U kojim državama i kako možemo putovati u uslovima pandemije COVID-19 (ažurirano 01.08.2021.)

U kojim državama i kako možemo putovati u uslovima pandemije COVID-19 (ažurirano 01.08.2021.)

Gde se može putovati u vreme pandemije COVID-19 virusa. U kojim državama je dozvoljeno građanima Srbije da putuju

Ažurirano 01.08.2021

Preporučujemo državljanima Republike Srbije, koji neodložno moraju da putuju u inostranstvo, da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

I pored redovnog ažuriranja liste, u međuvremenu može doći do promena, pa savetujemo da za informacije o uslovima putovanja u određenu zemlju kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo te zemlje u Beogradu. Možete da kontaktirate i diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije u zemlji u koju putujete kako biste dobili raspoložive informacije o uslovima ulaska u datu zemlju.

VAŽNO

Skrećemo pažnju da i pored navedenih informacija na Portalu, postoji mogućnost da avio kompanije imaju dodatne mere u pogledu zaštite od virusa COVID-19, pa sugerišemo da kontaktirate odabranog avio prevoznika i detaljno se informišete o uslovima ukrcavanja na let.

AZERBEJDžAN

Državljani Srbije, osim lica sa regulisanim boravkom u Azerbejdžanu, ne mogu da uđu niti tranzitiraju preko teritorije Azerbejdžana.
Državljani Srbije koji moraju hitno da putuju u Azerbejdžan moraju da podnesu zahtev za dozvolu ulaska u zemlju i vizu u Ambasadi Azerbejdžana u Beogradu. Obavezan je negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata, kako za ulazak tako i za izlazak iz zemlje. Po dolasku u Azerbejdžan, svi putnici, bez obzira na državljanstvo i status, u slučaju sumnje na infekciju, podvrgavaju se lekarskom pregledu.
Referentne klinike i laboratorije za testiranje na koronavirus (COVID-19) u Azerbejdžanu mogu se naći na ovom linku.

ALBANIJA

Državljani Srbije mogu ući u Albaniju bez posebnih uslova. Nije potreban PCR test, niti se izriče mera karantina.

ALŽIR

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Alžir, uz negativan PCR test, ne stariji od 36 sati. Takođe, obavezan je boravak u karantinu u trajanju od pet dana, u smeštaju koji odrede alžirske vlasti i o trošku putnika. Nakon isteka pomenutog roka, radi se PCR test (o trošku putnika) i ukoliko je rezultat negativan karantin se prekida. Ukoliko je rezultat testa pozitivan karantin se produžava na teret putnika, do dobijanja negativnog rezultata.

Međunarodni putnički saobraćaj se odvija isključivo vazdušnim putem i to preko tri aerodroma: Alžir, Oran i Konstantin.

ANGOLA

Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Angole ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Pored toga, neophodno je 72 sata pre putovanja popuniti formular za prijavu dolaska („Formulário de registo de viagem“), koji se može naći na ovoj internet strani. Karantin je obavezan od prvog dana ulaska. Strani državljani sa prebivalištem u Angoli i akreditovane diplomate, koji ulaze sa netativnim PCR u obavezi su da provedu sedam dana u kućnom karantinu.

Stranci bez stalnog prebivališta u zemlji moraju da ostanu u vaninstitucionalnom karantinu pri čemu troškove boravka snose sami. Po isteku sedmodnevnog karantina potrebno je uraditi brzi tzv. serološki test. Ako je rezultat testa negativan, karantin se završava i dobija se pismeno odobrenje zdravstvenih vlasti Angole za slobodno kretanje. Troškovi testiranja iznose 20.000 kvanzi (oko 25 evra). U slučaju da je rezultat testa pozitivan, lice ostaje u izolaciji i mora poštovati konkretna uputstva angolskih zdravstvenih vlasti.

ANDORA

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Andoru. S obzirom da Andora nema aerodrom i da se putovanje moraju vršiti preko Španije ili Francuske, srpski državljani podležu ograničenjima ulaska u Španiju i Francusku. Odnosno, moguće je ukoliko imaju regulisan boravak u Andori ili poseduju potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (s tim da je pre ulaska u Andoru prošlo najmanje 14 dana od potpune vakcinacije).

Turisti koji u zemlji provedu tri ili više noći i koji su stariji od 6 godina neophodno je da imaju dijagnostički test (PCR ILI TMA), ne stariji od 72 sata pre dolaska u Andoru. Posetioci koji imaju boravak u Španiji, Francuskoj i Portugaliji izuzeti su od podnošenja testa u skladu sa postojećim zdravstvenim sporazumima između Andore i ovih zemalja. Takođe su izuzeti i turisti koji dolaze iz zemalja koje se smatraju „zelenim zonama“.
Upotreba maski obavezna je za sve ljude starije od osam godina, iako se preporučuje korišćenje deci počev od šest godina.

ANTIGVA I BARBUDA

Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak i tranzit preko Antigve i Barbude ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana. Putnici koji dolaze brodovima mogu biti podvrgnuti karantinu ukoliko to procene lučke vlasti. Test nije potreban za decu mlađu od 12 godina.

ARGENTINA

Državljani Srbije ne mogu ući u zemlju osim ako imaju regulisan stalni boravak u Argentini, ili su nosioci diplomatskih i službenih pasoša.

Uz posebnu prethodnu dozvolu mogu ući i državljani Srbije koji dolaze u diplomatsku misiju, iz poslovnih razloga, na sportsko takmičenje ili radi spajanja porodice. U navedenim slučajevima je potrebna posebna dozvola koja se dobija posredstvom Ambasade Argentine u Beogradu. Na snazi je mera ograničenja broja putnika koji u jednom danu mogu ući u Argentinu (600), koja se odnosi na sve nacionalnosti.

Državljani Republike Srbije koji imaju stalni boravak u Argentini, pre ulaska u zemlju moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Argentini i dokaz o zdravstvenom osiguranju, koje pokriva i bolničke troškove vezano za lečenje od SARS-CoV-2 . Obavezan je karantin od 14 dana. Prilikom ulaska u Argentinu putnici se testiraju na aerodoromu. U slučaju da je test pozitivan, dotično lice se upućuje u specijalno određen karantinski smeštaj za koji sami snose troškove boravka.

AUSTRALIJA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, a troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu do 8 sati) i dozvole za izuzeće od obaveznog karantina (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu od 8-72 sata).
Ulazak u Australiju dozvoljen je samo državljanima Australije, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Novog Zelanda koji obično prebivaju u Australiji.

AUSTRIJA

Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Austriju za sve kategorije lica.

Dosadašnja obavezna elektronska registracija (Pre-Travel-Clearance-PTC) pre putovanja u Austriju više ne važi za vakcinisana lica, lica koja su preležala Covid-19 i testirana lica.

Prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati sertifikat o vakcinaciji ili uverenje o preležanoj bolesti ili negativan test na COVID (PCR ili antigenski), pod uslovom da je lice koje ulazi u zemlju u prethodnih 10 dana boravilo isključivo u jednoj od tzv. bezbednih zemalja.

 • Priznaju se sledeće vakcine protiv COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac. Sertifikat o vakcinaciji nekom od odobrenih vakcina protiv COVID-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) je merodavan u slučaju da je lice primilo samo prvu dozu vakcine, od datuma vakcinisanja do dana ulaska u Austriju treba da prođe najmanje 22 dana, a najviše 3 meseca. Kod lica koja su primila drugu dozu, od primanja prve doze ne sme da prođe više od devet meseci. Vakcinacija vakcinom za koju je predviđena jedna doza, priznaje se devet meseci, ali od 22. dana nakon primanja vakcine.
 • Lekarsko uverenje o preležanoj bolesti je merodavno ukoliko je izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih šest meseci preležalo Covid-19 (odnosno dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od tri meseca).
 • Negativan PCR test na COVID ne sme biti stariji od 72 sata, a negativan antigenski test ne sme biti stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka (test mora biti na nemačkom ili engleskom jeziku).
  Lica koja ne mogu da prilože nijedan od napred navedena tri dokaza u obavezi su da urade test u roku od 24 sata od momenta ulaska u Austriju o svom trošku. Takođe, za ova lica važi obaveza on-lajn registracije, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja. On-lajn registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na ovoj veb-strani.

Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni on-lajn registracija.

Deca do navršene 10. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju. Za decu od 10. do 18. godine važe ista pravila kao i za odrasle.

Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

BARBADOS

Državljani Srbije mogu da uđu na Barbados s tim što je neophodno da popune formular o ulasku i izlasku najkasnije 24 časa pre puta. Formular se može naći i podneti na ovoj strani. Potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko se ne poseduje test, isti će se uraditi na aerodromu.

Osobe koje dolaze iz zemalja visokog rizika bez testa, biće primorane da rezulat čekaju na aerodromu. Osobe iz zemalja srednjeg rizika bez testa, rezulat testa čekaju u svom smeštaju. Osobe iz zemalja niskog rizika bez testa, koje nisu putovale u periodu od 21 dana u zemlje visokog rizika, mogu priložiti negativan test ne stariji od 7 dana. Visinu rizika zemalja određuje sedmična lista Svetske zdravstvene organizacije o broju zaraženih.
Navedeno važi i za tranzit.

BAHAMI

Državljani Srbije mogu da uđu na Bahame. Aerodromi su zvanično otvoreni, ali se preporučuje da se pre putovanja kontaktira avio kompanija kojom se putuje. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Deci ispod 10 godina nije potreban test. Takođe, neophodna je tzv. zdravstvena viza za koju je potrebno podneti zahtev preko ovog sajta. Obrada zahteva za ovu vizu traje 72 sata, a cena zavisi od planirane dužine boravka. Putnici koji žele da na Bahamima ostanu duže od četiri dana, moraju na Bahamina uraditi novi brzi test na COVID-19.

