvog ili drugog dana po dolasku i karantin do dobijanja negativnog rezultata.
Ukoliko lice nema potvrdu o vakcinaciji nekom od priznatih vakcina, mora da poseduje potvrdu o nužnom razlogu putovanja koju izdaje Ambasada K. Belgije u Beogradu, kao i negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata u momentu ulaska u Belgiju. Po dolasku u Belgiju obavezan je karantin u trajanju od 10 dana i ponovno PCR testiranje prvog i sedmog dana. Karantin može biti skraćen ukoliko se dobije negativan rezultat testa sedmog dana.
Svi putnici koji ulaze u Belgiju imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, 48 sati pre ulaska u K. Belgiju, osim putnika koji u Belgiju dolaze kopnenim putem i zadržaće se kraće od 48 sati. Putnici koji dolaze avionom ili brodom moraju da popune Public Health Passenger Locator Form, bez obzira na to koliko vremena će boraviti u Belgiji. Nakon popunjavanja formulara, putnik će dobiti SMS sa aktivacionim kodom.
Tranzit automobilom bez posedovanja PCR testa je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. PCR test nije potreban za tranzit vazdušnim saobraćajem, ako se ne napušta međunarodna tranzitna zona na aerodromu. Za ostale vidove transporta u tranzitu (voz, autobus…) potreban je PCR test, ukoliko je na snazi crveni kod, a lice nije vakcinisano jednom od gore navedenih vakcina.
Više informacija je dostupno na  https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq i na https://travel.info-coronavirus.be/, gde se može preuzeti i Public Health Passenger Locator Form.

BELIZE
Državljani Srbije mogu da uđu u Belize. Aerodromi su otvoreni dok prelazak granice drumskim i vodenim putem nije moguć. Neophodan je negativan test (PCR ili serološki), ne stariji od 72 sata. Ukoliko istekne važnost testa, na aerodromu se može uraditi brzi test po ceni od 50 USD. Potrebno je da se preuzme zdravstvena aplikacija 72 sata pre dolaska (https://www.covid19.bz/).

BELORUSIJA
ržavljani R. Srbije koji poseduju original ili kopiju sertifikata (na papiru) o potpuno izvršenoj vakcinaciji protiv virusa COVID-19, mogu da uđu na teritoriju Belorusije bez obaveze posedovanja negativnog PCR testa i samoizolacije. Potpuna vakcinacija mora biti izvršena minimum mesec dana (maksimum 12 meseci) pre datuma ulaska na teritoriju Belorusije. Sertifikat o vakcinaciji mora sadržati prezime i ime lica, datum prijema finalne doze vakcine i mora biti izdat na beloruskom ili ruskom i/ili engleskom jeziku.
Državljani R. Srbije koji ne poseduju potvrdu o potpuno izvršenoj vakcinaciji na virus COVID-19, mogu da uđu u Belorusiju, bez obaveze samoizolacije, ukoliko poseduju negativan rezultat PCR testa na infekciju virusom COVID-19 (na ruskom, beloruskom ili engleskom jeziku). Navedeni rezultat ne sme biti stariji od 72 sata i mora sadržati prezime, ime lica i potvrdu negativne analize. Kontrola posedovanja medicinskog dokumenta vršiće se na granici. Neposedovanje pomenute potvrde predstavlja osnov za zabranu ulaska u R. Belorusiju.
Ulazak u Belorusiju stranih državljana, uključujući i državljane R. Srbije, kopnenim, železničkim i rečnim putem privremeno je obustavljen. Državljani R. Srbije mogu da uđu u Belorusiju isključivo preko međunarodnog aerodroma „Minsk“.
Izuzetak od privremene zabrane ulaska u Belorusiju kopnenim putem predstavlja poseta iz poslovnih razloga, na poziv pravnih lica registrovanih na teritoriji R. Belorusije u cilju ostvarivanja poslovne delatnosti ili službenog puta. (ulazak kopnenim putem se dozvoljava jedino ukoliko lice poseduje pozivno pismo pravnog lica iz Belorusije ili njegovu kopiju u papiru).
Takođe, ograničenje ulaska kopnenim putem se ne odnosi na strane državljane koji su supružnici, roditelji ili deca beloruskih državljana, strane državljane sa regulisanim stalnim ili privremenim boravkom i stranih državljana koji poseduju belorusku radnu dozvolu, lica koja dolaze u Belorusiju na školovanje ili iz medicinskih razloga (uz posedovanje sve neophodne dokumentacije).
Ograničenje ulaska kopnenim, železničkim i rečnim putem u Belorusiju se ne odnosi na posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja poslova međunarodnog prevoza u drumskom i poštanskom saobraćaju, kao ni na posade aviona, brodova i vozova.

BENIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Benin. Po dolasku na aerodromu se obavlja zdravstveni pregled i radi prvi PCR test. Licima bez vidljivih simtoma se određuje samoizolacija. Lica sa vidljivim simptomima se upućuju u Centar za izolaciju i privremeno se oduzima pasoš. Posle 15 dana se radi drugi PCR test. Treći PCR test se radi pre napuštanja Benina. Rezultati testa se dobijaju u roku od 24 do 48 sati. Troškove testiranja snose putnici i isti iznose oko 150 EUR. U slučaju da je posle 15 dana rezulat testa pozitivan, država Benin preuzima dalje lečenje bez naplate troškova.

BOLIVIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Boliviju. Obavezan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od pet godina. Po ulasku u Boliviju, obavezna je izolacija najmanje deset dana. Sedmog dana izolacije lice se dodatno testira o svom trošku.
Lica koja nemaju boravak u Boliviji moraju imati zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID-19.

BOSNA I HERCEGOVINA
Državljani Republike Srbije mogu bez ograničenja da uđu u BiH ili da tranzitiraju preko teritorije BiH, ukoliko direktno ulaze iz R. Srbije.
Ukoliko državljani R. Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodno je da poseduju negativan PCR ili brzi antigenski test na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova; ili potvrdu o vakcinisanju za osobu koja je pre više od 14 dana od dana dolaska na granični prelaz BiH primila drugu dozu vakcine ili prvu dozu, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi; ili lekarsku potvrdu kojom se potvrđuje da je lice preležalo COVID-19 u periodu od 14 do 180 dana pre dolaska na granični prelaz.

BOCVANA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Bocvanu osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je 14-dnevni karantin. Tranzit je moguć iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

BRAZIL
Ulazak u Brazil je moguć isključivo vazdušnim putem. Putnik koji ulazi u Brazil iz inostranstva, bilo da je brazilski ili strani državljanin, obavezan je da avioprevozniku pre ukrcavanja pokaže:
1.  Dokument kojim se potvrđuje negativan rezultat RT-PCR testa na SARS-Cov-2, ne stariji od 72 sata pre trenutka ukrcavanja. Rezultat mora biti na engleskom, portugalskom ili španskom jeziku. Deca mlađa od 12 godina ne moraju imati rezultat RT-PCR testa ukoliko putuju u pratnji osoba koje poseduju negativan rezultat RT-PCR testa ne stariji od 72 sata. Deca uzrasta od dve do dvanaest godina koja putuju bez pratnje moraju imati potvrdu o negativnom rezultatu RT-PCR  testa. Deca mlađa od dve godine ne moraju posedovati rezultat testa
2. Potvrdu o zdravstvenom stanju putnika (DCV) popunjenu (odštampanu ili u elektronskoj formi), kojom putnik izjavljuje da je saglasan sa poštovanjem sanitarnih mera, kojih mora da se pridržava dok je u Brazilu. (link ka formularu za ovu potvrdu:  https://formulario.anvisa.gov.br ). Formular mora biti popunjen ne ranije od 72 sata pre putovanja i suprotnom neće važiti.
Privremeno je zabranjnjno ukrcavanje putnika za Brazil koji dolaze iz/ili prolaze kroz Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske,  Južnoafričke Republike  i Republike Inedije u poslednjih 14 dana.

BRUNEJI DARUSALAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Bruneje Darusalam osim lica koja imaju stalni boravak. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Bruneja.

BUGARSKA
Srbija je svrstana među države u crvenoj zoni. LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA U CRVENOJ ZONI NIJE DOZVOLjEN ULAZAK U BUGARSKU. Od navedenog su izuzeta deca mlađa od 12 godina kao i sledeće kategorije lica
– Putnici u tranzitu, u slučaju kada se može garantovati napuštanje teritorije Bugarske bez zadržavanja;
– Pogranični radnici (lica koja žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u državu članicu EU, Tursku, Srbiju ili Severnu Makedoniju, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice, kao i lica koja žive u navedenim državama i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice);
– Bugarski državljani i strani državljani sa regulisanim boravkom u Bugarskoj i članovi njihovih porodica;
– Državljani Evropske Unije, Evropske ekonomske zajednice i Švajcarske Konfederacije i članovi njihovih porodica, koji dolaze iz država-članica EU, EEZ i Švajcarske Konfederacije;
– Medicinski specijalisti, medicinski naučni radnici, socijalni radnici i njihovi rukovodioci kada je cilj putovanja u vezi sa profesijom koju obavljaju;
– Radnici koji učestvuju u dostavama lekova, medicinskih proizvoda i ličnih zaštitnih sredstava, medicinske aparature, uključujući njeno instaliranje i podršku;
– Državni zvaničnici (šefovi država, članovi vlade i dr.) i članovi njihovih delegacija, kao i diplomate, članovi administrativno-tehničkog osoblja stranih predstavništava, službenici međunarodnih organizacija, vojna lica, službenici službi bezbednosti i javnog reda i mira, i humanitarni radnici prilikom obavljanja njihovih obaveza, kao i članovi njihovih porodici.
– vozači i stjuardi koji vrše međunarodni prevoz putnika;
– vozači teretnih motornih vozila, angažovani na međunarodnom prevozu robe i tereta;
– posade plovila i lica koja pružaju tehničku podršku plovilima, koja pri ulasku na teritoriju Bugarske obaljaju svoje službene dužnosti;
– posade vazduhoplova, angažovane na letovima do i sa Bugarskih javnih aerodroma i lica koja tehnički opslužuju vazduhoplove;
– učenici i studenti i doktorandi  koji žive u Srbiji, Grčkoj, Turskoj, Severnoj Makedoniji i Rumuniji i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku radi školovanja, kao i učenici, učenici, studenti i doktorandi koji žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Srbiju, Grčku, Tursku, Severnu Makedoniju i Rumuniju, radi školovanja;
– lica koja dolaze iz država s kojima Bugarska ima sporazum o slobodnom prelasku granice na recipročnoj osnovi.
– lica koja putuju iz humanitarnih razloga u smislu odredaba Zakona o strancima u R. Bugarskoj;
– sezonski poljoprivredni radnici i radnici u oblasti turizma;
– strani državljani, radi dobijanja ukaza o sticanju bugarskog državljanstva;
– strani studenti, nosioci vize tipa „D“ dobijene po osnovu školovanja;
– druga lica, koja su dobila odobrenje ministra zdravlja ili od njega ovlašćenog zamenika ministra, na osnovu pismenog predloga ministra, kada to nalažu posebno važni konkretni razlozi.
USLOVI POD KOJIM NAVEDENA LICA MOGU UĆI U BUGARSKU
Lica u tranzitu, pogranični radnici, vozači i stjuardi koji vrše međunarodni prevoz putnika, vozači teretnih motornih vozila, posade plovila i lica koja pružaju tehničku podršku plovilima, posade vazduhoplova, učenici i studenti i doktorandi, lica koja dolaze iz država s kojima Bugarska ima sporazum o slobodnom prelasku granice na recipročnoj osnovi, mogu ulaziti u Bugarsku bez „Kovid dokumenata“ (sertifikat o vakcinaciji ili preležanoj bolesti ili potvrde o testiranju).
Sva ostala lica koja spadaju u neku od navedenih kategorija izuzetaka, odnosno ona lica kojima je dozvoljen ulazak u Bugarsku, su oslobođeni karantina ukoliko prikažu validni sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili o preležanoj bolesti COVID-19 i negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja.
Licima koja spadaju u neku od navedenih kategorija izuzetaka, a koja poseduju samo negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (tj. nemaju sertifikat o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti), određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.
Stranim državljanima kojima je odobren boravak u Bugarskoj i članovima njihovih porodica, koji poseduju samo jedan od traženih dokumenata (tj samo sertifikat o vakcinaciji ili samo o preležanoj bolesti ili samo negativan PCR test), dozvoljava se ulazak u Bugarsku uz određivanje karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana koji mogu prekinuti ako dobiju negativan PCR test u roku od 24 časa od ulaska u Bugarsku. Ukoliko ne poseduju sertifikat o vakcinaciji, niti sertifikat o preležanoj bolesti, niti negativan PCR test, određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana bez mogućnosti skraćivanja roka.
Deci uzrasta od 12 do 18 godina, koja dolaze iz država u crvenoj zoni, dozvoljava se ulazak sa negativnim PCR testom. U slučaju da ne poseduju test, određuje im se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. Ukoliko imaju odobren boravak u Bugarskoj, karantin mogu prekinuti ako dobiju negativan PCR test u roku od 24 časa od ulaska u Bugarsku.
Detaljna informacija može se naći na sajtu Ambasade R. Srbije u Bugarskoj: http://sofia.mfa.gov.rs/cir/

BURKINA FASO
Državljani Srbije mogu da uđu u Burkinu Faso. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Svi putnici se upućuju u karantin u trajanju od 14 dana gde sami snose troškove boravka i tretmana. U karantinu se podvrgavaju testiranju prvog, osmog i četrnaestog dana.

BURUNDI
Državljani Srbije mogu da uđu u Burundi. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.
Po dolasku na aerodrom u Budžumburi, svi putnici se podvrgavaju dodatnom testiranju i smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Obavezan je karantin do dobijanja negativnog rezultata PCR testa. Troškovi testa i smeštaja u hotelu idu na teret putnika.

VANUATU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

VELIKA BRITANIJA I SEVERNA IRSKA
Državljani Republike Srbije, koja se trenutno nalazi na „Amber“ listi zemalja, mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ujedinjeno Kraljevstvo pod uslovom da imaju validnu vizu.
Licima koja nisu primila obe doze vakcine u Engleskoj, ukoliko dolaze iz Republike Srbije, za ulazak je neophodan:

Nakon dolaska u Englesku obavezan je karantin u trajanju od 10 dana (detaljne informacije: https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england), kao i testiranje 2. i 8. dana koje je unapred rezervisano.
Navedeni period karantina je moguće skratiti ukoliko se 5. dana uradi test u jednoj od laboratorija sa liste koja se može pronaći na sledećem linku Providers of Test-to-release Kits – GOV.UK (find-travel-test-provider.service.gov.uk) i rezultat bude negativan (pod uslovom da je rezultat testa 2. dana negativan ili „nejasan“).
Deca mlađa od 4 godine ne moraju da se testiraju drugog i osmog dana po dolasku u zemlju.
Više informacija o ulasku i boravku u Engleskoj može se naći na sledećem linku: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering…
O uslovima ulaska u Škotsku, Vels i Severnu Irsku možete se informisati putem sledećeg linka https://www.gov.uk/coronavirus

VENECUELA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Venecuelu jer su granice zatvorene za ulazak stranih državljana.

VIJETNAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu, niti tranzitiraju kroz Vijetnam.