BAHREIN

Državljani Srbije mogu da uđu u Bahrein.

Putnici po dolasku na međunarodni aerodrom u Bahreinu podležu PCR testiranju, prijavljuju se preko aplikacije „Be Aware Bahrain“ i imaju obavezu samoizolacije. Ako je prvi test negativan, ostaje se u samoizolaciji u trajanju od 10 dana. Posle petog dana, ponovo se vrše PCR testiranje i ako je rezultat negativan, ostaje se u samoizolaciji. Testiranje po treći put se vrši nakon desetog dana samoizolacije i ukoliko je rezultat negativan, lice može da se slobodno kreće. Troškove obaveznog testiranja snose putnici (36 BHD-a po testu). Rezidenti Bahreina imaju pravo besplatnog medicinskog tretmana na korona virus.
Tranzitni putnici se ne testiraju.

BELGIJA

Državljani Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji mogu da uđu u Belgiju, u skladu sa opštim uslovima za putovanje. Svi putnici stariji od 16 godina, nezavisno od toga da li imaju regulisano prebivalište/boravište u Belgiji ili ne, imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, najranije 48 sati pre ulaska u Belgiju (ovaj link). Nakon popunjavanja formulara, putnik će dobiti SMS sa aktivacionim kodom. Obaveza posedovanja negativnog PCR testa zavisi od boje koda koji je dodeljen Srbiji (lista dostupna ovde) – za zelenu i narandžastu boju PCR test nije potreban. Ukoliko je na snazi crvena boja koda putnici, uključujući i decu stariju od šest godina, moraju da prilikom ulaska u Belgiju poseduju negativan rezultat PCR testa (ne stariji od 72 sata) izdat od strane referentne laboratorije u Srbiji. Lica koja imaju regulisano prebivalište/boravište u Belgiji nemaju obavezu posedovanja negativnog PCR testa prilikom ulaska u Belgiju. Potvrda o vakcinaciji bilo kojom vakcinom ne utiče na obavezu posedovanja PCR testa. Tranzit automobilom bez PCR testa (do 48 časova) je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. PCR test nije potreban ni za tranzit vazdušnim saobraćajem, ako se ne napušta međunarodna tranzitna zona na aerodromu. Za ostale vidove transporta u tranzitu (voz, autobus…) potreban je PCR test, ukoliko je na snazi crveni kod.

BELIZE

Državljani Srbije mogu da uđu u Belize. Aerodromi su otvoreni dok prelazak granice drumskim i vodenim putem nije moguć. Neophodan je negativan test (PCR ili serološki), ne stariji od 72 sata. Ukoliko istekne važnost testa, na aerodromu se može uraditi brzi test po ceni od 50 USD. Potrebno je da se preuzme zdravstvena aplikacija 72 sata pre dolaska ovde.

BELORUSIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Belorusiju isključivo preko aerodroma „Minsk“ uz obaveznu meru samoizolacije u trajanju od 10 dana, bez obzira na posedovanje negativnog PCR testa. U periodu samoizolacije nije moguće napuštati teritoriju Belorusije.

Ulazak u Belorusiju stranih državljana, uključujući i državljane Srbije, kopnenim, železničkim i rečnim putem privremeno je obustavljen uz izuzetak stranih državljana koji su supružnici, roditelji ili deca beloruskih državljana, stranih državljana sa regulisanim stalnim ili privremenim boravkom i stranih državljana koji poseduju belorusku radnu dozvolu. Navedeno ograničenje se ne odnosi na posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja poslova međunarodnog prevoza u drumskom i poštanskom saobraćaju, kao ni na posade brodova, aviona i vozova.

BENIN

Državljani Srbije mogu da uđu u Benin. Po dolasku na aerodromu se obavlja zdravstveni pregled i radi prvi PCR test. Licima bez vidljivih simtoma se određuje samoizolacija. Lica sa vidljivim simptomima se upućuju u Centar za izolaciju i privremeno se oduzima pasoš. Posle 15 dana se radi drugi PCR test. Treći PCR test se radi pre napuštanja Benina. Rezultati testa se dobijaju u roku od 24 do 48 sati. Troškove testiranja snose putnici i isti iznose oko 150 EUR. U slučaju da je posle 15 dana rezulat testa pozitivan, država Benin preuzima dalje lečenje bez naplate troškova.

BOLIVIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Boliviju. Obavezan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od pet godina. Po ulasku u Boliviju, obavezna je izolacija najmanje deset dana. Sedmog dana izolacije lice se dodatno testira o svom trošku.

Lica koja nemaju boravak u Boliviji moraju imati zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID-19.

BOSNA I HERCEGOVINA

Državljani Srbije mogu bez ograničenja sa teritorije Srbije da uđu u BiH ili da tranzitiraju. Ukoliko državljani Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

BOCVANA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Bocvanu osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je 14-dnevni karantin. Tranzit je moguć iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

BRAZIL

Ulazak u Brazil je moguć isključivo vazdušnim putem. Putnik koji ulazi u Brazil iz inostranstva, bilo da je brazilski ili strani državljanin, obavezan je da avioprevozniku pre ukrcavanja pokaže:

 1. Dokument kojim se potvrđuje negativan rezultat RT-PCR testa na SARS-Cov-2, ne stariji od 72 sata pre trenutka ukrcavanja. Rezultat mora biti na engleskom, portugalskom ili španskom jeziku. Deca mlađa od 12 godina ne moraju imati rezultat RT-PCR testa ukoliko putuju u pratnji osoba koje poseduju negativan rezultat RT-PCR testa ne stariji od 72 sata. Deca uzrasta od dve do dvanaest godina koja putuju bez pratnje moraju imati potvrdu o negativnom rezultatu RT-PCR testa. Deca mlađa od dve godine ne moraju posedovati rezultat testa
 2. Potvrdu o zdravstvenom stanju putnika (DCV) popunjenu (odštampanu ili u elektronskoj formi), kojom putnik izjavljuje da je saglasan sa poštovanjem sanitarnih mera, kojih mora da se pridržava dok je u Brazilu. (link ka formularu za ovu potvrdu je ovde). Formular mora biti popunjen ne ranije od 72 sata pre putovanja i suprotnom neće važiti.

Privremeno je zabranjnjno ukrcavanje putnika za Brazil koji dolaze iz/ili prolaze kroz Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Južnoafričke Republike i Republike Inedije u poslednjih 14 dana.

BRUNEJI DARUSALAM

Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Bruneje Darusalam osim lica koja imaju stalni boravak. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Bruneja.

BUGARSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Bugarsku sa jednim od sledećih dokumenata: dokument o potpuno završenoj vakcinaciji protiv COVID-19; negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigen test, ne stariji od 48 sati (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument). Državljani Srbije koji su preležali COVID-19, osim sa gore navedenim dokumentima, mogu ući i sa dokumentom koji pokazuje pozitivan rezultat PCR testiranja ili brzog antigen testa u periodu od 15. do 180. dana (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument).

Detaljna informacija, uključujući i listu priznatih vakcina i brzih antigen testova, može se naći na sajtu Ambasade Srbije u Bugarskoj.

BURKINA FASO

Državljani Srbije mogu da uđu u Burkinu Faso. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Svi putnici se upućuju u karantin u trajanju od 14 dana gde sami snose troškove boravka i tretmana. U karantinu se podvrgavaju testiranju prvog, osmog i četrnaestog dana.

BURUNDI

Državljani Srbije mogu da uđu u Burundi. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.

Po dolasku na aerodrom u Budžumburi, svi putnici se podvrgavaju dodatnom testiranju i smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Obavezan je karantin do dobijanja negativnog rezultata PCR testa. Troškovi testa i smeštaja u hotelu idu na teret putnika.

VANUATU

Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

VELIKA BRITANIJA I SEVERNA IRSKA

Državljani Srbije mogu ući ili tranzitirati kroz Ujedinjeno Kraljevstvo pod uslovom da imaju validnu vizu. Sva lica koja dolaze iz inostranstva, uključujući britanske državljane, prilikom ulaska u Englesku avionom, brodom ili vozom moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. U suprotnom je predviđena kazna od 500 funti.

Pri ulasku u Ujedinjeno Kraljevstvo neophodno je da se elektronskim putem unapred popuni formular za praćenje kretanja – Passenger Locator Form (ovaj formular). Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da popune ovaj formular. Za nepopunjavanje navedenog formulara predviđena je kazna u visini od 500 funti.
Svi putnici, uključujući i državljane Srbije, ukoliko dolaze iz Srbije ili iz zemalja koje se, uz Srbiju, ne nalaze na listi sigurnih zemalja (pogledaj listu zemalja) a u kojima su do ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo boravili dve nedelje ili kroz koje su tranzitirali, dužni su da budu u samoizolaciji u trajanju od deset dana. Period trajanja desetodnevne izolacije može biti skraćen ukoliko putnici najranije petog dana po dolasku urade test i dobiju negativan rezultat. Testovi se rade o trošku putnika u nekoj od akreditovanih laboratorija sa ove liste. Takođe, svi putnici koji dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo dužni su da, o svom trošku, urade test drugog i osmog dana nakon početka karantina. Testove je potrebno rezervisati unapred putem ovog sajta.
Za putnike koji putuju u Škotsku, Vels i Severnu Irsku, a ne dolaze iz zemalja sa „crvene liste“, takođe, važi obaveza desetodnevne samoizolacije, ali bez mogućnosti skraćenja.

VENECUELA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Venecuelu jer su granice zatvorene za ulazak stranih državljana.

VIJETNAM

Državljani Srbije ne mogu da uđu, niti tranzitiraju kroz Vijetnam.

GABON

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gabon, osim lica sa regulisanim boravkom koja se po dolasku na aerodorom ponovo podvrgavaju PCR testu i 48-časovnoj izolaciji do dobijanja rezultata. Lica kojima rezultat bude pozitivan, moraju i dalje da budu u izolaciji i slede uputstva gabonskih zdravstvenih vlasti.
Kopnene granice su zatvorene, a vazdušni saobraćaj je ograničen.

GAMBIJA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gambiju. Međunarodni letovi su suspendovani.

GANA

Državljani Srbije mogu da uđu u Ganu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Pre polaska putnici su dužni se prijave elektronskim putem na ovom sajtu. Putnici se, po dolasku na međunarodni aerodrom ,,Kotoka” u Akri, podvrgavaju ponovnom testiranju o svom trošku. Cena testa iznosi 150 USD. Deca do pet godina starosti se ne testiraju. Rezulatat testa se dobija za 30 minuta. Lica u tranzitu, koja ne napuštaju aerodrom, se ne testiraju.

GVATEMALA

Državljani Srbije mogu da uđu u Gvatemalu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe potrebno je registrovati se 24 sata pre ulaska na OVAJ SAJT kako bi se dobila zdravstvena propusnica.

GVAJANA

Državljani Srbije mogu da uđu u Gvajanu. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 7 dana. Postoji mogućnost da se se test uradi i na licu mesta. 24 sata pre dolaska u Gvajanu, putnici moraju da elektronski popune formular koji možete naći na ovom linku.

GVINEJA

Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju avio letom uz negativan test, ne stariji od 3 dana. Navedeno važi i za strane državljane.

Zatvoreni su kopneni i pomorski granični prelazi. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineju.

GVINEJA BISAO

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gvineju Bisao.

Nije moguć ulazak stranih državljana u Gvineju Bisao. Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni, kopneni i pomorski. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineje Bisao.

GRENADA

Državljani Srbije mogu da uđu u Grenadu. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je posedovati rezervaciju u smeštaju registrovanom za opservaciju i karantin u trajanju od najmanje sedam dana. Takođe, potrebno je pre putovanja dobiti odobrenje koje se dobija preko ovog linka. Mora da se uradi novi test nakon pet dana od ulaska i ukoliko je rezultat negativan, karantin se može napustiti.

GRUZIJA

Vakcinisani državljani Republike Srbije mogu ući u Gruziju ako poseduju potvrdu o punoj vakcinaciji bilo kojom vakcinom protiv Covid-19 (jedna doza u slučaju vakcine Johnson&Johnson), kao i negativni PCR test ne stariji od 72 časa.

Nevakcinisani građani Srbije mogu ući u Gruziju ukoliko poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Trećeg dana boravka dužni su da se podvrgnu novom PCR testiranju o svom trošku.

Pre nego što pređu državnu granicu Gruzije, državljani Srbije moraju da popune ovaj obrazac za prijavu. Deca starosti do 10 godina ne moraju posedovati negativan PCR test i nemaju obavezu ponovnog testiranja trećeg dana nakon ulaska u Gruziju.

Od navedenih mera izuzeti su: predstavnici diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditovanih u Gruziji i članovi njihovih porodica, članovi porodica gruzijskih državljana (bez obzira na državljanstvo), pripadnici humanitarnih misija, pojedinci kojima su nadležne vlasti Gruzije odobrile status lica bez državljanstva, pojedinci koji poseduju statusno neutralnu ličnu kartu ili putnu ispravu, pojedinci koji imaju izbeglički status u Gruziji, članovi zvaničnih delegacija (odlučuje se od slučaja do slučaja), vozači kamiona i vozova u međunarodnom drumskom saobraćaju, međunarodno osoblje koje učestvuje u teretnom železničkom prevozu robe, kao i članovi posada aviona.

Sve osobe koje su putovale u Republiku Indiju u poslednjih 14 dana su u obavezi da provedu 14 dana u samoizolaciji.

Osobe koje putuju u Gruziju iz poslovnih razloga moraju najpre popuniti ovaj obrazac za prijavu. Nakon što popune prijavu, osobe koje dolaze u Gruziju iz poslovnih razloga moraju dobiti dozvolu nadležnih gruzijskih institucija. Osobe koje dobiju dozvolu za ulazak su u obavezi da urade PCR test o svom trošku na graničnom prelazu pre ulaska u Gruziju. Pre nego što dobiju rezultate testa, navedene osobe su u obavezi da provedu 24 sata u hotelu određenom za karantin. Ako je rezultat testa negativan, putnik mora ili da uradi PCR test jednom u 72 sata tokom 12 dana o svom trošku ili da provede 8 dana u samoizolaciji i potom uradi PCR test, o čemu odlučuju nadležne gruzijske institucije.

GRČKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku, avionom ili preko drumskih prelaza Evzoni (sa S. Makedonijom, otvoren od 7-23 časa) ili Promahonas, Ormenio i Nimfea (sa Bugarskom, prva dva otvoreni 24 časa, a Nimfea od 7-23 časa).

Svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave – Passenger Location Form, preko ovog sajta (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod. Za ulazak je potrebno posedovati negativan PCR test ne stariji od 72 sata odnosno rapid test ne stariji od 48 sati (oslobođena su deca do 12 godina starosti), ili potvrdu o završenoj vakcinaciji (najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku) izdatu od strane nadležnog organa (potvrda, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza) ili potvrdu o preležanom Covid 19 u prethodnih 2 do 9 meseci pre putovanja.
Putnici na graničnom prelazu mogu biti podvrgnuti testiranju brzim testom, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolacija u trajanju od 10 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države). Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test ili potvrda o vakcinaciji, ali podležu testiranju brzim testom na granici.

DANSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Dansku. Neophodan je negativan PCR ili antigen test, ne stariji od 48 sata, kao i popunjen obrazac u vezi sa testiranjem (ovaj obrazac preuzeti sa ovog linka. Test je obavezan i za osobe u tranzitu.

Lica koja imaju regulisani boravak u Danskoj nije potreban test.

Za lica koja su preležala COVID-19 potreban je pozitivan rezultat na COVID-19 stariji od 14 dana i ne stariji od 12 nedelja.

Potvrda o potpunoj vakcinaciji se prihvata za vakcine koje je odobrila EMA najkasnije 14 dana pre putovanja (Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen).

Detaljne informacije o uslovima ulaska se mogu naći na ovom linku.

DOMINIKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Dominiku. Pre ulaska u zemlju potrebno je popuniti zdravstveni upitnik na ovom sajtu. Zdravstvene vlasti mogu, na osnovu upitnika, odbiti ulaz određenim putnicima. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Svi putnici se podvrgavaju brzom testu po sletanju u Dominiku.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Dominikansku Republiku. Neophodan je negativan test.

EGIPAT

Državljani Srbije mogu da uđu u Egipat.

Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom.

Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom.

EL SALVADOR

Državljani Srbije mogu da uđu u El Salvador. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji 72 sata. Test nije obavezan za decu mlađu od dve godine i akreditovane diplomate.

EKVADOR

Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ekvador. Obavezan je negativan PCR ili antigeni test, ne stariji od tri dana, ili dokaz o vakcinaciji. Lica mlađa od dve godine i članovi posada izuzeti su od podnošenja navedenih dokumenata.

EKVATORIJALNA GVINEJA

Državljani Srbije mogu ući u Ekvatorijalnu Gvineju. Obavezan je negativni PCR test, ne stariji od 48 sati. Po dolasku, putnici se odmah podvrgavaju brzom testu. Ako je rezultat negativan, sledi hotelski karantin, a nakon pet dana se ponovo radi PCR test. Sa negativnim rezultatom karantin se završava. U suprotnom, nastavljaju se karantinske mere, a u slučaju ispoljavanja simptoma putnici se upućuju u bolnicu namenjenu za pacijente sa COVID-19. Troškovi testiranja, karantina i eventualnog boravka u kovid bolnici idu na teret putnika.

ESVATINI

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Esvatini osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

ESTONIJA

Državljanima Srbije dozvoljen je ulazak u Estoniju bez ograničenja.

Najkasnije 72 sata pre putovanja u Estoniju (osim u slučaju tranzita, kao i posedovanja dokaza o preležanoj infekciji ili vakcinaciji), neophodno je popuniti elektronski formular dostupan na ovoj internet adresi.
Detaljne informacije možete pronaći na ovom linku.

ETIOPIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Etiopiju uz obavezno posedovanje digitalnog sertifikata kojim se dokazuje da je putnik negativan na Covid 19. Potrebno je da se na ovom sajtu kreira nalog i detaljno sledi ovo uputstvo u vezi sa dobijanjem digitalnog sertifikata.

Posedovanje digitalnog sertifikata je obavezno za sve putnike koje ulaze, tranzitiraju i napuštaju Etiopiju.
Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Ambasade Srbije u Adis Abebi.

ERITREJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Eritreju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

ZAMBIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Zambiju. Obavezan je karantin u trajanju od 14 dana u prostorima koje je odredila država. Trošak u karantinu ide na teret stranog državljanina.

ZIMBABVE

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Zimbabve osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 21 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

IZRAEL

Državljani R. Srbije mogu da uđu u Izrael pod uslovom da prethodno pribave odobrenje izraelskih vlasti (organ imigracione vlasti ili Ministarstvo inostranih poslova). Takođe, potrebno je da popune upitnik – zdravstvenu deklaraciju, 24 sata pre putovanja, kao i da poseduju negativan rezultat PCR testa. Navedena dokumenta se proveravaju na aerodromu pre leta za Izrael.