GABON
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Gabon, neophodan je negativan PCR test urađen najviše 72 časa pre ulaska u zemlju. Svi putnici moraju imati rezervaciju hotela, koja se mora izvršiti preko veb platforme https://voyageurs.assistcovid19.ga/home .
Po sletanju u Librevil svaki putnik ima obavezu da uradi PCR test na Covid 19 i da provede u hotelskom karantinu 24 časa (o svom trošku), dok ne dobije rezultate testa. Putne isprave ostaju u policiji dok ne stignu rezultati testa. Po dobijanju negativnog rezultata i prezentovanju dokaza o plaćenom hotelskom smeštaju za dan proveden u karantinu, putnici podižu svoje putne isprave u policiji i produžavaju do mesta svog boravka, a ukoliko je test pozitivan moraju se pratiti instrukcije Komiteta za borbu protiv Covid 19.
Od hotelskog karantina su izuzete sledeće kategorije:

 • Diplomate pod uslovom reciprociteta
 • Lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji
 • Lica koja su bolesna ili koja su konvalescenti, a čije stanje zahteva odgovarajuću medicinsku negu, uz prezentovanje medicinske dokumentacije koja to dokazuje
 • Članovi posade komercijalnih brodova
 • Lica mlađa od 18 godina, koja nemaju pratioca.

GAMBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gambiju. Međunarodni letovi su suspendovani.

GANA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ganu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.  Pre polaska putnici su dužni se prijave elektronskim putem na sajtu:  https://myfrontierhealthcare.com/home/ghana. Putnici se, po dolasku na međunarodni aerodrom ,,Kotoka” u Akri, podvrgavaju ponovnom testiranju o svom trošku. Cena testa iznosi 150 USD. Deca do pet godina starosti se ne testiraju. Rezulatat testa se dobija za 30 minuta. Lica u tranzitu, koja ne napuštaju aerodrom, se ne testiraju.

GVATEMALA
Državljani Srbije mogu da uđu u Gvatemalu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe potrebno je registrovati se 24 sata pre ulaska na https://servicios.igm.gob.gt/pasedesalud/ kako bi se dobila zdravstvena propusnica.

GVAJANA 
Državljani Srbije mogu da uđu u Gvajanu. Obavezan je negativan  PCR test, ne stariji od 7 dana. Postoji mogućnost da se se test uradi i na licu mesta. 24 sata pre dolaska u Gvajanu, putnici moraju da elektronski popune formular koji se može naći u slsdećem linku: https://guyanatravel.gy/.

GVINEJA
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju avio letom uz negativan test, ne stariji od 3 dana. Navedeno važi i za strane državljane.
Zatvoreni su kopneni i pomorski granični prelazi. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineju.

GVINEJA BISAO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gvineju Bisao.
Nije moguć ulazak stranih državljana u Gvineju Bisao. Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni, kopneni i pomorski. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineje Bisao.

GRENADA
Državljani Srbije mogu da uđu u Grenadu. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je posedovati rezervaciju u smeštaju registrovanom za opservaciju i karantin u trajanju od najmanje sedam dana. Takođe, potrebno je pre putovanja dobiti odobrenje koje se dobija preko sledećeg linka: https://travelauth.health.gov.gd/. Mora da se uradi novi test nakon pet dana od ulaska i ukoliko je rezultat negativan, karantin se može napustiti.

GRUZIJA
Državljani Republike Srbije koji imaju sertifikat o vakcinaciji mogu da uđu u Gruziju avionom iz bilo koje zemlje ukoliko prilože na uvid jedan od sledećih dokumenata:
– potvrdu o punoj vakcinaciji (dve doze, ili jedna doza u slučaju vakcine Johnson&Johson) bilo kojom vakcinom protiv COVID-19;
– potvrdu o preležanom virusu u poslednjih 100 dana i potvrdu o prijemu bar jedne doze bilo koje vakcine protiv COVID-19, odobrene od strane SZO za hitnu upotrebu (Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), s tim da mora da prođe najmanje 14 dana od vakcinacije.
Državljani Republike Srbije koji imaju sertifikat o vakcinaciji a u Gruziju dolaze kopnenim ili morski putem, osim prethodno navedenog, u obavezi su i da prilože na uvid negativan PCR test ne stariji od 72 sata.
Državljani Republike Srbije koji nemaju sertifikat o vakcinaciji moraju putovati direktno u Gruziju vazdušnim, kopnenim ili morskim putem (uključujući tranzit kroz treće zemlje) i u obavezi su da prilože na uvid negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Trećeg dana boravka u Gruziji u obavezi su da urade PCR test o svom trošku.
Navedena lica su u obavezi da se prijave pre ulaska u Gruziju putem linka: https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia…
Deca mlađa od 10 godina ne moraju da prilože na uvid negativan PCR test, niti da se ponovo testiraju u Gruziji.
Osobe koje putuju iz Republike Indije, kao i lica sa istorijom putovanja u Indiju u poslednjih 14 dana, u obavezi su da prilože na uvid negativan PCR test ne stariji od 72 sata i da provedu 14 dana u karantinu o svom trošku.

GRČKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku, avionom ili preko nekog od otvorenih drumskih prelaza. Za ulazak turista otvoreni su 24 časa sledeći drumski gračni prelazi:

 •     sa Bugarskom:  Promahonas, Ormenio, Nimfea i Eksohi;
 •     sa S. Makedonijom: Evzoni, Niki i Dojrani;
 •     sa Albanijom: Kristalopigi, Kakavia,  Mavromati;
 •     sa Turskom: Kastanjez i Kipi.

Svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave – Passenger Location Form, preko sajta https://travel.gov.gr/ (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod.
Za ulazak je potrebno posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, odnosno antigenski (rapid) test ne stariji od 48 sati (oslobođena su deca do 12 godina starosti) ili potvrdu o završenoj vakcinaciji najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku, izdatu od strane nadležnog organa (potvrda, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza), ili potvrdu o preležanom Covid 19, koja se izdaje 30 dana nakon prvog pozitivnog testa i važi 180 dana.
Putnici na graničnom prelazu mogu biti podvrgnuti testiranju brzim testom, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolaciji 10 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države). Vakcinisani putnici koji budu pozitivni na brzom testu, podležu karantinu u trajanju od 7 dana i poslednjeg dana karantina bivaju testirani PCR testom. Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test ili potvrda o vakcinaciji, ali podležu testiranju brzim testom na granici.

DANSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dansku ukoliko za to postoji opravdani razlog. Listu opravdanih razloga možete pogledati na linku https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/for…
Neophodan je negativan PCR ili antigen test ne stariji od 48 sati i popunjen obrazac (obrazac preuzeti sa linka https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/ent ). Test je obavezan i za osobe u tranzitu.
Licima koja imaju boravak u Danskoj nije potreban test.
Za lica koja su preležala COVID-19 potreban je pozitivan rezultat na COVID-19 stariji od 14 dana i ne stariji od 12 nedelja.
Detaljnije informacije o uslovima ulaska mogu se naći na sledećem linku https://en.coronasmitte.dk/

DOMINIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dominiku. Pre ulaska u zemlju potrebno je popuniti  zdravstveni upitnik na sajtu https://domcovid19.dominica.gov.dm/. Zdravstvene vlasti mogu, na osnovu upitnika, odbiti ulaz određenim putnicima. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Svi putnici se podvrgavaju brzom testu po sletanju u Dominiku.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dominikansku Republiku. Neophodan je negativan test.

EGIPAT
Državljani Srbije mogu da uđu u Egipat.
Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom.
Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom.

EL SALVADOR
Državljani Srbije mogu da uđu u El Salvador. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji 72 sata. Test nije obavezan za decu mlađu od dve godine i akreditovane diplomate.

EKVADOR
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ekvador. Obavezan je negativan PCR ili antigeni test, ne stariji od tri dana, ili dokaz o  vakcinaciji. Lica mlađa od dve godine i članovi posada izuzeti su od podnošenja navedenih dokumenata.

EKVATORIJALNA GVINEJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Ekvatorijalnu Gvineju. Svi putnici koji ulaze u Ekvatorijalnu Gvineju moraju posedovati negativan PCR test (ne stariji od 48 časova), kao i potvrdu o vakcinaciji protiv Covid19.
Nakon ulaska u zemlju, obavezan je hotelski karantin, u trajanju od pet dana (o svopstvenom trošku). Po dolasku u hotelu i po okončanju karantina, radi se test o trošku putnika.
Ukoliko, zbog potrebe posla, postoji potreba za međuprovincijskim putovanjima (odnosno između ostrva i kopnenog dela zemlje) potrebno je da lica sa sobom imaju negativan PCR test, kao i potvrdu o vakcinaciji.

ESVATINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Esvatini osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

ESTONIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Estoniju ukoliko poseduju jedan od sledećih dokumenata: dokaz o potpunoj vakcinaciji; negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati; dokaz o preležanoj infekciji u poslednjih 6 meseci.
Prihvataju se sve vakcine koje se primaju u Republici Srbiji.
Za lica koja putuju sa negativnim testom, obavezna je samoizolacija u trajanju od 10 dana po ulasku u Estoniju. Samoizolacija može biti skraćena testiranjem u Estoniji, najranije 6 dana po dolasku.
Najranije 72 sata pre putovanja u Estoniju (osim u slučaju direktnog tranzita kao i posedovanja dokaza o preležanoj infekciji ili vakcinaciji), neophodno je popuniti elektronski formular dostupan na internet adresi: https://iseteenindus.terviseamet.ee/.
Detaljne informacije, uključujući posebna pravila o putovanju dece: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-…

ETIOPIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Etiopiju uz obavezno posedovanje digitalnog sertifikata kojim se dokazuje da je putnik negativan na Covid 19. Potrebno je da se na sajtu trustedtravel.panabios.org kreira nalog i detaljno sledi uputstvo (http://www.addisababa.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Travel_Guide_Simplified.pdf) u vezi sa dobijanjem digitalnog sertifikata.
Posedovanje digitalnog sertifikata je obavezno za sve putnike koje ulaze, tranzitiraju i napuštaju Etiopiju.
Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Ambasade R. Srbije u Adis Abebi http://addisababa.mfa.gov.rs/cir/newstext.php?subaction=showfull&id=1623312354&ucat=106&template=HeadlinesCir&#disqus_thread .

ERITREJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Eritreju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

ZAMBIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Zambiju ukoliko prilože negativan test (ne stariji od 72 sata) na Covid-19.
Moguće je nasumično testiranje na granici.
Svi aerodromi su otvoreni, iako je dostupnost međunarodnih letova i dalje ograničena. Upitnici o zdravlju putnika pružaju se na dolaznim letovima koje putnici popunjavaju pre iskrcavanja i isti treba popuniti na engleskom jeziku i predati po dolasku vidljivo prisutnim službenicima aerodroma.
Prevoz međunarodnim vozovima i autobusima su obustavljeni.
Svi putnici koji dolaze iz zemlje koju je Vlada Zambije proglasila „visokim rizikom“ (aktuelna lista se može pronaći na sledećem linku https://www.zambiaimmigration.gov.zm/covid-19-news/  ) moraju da urade test na Covid-19 o svom trošku (oko 100 USD) po dolasku u Zambiju ili u roku od 48 sati od dolaska, čak i ako imaju negativan PCR test, kao i da provedu 14 dana u samoizolaciji ili do dobijanja negativnog rezultata testa urađenog u Zambiji. Navedeno nije potrebno ukoliko se putnik zadržava u zemlji „visokog rizika“ kraće od 24 sata.
Negativan test na Covid-19 urađen u Zambiji je neophodan i za izlazak iz Zambije, osim za putnike na odredište koje ne zahteva negativan test za ulazak, ali se putnicima savetuje da pre putovanja provere te zahteve kod avio-prevoznika.

ZIMBABVE
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Zimbabve osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 21 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

IZRAEL
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Izrael pod uslovom da prethodno pribave odobrenje izraelskih vlasti (organ imigracione vlasti ili Ministarstvo inostranih poslova). Takođe, potrebno je da popune upitnik – zdravstvenu deklaraciju, 24 sata pre putovanja, kao i da poseduju negativan rezultat PCR testa. Navedena dokumenta se proveravaju na aerodromu pre leta za Izrael.
Svi putnici moraju biti pokriveni putnim zdravstvenim osiguranjem koje uključuje i eventualnu zarazu od COVID-19.
Po dolasku u Izrael obavezna je mera karantina u trajanju od 14 dana. Ovaj period se može skratiti na 10 dana, ukoliko se posle 9. dana uradi i drugi PCR test.
Za dodatne informacije i izuzetke od navedenih restrikcija, molimo posetite internet stranici: https://www.gov.il/en/departments/guides/flying-to-israel-guidlines

INDIJA
Državljani Srbije u principu ne mogu da uđu u zemlju s obzirom da je Indija obustavila izdavanje viza svim stranim državljanima. Nove vize se mogu dobiti (u nadležnim diplolatsko-konzularnim predstavništvima Indije) isključivo u sledećim posebnim slučajevima: poslovni ljudi (odnosi se samo na biznis vize), stručnjaci iz oblasti zdravstva koji dolaze u Indiju da bi obavljali tehničke poslove u indijskom zdravstvenom sektoru (na poziv relevantnih indijskih institucija), stručnjaci iz ostalih oblasti koji rade za strane kompanije koje posluju u Indiji, inženjeri i tehničko osoblje koji dolaze radi instaliranja ili servisiranja mašina i opreme stranog porekla (na poziv indijskih kompanija). Ukoliko lice ima poslovnu vizu koja još važi (izdata pre pandemije), neophodno je da se izvrši njena revalidacija u nadležnom diplomatko-konzučlarnom predstavništvu Indije (ovo se ne odnosi na elektronske vize, sa kojima neće biti dozvoljen ulazak u Indiju).

INDONEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Indoneziju osim lica koji imaju stalnu (KITAP) ili privremenu boravišnu dozvolu (KITAS). Negativan test na koronu je neophodan. Ukoliko se pri ulasku ne poseduje test, organizuje se testiranje i rezultat se čeka u za to određenim hotelima od strane indonežanskih vlasti. Pre  putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Indonezije.

IRAK 
Stranim državljanima je zabranjen ulazak u Irak. Izuzetak su diplomate koji moraju da poseduju posebnu dozvolu MSP.

IRAN
Državljani R. Srbije mogu da uđu u IR Iran, pod uslovom da poseduju negativan PCR test ne stariji od 96 sati.

IRSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uću i tranzitiraju kroz Irsku. Prilikom ulaska u Irsku, neophodno je posedovati validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili preležanoj bolesti, ili negativan RT-PCR test, ne stariji od 72 sata.
Ukoliko putnik poseduje validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili potvrdu preležanoj bolesti u prethodnih 180 dana, neće biti u obavezi da se testira pred putovanje niti da se podvrgne karantinu po dolasku u zemlju. Za svrhu putovanja u Irsku, putnik će se smatrati vakcinisanim ukoliko je primio neku od vakcina koje su odobrene od strane Evropske medicinske agencije uz preporučeni broj dana nakon konačne doze https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-th… .
U slučaju da putnik ne poseduje validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili potvrdu o preležanoj bolesti, biće u obavezi da prilikom ulaska u zemlju priloži na uvid negativan  RT-PCR test, ne stariji od 72 sata i da se podvrgne samoizolaciji u trajanju od 14 dana. U slučaju da dobije negativan rezultata  RT-PCR testa pet dana po dolasku u Irsku, putnik će biti oslobođen dalje izolacije.
Deca uzrasta 12 do 17 godina biće u obavezi da poseduju negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata pre ulaska u Irsku, osim ako ne poseduju validan dokaz o vakcinaciji ili potvrdu o preležanoj bolesti. Deca bilo kog uzrasta neće biti u obavezi da se podvrgnu karantinu ukoliko putuju sa roditeljima odnosno punoletnim licima koja su vakcinisana protiv Covid-19, odnosno preležala su ovu bolest. Ukoliko je jedan od punoletnih lica u čijoj pratnji deca putuju u obavezi da se podvrgne karantinu, u tom slučaju i deca će biti u obavezi da se podvrgnu karantinu.
Svi putnici su u obavezi su da popune Formular za lokaciju putnika – Passenger Locator Form (https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/).
Detaljna informacija o uslovima ulaska u Irsku nalazi se na sledećem linku:  https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-th…

ISLAND
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Island pod uslovom da uz potvrdu o završenoj vakcinaciji (proteklo najmanje 14 dana od druge doze) ili preležanoj bolesti,  poseduju i negativan PCR ili antigen (brzi) test, ne stariji od 72 sata.
Prihvaćene vakcine su: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Cilag International NV), Moderna, Sinopharm i Sinovac.
Sertifikati o preležanoj bolesti koji se smatraju validnim su:

 1. Pozitivan rezultat RT-PCR testa
 2. Prisustvo antitela (IgG) SARS-CoV-2/COVID-19 ELISA ili ekvivalentan serološki test (EIA, ECLIA, ELFA, CMIA, CLIA, CLMIA smatraju se ekvivalentnim ELISA testu).

Neophodno je da se svi putnici registruju putem sajta https://www.covid.is/english
Deca rođena 2005. godine i kasnije su izuzeta od gore navedenih mera.
Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu https://www.covid.is/categories/travel-to-and-within-iceland

ISTOČNI TIMOR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Istočni Timor osim lica koja su tamo rođena i imaju boravak.

ITALIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Italiju.
U periodu od 31. avgusta do 25. oktobra 2021. godine (osim ukoliko u međuvremenu ne budu bile donete druge mere), lica koja su u prethodnih četrnaest (14) dana boravila/tranzitirala u nekoj od zemalja sa liste D (u kojoj se nalazi i Srbija), u obavezi su da poseduju i na uvid stave sva 3 sledeća dokumenta:
1. popunjen on-line formular za praćenje putnika (digital Passenger Locator Form  – dPLF), u digitalnom ili štampanom obliku;
2. “zeleni” sertifikat COVID-19, koji je izdat nakon završene vakcinacije ili ekvivalentan dokument, izdat od strane inostranih zdravstvenih organa nakon vakcinacije koju odobrava EMA* (Evropska agencija za lekove) – Pfizer-BionTech, Moderna, Astrazeneca, Johnson &Johnson;
3. Negativan nalaz PCR ili antigenskog testa koji je urađen najviše sedamdeset dva (72) sata pre ulaska u Italiju.
U slučaju neposedovanja dokumenta iz tačke 2, u Italiju je moguće ući uz obavezu da se lice:
· podvrgne samoizolaciji i zdravstvenom nadzoru (tako što će obavestiti nadležni Dom zdravlja u Italiji kako bi se aktivirao zdravstveni nadzor), na adresi koja je naznačena u digital Passenger Locator Form  – dPLF dokumentu, u periodu od pet (5) dana.
· uradi dodatni PCR  ili antigenski test, nakon pet (5) dana samoizolacije.

JAMAJKA
Državljani Srbije mogu da uđu na Jamajku. Pre putovanja, neophodno je prijaviti se na sledećem sajtu: www.visitjamaica.com

JAPAN
Državljanima Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili u Srbiji ili tranzitirali kroz Srbiju nije dozvoljen ulazak. Od navedenog su izuzeta lica koja imaju regulisan boravak u Japanu  pod uslovom da poseduju dozvolu za ponovni ulazak (re-entry permit) i da prezentuju potvrdu na formatu koji predviđaju japanski organi da su 72 pre leta bili negativno testirani na korona virus (format potvrde dostupan je na prezentaciji Ministarstva inostranih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html). Prilikom ulaska u Japan ova lica biće ponovo testirana na korona virus, a takođe su u obavezi su da potpišu izjavu (dostupna na sajtu Ministarstva spoljnjih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/files/100168885.pdf) kojom se obavezuju da instaliraju odgovarajuću aplikaciju na telefonu preko koje će 14 dana po ulasku svakodnevno obaveštavati zdravstvenu službu o svom stanju, da instaliraju japansku COVID-19  aplikaciju za praćenje kontakata, da neće koristiti javni prevoz, da će svih 14 dana boraviti u sopstvenom smeštaju i da će sarađivati sa medicinskim organima u slučaju pojave simptoma ili pozitivnog testa u toku 14 dana karantina.

JEMEN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju.

JERMENIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Jermeniju vazdušnim ili kopnenim putem iz Gruzije i Irana. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili potvrda o kompletnoj vakcinaciji protiv COVID-19, u dozama koje su definisane uputstvom o upotrebi vakcine.
Za vakcine koje se primaju u jednoj dozi, potrebno je da je vakcina primljena najmanje 28 dana (4 nedelje) pre ulaska u Jermeniju, a za vakcine koje se primaju u više doza, potrebno je da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana pre ulaska u zemlju. Priznaju se sve vakcine koje su dostupne u Republici Srbiji.
Potvrda o vakcinaciji ili negativnom testu može biti u digitalnom (predstavljena putem mobilne aplikacije) ili štampanom formatu (zvanični dokument), sa QR kodom. Potrebno je da budu na jermenskom, ruskom ili engleskom jeziku i da sadrže sledeće podatke:
– kontakt i naziv (ime šefa) medicinske ustanove u kojoj je obavljen test/vakcinacija,
– ime, prezime, datum rođenja i broj pasoša testirane/vakcinisane osobe,
– rezultat testa, naziv vakcine i serijski broj proizvodnje, datum dobijanja prve i druge doze, pečat medicinske ustanove i potpis šefa ustanove.
Potvrda o negativnom rezultatu testa ili potvrda o vakcinaciji nije potrebna za decu staru do 6 godina, 11 meseci i 29 dana.
Za putnike koji ulaze na teritoriju Republike Jermenije iz Ruske Federacije, potrebno je da navedene potvrde dostave putem mobilne aplikacije “Putešestvuю bez COVID-19”.
Lice koje nema negativan PCR test ili sertifikat o vakcinaciji može o svom trošku da obavi testiranje na aerodromu/kopnenom graničnom prelazu Jermenije. U tom slučaju obavezna je samoizolacija do dobijanja negativnog rezultata testa. Ukoliko osoba ne obavi testiranje, biće mu određena mora samoizolacije u trajanju od 14 dana.
Osoba će biti hospitalizovana ukoliko se na zdravstvenoj kontroli na graničnom prelazu otkriju simptomi korona virusa.

JORDAN
Državljani Srbije mogu ući u Jordan. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od pet dana, polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva COVID-19 lečenje, registracija preko internet stranice www.visitjordan.gov.jo, kao i aktiviranje mobilne aplikacije „Aman“ na  telefonu. Dodatni detalji u vezi sa ulaskom u Jordan, u zavisnosti od zemlje iz koje se dolazi, se mogu naći na navedenom sajtu Vlade Jordana.

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Južnofričku Republiku ili tranziotiraju. Neophodna je važeća viza ili dozvola boravka. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, je neophodan ukoliko lice dolazi iz zemlje visokog rizika (spisak dostupan: http://www.dha.gov.za/index.php/list-of-high-risk-covid-19-countries). Po dolasku u JAR, svi putnici se podvrgavaju zdravstvenom pregledu. U slučaju da lice, i pored negativnog testa, ima povišenu telesnu temperaturu, biće upućeno u 10-dnevni karantin o sopstvenom trošku. Svi putnici moraju da imaju regulisano zdravstveno osiguranje.

JUŽNI SUDAN
Državljani Srbije mogu da ulaze u Južni Sudan ako poseduju negativan test.
Pod istim uslovima ulaze i drugi strani državljani.

KABO VERDE
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Kabo Verde, uz jedan od sledećih dokumenata:
1.negativan PCR test ili antigenski test, ne stariji od 48 sati ili odobren molekularni test, ne stariji od 72 sata;
2.potvrda o oporavku od virusa Covid-19 (izdata više od 14 dana, a manje od 90 dana od pozitivnog testa);
3.sertifikat o vakcinaciji.
Prihvataju se sertifikati o vakcinaciji sledećim vakcinama: AstraZeneca, Pfizer, Sinopfarm, Moderna i Sinovac – dve doze, 14 dana nakon revakcinacije i Johnson & Johnson – jedna doza, 28 dana od vakcinacije.
Navedena dokumentacija nije obavezna za decu mlađu od 12 godina i putnike koji su u tranzitu.

KAZAHSTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kazahstan, osim uz specijalnu dozvolu koju izdaje Ambasada Kazahstana u Beogradu.
U Kazhastan mogu da uđu lica koja dolaze radi lečenja, osoblje diplomatsko-konzularnih predstavništava, članovi zvaničnih delegacija i međunarodnih organizacija koji dolaze na  poziv Ministarstva spoljnih poslova Kazahstana. Lica koja ulaze u Kazahstan neophodno je da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

KAMBODžA
Državljani Srbije, kao ni drugi strani državljani, ne mogu da uđu u Kambodžu.  Ulazak je moguć jedino uz prethodno pribavljanje vize za koju se zahtev podnosi u najbližoj Ambasadi Kamobdže. Pored vize, potreban je negativan test, ne stariji  od 72 sata, kao i dokaz o zdravstvenom osiguranju u visini od 50 hiljada USD.

KAMERUN
Državljani Srbije mogu da uđu u Kamerun. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

KANADA
Potpuno vakcinisani državljani R. Srbije mogu ući turistički u Kanadu. Ova kategorija putnika je izuzeta iz obaveznog 14-dnevnog karantina i testiranja na aerodromu po dolasku, kao i testiranja nakon 8 dana po dolasku. Moguće je da, metodom slučajnog uzorka, neko od putnika po dolasku na aerodrom u Kanadu bude testiran. Priznate vakcine su Fajzer, Astrazeneka, Moderna i Džonson&Džonson, s tim da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana pre ulaska u Kanadu.
Nevakcinisani sa regulisanim stalnim boravkom u Kanadi mogu ući u Kanadu pod određenim uslovima – obavezan karantin u trajanju od 14 dana, testiranje na aerodromu, kao i testiranje nakon 8 dana od ulaska u Kanadu.
Na snazi ostaje obavezan negativan PCR test pre ukrcavanja, ne stariji od 72 sata pre ulaska u zemlju, za sva lica starija od 5 godina. Svi putnici, pre ukrcavanja na let, dužni su da pruže odgovarajuće informacije o putovanju, kontakt podatke, kao i plan samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u zemlju, preko „Arrive CAN“ aplikacije.
Svim ostalim putnicima koji ne ispunjavaju navedne uslove, nije dozvoljen ulazak u Kanadu.
Tranzit je dozvoljen uz poštovanje viznog režima bez izlaska iz tranzitnog prostora.

KATAR
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Katar. Neophodna je prethodna registracija na sajtu www.ehteraz.gov.qa, a sve vrste poseta mogu da se obavljati tek po dobijanju dozvole sa navedenog sajta.
Uz potvrdu o izvršenoj potpunoj vakcinaciji, državljanima R. Srbije se ne određuje karantin. Priznaju se „Pfizer“, „Moderna“, „Astra Zeneca“, „Sinofarm“ i „Johnson and Johnson“. Važnost vakcina je 12 meseci, a taj period se može i produžiti u skladu sa odlukama organa Katara.
Licima koja nisu vakcinisana se odrađuje karantin u hotelskim uslovima u trajanju od 7 dana.
Potvrda o preležanom Covid-19 se prihvata samo ako je bolest preležana u Kataru.
U svim slučajevima je neophodan negativan PCR test pre ukrcavanja na avione za Katar, koji se ponavlja na „Hamadu“  (mogu se proveriti i antitela).
Aplikacija „Ehterazz“ je obavezna. Tranzit preko aerodroma „Hamad“ je dozvoljen.
Potrebno je kontinuirano pratiti sajt Ministarstva zdravlja Katara www.moph.gov.qa zbog čestih izmena.

KENIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Keniju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati i nemaju simptome COVID – 19 (telesna temperatura ne sme biti iznad 37,5 stepeni celzijusa, stalan kašalj, poteškoće u disanju i bilo koji drugi simptom nalik gripu).
Neophodno je registrovati se putem sledećeg linka:  https://ears.health.go.ke/airline_registration/, kako bi se dobio QR Code koji se mora pokazati prilikom sletanja na aerodrom.
Prilikom odlaska iz Kenije svi putnici su u obavezi da imaju negativan PCR test, koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji i postavljen na onlajn platformu https://africacdc.org/trusted-travel/

KINA
Državljani Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade Kine u Beogradu. Od 6.novembra 2020. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi dostaviti negativne rezultate dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati.
S obzirom da iz Srbije nema direktan let za Kinu, neophodno je da se i u zemlji tranzita dodatno urade pomenuti testovi (PCR i serološki IgM, ne stariji od 48 sati) i negativni rezultati istih dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. Detalji u vezi sa režimom ulaska u Kinu se mogu naći u sledećem linku:  http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/t1828338.htm
Lica kojima je neka od gore navedenih dozvola istekla do 28.septembra, neophodno je da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Kine u Beogradu.
Svi putnici koji iz inostranstva dolaze u Peking, uključujući državljane Srbije, su u obavezi da 14 dana borave u centralnom karantinu i, potom, u dodatnoj samoizolaciji u trajanju od 7 dana.
Hong Kong: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Hong Kong. Tranzitiranje preko teritorije Hong Konga dozvoljeno je samo za one koji putuju sa teritorije matice Kine, Makao-a ili Tajvana.
Makao: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Makao. Tranzitiranje preko teritorije Makao takođe nije moguće.
Tajvan: Državljanima Srbije dozvoljen je ulazak na Tajvan u svim drugim slučajevima osim iz razloga turizma i poseta, pod uslovom da podnesu zahteve za dobijanje ulazne dozvole kod nadležnih institucija u inostranstvu. Na ulasku u Tajvan potrebno je posedovati negativan test, ne stariji od 72 sata i obezbediti obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Izuzeti od ovih mera su diplomate, biznismeni i privrednici, migrantski radnici, studenti i lica sa posebnim dozvolama.