Svi putnici moraju biti pokriveni putnim zdravstvenim osiguranjem koje uključuje i eventualnu zarazu od COVID-19.

Po dolasku u Izrael obavezna je mera karantina u trajanju od 14 dana. Ovaj period se može skratiti na 10 dana, ukoliko se posle 9. dana uradi i drugi PCR test.

Za dodatne informacije i izuzetke od navedenih restrikcija, posetite ovu internet stranicu.

INDIJA

Državljani Srbije u principu ne mogu da uđu u zemlju s obzirom da je Indija obustavila izdavanje viza svim stranim državljanima. Nove vize se mogu dobiti (u nadležnim diplolatsko-konzularnim predstavništvima Indije) isključivo u sledećim posebnim slučajevima: poslovni ljudi (odnosi se samo na biznis vize), stručnjaci iz oblasti zdravstva koji dolaze u Indiju da bi obavljali tehničke poslove u indijskom zdravstvenom sektoru (na poziv relevantnih indijskih institucija), stručnjaci iz ostalih oblasti koji rade za strane kompanije koje posluju u Indiji, inženjeri i tehničko osoblje koji dolaze radi instaliranja ili servisiranja mašina i opreme stranog porekla (na poziv indijskih kompanija). Ukoliko lice ima poslovnu vizu koja još važi (izdata pre pandemije), neophodno je da se izvrši njena revalidacija u nadležnom diplomatko-konzučlarnom predstavništvu Indije (ovo se ne odnosi na elektronske vize, sa kojima neće biti dozvoljen ulazak u Indiju).

INDONEZIJA

Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Indoneziju osim lica koji imaju stalnu (KITAP) ili privremenu boravišnu dozvolu (KITAS). Negativan test na koronu je neophodan. Ukoliko se pri ulasku ne poseduje test, organizuje se testiranje i rezultat se čeka u za to određenim hotelima od strane indonežanskih vlasti. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Indonezije.

IRAK

Stranim državljanima je zabranjen ulazak u Irak. Izuzetak su diplomate koji moraju da poseduju posebnu dozvolu MSP.

IRAN

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u IR Iran na osnovu potvrde o izvršenoj vakcinaciji ukoliko je prošlo najmanje 15 dana od dobijanja druge doze. Nevakcinisane osobe mogu da uđu ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati.

IRSKA

Državljani Srbije mogu da uđu i tranzitiraju kroz Irsku. Državljani Srbije, kao i ostali putnici, pri ulasku u Irsku su u obavezi da popune formular Passenger Locator Form. Takođe, svi putnici koji dolaze u Irsku, izuzev dece starosti do 6 godina, moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, koji je neophodno pokazati graničnim službenicima prilikom ulaska u Irsku, ali i prilikom ukrcavanja u avion/brod.

Nakon ulaska u Irsku, obavezan je boravak u samoizolaciji na kućnoj adresi, u trajanju od 14 dana. Period samoizolacije može biti skraćen u slučaju da se rezultat PCR testa, urađenog najranije petog dana po ulasku u Irsku, pokaže negativnim.

Detalji u vezi sa ulaskom u Irsku se mogu naći u sledećem linku.

ISLAND

Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Island pod uslovom da uz potvrdu o završenoj vakcinaciji (proteklo najmanje 14 dana od druge doze) ili preležanoj bolesti,  poseduju i negativan PCR ili antigen (brzi) test, ne stariji od 72 sata.

Prihvaćene vakcine su: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Cilag International NV), Moderna, Sinopharm i Sinovac.

Sertifikati o preležanoj bolesti koji se smatraju validnim su:

 1. Pozitivan rezultat RT-PCR testa
 2. Prisustvo antitela (IgG) SARS-CoV-2/COVID-19 ELISA ili ekvivalentan serološki test (EIA, ECLIA, ELFA, CMIA, CLIA, CLMIA smatraju se ekvivalentnim ELISA testu).

Neophodno je da se svi putnici registruju putem OVOG sajta.
Deca rođena 2005. godine i kasnije su izuzeta od gore navedenih mera.
Detaljnije informacije možete pronaći na OVOM sajtu.

ISTOČNI TIMOR

Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Istočni Timor osim lica koja su tamo rođena i imaju boravak.

ITALIJA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Italiju u turističke svrhe (nalazi se na listi E).
Ulazak iz Srbije u Italiju dozvoljen je samo u određenim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta, kao i ulazak osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji.
Prilikom ulaska neophodno je da se da na uvid: negativni PCR ili antigenski test urađen do 72 sati pre ulaska u Italiju i “Passenger Locator Form”. Za lica koja ulaze u Italiju, na napred navedeni način, na snazi je mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana, po čijem završetku je obavezno ponoviti PCR ili antigenski test. Napred navedene mera ne primenjuju se u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita, u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima koje možete naći OVOM linku. Lična izjava na engleskom jeziku može se naći na OVOM linku.

JAMAJKA

Državljani Srbije mogu da uđu na Jamajku. Pre putovanja, neophodno je prijaviti se na ovom sajtu.

JAPAN

Državljanima Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili u Srbiji ili tranzitirali kroz Srbiju nije dozvoljen ulazak. Od navedenog su izuzeta lica koja imaju regulisan boravak u Japanu pod uslovom da poseduju dozvolu za ponovni ulazak (re-entry permit) i da prezentuju potvrdu na formatu koji predviđaju japanski organi da su 72 pre leta bili negativno testirani na korona virus (format Potvrde dostupan je na prezentaciji Ministarstva inostranih poslova Japana). Prilikom ulaska u Japan ova lica biće ponovo testirana na korona virus, a takođe su u obavezi su da potpišu izjavu (dostupna na sajtu Ministarstva spoljnjih poslova Japana) kojom se obavezuju da instaliraju odgovarajuću aplikaciju na telefonu preko koje će 14 dana po ulasku svakodnevno obaveštavati zdravstvenu službu o svom stanju, da instaliraju japansku COVID-19 aplikaciju za praćenje kontakata, da neće koristiti javni prevoz, da će svih 14 dana boraviti u sopstvenom smeštaju i da će sarađivati sa medicinskim organima u slučaju pojave simptoma ili pozitivnog testa u toku 14 dana karantina.

JEMEN

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju.

JERMENIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Jermeniju vazdušnim putem ili kopnenim iz Gruzije i Irana. Sva lica se podvrgavaju zdravstvenoj kontroli na graničnom prelazu i upućuju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana.
Lice se oslobađa obaveze samoizolacije, ukoliko poseduje negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili potvrdu o kompletnoj vakcinaciji protiv COVID-19 sa dve doze, u kojoj se vidi da je druga doza dobijena najmanje 14 dana pre ulaska u zemlju. Potvrda sa negativnim rezultatom testa ili potvrda o vakcinaciji nije potrebna za decu staru do 1 godine.

Putnici koji ulaze na teritoriju Jermenije iz Ruske Federacije treba da dostave navedene potvrde putem mobilne aplikacije “Putešestvuю bez COVID-19”.

Ukoliko je lice registrovano u jermenskom sistemu ARMED, potvrdu o vakcinaciji može da dostavi putem mobilne aplikacije ArmedeHealth.
Lice koje nema PCR test ili sertifikat o vakcinaciji, može o svom trošku da obavi testiranje na aerodromu/kopnenom graničnom prelazu i ukoliko rezultat bude negativan, oslobađa se obaveze samoizolacije. U slučaju odbijanja testiranja ili pregleda, lice koje nema odgovarajući sertifikat biće upućeno u samoizolaciju od 14 dana.

Potvrde o negativnom testu ili o vakcinaciji treba da budu na jermenskom, ruskom ili engleskom jeziku, odštampane na službenom memorandumu i treba da sadrže sledeće podatke: 1.kontakt i ime šefa medicinske ustanove u kojoj je obavljen test/vakcinacija, 2. ime, prezime, datum rođenja i broj pasoša  testirane/vakcinisane osobe, 3. rezultat testa, naziv vakcine i serijski broj proizvoda, datum dobijanja prve i druge doze, pečat medicinske ustanove i potpis šefa ustanove.

JORDAN

Državljani Srbije mogu ući u Jordan. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od pet dana, polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva COVID-19 lečenje, registracija preko ove internet stranice, kao i aktiviranje mobilne aplikacije „Aman“ na telefonu. Dodatni detalji u vezi sa ulaskom u Jordan, u zavisnosti od zemlje iz koje se dolazi, se mogu naći na navedenom sajtu Vlade Jordana.

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Južnofričku Republiku ili tranziotiraju. Neophodna je važeća viza ili dozvola boravka. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, je neophodan ukoliko lice dolazi iz zemlje visokog rizika (spisak dostupan ovde). Po dolasku u JAR, svi putnici se podvrgavaju zdravstvenom pregledu. U slučaju da lice, i pored negativnog testa, ima povišenu telesnu temperaturu, biće upućeno u 10-dnevni karantin o sopstvenom trošku. Svi putnici moraju da imaju regulisano zdravstveno osiguranje.

JUŽNI SUDAN

Državljani Srbije mogu da ulaze u Južni Sudan ako poseduju negativan test. Pod istim uslovima ulaze i drugi strani državljani.

KABO VERDE

Stranim državljanima, uključujući državljane Srbije, dozvoljen je ulazak u zemlju. Neophodan je negativan PCR test, antigenski test ili bilo koji drugi odobren molekularno biološki test na SARS-COV-2, ne stariji od 72 sata, osim za decu mlađu od sedam godina.