KIPAR
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Kipar. Od  19. avgusta 2021. godine R. Srbija će se naći u „crvenoj kategoriji“ zemalja, te će tako sva lica koja nisu vakcinisana morati da imaju dva negativna PCR testa, prvi 72 sata pre leta i drugi odmah po sletanju na Kipar (testiranje se obavlja na aerodromu, o trošku putnika, a vreme do dobijanja rezultata se mora provesti u samoizolaciji). Od ove obaveze se izuzimaju deca mlađa od 12 godina.
Određene kategorije lica će moći da se ukrcaju na let bez testa, ali su dužni da se testiraju po dolasku na Kipar: lica koja imaju regulisan boravak na Kipru i primila su bar jednu doze vakcine; lica koja imaju regulisan boravak na Kipru uzrasta 12-15 godina; lica koja imaju regulisan boravak na Kipru uzrasta 16-18 koji su primili prvu dozu vakcine; lica koja iz medicinskih razloga ne mogu da se vakcinišu i poseduju dokaz o tome izdat od strane Ministarstva zdravlja R. Kipar. U takvim slučajevima, lica koja spadaju u neku od navedenih kategorija, moraju ostati u obaveznoj samoizolaciji 72 sata, a nakon toga obaviti još jedno PCR testiranje. Ukoliko je ponovljeni test negativan, mogu prekinuti samoizolaciju.
Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinisanju nisu u obavezi da rade PCR test, ali mogu biti nasumično testirani na kiparskom aerodromu (o sopstvenom trošku). Vakcine koje se priznaju na teritoriji Kipra: Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik V, Sinopharm i Sinovac.
Svi putnici su u obavezi da elektronski popune propusnicu (CyprusFlightPass) 48 sata pre leta na https://www.cyprusflightpass.gov.cy, koja turistima služi za nesmetano kretanje na Kipru 7 dana, nakon čega su u obavezi da na svaka 3 dana rade PCR/Rapid test (ukoliko nisu vakcinisani).

KIRGIZIJA
Strani državljani su obavezni da poseduju negativne rezultate PCR testa (u papirnom ili digitalnom formatu), ne starije od 72 časa od trenutka uzimanja uzorka.
Obaveza posedovanja negativnog PCR testa se ne odnosi na:
1. članove zvaničnih delegacija stranih država i međunarodnih organizacija koji putuju na poziv Ministarstva spoljnih poslova Kirgiske Republike;
2. članove posade aviona;
3. decu do 5 godina;
4. međunarodne posmatrače izbornog procesa koji dolaze u Kirgisku Republiku.
U slučaju isteka roka važenja PCR testa (72 sata) iz objektivnih razloga – više sile (kašnjenje ili pomeranje termina leta i sl.), putnici su dužni da po dolasku u Kirgiziju izvrše PCR testiranje uz popunjavanje upitnika o obavezama.
Svi navedeni uslovi se odnose i na putnike u tranzitu.

KOLUMBIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Kolumbiju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 96 sati. Pre puta je potrebno registrovati se preko sledećeg sajta: https://apps.migracioncolombia.gov.co

KOMORI
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.

KONGO
Državljani Srbije sa stalnim boravkom ili važećom vizom mogu da uđu u Kongo ili tranzitiraju. Na međunarodnom aerodromu u Brazavilu uvedena su obavezna testiranja prilikom dolaska i odlaska. Takođe, obavezna je samoizolacija u periodu od 14 dana. Test na COVID–19 se naplaćuje i cena iznosi 30 evra.

KONGO, DR
Državljani Srbije sa važećom vizom mogu da uđu u DR Kongo ili tranzitiraju. Neophodan je negativan PCR test za sva lica starija od 11 godina, ne stariji od sedam dana. Po dolasku na aerodrom u Kinšasi putnici se dodatno povdvrgavaju testiranju o trošku putnika (45 dolara). Takođe, pre dolaska je potrebno registrovati se preko sledećeg sajta: http://www.inrbcovid.com/.
Prilikom izlaksa iz DR Kongo, svi putnici stariji od 11 godina su u obavezi da poseduju dokaz iz laboratorije ne stariji od 3 dana, koju je odobrilo Ministrastvo zdravlja, da su negativni na COVID–19. Cena testa prilikom odlaska iznosi 30 dolara.

KOREJA, Republika
Od 08. januara 2021. godine uvedena je obaveza posedovanja negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, za sve strane državljane, uključujući i one koji imaju registrovan boravak u Koreji, a kojima je dozvola ponovnog ulaska (Re-entry Permit) izdata pre 08. januara 2021. godine. Ova mera se odnosi i na nosioce diplomatskih i službenih viza (A1, A2 i A3), a od obaveze posedovanja testa izuzimaju se deca mlađa od 6 godina.
Rezultat testa mora biti izdat na engleskom ili korejskom jeziku, a ykoliko je izdat na trećem jeziku, mora biti preveden na engleski ili korejski jezik i overen. Ukoliko putnici ne ispune pomenute uslove u vezi sa testom, neće im biti dozvoljen ulazak u R. Koreju.
Putnici za R. Koreju su u obavezi da pokažu negativan PCR test na aerodromu prilikom ukrcavanja u avion.
Putnicima u tranzitu koji ne ulaze u R. Koreju test nije potreban.

KOREJA, DNR
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

KOSTARIKA
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Kostariku. Neophodan je popunjen digitalni obrazac „Pase de salud“, dostupan na adresi https://salud.go.cr i međunarodno putničko medicinsko osiguranje koje može biti kupljeno i u Kostariki.
Lokalno putničko osiguranje može se kupiti u Nacionalnom zavodu za osiguranje Kostarike na sledećem linku: https://www.grupoins.com/seguros-para-viajero/ ili u osiguravajućoj kompaniji Sagicor https://www.sagicor.cr/seguro_para_turistas/
Putničko osiguranje koje nije izdato od strane kostarikanskih osiguravajućih kompanija mora biti na engleskom ili španskom jeziku i da obuhvata sledeće elemente: validnost polise tokom posete Kostariki, pokrivene medicinske troškove u slučajevima Covid-19 u Kostariki (i to za najmanje 50.000 USD) i minimalno pokriće od 2.000 USD za produžene troškove smeštaja zbog pandemije.

KOT D’IVOAR
Državljani Srbije mogu da uđu u  Kot D’Ivoar. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po sletanju na aerodrom svi putnici se podvrgavaju tesiranju. Test se plaća oko 75 evra. Putnici koji nemaju test upućuju se u izolaciju u trajanju od 14 dana o trošku avio kompanije.

KUBA
Državljani Srbije mogu da uđu u R. Kubu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku na Kubu, na svim međunarodnim aerodromima putnici se dodatno podvrgavaju PCR testu (cena testa 35 evra). Sledi obavezana izolacija u za to predviđenim hotelima do dobijanja negativnog rezultata testa (5-7 dana).

KUVAJT
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kuvajt.

LAOS
Državljani Republike Srbije ne mogu da uđu u Laos. Granični prelazi su zatvoreni i suspendovani su svi međunarodni komercijalni avio-letovi, osim humanitarnih i specijalnih letova.
Izdavanje svih vrsta viza, osim za diplomate, predstavnike UN, eksperte, investitore i biznismene (uz prethodno odobrenje „radne grupe komiteta Ministarstva inostranih poslova“) je suspendovano. Za njihov ulazak u Laos neophodan je negativan RT-PCR test na COVID-19 (ne stariji od 72 sata). Nakon ulaska u Laos, obavezan je boravak u samoizolaciji u hotelu ili određenom karantin centru u trajanju od 14 dana (za diplomate i predstavnike UN, 14 dana u kućnom karantinu).

LESOTO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Lesoto osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

LETONIJA
Državljanima R. Srbije nije dozvoljen turistički ili privatni dolazak u Letoniju s obzirom da se R. Srbija nalazi na listi područja visokog rizika zaraze.
Ulazak u Letoniju, iz država visokog rizika zaraze, dozvoljen je samo državljanima Letonije, licima koja imaju regulisan stalni boravak u Letoniji, ili vizu tipa „D“ za duži boravak, uz EU sertifikat o vakcinaciji.
Lica koja dolaze iz R. Srbije ili tranzitiraju preko Srbije, u obavezi su da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata pre ulaska u Letoniju i da, najranije 48 sati pre prelaska letonske granice, ispune elektronski upitnik na veb sajtu www.covidpass.lv u koji je unet podatak o negativnom testu na COVID-19. Takođe su obavezni i da na graničnom prelazu pokažu dobijeni QR kod (potvrda o prijavi na sajt). Po ulasku u Letoniju obavezan je karantin u trajanju od 10 dana koji se može prekinuti 7. dana, ukoliko se dobije negativan rezultat novog PCR testa.
Test nije obavezan za decu do 12 godina starosti, diplomate akreditovane u Letoniji i diplomatske kurire, osobe koje dolaze na poziv zvaničnika Letonije, kao i za lica koja pruže dokaz da su primili potrebnu dozu vakcine (EU COVID-19 potvrda).
Putnicima koji tranzitiraju preko aerodroma „Riga“, a ne zadržavaju se u tranzitu duže od 24 časa, ili tranzitiraju kopnenim putem najduže 12 sati, takođe je potreban test, kao i prijava na www.covidpass.lv . Ukoliko putnici u tranzitu dolaze na teritoriju Letonije iz države van EU (uključujući R. Srbiju), u obavezi su i da daju na uvid potvrdu da im je dozvoljen ulaz u zemlju destinacije.
Od zabrane ulaska na teritoriju Letonije mogu biti izuzeti državljani zemalja EU i lica sa stalnom dozvolom boravka u EU, kao i članovi njihovih porodica, strane diplomate i članovi njihovih porodica koji su u tranzitu preko teritorije Letonije prema državi službovanja ili državi porekla, lica na redovnim studijama u Letoniji ili studenti na razmeni (uz pisanu potvrdu o studijama), sportisti i sportski funkcioneri, kao i predstavnici međunarodnih sportskih organizacija koji dolaze kao učesnici međunarodne manifestacije za koju su akreditovani u Letoniji, lica koja dolaze radi urgentnog lečenja, umetnici i kulturni radnici koji dolaze na poziv Ministarstva kulture Letonije, naučnici zaposleni u naučnim institutima u Letoniji i članovi njihovih porodica, kao i lica iz transportnog sektora. Drugim licima koja dolaze iz zemalja sa visokim brojem zaraženih izuzetno može biti dozvoljen ulaz i Letoniju radi zaposlenja, studija, spajanja porodice, urgentnog lečenja, sahrane ili tranzitiranja, uz obavezan, dokumentovani, dokaz o razlogu dolaska.
Za profesionalne vozače kamiona od 12. jula 2021. godine važi sledeći propis:
Vozači teretnih i putničkih vozila su u obavezi da prilikom prelaska kopnene granice na kontrolnim punktovima Grebneva, Terekhova, Paternieki ili Silene pokažu važeću potvrdu EU COVID-19 o vakcinaciji, testiranju ili o preležanoj bolesti. Ukoliko ne poseduju potvrdu, dužni su da odmah obave test na COVID – 19 na kontrolnom punktu, o svom trošku. Granična policija daje dozvolu za ulaz na teritoriju Letonije samo ukoliko je rezultat testa negativan. Ukoliko lice odbije testiranje ili je rezultat testa pozitivan, Služba hitne medicinske pomoći odmah će vozača teretnog ili putničkog vozila transportovati u jedan od smeštajnih objekata (izolacija) sa liste turističkih smeštaja. Ukoliko je vozač teretnog ili putničkog vozila smešten u izolaciju, prevoznik je odgovoran za rešavanje pitanja koja proističu iz izolacije svog zaposlenog.

LIBAN
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Liban. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od 96 sati i polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva lečenje COVID-19.
Deci mlađoj od 12 godina nije potreban test.
Lica koja su vakcinisana, umesto PCR testa, prilažu dokaz da su primili drugu dozu vakcine protiv COVID-19 najmanje 15 dana pre dolaska u Liban.
Pre putovanja potrebno je izvršiti registraciju putem sledeće internet stranice: https://covid.pcm.gov.lb, a na stranici Ministarstva zdravlja https://moph.gov.lb/en/MoPHPASS se mogu naći dodatne informacije.

LIBERIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u  Liberiju. Poželjno je imati negativan PCR test, ne stariji od od 72 sata. Lica koja doputuju bez testa podvrgavaju se tzv. brzom testu na aerodromu. Ukoliko je rezultat testa negativan, omogućava se ulazak u zemlju. Lica sa pozitivnim rezultatom testa se pregledaju i upućuju u karantin koji traje mimimum 14 dana u okviru ustanove koju određuje državna zdravstvena institucija.

LIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

LITVANIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Litvaniju pod uslovom da poseduju Zeleni sertifikat koji dokazuje da je prošlo minimum 14 dana od obavljene potpune vakcinacije, vakcinom koja je dozvoljena za upotrebu u Evropskoj uniji (Pfizer-BioNTech,  Moderna-Biotech Spain,  AstraZeneca AB,  Janssen-Cilag International).
Ukoliko su državljani Srbije vakcinisani vakcinom koja se u Litvaniji ne prihvata, ili nisu uopšte vakcinisani, potrebno je da pre puta u Litvaniju urade PCR test, koji u trenutku ulaska u Litvaniju nije stariji od 72 sata ili antigen test, koji u trenutku ulaska u Litvaniju nije stariji od 48 sati (na engleskom jeziku).
Osobama koje nemaju navedena dokumenta određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se u izolaciji u Litvaniji provede 7 dana, kada se radi PCR test.
Svi putnici, bez obzira na transportno sredstvo kojim putuju ili granični prelaz preko kojeg ulaze u Litvaniju, u obavezi su da 48 sati pre ulaska popune formular koji se nalazi na internet stranici https://keleiviams.nvsc.lt/en/form. Nakon što popune formular dobijaju QR kod, koji je potrebno da pokažu nadležnim litvanskim organima prilikom ulaska u Litvaniju. Formular je potrebno popuniti i u slučaju tranzita kroz Litvaniju.
Više informacija o uslovima ulaska u Litvaniju može se naći na stranicama https://lrv.lt/en/https://sam.lrv.lt/en/ i https://koronastop.lrv.lt/en/.
Svim putnicima se preporučuje, ukoliko su u mogućnosti, da pored navedene obavezne dokumentacije, sa sobom ponesu pozivno pismo litvanskog pravnog ili fizičkog lica ili neki drugi dokument (potvrda o rodbinskoj vezi sa državljankom Litvanije, potvrda o školovanju, lečenju, sportskom takmičenju i sl.) u kojem su navedeni opravdani razlozi za put u Litvaniju.

LIHTENŠTAJN
Detalji o režimu ulaska u Lihtenštajn se mogu naći u informaciji o ulasku u Švajcarsku Konfederaciju, s obzirom da je reč o identičnim uslovima

LUKSEMBURG
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u zemlju isključivo ukoliko imaju regulisan dugoročni boravak u Luksemburgu, regulisan boravak u skladu sa evropskom direktivom 2003/109/ES o rezidentima sa dugim boravkom ili dugoročnu nacionalnu vizu u nekoj od država članica EU i zemalja povezanih sa šengenskim prostorom. Izuzeci se odnose na zdravstvene radnike, granične radnike, istraživače, lica koja se bave negom starijih lica, lica zaposlena u sektoru saobraćaja, lica koja putuju iz hitnih i uredno opravdanih porodičnih razloga, lica koja putuju za potrebe studija i visokokvalifikovane radnike ako je njihovo zapošljavanje ekonomski neophodno i njihov rad se ne može odložiti ili obavljati iz inostranstva.
Ove osobe treba da podnesu zahtev Odeljenju za pasoše, vize i zakonodavstvo, kako bi dobili odgovarajući sertifikat za putovanje. Zahtev se podnosi putem elektronske pošte na service.visas@mae.etat.lu.
Ukoliko se putuje vazdušnim putem, svi putnici stariji od 12 godina prilikom ukrcavanja u obavezi su da prilože negativan PCR, TMA ili LAMP test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati).  Rezultat mora biti preveden na jedan od službenih jezika Luksemburga ili na engleski jezik. Sertifikati o vakcinaciji iz R. Srbije se ne priznaju, bez obzira na to koja vakcina je u pitanju. Tranzit je dozvoljen bez posedovanja negativnog PCR testa.