KAZAHSTAN

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kazahstan, osim uz specijalnu dozvolu koju izdaje Ambasada Kazahstana u Beogradu.

U Kazhastan mogu da uđu lica koja dolaze radi lečenja, osoblje diplomatsko-konzularnih predstavništava, članovi zvaničnih delegacija i međunarodnih organizacija koji dolaze na poziv Ministarstva spoljnih poslova Kazahstana. Lica koja ulaze u Kazahstan neophodno je da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

KAMBODžA

Državljani Srbije, kao ni drugi strani državljani, ne mogu da uđu u Kambodžu. Ulazak je moguć jedino uz prethodno pribavljanje vize za koju se zahtev podnosi u najbližoj Ambasadi Kamobdže. Pored vize, potreban je negativan test, ne stariji od 72 sata, kao i dokaz o zdravstvenom osiguranju u visini od 50 hiljada USD.

KAMERUN

Državljani Srbije mogu da uđu u Kamerun. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

KANADA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kanadu osim lica koji imaju regulisan boravak, kao i članovi njihove uže porodice. Na snazi je zabrana ulaska u Kanadu svim stranim državljanima, osim licima sa stalnim boravkom, radnicima na vitalnim poslovima, stranim studentima kojima je izdata studentska viza pre 18. marta 2020. godine, a izuzeci su mogući u hitnim slučajevima (maloletno lice bez pratnje, smrtni slučaj i dr.). Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od 5 godina. Svi putnici pre ukrcavanja na let dužni su da pruže odgovarajuće informacije o putovanju, kontakt podatke, kao i plan samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u zemlju preko „Arrive CAN“ aplikacije.

Tranzit je dozvoljen uz poštovanje viznog režima bez izlaska iz tranzitnog prostora.

KATAR

Državljani Srbije mogu da uđu u Katar. Neophodno je prvo registracija na sajtu www.ehteraz.gov.qa, a sve vrste poseta mogu da se obavljaju tek po dobijanju dozvole sa navedenog sajta. Za ljude koji su iz Katara odsutni duže od 6 meseci treba konsultovati i Qatar Portal.

U ovom trenutku Srbija je na „zelenoj listi“, te se tako na državljane Srbije koji su vakcinisani ne primenjuje mera karantina. Priznaju se „Pfizer“, „Moderna“, „Astra Zeneca“, „Sinofarm“ i „Johnson and Johnson“ . Važnost vakcina je 9 meseci a taj period se može i produžiti u skladu sa odlukama organa Katara. Licima koja nisu vakcinisana se odrađuje karantin u kućnim uslovima u trajanju od 7 dana.

Potvrda o preležanom Covid-19 se prihvata samo ako je bolest preležana u Kataru. U svim slučajevima je neophodan negativan PCR test, koji se može ponoviti na „Hamadu“ ako se proceni neophodnim (mogu se proveriti i antitela). Aplikacija „Ehterazz“ je obavezna.

Potrebno je kontinuirano pratiti sajt Ministarstva zdravlja Katara www.moph.gov.qa zbog stalnih izmena.

KENIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Keniju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati i nemaju simptome COVID – 19 (telesna temperatura ne sme biti iznad 37,5 stepeni celzijusa, stalan kašalj, poteškoće u disanju i bilo koji drugi simptom nalik gripu).

Neophodno je registrovati se putem ovog linka, kako bi se dobio QR Code koji se mora pokazati prilikom sletanja na aerodrom.

Prilikom odlaska iz Kenije svi putnici su u obavezi da imaju negativan PCR test, koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji i postavljen na onlajn platformu.

KINA

Državljani Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade Kine u Beogradu. Od 6.novembra 2020. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi dostaviti negativne rezultate dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati.

S obzirom da iz Srbije nema direktan let za Kinu, neophodno je da se i u zemlji tranzita dodatno urade pomenuti testovi (PCR i serološki IgM, ne stariji od 48 sati) i negativni rezultati istih dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. Detalji u vezi sa režimom ulaska u Kinu se mogu naći na ovom linku.

Lica kojima je neka od gore navedenih dozvola istekla do 28.septembra, neophodno je da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Kine u Beogradu.

Svi putnici koji iz inostranstva dolaze u Peking, uključujući državljane Srbije, su u obavezi da 14 dana borave u centralnom karantinu i, potom, u dodatnoj samoizolaciji u trajanju od 7 dana.

Hong Kong: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Hong Kong. Tranzitiranje preko teritorije Hong Konga dozvoljeno je samo za one koji putuju sa teritorije matice Kine, Makao-a ili Tajvana.

Makao: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Makao. Tranzitiranje preko teritorije Makao takođe nije moguće.

Tajvan: Državljanima Srbije dozvoljen je ulazak na Tajvan u svim drugim slučajevima osim iz razloga turizma i poseta, pod uslovom da podnesu zahteve za dobijanje ulazne dozvole kod nadležnih institucija u inostranstvu. Na ulasku u Tajvan potrebno je posedovati negativan test, ne stariji od 72 sata i obezbediti obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Izuzeti od ovih mera su diplomate, biznismeni i privrednici, migrantski radnici, studenti i lica sa posebnim dozvolama.

KIPAR

Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Kipar, a od 1. jula 2021. godine Srbija se nalazi u narandžastoj kategoriji. Za lica koja nisu su vakcinisana, potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Lica koja imaju regulisan boravak na Kipru mogu se ukrcati na let bez negativnog testa, ali su dužni da se testiraju odmah po dolasku na Kipar, a da vreme do dobijanja rezultata provedu u samoizolaciji. Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinisanju nisu u obavezi da se testiraju. Priznaju se vakcine Pfizer-Biotech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik i Sinofarm. Jedino ograničenje za vakcinisane sa Johnson & Johnson mora da prođe minimum 14 dana od primanja druge doze. Svi putnici su u obavezi da elektronski popune propusnicu (CyprusFlightPass) 48-24 sata pre leta.

KIRGIZIJA

Državljani Srbije ne mogu putovati turistički u Kirgisku Republiku. U Kirgisku Republiku mogu da uđu državljani R. Srbije koji su nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, nosioci tzv. VKS viza (visokokvalifikovani radnici), članovi porodica kirgijskih državljana uz prezentiranje dokaza o srodstvu. Takođe, u Kirgiziju se može ući u vanrednim situacijama kao što su smrtni slučaj, lečenje i slično.

KOLUMBIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Kolumbiju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 96 sati. Pre puta je potrebno registrovati se preko ovog sajta.

KOMORI

Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.

KONGO

Državljani Srbije sa stalnim boravkom ili važećom vizom mogu da uđu u Kongo ili tranzitiraju. Na međunarodnom aerodromu u Brazavilu uvedena su obavezna testiranja prilikom dolaska i odlaska. Takođe, obavezna je samoizolacija u periodu od 14 dana. Test na COVID–19 se naplaćuje i cena iznosi 30 evra.

KONGO, DR

Državljani Srbije sa važećom vizom mogu da uđu u DR Kongo ili tranzitiraju. Neophodan je negativan PCR test za sva lica starija od 11 godina, ne stariji od sedam dana. Po dolasku na aerodrom u Kinšasi putnici se dodatno povdvrgavaju testiranju o trošku putnika (45 dolara). Takođe, pre dolaska je potrebno registrovati se preko ovog sajta.

Prilikom izlaksa iz DR Kongo, svi putnici stariji od 11 godina su u obavezi da poseduju dokaz iz laboratorije ne stariji od 3 dana, koju je odobrilo Ministrastvo zdravlja, da su negativni na COVID–19. Cena testa prilikom odlaska iznosi 30 dolara.

KOREJA, Republika (Južna Koreja)

Od 08. januara 2021. godine uvedena je obaveza posedovanja negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, za sve strane državljane, uključujući i one koji imaju registrovan boravak u Koreji, a kojima je dozvola ponovnog ulaska (Re-entry Permit) izdata pre 08. januara 2021. godine. Ova mera se odnosi i na nosioce diplomatskih i službenih viza (A1, A2 i A3), a od obaveze posedovanja testa izuzimaju se deca mlađa od 6 godina.

Rezultat testa mora biti izdat na engleskom ili korejskom jeziku, a ykoliko je izdat na trećem jeziku, mora biti preveden na engleski ili korejski jezik i overen. Ukoliko putnici ne ispune pomenute uslove u vezi sa testom, neće im biti dozvoljen ulazak u R. Koreju.

Putnici za R. Koreju su u obavezi da pokažu negativan PCR test na aerodromu prilikom ukrcavanja u avion.
Putnicima u tranzitu koji ne ulaze u R. Koreju test nije potreban.

KOREJA, DNR (Severna Koreja)

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

KOSTARIKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Kostariku uz obavezu popunjavanja obrasca „Pase de Salud“ 48 sati pre dolaska. Takođe, potrebno je zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja u slučaju korone virusa (osiguranje mora da bude na španskom jeziku i odobreno od Instituta za turizam).

KOT D’IVOAR

Državljani Srbije mogu da uđu u Kot D’Ivoar. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po sletanju na aerodrom svi putnici se podvrgavaju tesiranju. Test se plaća oko 75 evra. Putnici koji nemaju test upućuju se u izolaciju u trajanju od 14 dana o trošku avio kompanije.

KUBA

Državljani Srbije mogu da uđu u R. Kubu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku na Kubu, na svim međunarodnim aerodromima putnici se dodatno podvrgavaju PCR testu (cena testa 35 evra). Sledi obavezana izolacija u za to predviđenim hotelima do dobijanja negativnog rezultata testa (5-7 dana).

KUVAJT

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kuvajt.