MADAGASKAR
Državljani ne mogu ulaziti na Madagaskar. Ista zabrana, u uslovima zatvorenih aerodroma i luka, važi za sve strane državljane.

MAĐARSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.
Napomena:
1. Jedino građani koji u Mađarsku ulaze iz pravca Ukrajine podležu i dalje merama epidemiološke kontrole za sprečavanje pandemije.
2. Građanima koji sleću na aerodrom u Budimpešti meri se temperatura, ali ne moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test.
3. Na snazi je obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru.
4. Za ulazak u sportsko-rekreativne centre, muzeje, zatvorene delove restorana i dr. potrebna je potvrda o vakcinaciji.

MALAVI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Malavi osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MALI
Državljani Srbije mogu da uđu u Mali. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALDIVI
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Maleziju osim ukoliko imaju boravak u ovoj zemlji. Obavezan je karantin od 14 dana. Pre puta, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Malezije

MALTA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Maltu ukoliko poseduju jedan od navedenih dokumenata:

 • sertifikat o potpunoj vakcinaciji koji priznat od strane Republike Malte (sertifikati Malte, EU digitalni, Ujedinjenih Arapskih Emirata, zeleni sertifikat Republike Srbije sa čitljivim QR kodom, Turske, SAD, Gibraltara, Jersei i Guernsei, Ujedinjenog Kraljevstva), pod uslovom da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana ranije (priznate vakcine: Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna i AstraZeneca). Za decu od 5 do 11 godina, ukoliko su u pratnji roditelja koji poseduju jednu od napred navedenih potvrda, dovoljan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (nije potreban deci mlađoj od 5 godina).
 • negativan PCR test, ne stariji od 72 sata,  uz obavezan karantin u hotelu određenom za tu namenu od strane R. Malte, o ličnom trošku (100 evra noć, uključen doručak), u trajanju od 14 dana (u skladu sa važećim protokolom: Standards for quarantine for unvaccinated travellers entering Malta_Version 2_18Jul21.pdf (gov.mt)​).

Lica od 12 do 15 godina sa trajnim boravkom na Malti mogu provesti karantin u uslovima kućne samoizolacije, a rezidenti Malte od 16 godina mogu zatražiti sprovođenje karantina na alternativnoj lokaciji, u kom slučaju je neophodno podneti zahtev Superintendent of Public Health: Form for unvaccinated residents requesting quarantine at a different address (office.com)
Sva lica su u obavezi da pre ukrcavanja popune i prezentuju formulare „Public Health Travel Declaration“ i „Passenger Locator Form“ ili Digital Passenger Locator Form (koji se može naći na linku https://app.euplf.eu ).
O režimu ulaska i izuzecima od propisanog medicinskog protokola možete se informisati preko linka: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/t…

MAROKO
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Maroko ukoliko poseduju potvrdu o vakcinaciji (osobe koje su potpuno vakcinisane jednom od sledećih vakcine: AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik, Pfizer, Janssen, Covishield, Moderna, Sinovac i da je pošlo najmanje 2 nedelje nakon primanja druge doze) ili negativan PCR test ne stariji od 48 sati (vreme od davanja uzorka do ukrcavanja na let).
Vakcinacija, odnosno negativan PCR test nisu neophodni za decu mlađu od 11 godina.
Takođe, potrebno je popuniti „zdravstvenu knjižicu“ putnika (fiche sanitaire), koja se može preuzeti online (http://www.onda.ma/form.php), a distribuira se u avionu ili na brodu (naročito je važno da se napiše tačna adresa tokom boravka u Maroku, kao i 2 broja telefona na koja će putnik biti dostupan).

MAURITANIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Mauritaniju, uz negativni PCR test, ne stariji od 72 sata. Rezultat testa mora biti odštampan na arapskom, francuskom, engleskom ili španskom jeziku, u suprotnom putnicima neće biti dozvoljen ulazak.
Navedeno se ne odnosi na putnike mlađe od 10 godina.
Za ulazak u Mauritaniju potrebno je ispuniti „zdravstvenu knjižicu“ (fiche sanitaire) https://www.royalairmaroc.com/documents/20195/53057329/Mauritanie.pdf .
Po dolasku na aerodrom, vrši se provera temperature. Ukoliko se pokaže da putnik ima povišenu temperaturu, radi se PCR ili brzi antigenski test na licu mesta. Dok se čeka rezultat testa, osoba mora da bude u samoizolaciji do 10 dana, o svom trošku, u hotelu ili mestu boravka. Ako je test negativan, samoizolacija se može napustiti i pre isteka od 10-odnevne samoizolacije.

MAURICIJUS
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mauricijus osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Granice Mauricijusa su zatvorene a komercijalni letovi obustavljeni.

MEKSIKO
Državljani Srbije mogu, uz posedovanje odgovarajuće vize, bez posebnih ograničenja da uđu u Meksiko. Meksiko nije usvojio ograničenja ulaska stranaca u zemlju, ali se preduzimaju odgovarajuće mere ukoliko osobe ispoljavaju simptome na korona virus. Po dolasku u Meksiko, putnici su dužni da popune upitnik za identifikaciju faktora rizika (https://afac.hostingerapp.com/).

MJANMAR
Državljani Republike Srbije ne mogu da uđu u Mjanmar. Granični prelazi su zatvoreni i svi međunarodni komercijalni avio-letovi su suspendovani.
Za strance koji dolaze humanitarnim i specijalnim letovima u Mjanmar, potrebna je odgovarajuća viza i negativan RT–PCR testu na COVID-19, ne stariji od 72 sata. Nakon ulaska u Mjanmar, podležu obavezi boravaka u hotelskom karantinu u trajanju od 10 dana, bez obzira da li su vakcinisani ili ne.

MOZAMBIK
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mozabik osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MOLDAVIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Moldaviju, uz posedovanje elektronskog sertifikata o potpunoj vakcinaciji protiv virusa COVID 19 izdatog od strane nadležnih organa R. Srbije.
Licima koja nisu vakcinisana dozvoljen je ulazak u R. Moldaviju ukoliko poseduju negativan rezultat RT- PCR test (na rumunskom, engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili ruskom jeziku), koji ne sme biti stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka) ili brzi antigenski test ne stariji od 48 sati (od uzimanja uzorka).
Ulazak u R. Moldaviju dozvoljen je i licima sa lekarskom potvrdom da su preležali virus COVID 19, pod uslovom da je prošlo najmanje 15, a najviše 180 dana (6 meseci) od kada su testirani pozitivno na virus ili dokument kojim se potvrđuje prisustvo antitela na COVID 19, koji ne može biti stariji od 90 dana od dana testiranja.
U slučaju da ne prilože negativan rezultat PCR testa, u obavezi su da potpišu izjavu kojom se obavezuju da će se pridržavati utvrđenim merama samoizolacije/karantina u trajanju od 14 dana. Mera karantina se može prekinuti ukoliko lice u roku od 7 dana priloži negativan RT- PCR test ili brzi antigenski test.
Navedene mere ne odnose se na sledeće kategorije lica: deca uzrasta do 12 godina; učenici i studenti do 18. godine; vozači i osoblje teretnih i putničkih vozila; posade aviona/brodova; lica koja putuju iz zdravstvenih ili humanitarnih razloga, uključujući i osobu koja je u njihovoj pratnji (ukoliko prilože medicinsku dokumentaciju); prekogranični radnici; diplomatsko i konzularno osoblje; članovi međunarodnih organizacija; putnici u tranzitu koji ne može da traje duže od 24 sata od momenta ulaska u R. Moldaviju i po unapred utvrđenim tranzitnim rutama koje određuje granična policija R. Moldavije.

MONAKO
Za Kneževinu Monako važi isti režim ulaska kao za Francusku.

MONGOLIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mongoliju. Neophodan je negativan test na korona virus, ne stariji od 72 sata računajući od poletanja sa prvog polazišta. Po dolasku u Mongoliju lica koja nisu vakcinisana protiv Covid 19 obavezna su da borave u karantinu 7 dana, tokom kojih će ponovo biti testirani. Informacije o objektima za karantin mogu se naći na sledećem sajtu: www.tabinfo.mn radi rezervacije. U slučaju da se utvrdi da je lice tokom boravka u karantinu pozitivno na koronu, biće premešteno u bolnicu radi pružanja zdravstvene nege.
Oni putnici koji su doputovali u Mongoliju 14 dana nakon vakcinacije, ili oni kojima je ranije dijagnostifikovana infekcija korona virusom, a potpuno su se oporavili, izuzeti su od obaveznog karantina ukoliko prilože dokumenta o primljenoj vakcini ili medicinskog nalaza o oporavku od infekcije korona virusom.

NAMIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Namibiju osim lica sa regulisanim boravkom. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 sata. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

NAURU
Državljanima Republike Srbije, kao i svim stranim državljanima koji su tranzitirali ili boravili u Kini, Hong Kongu, Makau, Iranu, Italiji ili bilo gde u Evropi, Koreji, SAD ili Aziji (osim Tajvana) u poslednjih 21 dan pre nameravanog dolaska na Nauru, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.  Ostali putnici moraju da pribave odobrenje nadležnih organa Naurua za ulazak u zemlju. Obavezan je negativan PCR test ne stariji od 3 dana, a putnici su u obavezi da pri dolasku popune zdravstvenu deklaraciju i podvrgnu se zdravstvenom pregledu, nakon čega sledi obavezan karantin od 14 dana.

NEMAČKA
SR Nemačka je označila Republiku Srbiju kao područje visokog rizika zaraze koronavirusom.
Na snazi su nova pravila za državljane Republike Srbije koji putuju ili tranzitiraju kroz Nemačku.
Uvedena je obaveza elektronske prijave i kućnog karantina, kao i posedovanja testa o prisustvu virusa Kovid-19 ili potvrde o vakcinaciji (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ili Johnson&Johnson) ili potvrde o preležanoj bolesti. Neophodno je da je od poslednje potrebne doze vakcine prošlo najmanje 14 dana. Deci ispod 12 godina dozvoljen je ulazak u Nemačku, iako još nisu vakcinisana, u pratnji bar jednog potpuno vakcinisanog roditelja.
Kod osoba koje su preležale bolest dovoljna je jedna doza neke od gore navedenih vakcina. Za dokazivanje statusa potpuno vakcinisane osobe moraju dokazati da su pre vakcinacije preležale bolest Kovid-19. Kao dokaz mora biti priložen pozitivan PCR test.
Svim drugim licima sa prebivalištem u Srbiji može biti dozvoljen ulazak u Nemačku samo u slučaju da obavljaju važnu funkciju ili dokažu da je njihovo putovanje neodložno.
Molimo sve državljane Republike Srbije i građane koji iz Republike Srbije putuju u SR Nemačku da se o uslovima ulaska i tranzita pre polaska na put detaljno informišu na sajtu Ambasade SR Nemačke u Beogradu: https://belgrad.diplo.de/rs-sr/service/visa-einreise/corona-einreiseinf…
U slučaju dileme u vezi sa mogućnošću ulaska ili tranzita, potrebno je kontaktirati Saveznu policiju SR Nemačke putem linka: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Kontakt/08_Reiseanfrage/rei…

NIGER 
Državljani Srbije mogu da uđu u Niger. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko putnik ne poseduje test, podvrgava se zdravstvenom pregledu i testiranju o svom trošku.

NIGERIJA 
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Nigeriju. Obavezan je negativan PCR test ne stariji od 3 dana (72 sata) pre ukrcavanja, kao i karantin u trajanju od 7 dana.
Svi putnici (uključujući diplomate i decu mlađu od 10 godina starosti) moraju se elektronski registrovati na nigerijski internacionalni putni portal (Nigeria International Travel Portal- https://nitp.ncdc.gov.ng) i popuniti Izjavu o zdravstvenom stanju ( Health Declaration/Self-Reporting form). Nakon popunjavanja Health Declaration/Self-Reporting form, putnici će biti upućeni da prikače svoj negativni PCR test na portal. Na kraju, putnici bi trebalo da skinu Dozvolu za putovanje (Permit to Travel Certificate/QR code), da je sačuvaju i odštampaju kako bi je imali prilikom ukrcavanja.
Po dolasku u Nigeriju od svih putnika biće zatraženo da prođu kroz rutinsku proveru Aerodromsko zdravstvenih vlasti ( Port Health Services) i da pokažu elektronske ili odštampane primerke negativnog PCR  testa i Dozvole za putovanje (Permit to Travel Certificate/QR code), te da nastave na izabranu lokaciju gde će provesti obaveznu sedmodnevnu samoizolaciju. Nakon 7 dana, ponovo se radi PCR test, koji je unapred plaćen (prilikom registracije na portalu). Po dobijanju negativnog rezultata samoizolacija se prekida, uz samokontrolu simptoma do 14 dana.
Putnici kod kojih se pojave simptomi COVID – 19 po dolasku u Nigeriju ili prilikom kontrole neće moći u samoizolaciju već će biti smešteni u institucionalni karantin.
Stranim državljanima koji su posetili Brazil, Tursku i Južnu Afriku zabranjen je ulaz u Nigeriju. Ova regulativa se ne odnosi na putnike koji su bili u tranzitu kroz ove zemlje.

NIKARAGVA
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Nikaragvu. Neophodno je posedovati negativan PCR test na Covid-19, ne stariji od 72 sata (za putnike koji dolaze iz Azije, Afrike i Okeanije ne stariji od 96 sati).
Strani državljani koji imaju temperaturu ili druge simptome virusa, ne mogu ući u zemlju, dok državljani Nikaragve mogu ući u zemlju, ali moraju provesti određeno vreme u karantinu, u skladu sa protokolom uspostavljenim u zemlji.
Putnici koji pri dolasku prezentuju negativan PCR test na Covid-19 i koji ne pokazuju nikakve simptome, moći će da se slobodno kreću u zemlji, ali će ih zdravstveno osoblje pratiti (telefonom) u periodu od 14 dana.

NOVI ZELAND
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, i putnici moraju da u istima rezervišu smeštaj pre polaska na put. Troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Sva lica se po dolasku u zemlju testiraju na COVID-19.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (uz obavezu da vreme provedeno u tranzitu bude maksimalno 24 sata). Tranzit je dozvoljen samo preko aerodroma u Oklandu.
Ulazak na Novi Zeland dozvoljen je samo državljanima Novog Zelanda, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Australije koji obično prebivaju na Novom Zelandu.
Od 16. januara 2021. godine, svi putnici koji dolaze iz Velike Britanije i SAD, moraju da dostave pismeni dokaz negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata.

NORVEŠKA
Državljani Republike Srbije mogu ući u Norvešku ako imaju državljanstvo ili regulisan boravak u Norveškoj, ili ako u Norvešku dolaze da bi posetili članove uže porodice pod kojima se smatraju: suprug/supruga; partner sa kojim su živeli najmanje dve godine ili sa kojim imaju zajedničko dete; deca i pastorci mlađi od 18 godina; roditelji/očusi/maćehe ako je u pitanju dolazak deteta mlađeg od 18 godina. Osoba koju ćete posetiti mora biti registrovana kao stanovnik Norveške da biste mogli da uđete u zemlju. Detaljnije informacije na linku udi.no 
Za ulazak u Norvešku potrebna je prethodna registracija na entrynorway.no , negativan PCR test, ne stariji od 24 sata, ponovno testiranje po ulasku u zemlju i boravak u karantin hotelu. Prvi test moguće je uraditi nakon tri dana boravka u karantin hotelu i ako je test negativan, preostali deo karantina (narednih sedam dana) moguće je provesti kod kuće ili u drugom odgovarajućem smeštaju. Cena karantin  hotela je 500 norveških kruna po danu boravka za odrasle, 250 kruna za decu od 10-18 godina i besplatan za mlađe od 10 godina koji su u hotelu sa roditeljima. Detaljnije informacije na fhi.no.
Pravila o boravku u karantin hotelu ne važe za osobe koje poseduju validan norveški ili evropski sertifikat o vakcinaciji ili su preležali Covid 19.

OMAN
Državljani Srbije mogu da uđu u Sultanat Oman. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

PAKISTAN
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Pakistan. Na aerodromu se kontroliše temperatura. Za lica koja pokažu simptome medicinsko osoblje na aerodromu odlučuje da li će zahtevati test na koronu. U slučaju pozitivnog testa, obavezna je mera izolacije u bolničkim ili uličnim uslovima.

PALAU
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju. Neophodno je da prilikom ulaska popune formular o zdravstvenom stanju i da budu podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Zabranjen je ulazak za one državljane Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u NR Kini (uključujući Hong Kong i Makao) ili su boravili na putničkim kruzerima koji su pristajali u luke zemalja koje su pogođene bolešću COVID-19.
Navedeno se odnosi na sve strane državljane.

PALESTINA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti da tranzitiraju preko teritorije Palestine.

PANAMA
Državljani Srbije mogu da uđu u Panamu. Neohodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. I za tranzit se zahteva posedovanje negativnog PCR testa, uz zabranu napuštanja aerodroma.

PAPUA NOVA GVINEJA 
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u Papua Novu Gvineju. Izuzetak su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od sedam dana.

PARAGVAJ
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Paragvaj. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, odnosno antigenski test urađen 24 časa pre poletanja. Neophodno je imati zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19, te 24 časa pre leta elektronskim putem popuniti obrazac o zdravstvenom stanju. Obavezan je karantin od 5 dana za lica koja nemaju dokaz o vakcinaciji. Svi putnici su dužni da se testiraju pet dana nakon sletanja u Paragvaj.

PERU
Državljani Srbije mogu ući u Peru. Neophodan je negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Peru. Obavezni je karantin od 14 dana za nerezidente.
Stranci ne mogu ući Peru ukoliko su boravili u Brazilu, Indiji ili Južnoj Africi, odnosno uloliko su tranzitirali preko pomenutih država u poslednjih 14 dana.
Kopnene granice su još uvek pod restriktivnim režimima lokalnih vlasti, koje izdaju posebna odobrenja. Kontakt e-mejlovi za dodatne informacije su: iperu@promperu.gob.pe i perulimaapto@promperu.gob.pe.

POLjSKA
Državljanima Republike Srbije nije dozvoljen turistički ili privatan ulazak u R. Poljsku. Dozvoljena su  isključivo opravdana putovanja kao što su poslovni put, školovanje, lečenje i sl, uz odgovarajuću dokumentaciju koja to potvrđuje (pozivno pismo poljske kompanije, fakulteta ili bolnice).
Državljani Srbije kojima je dozvoljen ulazak moraju da imaju i potvrdu o vakcinaciji kojom se dokazuje da je prošlo minimum dve nedelje od potpuno okončane vakcinacije (vakcinom koja je odobrena za upotrebu u Evropskoj uniji – Pfiser-BioNTech,  Moderna-Biotech Spain,  AstraZeneca AB,  Janssen-Cilag International).
Takođe, priznaje se lekarska potvrda o preležanoj bolesti izazvanoj virusom SARS-CoV-2, najkasnije 6 meseci pre dana prelaska granice Republike Poljske.
Osobama koje nemaju navedene potvrde određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se u izolaciji u Poljskoj provede 7 dana, kada je moguće uraditi PCR test.
Tranzit je moguć preko aerodroma, pod uslovom da se poseduje avionska karta kojom se dokazuje da će se teritorija Poljsku napustiti u roku od 24 sata.

PORTUGALIJA
Državljanima Republike Srbije je omogućen ulazak u Portugaliju ukoliko imaju regulisani boravak u Portugaliji ili u nekoj drugoj članici EU ili državi Šengen zone koja nije članica EU (Lihtenštajn, Norveška, Island i Švajcarska).
U ostalim slučajevima, državljanima Republike Srbije je dozvoljen ulazak samo u slučaju „nužnih“ putovanja. Pod „nužnim“ putovanjima podrazumevaju se putovanja iz profesionalnih razloga, radi spajanja porodice, studiranja i iz zdravstvenih i humanitarnih razloga. Putnicima je dozvoljen tranzit kroz Portugaliju.
Za ulazak u Portugaliju, svi putnici, osim dece do 12 godina, moraju imati “EU Covid” sertifikat ili negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test (TRAg) ne stariji od 48 sati, koji sadrži podatke u skladu sa standarima EU (https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/d…  ).
Svi putnici koji dolaze u Portugaliju pre puta treba da popune formular koji je dostupan na sledećem linku: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card  .

RUANDA
Državljani Srbije, kao i svi putnici koji dolaze u Ruandu, presedaju, tranzitiraju i odlaze iz Ruande, su u obavezi su da pokažu negativan PCR test, urađen u licenciranoj laboratoriji, ne stariji od 72 sata.
Pre leta svi putnici su u obavezi da popune elektronsku aplikaciju (www.rbc.gov.rw) i dobiju jedinstveni zdravstveni kod (Unique Health Code), koji prikazuju prilikom sletanja u Ruandu.
Za putnike koji ulaze u Ruandu, obavezujući je još jedan PCR test koji se radi po dolasku, a rezultati testa dobijaju se u roku od 24 sata. Do trenutka dobijanja rezultata testa, putnici se, o svom trošku, smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ruandu mogu se pronaći na sledećem linku: https://travel.rbc.gov.rw/travel/

RUMUNIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Rumuniju, pod uslovom da su u jednoj od sledećih kategorija: lica koja su vakcinisana, a po isteku 10 dana od kompletne vakcinacije; lica kojima je potvrđeno prisustvo virusa COVID – 19 u prethodnih najviše 180, a najmanje 14 dana pre ulaska na teritoriju Rumunije; deca uzrasta do 12 godina (bez obaveze prilaganja negativnog rezultata PCR testa); deca uzrasta između 12 -16 godina (uz obavezno prilaganje negativnog rezultata PCR testa, ne starijeg od 72 sata); prekogranični radnici; studenti; lica koja na teritoriji Rumunije ostaju najduže 72 sata (ukoliko prilože negativan rezultat PCR testa); lica u tranzitu, pod uslovom da teritoriju Rumunije napuste u roku od 24 sata.

RUSKA FEDERACIJA
Državljani Republike Srbije (bez obzira na tip pasoša i načina regulisanja boravka u Rusiji) mogu da uđu u Rusku Federaciju uz obavezan negativan rezultat PCR testa na ruskom ili engleskom jeziku, ne stariji od 72 sata od datuma uzimanja brisa. Ukoliko ne poseduje predmetni PCR test pre sletanja na aerodrom u Rusiju, biće automatski deportovan u državu poletanja. Ovo pravilo se odnosi i na sve koji poseduju sertifikat o izvršenoj vakcinaciji Ruske Federacije.
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Rusku Federaciju vazdušnim putem, direktnim letovima, kao i iz svih zemalja sa kojima je Ruska Federacija obnovila direktne letove, pod uslovom da imaju regulisan boravak u tim zemljama (važeću vizu, privremeni ili stalni boravak).
Države sa kojima je Rusija obnovila direktne letove su:
1.Austrija, 2. Azerbejdžan, 3. Belgija, 4. Bugarska, 5. Velika Britanija, 6. Venecuela, 7. Vijetnam, 8. Grčka, 9. Egipat, 10. Etiopija, 11. Indija, 12. Irska, 13. Island, 14. Italija, 15. Japan, 16. Jermenija, 17. Jordan, 18. Kazahstan, 19. Katar, 20. Kipar, 21. Kirgizija, 22. Republika Koreja, 23. Kuba, 24. Liban, 25. Luksemburg, 26. Mađarska, 27. Maldivi, 28. Malta, 29. Maroko, 30. Mauricijus, 31. Meksiko, 32. Nemačka, 33. Portugalija, 34. Saudijska Arabija, 35. Severna Makedonija, 36.SAD, 37. Sejšeli, 38. Singapur, 39. Sirija, 40. Tadžikistan, 41. Turska, 42. Ujedinjeni Arapski Emirati, 43. Uzbekistan, 44. Finska, 45. Hrvatska, 46. Švajcarska, 47. Šri Lanka, 48. Francuska, 49. Češka. 50. Moldavija 51. Bahrein 52. Dominikanska Republika, 53. Albanija, 54. Belorusija, 55. Španija, 56. Slovačka, 57. Kenija, 58. Irak.
Ukoliko se putuje iz Beograda za Rusiju, nije moguće tranzitiranje preko nabrojanih zemalja (izuzetak su nosioci diplomatskih i službenih pasoša R. Srbije).
Povratak iz Rusije u Srbiju je moguć preko bilo koje zemlje, s tim da aviokompanije zadržavaju pravo da ne prime putnike na letove ukoliko nisu ispunjeni zakonski uslovi zemlje u koju se putuje.
Kopnene granice Rusije su zatvorene, osim za vozila sa oznakom CMR i TIR, kao i lica kojima je ruski krizni štab odobrio ulazak kopnenim putem.

SAD
Državljani Srbije mogu da uđu u SAD. Međutim, u SAD ne mogu da uđu ona lica koja su tokom prethodnih 14 dana boravili u NR Kini (osim Hong Konga i Makao), Iranu, 26 zemalja Šengen zone, V. Britaniji i Brazilu. Pod boravkom se smatra i tranzitiranje kroz međunarodnu zonu.
Obavezan je negativan PCR ili NAAT test, ne stariji od 3 dana ili za one koji su preležali bolest pozitivan test, ne stariji od 3 meseca, uz lekarsku potvrdu kojom se tvrdi da je lice bezbedno za putovanje. Test je obavezan i za decu počev od dve godine. Kontrolu posedovanja testa vrši avio prevoznik. Takođe, preporučuje se da se test uradi i u SAD, između trećeg i petog dana po dolasku, kao i da se bude 7 dana u samoizolaciji. Ukoliko dođe do odlaganja leta, iz bilo kojih razloga, putnici će morati da rade novi test ukoliko se ne uklapaju u traženi rok od 3 dana pre putovanja.
Dodatne informacije se mogu naći na sledećem linku: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html

SAMOA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

SAN MARINO
Državljani Srbije mogu da uđu u San Marino ili tranzitiraju uz obavezu prethodne prijave Ministarstvu inostranih poslova San Marina, putem e-mejla: viaggiareinformati@esteri.sm  ili telefonski: 00378/549888888. Po dolasku obavezno je podvrgavanje serološkom testu. U slučaju pozitivnog rezultata lice se podvrgava molekuralnom testu i ukoliko rezultat bude pozitivan podleže kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana.

SAO TOME I PRINCIPE
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sao Tome i Principe uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Deci do 5 godina starosti nije potreban RCR test.
Neophodno je da potvrda o negativnom PCR testu bude u papirnoj formi, imajući u vidu da se ne prihvata digitalna verzija testa.

SAUDIJSKA ARABIJA
Najduže 72 časa pre polaska putnika za Saudijsku Arabiju neophodno je izvršiti registraciju podataka o imunizaciji na internet stranici: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home . Odobrene vakcine su: Fajzer, AstraZeneka, Džonson i Džonson. Minimum dve nedelje nakon dobijanja druge doze je potrebno da prođe kako bi se registracija prihvatila. Zahteva se potvrda uspešne registracije (SMS porukom, odštampanom potvrdom sa brojem registracije, potvrdom registracije preko internet stranice Muqeem). Pre ulaska obavezno je popunjavanje formulara sa osnovnim informacijama i instalacija aplikacije Tawakkalna na mobilni telefon, koja određuje i trajanje karantina. Državljani Republike Srbije koji imaju boravišnu dozvolu (rezidenti) su u obavezi da koriste platformu Quddum, u okviru Absheer aplikacije za registraciju pre dolaska.
Rezidenti sa važećom izlaznom/ulaznom vizom ili putnici sa nekim od sledećih viza: poslovna, radna ili za posetu, mogu da uđu u zemlju pod sledećim uslovima:
1. Negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) neophodan je za sve putnike. Vakcinisani rezidenti idu u kućni karantin koji određuje aplikacija Tawakkalna.
2. Institucionalni karantin (hotel) u trajanju 5 dana obavezan je za putnike koji su primili samo prvu dozu odobrenih vakcina , kao i imunizovane vakcinama neodobrenim u Saudijskoj Arabiji (Sputnjik V – trenutno). Tokom boravka se rade dodatna dva PCR testa, prvi 24 časa po dolasku i drugi petog dana, striktno na osnovu termina u Tawakkalna aplikaciji. Troškovi ovog karantina i testova se pokrivaju uz avionsku kartu. Karantin se završava ako je drugi PCR test negativan.
3. Licima ispod 18 godina je dozvoljen ulazak (ukoliko su u pratnji potpuno imunizovanih roditelja), uz kućni karantin u trajanju od 5 dana. PCR test se radi petog dana.
Priznaje se Sinofarm vakcina, ali uz treću dozu koja se prima u Saudijskoj Arabiji (Fajzer ili AstraZeneka).
Nakon isteka karantina rezidenti su u obavezi da prime drugu dozu vakcine, ili treću dozu u slučaju da su se vakcinisali Sinofarm vakcinama.
Za prekršioce pravila karantina zaprećena je novčana kazna u iznosu od oko 50.000 USD, deportacija i trajna zabrana ulaska u Saudijsku Arabiju.
Saudijska Arabija je uvela ograničenje pristupa javnim prostorima za nevakcinisane, na osnovu statusa u aplikaciji Tawakkalna. Licima koja imaju status „imunizovan“ je dozvoljen ulazak u tržne centre, restorane, radnje i pijace, uz proveru aplikacije.
Za registraciju vakcinacije obavljene u Srbiji u ovoj aplikaciji saudijsko Ministarstvo zdravlja povremeno traži legalizaciju uverenja o vakcinaciji, te se preporučuje da se uverenje legalizuje pre putovanja.

SVETA LUCIJA
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u zemlju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana i popune formular koji se može naći na https://www.stlucia.org/en/covid-19/pre-arrival-form-for-visitors/

SENEGAL
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Senegal, uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Rezultati testa moraju biti odštampani na francuskom ili engleskom jeziku.
Navedeno se odnosi na sve putnike starije od 2 godine, kao i za putnike koji provode duže od 24 časa u tranzitu.
Prilikom leta, putnici potpisuju izjavu da nemaju simptome virusa i da nisu bili u kontaktu sa zaraženim licima. Taj dokument je moguće pribaviti i online: https://www.royalairmaroc.com/documents/20195/53057329/Senegal_Declarat…
Postoji i mogućnost da se zbog hitnosti putovanja putnik izuzme od obaveze prethodnog testiranja (PCR test), ali to mora da se navede u izjavi koju avio kompanija dostavlja nadležnim vlastima na aerodromima u Senegalu. U tom slučaju, testiranje se vrši aerodromu o trošku putnika.
Po dolasku u Senegal, mora se popuniti formular za lokalizaciju putnika: https://www.dakaraeroport.com/formulaire-de-localisation-de-passager-po…
Isti uslovi ulaska primenjuju se i na putnike koji su vakcinisani i na one koji nisu.