LAOS

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Laos.

Međunarodni granični prelazi su zatvoreni za ulazak stranaca iz zemalja u kojima vlada COVID-19 pandemija, što se, odnosi i na državljane Srbije. Izdavanje svih vrsta viza, osim za diplomate, predstavnike UN, eksperte, investitore i biznismene je suspendovano. Za njihov ulazak u Laos neophodna je potvrda o negativnom testu, ne stariji od 72 sata. Nakon ulaska u Laos, obavezan je boravak u „samoizolaciji“ u hotelu ili određenom „karantin centru“ u trajanju od 14 dana (za diplomate i predstavnike UN, 14 dana u „kućnom karantinu“).

LESOTO

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Lesoto osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

LETONIJA

Državljani Srbije, kao i sva lica koja dolaze iz Srbije ili tranzitiraju kroz Srbiju, u obavezi su da imaju negativan test, ne stariji od 72 sata. Sva lica su u obavezi da, najranije 48 sati pre prelaska letonske granice, ispune elektronski upitnik na veb sajtu www.covidpass.lv u koji je unet podatak o negativnom testu na COVID-19 i da na graničnom prelazu pokažu dobijeni QR kod (potvrda o prijavi na sajt).

Test nije obavezan za decu do 11 godina starosti i za lica koja pruže dokaz da su primili potrebnu dozu vakcine. Putnicima koji tranzitiraju preko aerdodroma „Riga“, a ne zadržavaju se u tranzitu duže od 24 časa, takođe nije potreban test.

LIBAN

Državljani Srbije mogu da uđu u Liban. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od 96 sati i polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva lečenje COVID-19. Deci mlađoj od 12 godina nije potreban test. Lica koja su se vakcinisala, umesto PCR testa, prilažu dokaz da su primili drugu dozu vakcine protiv COVID-19 najmanje 15 dana pre dolaska u Liban. Pre putovanja potrebno je izvršiti registraciju putem ove internet stranice, na kojoj se takođe mogu pronaći dodatne korisne informacije.

LIBERIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Liberiju. Poželjno je imati negativan PCR test, ne stariji od od 72 sata. Lica koja doputuju bez testa podvrgavaju se tzv. brzom testu na aerodromu. Ukoliko je rezultat testa negativan, omogućava se ulazak u zemlju. Lica sa pozitivnim rezultatom testa se pregledaju i upućuju u karantin koji traje mimimum 14 dana u okviru ustanove koju određuje državna zdravstvena institucija.

LIBIJA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

LITVANIJA

Državljani Republike ne mogu da uđu u Litvaniju, osim ukoliko nije reč o licima koji imaju regulisan boravak u toj zemlji ili u zemljama EU, Švajcarske, Velike Britanije, Monaka, San Marina i Svete stolice, nosiocima diplomatskih i službenih pasoša, članovima posada (avion, brod, kamion, autobus), sportistima, umetnicima, humanitarnim radnicima, novinarima koji poseduju dozvolu Ministarstva spoljnih poslova Litvanije, putnicima u tranzitu ili na povratku ka mestu svog prebivališta i licima koja dobiju specijalnu dozvolu za ulazak na osnovu molbe koja je podneta preko njihove Ambasade.

Državljanima Srbije, kojim je dozvoljen ulazak, određuje se karantin od 10 dana, osim ukoliko prilikom ulaska pokažu negativan PCR test, koji nije stariji od 72 sata ili poseduju negativan antigen test koji nije stariji od 48 sati. Karantin se može skratiti nakon što se posle 7 dana provedenih u izolaciji uradi PCR test. Svi putnici, bez obzira na transportno sredstvo kojim putuju ili granični prelaz preko kojeg ulaze u Litvaniju, u obavezi su da 48 sati pre ulaska popune formular koji se nalazi na ovoj internet stranici. Nakon što popune formular dobijaju QR kod, koji je potrebno da pokažu nadležnim litvanskim organima prilikom ulaska.

Više informacija o uslovima ulaska u Litvaniju može se naći na ovim stranicama: https://lrv.lt/en/, https://sam.lrv.lt/en/ i https://koronastop.lrv.lt/en/.

LIHTENŠTAJN

Detalji o režimu ulaska u Lihtenštajn se mogu naći u informaciji o ulasku u Švajcarsku Konfederaciju, s obzirom da je reč o identičnim uslovima.

LUKSEMBURG

Državljani Srbije mogu da uđu u Luksemburg, u skladu sa opštim uslovima za putovanje. Ukoliko se putuje vazdušnim putem, prilikom ukrcavanja obavezno je priložiti dokaz o punoj imunizaciji vakcinom odobrenom od strane Evropske agencije za lekove (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna), ili dokaz od preležanoj bolesti u prethodnih šest meseci, ili negativan PCR, TMA ili LAMP test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati). Rezultat mora biti preveden na jedan od službenih jezika Luksemburga ili na engleski jezik. Tranzit je dozvoljen bez posedovanja negativnog PCR testa.

MADAGASKAR

Državljani ne mogu ulaziti na Madagaskar. Ista zabrana, u uslovima zatvorenih aerodroma i luka, važi za sve strane državljane.

MAĐARSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.

Napomena:
 1. Jedino građani koji u Mađarsku ulaze iz pravca Ukrajine podležu i dalje merama epidemiološke kontrole za sprečavanje pandemije.
 2. Građanima koji sleću na aerodrom u Budimpešti meri se temperatura, ali ne moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test.
 3. Na snazi je obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru.
 4. Za ulazak u sportsko-rekreativne centre, muzeje, zatvorene delove restorana i dr. potrebna je potvrda o vakcinaciji.

MALAVI

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Malavi osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MALI

Državljani Srbije mogu da uđu u Mali. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALDIVI

Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALEZIJA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Maleziju osim ukoliko imaju boravak u ovoj zemlji. Obavezan je karantin od 14 dana. Pre puta, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Malezije.

MALTA

Državljani Srbije mogu da uđu na Maltu isključivo ukoliko je reč o licima:

1. koja poseduju važeću maltešku potvrdu o vakcinaciji ili odštampano NHS pismo o vakcinaciji pod nazivom „Coronavirus (COVID-19) vaccination confirmation: two doses received“(potvrda koju izdaju nadležni organi Velike Britanije) ili EU digitalnu potvrdu o vakcinaciji – u kom slučaju ne podležu obavezi prezentovanja testa ili karantina. Za decu od 5-11 godina, ukoliko su u pratnji roditelja koji poseduju jednu od napred navedenih potvrda, dovoljan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata (nije potreban deci mlađoj od 5 godina).
2. koja su rezidenti na Malti i vraćaju se na Maltu radi ostanka (ne u kratkotrajnu posetu), a ne poseduju navedene potvrde o vakcinaciji – u tom slučaju moraju prethodno da zatraže „Public Health clearance“ od malteškog zdravstvenog organa (preko covid19.vetting@gov.mt), prezentuju negativni PCR test, ne stariji od 72 sata, podvrgnu se karantinu u trajanju od 14 dana i ponove testiranje 11. ili 12. dana karantina;
3. koja nisu rezidenti na Malti, ali dolaze iz važnih razloga (humanitarni razlozi, lečenje, spajanje sa supružnikom/partnerom/detetom koji su malteški državljani/rezidenti koji borave na Malti, neophodni radnici) radi ostanka na Malti, a ne u kratkotrajnu posetu – obavezno je prethodno pribavljanje specijalnog odobrenja nadzornika za javno zdravlje (Superintendent of Public Health), dostavljanje dokumentacije kojom dokazuju važnost dolaska (dostavlja se uz zahtev za pribavljanje specijalnog odobrenja) i negativnog PCR testa ne starijeg od 72 sata, kao i karantin u trajanju od 14 dana i ponavljanje testiranja 11. ili 12. dana karantina;
4. koja su prethodnih minimum 14 dana boravila u jednoj od zemalja sa tzv. Amber liste, uz obavezno prezentovanje negativnog PCR testa ne starijeg od 72 sata (5 godina i stariji) ili važeće malteške potvrde o vakcinaciji (12 godina i stariji) ili EU digitalne potvrde o vakcinaciji ili NHS pisma o vakcinaciji.

Sva lica kojima je dozvoljen ulazak na Maltu u obavezi su da pre ukrcavanja na let popune deklaracije: „Public Health Travel Declaration“ i „Passenger Locator Form“ i predaju ih po sletanju nadležnim organima Malte.

Zahtev za Specijalno odobrenje nadzornika za javno zdravlje sa pratećom dokumentacijom se podnosi preko: covid19.vetting@gov.mt
Preuzimanje malteške potvrde o vakcinaciji vrši se preko ovog sajta.

Detaljnije informacije o režimu ulaska možete pronaći na ovom linku.

MAROKO

Državljani Srbije mogu da uđu u Maroko ukoliko ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

1) Izvršena kompletna vakcinacija jednom od sledećih vakcina:
– AstraZeneca,
– Sinopharm,
– Sputnik,
– Pfizer,
– Janssen,
– Covishield,
– Moderna,
– Sinova.

2) imaju negativan PCR test ne stariji od 48 sati.

MAURITANIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Mauritaniju. Neophodan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata.

MAURICIJUS

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mauricijus osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Granice Mauricijusa su zatvorene a komercijalni letovi obustavljeni.

MEKSIKO

Državljani Srbije mogu, uz posedovanje odgovarajuće vize, bez posebnih ograničenja da uđu u Meksiko. Meksiko nije usvojio ograničenja ulaska stranaca u zemlju, ali se preduzimaju odgovarajuće mere ukoliko osobe ispoljavaju simptome na korona virus. Po dolasku u Meksiko, putnici su dužni da popune upitnik za identifikaciju faktora rizika ovde.