SENT VINSENT I GRENADINI
Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Vinsent i Grenadine uz obavezu da pre puta popune i podnesu formular koji se može naći na sajtu https://stv.servicedx.com/formmgmt/travelform. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Osobe koje dolaze iz zemalja visokog ili srednjeg rizika biće dodatno testirane na aerodromu i primorane na karantin u trajanju od 10, odnosno 5 dana o svom trošku. Ukoliko rezultat testa bude negativan, karantin se može napustiti.

SENT KITS I NEVIS
Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Kits i Nevis. Putnici su u obavezi da popune formular na sajtu www.covid19.gov.kn,  kao i da dostave negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Putnici se na aerodromu podvrgavaju pregledu i popunjavaju zdravstveni upitnik.
Neophodno je preuzeti aplikaciju na telefonu za praćenje kontakata. Prvih sedam dana boravka se može provesti isključivo u hotelu. Između 7 i 14 dana mora se uraditi novi RCR test o svom trošku, i ukoliko isti bude negativan, omogućava se kretanje van hotelskog kompleksa.

SEVERNA MAKEDONIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Severnu Makedoniju, pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:

 • sertifikat o primljene 2 voze vakcine protiv Covid-19;
 • potvrdu o preležanom virusu Covid-19 u poslednjih 45 dana, računajući od dana ozdravljenja;
 • negativan rezultat PCR testa, urađenog do 72 sata pre ulaska na teritoriju R. Severne Makedonije;
 • negativan rezultat brzog antigenskog testa, urađenog do 48 sati pre ulaska na teritoriju Republike Severne Makedonije.

Navedena pravila važe i za izlazak iz zemlje.

Strani državljani moći će da tranzitiraju kroz Severnu Makedoniju (do 5 časova), uz obavezu popunjavanja Izjave o tranzitu na graničnom prelazu na ulazu u zemlju, koju će predavati na graničnom prelazu na izlasku iz Severne Makedonije.

SEJŠELI 
Državljani Srbije mogu da putuju na Sejšele ali uz prethodno pribavljeno odobrenje od strane zdravstvenih vlasti. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Preko posebne platforme na stranici https://seychelles.govtas.com/ se pribavlja odobrenje za ulazak. Putnici se ohrabruju da se pre puta vakcinišu, ali njihov status u tom pogledu ne utiče na ulazak u zemlju. Osiguranje koje pokriva COVID-19 je obavezno.

SIJERA LEONE
Državljani Srbije mogu da uđu u Sijera Leone uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i dozvolu putovanja koja se dobija preko portala Vlade Sijera Leonea (www.travel.gov.sl).  Takođe, po dolasku u zemlju su dužni da popune zdravstveni upitnik i prezentuju potvrdu o uplati za novi PCR i RDT test kojima će biti podvrgnuti po dolasku u zemlju.
U slučaju da je RDT test negativan, putnicima je dozvoljeno da napuste aerodrom. U obrnutom slučaju se stavljaju u izolaciju u neki od hotela u gradu Lunđi dok se ne dobiju rezultati PCR testa. Vreme za dobijanje rezultata PCR testa je 48 sati. U slučaju da je PCR test pozitivan zdravstvene vlasti Sijera Leone prinudno upućuju putnika u neki od centara za lečenje.

SINGAPUR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Singapur osim lica koja imaju stalnu boravišnu ili radnu dozvolu. Moguće su kratkoročne posete rezidentu Singapura a da ga posećuju supružnik ili deca. Za takvu vrstu poseta je potrebno podneti zahtev, te se stoga savetuje da se prethodno kontaktira najbliža ambasada Singapura.

SIRIJA 
Državljani Srbije mogu ući u Siriju jedino iz Libana, preko kopnenog GP „Masna“. Za ulazak je neophodan negativan PCR test urađen u državnoj laboratoriji u Bejrutu, ne stariji od 12 sati. Po ulasku u Siriju, neophodna je samoizolacija u trajanju od 5 dana. Državljani Srbije ne mogu tranzitirati kroz Siriju.

SLOVAČKA
Državljani Srbije mogu ući u Slovačku. Neophodna je elektronska registracija pre ulaska na teritoriju Slovačke na: http://korona.gov.sk/ehranica. Osobe koje su vakcinisane (najmanje 14 dana od druge doze ili 21 dan, ako je vakcina koja se daje u jednoj dozi) mogu ući bez ograničenja, ukoliko imaju potvrdu o vakcinaciji na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku. Registracija vakcinisanim osobama (preko sajta: http://korona.gov.sk/ehranica) važi 6 meseci od datuma prve registracije.
Osobe koje nisu vakcinisane moraju poštovati epidemiološke mere (izolacija u trajanju od 14 dana, koja se može prekinuti dobijanjem negativnog rezultata PCR testa, koji se može uraditi najranije petog dana izolacije).
Osobe koje dolaze avionom ujedno treba da popune formular na sajtu http://www.mindop.sk/covid.

SLOVENIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 48 sati, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od 6 meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan.
Za tranzit kroz R. Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati .
Dodatne informacije na linku https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossi…

SOLOMONOVA OSTRVA
Državljanima Republike Srbije, kao i svim stranim državljanima do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.
Izuzeta su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa koja moraju da poseduju dupli negativan PCR test (ne stariji od 14 i 3 dana pre putovanja). Takođe, obavezan je karantin od 14 dana.

SOMALIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Somaliju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 96 sati.
Prilikom odlaska iz Somalije svi putnici su u obavezi da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

SUDAN, REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Sudan. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

SURINAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

TAJLAND
Državljani Srbije mogu da uđu u Kraljevinu Tajland sa turističkom vizom uz ispunjavanje odgovorajućih uslova od kojih je jedan 14-dnevni karantin. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe, potreban je i Certificate of Entry i drugi dokumenti, tako da je pre putovanja neophodno kontaktirati Počasni konzulat u Beogradu ili najbližu ambasadu Tajlanda.

TANZANIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Tanzaniju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku, svi putnici se o svom trošku (25 dolara) podvrgavaju dodatnom testiranju (brzi test).
Pre dolaska u Tanzaniju (u roku od 24 sata) svi putnici moraju da popune obrazac na sajtu https://afyamsafiri.moh.go.tz/.

TADžIKISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Tadžikistan, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak ili na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja nadležnih organa Tadžikistana u slučajevima postojanja bračnih ili rodbinskih veza. Nije potreban negativan test, ali je obavezan 14-to dnevni karantin. Testiranje obavezno samo u slučajevima postojanja simptoma bolesti.

TOGO
Državljani Srbije mogu da uđu u Togo. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po dolasku na aerodrom u Togo putnici se podvrgavaju ponovnom testiranju. Takođe, i pre napuštanja Togoa putnici su dužni da urade PCR test. Troškove oba testa snose putnici.  Po dolasku u Togo putnici su u obavezi da instaliraju mobilnu aplikaciju TOGO SAFE, koja mora biti aktivna tokom boravka i najmanje još 30 dana po napuštanju Togoa. U slučaju nepridržavanja ove mere, licu se može odrediti karantin i izreći novčana kazna.

TONGA
Svim stranim državljanima, uključujući državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju, osim uz specijalno odobrenje nadležnih organa.
Obavezan je karantin od 14 dana.

TRINIDAD I TOBAGO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

TUVALU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

TUNIS
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Tunis uz obavezan negativan rezultat PCR testa, ne starijeg od 72 sata i samoizolaciju u trajanju od 7 dana. Nakon isteka navedenog perioda, radi se nov test, te ukoliko je rezultat negativan, karantin se prekida.
Od obaveze karantina izuzeta su lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji.

TURSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Tursku. Ukoliko se ne ulazi iz Avganistana, Bangladeša, Brazila, Južne Afrike, Nepala, Pakistana, Šri Lanke, Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura, u Tursku se može ući sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku, i/ili sa potvrdom od nadležnih organa da je u poslednjih 6 meseci preležan COVID-19. Ukoliko lice ne poseduje jedan od prethodna dva navedena dokumenta neophodno je posedovati negativan PCR test,  urađen u poslednjih 72 sata pre ulaska u Tursku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju. Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.
Lica koja dolaze ili su se u poslednjih 14 dana od ulaska u Tursku nalazila u Avganistanu, Bangladešu, Brazilu, Južnoj Africi, Nepalu, Pakistanu i Šri Lanki moraju da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i određuje im se mera obaveznog 14-og karantina.
Lica koja dolaze iz Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura u obavezi su da poseduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata.
Na svim graničnim prelazima se vrše nasumična PCR testiranja.
U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

TURKMENISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

UGANDA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ugandu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 120 sati.
Prilikom odlaska iz Ugande svi putnici su u obavezi da poseduju negativan PCR test, koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ugandu mogu se pronaći na internet stranici: https://www.health.go.ug/covid/

UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI
Državljani Srbije mogu da uđu u UAE. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Republika Srbija i UAE imaju potpisan Sporazum o međusobnom priznavanju vakcina, te svi građani R. Srbije koji su vakcinisani i imaju sertifikat o vakcinaciji, uz negativan PCR test su oslobođeni karantina. Takođe, Republika Srbija se nalazi na tzv. Zelenoj listi zemalja UAE.
Za ulazak u Dubai, potreban je negativan PCR test ne stariji od 48h.
Za ulazak u Abu Dabi je takođe neophodan negativan PCR test i po sletanju na aerodrom radi se još jedan test (besplatno).  Karantin je obavezan samo za nevakcinisane putnike koji dolaze u Abu Dabi iz zemalja koje nisu na zelenoj listi.
Za vakcinisane putnike:
1.      Putnici koji u Abu Dabi dolaze iz zemalja koje su na “zelenoj listi“ moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 48č. Po sletanju na aerodrom biće im urađen još jedan PCR test. Nema karantina. Ukoliko ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana, moraju da urade PCR test 6. dana boravka u Abu Dabiju.
2.      Putnici koji u Abu Dabi dolaze iz ostalih zemalja moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48č. Po sletanju na aerodrom biće im urađen još jedan PCR test. Nema karantina. Ukoliko ostaju u Abu Dabiju duže od 4 dana potreban je PCR test 4. dana boravka u Abu Dabiju. Ukoliko ostaju duže od 8 dana, potreban je PCR test 4. i 8. dana boravka u Abu Dabiju.
Za nevakcinisane putnike:
1.      Putnici koji u Abu Dabi  dolaze iz zemalja koje su na “zelenoj listi“ moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48č. Po sletanju na aerodrom biće im urađen još jedan PCR test. Nema karantina. Ukoliko ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana, moraju da urade PCR test 6. dana boravka u Abu Dabiju. Ukoliko ostaju duže od 9 dana, potreban je PCR test 6. i 9. dana boravka u Abu Dabiju.
2.      Putnici koji u Abu Dabi  dolaze iz ostalih zemalja moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48č. Po sletanju na aerodrom biće im urađen još jedan PCR test. Obavezan je karantin od 10 dana (dobija se GPS narukvica) i PCR test 9. dana karantina.
Cena PCR testa je određena od strane Vlade UAE na 50 dirhama (oko 12 eura).
Lista zemalja na zelenoj listi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-…
Za sve koji dolaze u UAE obavezno je da se instalira Al Hosn aplikacija.
U Abu Dabiju, samo vakcinisane osobe mogu ući u hotel, restoran, supermarket i sva ostala javna mesta. To podrazumeva zeleni status Al Hosn aplikacije. Turisti koji slete na Abu Dabi aerodrom dobijaju poseban unificiran broj (UID) koji im je potreban za instaliranje Al Hosn aplikacije.
Savetujemo da se aplikacija instalira pre putovanja ili odmah po sletanju na aerodrom i da se provere svi podaci, jer se dešavaju greške u aplikaciji koje je kasnije teže otkloniti.
Za dobijanje zelenog statusa potrebano je biti vakcinisan i imati podatke o vakcinaciji i negativan PCR test prikazan na Al Hosn aplikaciji. Aplikacija je zelena 30 dana od PCR testa.
Za turiste koji dolaze u Abu Dabi kako bi imali zeleni status na Al Hosn aplikaciji i kako bi mogli da pristupe bilo kom javnom mestu (supermarket, šoping centar, plaža…) potrebno je najmanje 5 dana pre putovanja u Abu Dabi instalirati aplikaciju ICA UAE Smart ili posetiti ica.gov.ae  gde je potrebno popuniti „Register Arrivals Form“ i priložiti vakcinacioni sertifikat na odobrenje. Po dobijanju odobrenja dobićete sms poruku koja sadrži i link za instaliranje Al Hosn aplikacije. Po sletanju na Abu Dabi aerodrom turisti dobijaju UID broj, koji je potreban za kreiranje naloga na „Al Hosn“ aplikaciji.  Vakcinacioni sertifikat i svi PCR testovi koji budu rađeni u UAE bi trebalo da se pojave u aplikaciji.
Napomena: Svi koji su drugu dozu vakcine primili pre 6 meseci, moraju imati i sertifikat o primljenoj i trećoj dozi vakcine.
Specifičnost UAE je da između emirata Abu Dabi i emirata Dubai postoji kontrolni punkt koji se ne može preći bez negativnog nalaza PCR ili DPI testa. Rezidenti i nerezidenti UAE koji spadaju u kategoriju koja ima obavezan karantin, na samom punktu će dobiti GPS. Više informacija o režimu ulaska u Abu Dabi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel

UZBEKISTAN
Državljani Republike Srbije, koji dolaze sredstvima vazdušnog ili železničkog transporta, mogu da uđu u Republiku Uzbekistan uz obavezan negativan rezultat PCR testa (na ruskom ili engleskom jeziku), ne stariji od 72 sata.  Deca do 2 godine nisu u obavezi da rade PCR test.
Spisak laboratorija i medicinskih ustanova koje su ovlašćene za izradu i proveru PCR testova u Uzbekistanu mogu se naći na sledećem linku: http://www.sanepid.uz/en/docs/hududidagi-tibbiyot-muassasalari-va-labor…
Lica koja ulaze na teritoriju Republike Uzbekistan drumskim putem (automobilom) su u obavezi da se odmah o ličnom trošku testiraju antigenskim testom u najbližim specijalnim laboratorijama na graničnim prelazima.
Lica koja ulaze iz zemalja koje spadaju u žutu ili crvenu kategoriju su u obavezi da provedu 14 dana u karantinu, u uslovima kućne samoizolacije ili u hotelu.
Lica koja ulaze iz zemalja zelene kategorije, mogu ući bez obaveznog karantina pod uslova da ne pokazuju simptome infekcije korona virusom.
Na graničnim prelazima državne granice Republike Uzbekistan, na međunarodnim aerodromima i železničkim stanicama postoje opšti uslovi ulaska turista iz žutih i crvenih zemalja.

UKRAJINA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Ukrajinu ukoliko imaju jedan od sledećih uslova za ulazak:
– potvrdu o prijemu jedne ili više doza vakcine protiv COVID-19 (vakcinama Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac)
– negativan PCR test ili brzi antigenski test ne stariji od 72 sata
Obavezno za obe kategorije je da moraju da poseduju polisu osiguranja koja pokriva troškove lečenja od virusa COVID-19 za vreme boravka u Ukrajini (polisu je moguće kupiti na sajtu https://visitukraine.today/ ).
Nevakcinisane osobe podležu samoizolaciji u trajanju do 10 dana i u obavezi su da instaliraju aplikaciju  „Vdoma“. Samoizolacija počinje 72 sata nakon ulaska u Ukrajinu i za to vreme će moći urade PCR ili brzi antigenski test u Ukrajini nakon čega, u slučaju dobijanja negativnog rezultata, samoizolacija nije potrebna.
Deca mlađa od 12 godina moraju imati samo polisu osiguranja.
Strani državljani koji tranzitiraju kroz Ukrajinu i imaju dokumenta koja potvrđuju njihov odlazak iz zemlje u roku od 48 sati, izuzeti su od samoizolacije i ne moraju da instaliraju aplikaciju „Vdoma“ niti da se testiraju na prisustvo virusa COVID-19 u Ukrajini.
Nevakcinisani građani koji putuju iz Rusije ili Indije (uključujući tranzit) i koji su bili na njihovoj teritoriji više od 7 dana u poslednjih 14 dana, moraju da provedu 14 dana u samoizolaciji – bez mogućnosti da istu prekinu.

URUGVAJ
Državljani Srbije ne mogu ući u Urugvaj osim u izuzetnim slučajevima i uz posebno odobrenje koje se traži putem sledeće e-mejl adrese: dnm-consultas@minterior.gub.uy. Strani državljani sa stalnim boravkom u Urugvaju mogu ući u zemlju uz prethodnu registraciju i pod uslovima navedenim na sledećem sajtu: https://www.gub.uy/tramites/creacion-usuario-gubuy-id-uruguay-auto-registro.

FILIPINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Filipine osim supružnika i dece filipinskih državljana i nosioca boravišne dozvole. Prilikom dolaska podleže se medicinskoj evaluaciji i vrsti karantina koji bude određen. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Filipina.

FINSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Finsku samo ukoliko imaju regulisan boravak ili poseduju dokaz o potpunoj vakcinaciji (druga doza mora biti primljena najmanje 14 dana pre putovanja). Priznate vakcine su: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, CoronaVac.
Po ulasku u zemlju, putnici mogu biti upućeni na PCR testiranje na aerodromu/granici; odbijanje testiranja može rezultirati novčanom ili kaznom zatvora u trajanju do tri meseca.
Svima koji u Finsku uđu bez dokaza o potpunoj vakcinaciji (čak i onima koji poseduju negativan rezultat PCR ili antigenskog testa ne starijeg od 72 sata) biva naloženo da 3 do 5 dana nakon dolaska urade još jedan PCR test. Moraju biti u samoizolaciji do dobijanja rezultata testa, ili 14 dana, ukoliko ne urade test. Besplatno testiranje se može zakazati putem linka: https://www.finentry.fi/en/
Izuzeci: neodložna porodična pitanja ili hitni lični razlozi (rođenje sopstvenog deteta, sopstveno venčanje, ozbiljna bolest bliskog rođaka, poseta rođacima, emotivna veza, sahrana člana porodice, itd) za koje se poseduju dokazi, vlasništvo nad nekretninom u Finskoj, obavljanje sezonskog posla ili posla neophodnog za funkcionisanje finskog društva ili lanca snabdevanja (lista delatnosti: https://tem.fi/documents/1410877/21219682/Kriittiset_tyotehtavat_260120… ,
formular opravdanosti putovanja: https://tem.fi/documents/1410877/21219682/TEM_10022021_tyonantajan_peru… ).
Tranzit je dozvoljen na aerodromima.
Detaljne informacije: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/c…
Druge korisne informacije: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic .
Odgovori finske granične službe (na engleskom jeziku) na upite o režimu ulaska mogu se dobiti pozivom na tel. +358295420100 ili slanjem e-mejla na adresu: rajavartiolaitos@raja.fi .

FIDžI
Državljanima Republike Srbije, kao i svim stranim državljanima do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

FRANCUSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Francusku pod uslovom da su kompletno vakcinisani jednom od vakcina koje priznaje Francuska: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Neophodno je da se priloži dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 7 dana od druge doze za Pfizer, Moderna, AstraZeneca, odnosno 28 dana od jedne doze vakcine Johnson & Johnson.
Osobe koje su primile dve doze vakcine Sinopharm ili Sinovac, kao i jednu buster dozu mRNA  vakcine (Pfizer ili Moderna), takođe se smatraju kompletno vakcinisanim i mogu da uđu u zemlju .
Putnici koji nisu vakcinisani protiv COVID-19 ili su vakcinisani vakcinom koja nije odobrena od strane Evropske agencije za lekove, moraju da predoče dokaz o neodložnom razlogu putovanja u Francusku, negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati, kao i da provedu 7 dana u samoizolaciji.
Deci do 12 godina nije potreban test.
Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificat…
Sve informacije o neodložnom razlogu ulaska u zemlju, kao i dokazu koji treba priložiti možete naći na sajtu Ambasade Francuske u Beogradu https://rs.ambafrance.org/Covid-19-najnovije-informacije-i-najcesc%CC%8…

HAITI
Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Haiti. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 časa. Kopnena granica sa Dominikanskom Republikom je zatvorena.

HOLANDIJA
Republika Srbija se nalazi na tzv narandžastoj listi.
Državljanima R. Srbije koji ne poseduju sertifikat o vakcinaciji (vakcinama priznatim od strane EU) zabranjuje se ulazak u K. Holandiju, osim lica koja imaju regulisan boravak u K. Holandiji.
Državljani R. Srbije koji poseduju sertifikat o vakcinaciji (vakcinama priznatim od strane EU) mogu putovati u K. Holandiju pod uslovom da prilože negativan PCR test (ne stariji od 48č) ili negativan antigen test (ne stariji od 24č).
Nakon ulaska u K. Holandiju, državljanima R. Srbije određuje se karantin u trajanju od 10 dana, koji se može prekinuti nakon 5 dana ukoliko se priloži novi negativan PCR test. Od navedenih mera izuzeti su nosioci diplomatskih pasoša.
Neophodno je, takođe, popuniti, potpisati i odštampati pre putovanja tzv izjavu o karantinu, koja se može pronaći na sledećem linku https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publica…

HONDURAS
Državljani Srbije mogu da uđu u Honduras. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan brzi kovid test. Takođe, potrebno je registrovati se u imigracionom institutu (https://prechequeo.inm.gob.hn/Login).

HRVATSKA
Državljani Republike Srbije koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, u Republiku Hrvatsku mogu da uđu uz posedovanje dokaza o posebno opravdanom razlogu putovanja (turističkih i poslovnih razloga, neodgodivih ličnih/porodičnih razloga), kao i uz ispunjavanje jednog od epidemioloških uslova ulaska:
– negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski testa na SARS-CoV-2 (ne stariji od 48 sata), ili
– potvrda o vakcinaciji koja nije starija od 270 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Fajzer, Moderna, AstraZeneka, Gamaleja (Sputnjik V), Sinfarm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza), ili
– potvrda o preležanom virusu Kovid-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar osam meseci od početka bolesti COVID-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 270 dana, ili
– pozitivan PCR ili antigenski testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Kovid-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 270 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz prilaganje potvrde o preležanoj bolesti izazvane COVID-19, izdane od strane doktora.
Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od navedenog ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navedene uslove.
Putnici u tranzitu izuzeti su od navedenih uslova i mera ukoliko u roku od 12č od trenutka prelaska graničnog prelaza napuste R. Hrvatsku.
Detaljne informacije o režimu ulaska državljana trećih zemalja u R. Hrvatsku mogu se pronaći na sledećem linku https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA 
Državljani Srbije mogu sa važećom vizom da uđu u Centralnoafričku Republiku ili tranzitiraju. Nije potrebno testiranje.

CRNA GORA
Od 14. septembra 2021.g. ulazak u Crnu Goru omogućava se samo ako lica (državljani Crne Gore i stranci) poseduju jedan od propisanih uslova:

 • Potvrda o revakcinaciji, ukoliko je prošlo minimum 14 dana od revakcinacije (ukoliko se vakcina daje u dve doze);
 • Negativan PCR test na Covid-19, koji nije stariji od 72 sata, ili pozitivan  PCR test na Covid-19 koji je stariji od 14 dana i nije stariji od 180 dana;
 • Negativan brzi antigenski test, koji nije stariji od 48 sati

Od navedenog su oslobođene osobe mlađe od 18 godina (crnogorski i strani državljani)

ČAD
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

ČEŠKA REPUBLIKA
Srbija je na spisku zemalja sa veoma visokim rizikom od zaraze (tamnocrvena kategorija). Putovanje u Češku dozvoljeno je samo za određene kategorije putnika koji imaju dozvolu za boravak, kao i za osobe koje su potpuno vakcinisane određenim tipovima vakcina i poseduju sertifikat o vakcinaciji. Za putovanje u Češku iz Srbije neophodno je:
– pred put popuniti i odštampati elektronsku prijavu dolaska na https://plf.uzis.cz/;
– pred put uraditi PCR test (ne stariji od 72 sata od uzorkovanja), a 5. dana po dolasku u ČR ponoviti testiranje. Do rezultata ponovljenog PCR testa obavezna je samoizolacija. Od ove obaveze izuzete su osobe koje su potpuno vakcinisane i koje poseduju sertifikat o izvršenoj vakcinaciji, tzv. zeleni sertifikat. Priznaju se sledeće vakcine: Pfizer – Comirnaty, Moderna – Spikevax, AstraZeneca – Vaxzevria ili Covishield. Uslov je da je od druge doze vakcine prošlo minimum 14 dana.
Ukoliko putujete avionom ili autobusom, neophodno je proveriti da li prevoznik ima posebne uslove za putovanje. S obzirom na česte promene i dopune pravila ulaska u Češku, preporučujemo da pred put obavezno proverite aktuelne uslove ulaska putem sledećeg linka  https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx.

ČILE
Državljani Srbije ne mogu ući u Čile osim lica koja imaju stalni boravak. Lica koji imaju stalni boravak u Čileu mogu ući u zemlju vazdušnim putem isključivo preko međunarodnog aerodroma Arturo Merino Benitez u blizini Santjaga. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je imati odgovarajuće odobrenje koje izdaju čileanska diplomatsko-konzularna predstavništva, kao i  zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19 i koje nije ispod vrednosti od 30.000 USA dolara. Prilikom sletanja u Čile popunjavaju se odgovarajući formulari, uključujući tzv. formular o praćenju kretanja čiji sadržaj se može naći na sledećoj veb stranici: https://www.c19.cl/formularios.html. Lica koja imaju odobrenje za ulazak podležu obaveznom karantinu od 10 dana u specijalno određenim za to karantinskim smeštajima. Preporučuje se rezervacija datog smeštaja pre polaska na put. U prvih pet dana se obavlja PCR test i ukoliko je rezultat negativan, ostatak karantina može da se provede u sopstvenom prebivalištu. Lica koja dolaze iz zemalja sa visokim stepenom rizka imaju obavezni karantin od 14 dana. Izlazak iz Čilea je zabranjen svim licima, osim u urgentnim i humanitarnim slučajevima.

DžIBUTI
Državljani Srbije mogu da uđu u Džibuti samo sa negativnim PCR testom (za starije od 11 godina, kako na ulasku, tako i na izlasku). Po ulasku u Džibuti se radi brzi test i obavezan je karantin. Lica starija od 25 godina koji imaju potvrdu o vakcinaciji ne moraju da idu u desetodnevni karantin.
Ulazak nije dozvoljen licima koja su boravila u Južnoj Africi, Brazilu ili Indiji ili su samo tranzitirali kroz te zemlje.

ŠVAJCARSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Švajcarsku samo ukoliko su vakcinisani nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska: Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), Vaxzevria (AstraZeneca), Sinovac i Sinopharm.
Tranzit je dozvoljen za državljane Srbije koji poseduju boravišnu dozvolu ili vizu tipa D zemlje u koju putuju u Šengen zoni, kao i za one koji su vakcinisani nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska i poseduju odgovarajuću potvrdu. Lica mlađa od 18 godina mogu da tranzitiraju kroz Švajcarsku u pratnji odrasle vakcinisane osobe. Lica koja nisu vakcinisana, ali poseduju odobrenje za ulazak i kraći boravak do 90 dana odredišne države u Šengen zoni, mogu ući u Šengen zonu samo putovanjem direktno u odredišnu zemlju – ne smeju da tranzitiraju preko Švajcarske.
Putovanje iz Srbije preko Švajcarske u neku drugu zemlju izvan Šengen zone nije dozvoljeno, osim ako se koristi tranzit preko međunarodnih aerodroma Cirih i Ženeva (ostaju u tranzitnoj zoni aerodroma).
Lica koja poseduju švajcarski pasoš ili važeću švajcarsku boravišnu dozvolu mogu da ulaze u Švajcarsku iz bilo koje zemlje – ako su stariji od 16 godina, pre ulaska u Švajcarsku (bez obzira na prevozno sredstvo kojim dolaze) moraju popuniti elektronski formular  (Einreiseformular/Entry form) koji mogu naći na sledećem linku https://swissplf.admin.ch/formular. Nevakcinisana lica i lica koja nisu preležala COVID-19, moraju pri ulasku u Švajcarsku priložiti negativan PCR (ne stariji od 72č) ili antigenski test (ne stariji od 48č). Dodatno imaju obavezu da se između četvrtog i sedmog dana nakon ulaska u Švajcarsku ponovo testiraju o sopstvenom trošku i rezultat dostave nadležnom kantonalnom organu.
Savezno veće je donelo i odluku da lica vakcinisana u inostranstvu mogu dobiti švajcarski COVID-sertifikat, ali samo pod uslovom da su vakcinisana nekom od vakcina koje su odobrene od strane švajcarske agencije za lekove i medicinska sredstva (Swissmedic) ili Evropske agencije za lekove (EMA).

ŠVEDSKA
Zbog povećanog rizika od širenja pandemije Covid-19, švedska Vlada je donela odluku o zabrani ulaska državljana Srbije u Kraljevinu Švedsku. Ova odluka važi od 20.09.2021. bez obzira na potvrdu o vakcinaciji ili preležanoj bolesti.

ŠPANIJA
U Španiju mogu da uđu državljani Republike Srbije koji ispunjavaju jedan od sledećih uslova:
– Poseduju sertifikat o vakcinaciji (minimum 14 dana je prošlo od druge doze) jednom od vakcina koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove i SZO;
– Da je razlog putovanja preka potreba, shodno izuzecima koji su predviđeni Uredbom MUP Španije INT/657/2020 od 17.07.2020. U slučajevima preke potrebe, zainteresovano lice treba pisanim putem da se obrati Ambasadi K. Španije u R. Srbiji kako bi se dobilo specijalno odobrenje. Ukoliko se dobije odobrenje za putovanje,  potrebno je da lice prilikom ulaska u Španiju poseduje negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili potvrdu da je lice preležalo Covid-19.
Zajedničko za sve kategorije koje ispunjavaju uslove za ulazak u Španiju je da, osim navedenog, moraju obavezno da poseduju i „QR kod“ koji može da se dobije preko sledeće veb stranice: www.spth.gob.es
Nevakcinisani turisti ne mogu da uđu u K. Španiju.

zatvori

Ažurirano 28.09.2021.