MJANMAR

Svi strani državljani, uključujući i državljane R. Srbije, ne mogu da uđu u Mjanmar. Svi granični prelazi su zatvoreni a međunarodni komercijalni avio-letovi suspendovani.

MOZAMBIK

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mozabik osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MOLDAVIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Moldaviju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka). Lica koja prilikom ulaska na teritoriju Moldavije ne prilože negativan rezultat PCR testa, u obavezi su da potpišu izjavu kojom se obavezuju da će se pridržavati utvrđene mere samoizolacije/karantina u trajanju od 14 dana. Navedene mere ne odnose se na sledeće kategorije lica: deca uzrasta do pet god; vozači teretnih vozila; posade aviona/brodova; lica koja putuju iz zdravstvenih ili humanitarnih razloga, uključujući i osobu koja je u njihovoj pratnji (ukoliko prilože medicinsku dokumentaciju); učenici i studenti; prekogranični radnici; diplomatsko i konzularno osoblje; članovi međunarodnih organizacija; putnici u tranzitu; lica koja prilože potvrdu o vakcinaciji (na rumunskom, engleskom ili ruskom jeziku). Tranzit je moguć po unapred utvrđenim tranzitnim rutama dobijenim od granične policije prilikom ulaska na teritoriju Moldavije.

MONAKO

Za Kneževinu Monako važi isti režim ulaska kao za Francusku.

MONGOLIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Mongoliju. Neophodan je negativan test na korona virus, ne stariji od 72 sata računajući od poletanja sa prvog polazišta. Po dolasku u Mongoliju lica koja nisu vakcinisana protiv Covid 19 obavezna su da borave u karantinu 7 dana, tokom kojih će ponovo biti testirani. U slučaju da se utvrdi da je lice tokom boravka u karantinu pozitivno na koronu, biće premešteno u bolnicu radi pružanja zdravstvene nege.
Oni putnici koji su doputovali u Mongoliju 14 dana nakon vakcinacije, ili oni kojima je ranije dijagnostifikovana infekcija korona virusom, a potpuno su se oporavili, izuzeti su od obaveznog karantina ukoliko prilože dokumenta o primljenoj vakcini ili medicinskog nalaza o oporavku od infekcije korona virusom.

NAMIBIJA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Namibiju osim lica sa regulisanim boravkom. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 sata. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

NAURU

Svim stranim državljanima koji su tranzitirali preko ili boravili u Kini, Hong Kongu, Makau, Iranu, Italiji, Koreji, Evropi, SAD ili Aziji (osim Tajvana) u poslednjih 21 dan pre nameravanog dolaska na Nauru, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

Ostali putnici su u obavezi da popune zdravstvenu deklaraciju pri dolasku i podvrgnu se zdravstvenom pregledu, nakon čega sledi obavezan karantin od 14 dana.

NEMAČKA

Državljani Srbije mogu da putuju u Nemačku bez ograničenja, osim ukoliko putuju avionom. To važi za putovanja i u turističke svrhe, kao i posete članovima porodice.

Putnici koji su prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, a stariji su od šest godina, dužni su da aviokompaniji pre poletanja stave na uvid: negativan test na prisustvo virusa COVID 19, potvrdu o revakcinaciji ili potvrdu o preležanoj bolesti.

Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko lice ima pravo ulaska u zemlju odredišta.
Više o uslovima ulaska u Nemačku se može naći na sledećem linku.

NIGER

Državljani Srbije mogu da uđu u Niger. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko putnik ne poseduje test, podvrgava se zdravstvenom pregledu i testiranju o svom trošku.

NIGERIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Nigeriju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Najmanje 96 sati pre putovanja potrebno je prijaviti se elektronski preko ovog linka. Putnici po dolasku prolaze kroz medicinsku kontrolu. Obavezna je samoizolacija od sedam dana. Sedmog dana lice je dužno da se javi u izabranu laboratoriju radi ponovnog testiranja. Rezulatat se dobija u roku od 24 do 48 sati. Po dobijanju negativnog testa, lice može da napusti samoizolaciju. Lica sa pozitivnim rezultatom se smeštaju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Za lica koja se ne pridržavaju mera predviđeno je oduzimanje putne isprave i zabrana putovanja do šest meseci.

NIKARAGVA

Državljani Srbije mogu da uđu u Nikaragvu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

NOVI ZELAND

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, i putnici moraju da u istima rezervišu smeštaj pre polaska na put. Troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Sva lica se po dolasku u zemlju testiraju na COVID-19.

Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (uz obavezu da vreme provedeno u tranzitu bude maksimalno 24 sata). Tranzit je dozvoljen samo preko aerodroma u Oklandu.

Ulazak na Novi Zeland dozvoljen je samo državljanima Novog Zelanda, licima koja imaju odobren stalni boravak i članovima njihovih užih porodica, kao i državljanima Australije koji obično prebivaju na Novom Zelandu.

Od 16. januara 2021. godine, svi putnici koji dolaze iz Velike Britanije i SAD, moraju da dostave pismeni dokaz negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata.

NORVEŠKA

Državljani Srbije ne mogu ući u Norvešku osim lica koja imaju regulisan boravak ili ako postoje posebni razlozi kao što su: potreba za posebnom negom osobe koja je u Norveškoj ili drugi razlozi u cilju dobrobiti lica koje se nalazi u Norveškoj; ako se ostvaruje dogovoreni ili formalizovani kontakt roditelj-dete ili kada dete ima podeljeno prebivalište; ako su bliski srodnici osoba sa prebivalištem u Norveškoj; ako je lice samo u aerodromskom tranzitu; ako lice obavlja komercijalni prevoz robe ili putnika ili radi u sektoru kritično važnih društvenih funkcija.

Za sva lica koja mogu da uđu u Norvešku obavezan je negativan PCR ili brzi antigenski test, ne stariji 24 sata i elektronska registracija u roku kraćem od 72 sata pre dolaska na ovaj link. Po ulasku u Norvešku obavezan je novi brzi test, kao i desetodnevni karantin u karantin hotelu.

Dodatne informacije se mogu naći u sledećim linkovima:
https://www.regjeringen.no
regjeringen.no,
The coronavirus situation – regjeringen.no
https://www.udi.no

OMAN

Državljani Srbije mogu da uđu u Sultanat Oman. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

PAKISTAN

Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Pakistan. Na aerodromu se kontroliše temperatura. Za lica koja pokažu simptome medicinsko osoblje na aerodromu odlučuje da li će zahtevati test na koronu. U slučaju pozitivnog testa, obavezna je mera izolacije u bolničkim ili uličnim uslovima.

PALAU

Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju. Neophodno je da prilikom ulaska popune formular o zdravstvenom stanju i da budu podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Zabranjen je ulazak za one državljane Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u NR Kini (uključujući Hong Kong i Makao) ili su boravili na putničkim kruzerima koji su pristajali u luke zemalja koje su pogođene bolešću COVID-19. Navedeno se odnosi na sve strane državljane.

PALESTINA

Državljani Srbije ne mogu da uđu niti da tranzitiraju preko teritorije Palestine.

PANAMA

Državljani Srbije mogu da uđu u Panamu. Neohodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. I za tranzit se zahteva posedovanje negativnog PCR testa, uz zabranu napuštanja aerodroma.

PAPUA NOVA GVINEJA

Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u Papua Novu Gvineju. Izuzetak su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od sedam dana.

PARAGVAJ

Državljani Srbije mogu da uđu u Paragvaj sa svih destinacija osim iz Velike Britanije i Brazila. Za letove iz pomenute dve države je propisan poseban režim. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je imati zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19, te 24 časa pre leta elektronskim putem popuniti obrazac o zdravstvenom stanju.

PERU

Državljani Srbije mogu ući u Peru. Neophodan je negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Peru. Obavezni je karantin od 14 dana za nerezidente.

Stranci ne mogu ući Peru ukoliko su boravili u Brazilu, Indiji ili Južnoj Africi, odnosno uloliko su tranzitirali preko pomenutih država u poslednjih 14 dana.

Kopnene granice su još uvek pod restriktivnim režimima lokalnih vlasti, koje izdaju posebna odobrenja. Kontakt e-mejlovi za dodatne informacije su: iperu@promperu.gob.pe i perulimaapto@promperu.gob.pe.

POLjSKA

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Poljsku isključivo kada su u pitanju opravdana putovanja kao što su poslovni put, školovanje ili lečenje i sl, uz odgovarajuću dokumentaciju koja to potvrđuje (pozivno pismo poljske kompanije, fakulteta ili bolnice).

Državljani Srbije kojima je dozvoljen ulazak moraju da imaju i potvrdu o vakcinaciji kojom se dokazuje da je prošlo minimum dve nedelje od potpuno okončane vakcinacije (vakcinom koja je odobrena za upotrebu u Evropskoj uniji – Pfiser-BioNTech, Moderna-Biotech Spain, AstraZeneca AB, Janssen-Cilag International).
Takođe, priznaje se lekarska potvrda o preležanoj bolesti izazvanoj virusom SARS-CoV-2, najkasnije 6 meseci pre dana prelaska granice Republike Poljske.

Osobama koje nemaju navedene potvrde određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se u izolaciji u Poljskoj provede 7 dana, kada je moguće uraditi PCR test.
Tranzit je moguć preko aerodroma, pod uslovom da se poseduje avionska karta kojom se dokazuje da će se teritorija Poljsku napustiti u roku od 24 sata.

PORTUGALIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Portugaliju uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili uz brzi antigenski test (TRAg), ne stariji od 48 sati, koji je u skladu sa standardima Komiteta EU za zdravstvenu bezbednost (više detalja se može pronaći na ovom linku). Za decu do 12 godina starosti ne postoji obaveza prezentovanja testa. Svi putnici koji dolaze u Portugaliju pre puta treba da popune formular koji je dostupan na sledećem linku. Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da imaju test.

RUANDA

Državljani Srbije, kao i svi putnici koji dolaze u Ruandu, presedaju, tranzitiraju i odlaze iz Ruande, su u obavezi su da pokažu negativan PCR test, urađen u licenciranoj laboratoriji, ne stariji od 72 sata.

Pre leta svi putnici su u obavezi da popune OVU elektronsku aplikaciju i dobiju jedinstveni zdravstveni kod (Unique Health Code), koji prikazuju prilikom sletanja u Ruandu.

Za putnike koji ulaze u Ruandu, obavezujući je još jedan PCR test koji se radi po dolasku, a rezultati testa dobijaju se u roku od 24 sata. Do trenutka dobijanja rezultata testa, putnici se, o svom trošku, smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ruandu mogu se pronaći na ovom linku.

RUMUNIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Rumuniju uz obavezan karantin u trajanju od 14 dana.

Od karantina su izuzete sledeće kategorije: lica koja su vakcinisana, a po isteku 10 dana od kompletne vakcinacije; lica kojima je potvrđeno prisustvo virusa COVID – 19 u prethodnih 90 dana pre ulaska na teritoriju Rumunije; deca uzrasta do tri godine (bez obaveze prilaganja negativnog PCR testa); deca uzrasta između 3 -16 godina (uz obavezno prilaganje negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata); predstavnici stranih kompanija koje imaju predstavništva/filijale u Rumuniji; vozači teretnih vozila (veći od 2.4 tone) i putničkih vozila (sa više od 9 sedišta); diplomate; pomorsko i rečno osoblje; piloti i letačka posada; železničko osoblje; sportisti angažovani u rumunskim klubovima; prekogranični radnici; studenti; članovi međunarodnih sportskih delegacija; filmski radnici (ukoliko prilože negativan PCR testa); lica koja na teritoriji Rumunije ostaju najduže 72 sata (ukoliko prilože negativan PCR testa); lica u tranzitu, pod uslovom da teritoriju Rumunije napuste u roku od 24 sata.

RUSKA FEDERACIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Rusku Federaciju. Neophodno je da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata od datuma uzimanja brisa. Ukoliko dolaze vazdušnim putem, to mogu učiniti isključivo direktnim letovima iz Beograda i iz zemalja sa kojima je Ruska Federacija obnovila direktne letove, pod uslovom da imaju regulisan boravak u toj zemlji – važeća viza, privremeni ili stalni boravak (osim za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Srbije).

Zemlje sa kojim je Rusija obnovila letove su: 1.Austrija 2. Azerbejdžan 3. Belgija 4. Bugarska 5. Velika Britanija 6. Venecuela 7. Vijetnam 8. Grčka 9. Egipat 10. Etiopija 11. Indija 12. Irska 13. Island 14. Italija 15. Japan 16. Jermenija 17. Jordan 18. Kazahstan 19. Katar 20. Kipar 21. Kirgizija 22. Republika Koreja 23. Kuba 24. Liban 25. Luksemburg 26. Mađarska 27. Maldivi 28. Malta 29. Maroko 30. Mauricijus 31. Meksiko 32. Nemačka 33. Portugalija 34. Saudijska Arabija 35. Severna Makedonija 36.SAD 37. Sejšeli 38. Singapur 39. Sirija 40. Tadžikistan 41. Turska 42. Ujedinjeni Arapski Emirati 43. Uzbekistan 44. Finska 45. Hrvatska 46. Švajcarska 47. Šri Lanka. Izlazak iz Rusije je moguć preko ovih zemalja (u tranzitu), ukoliko im to omoguće aviokompanije kojima se prevoze. Kopnene granice sa Rusijom su zatvorene, osim za lica kojima je ruski krizni štab odobrio ulazak kopnenim putem.

SAD

Državljani Srbije mogu da uđu u SAD. Međutim, u SAD ne mogu da uđu ona lica koja su tokom prethodnih 14 dana boravili u NR Kini (osim Hong Konga i Makao), Iranu, 26 zemalja Šengen zone, V. Britaniji i Brazilu. Pod boravkom se smatra i tranzitiranje kroz međunarodnu zonu.

Obavezan je negativan PCR ili NAAT test, ne stariji od 3 dana ili za one koji su preležali bolest pozitivan test, ne stariji od 3 meseca, uz lekarsku potvrdu kojom se tvrdi da je lice bezbedno za putovanje. Test je obavezan i za decu počev od dve godine. Kontrolu posedovanja testa vrši avio prevoznik. Takođe, preporučuje se da se test uradi i u SAD, između trećeg i petog dana po dolasku, kao i da se bude 7 dana u samoizolaciji. Ukoliko dođe do odlaganja leta, iz bilo kojih razloga, putnici će morati da rade novi test ukoliko se ne uklapaju u traženi rok od 3 dana pre putovanja.

Dodatne informacije se mogu naći na ovom linku.

SAMOA

Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

SAN MARINO

Državljani Srbije mogu da uđu u San Marino ili tranzitiraju uz obavezu prethodne prijave Ministarstvu inostranih poslova San Marina, putem e-mejla: viaggiareinformati@esteri.sm ili telefonski: 00378/549888888. Po dolasku obavezno je podvrgavanje serološkom testu. U slučaju pozitivnog rezultata lice se podvrgava molekuralnom testu i ukoliko rezultat bude pozitivan podleže kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana.

SAO TOME I PRINCIPE

Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju uz negativan test, ne stariji od 72 sata.

SAUDIJSKA ARABIJA

Državljani Srbije koji imaju boravišnu dozvolu (iqama) sa važećom vizom ili neku od sledećih viza: poslovna, radna ili za posetu, mogu da uđu u zemlju uz obavezan negativan PCR test, ne stariji od 72 časa, izdat od strane akreditovane laboratorije u Srbiji i potvrdu o vakcinisanju jednom od sledećih vakcina: dve doze Fajzer-Biontek, dve doze Oksford-AstraZeneka, dve doze Moderna, jedna doza Džonson&Džonson.

Od 16. juna neophodna je registracija podataka o imunizaciji putnika pre polaska za Saudijsku Arabiju na ovoj internet stranici. U slučaju da lice nije vakcinisano ili je vakcinisano nepriznatom vakcinom (npr. Sinofarm, Sputnjik V), pored negativnog PCR testa, obavezan je i karantin – smeštaj sedam dana u nekom od hotela sa liste Ministarstva turizma Saudijske Arabije, uz dva dodatna PCR testa. Radi otpusta iz karantina obavezan je negativan rezultat PCR testa šestog dana.

Neophodno je putno zdravstveno osiguranje koje, između ostalog, pokriva bolničko lečenje od COVID-19, kao i troškove karantina. Smeštaj u institucionalnom karantinu treba rezervisati uz avionsku kartu.
Nije dozvoljen ulazak u Saudijsku Arabiju licima koja su u prethodnih 14 dana tranzitirala ili boravila u sledećim državama: Egipat, Liban, Libija, Sirija, Turska, Brazil, Argentina, JAR, Indija, Indonezija, Pakistan, Jermenija, Somalija, DR Kongo, Avganistan, Venecuela, Belorusija, Indija.

Sva navedena pravila važe za decu od 8 godina i stariju.

SVETA LUCIJA

Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u zemlju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od sedam dana i popune formular koji se može naći na ovoj strani sajta.

SENEGAL

Državljani Srbije mogu da uđu u Senegal, uz odobrenu vizu, pri čemu je neophodno da poseduju negativni test (PCR test i test krvi), ne stariji od 72 sata. Navedeno važi i za putnike koji provode duže od 24 časa u tranzitu. Putnici u avionu potpisuju izjavu da nemaju simptome virusa i da nisu bili u kontaktu sa zaraženim licima. Postoji i mogućnost da se zbog hitnosti putovanja putnik izuzme od obaveze prethodnog testiranja (PCR test i test krvi), ali to mora da se navede u izjavi koju avio kompanija dostavlja nadležnim vlastima na aerodromima u Senegalu. U tom slučaju, testiranje se vrši aerodromu o trošku putnika.

Ulazak je moguć isključivo letovima avio kompanija Air Senegal i Royal Air Maroc.

SENT VINSENT I GRENADINI

Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Vinsent i Grenadine uz obavezu da pre puta popune i podnesu formular koji se može naći na ovom sajtu. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Osobe koje dolaze iz zemalja visokog ili srednjeg rizika biće dodatno testirane na aerodromu i primorane na karantin u trajanju od 10, odnosno 5 dana o svom trošku. Ukoliko rezultat testa bude negativan, karantin se može napustiti.

SENT KITS I NEVIS

Državljani Srbije mogu da uđu u Sent Kits i Nevis. Putnici su u obavezi da popune formular na ovom sajtu, kao i da dostave negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Putnici se na aerodromu podvrgavaju pregledu i popunjavaju zdravstveni upitnik.

Neophodno je preuzeti aplikaciju na telefonu za praćenje kontakata. Prvih sedam dana boravka se može provesti isključivo u hotelu. Između 7 i 14 dana mora se uraditi novi RCR test o svom trošku, i ukoliko isti bude negativan, omogućava se kretanje van hotelskog kompleksa.

SEVERNA MAKEDONIJA

U skladu sa odlukom Vlade, od 12.oktobra državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Istovremeno, u saopštenju Vlade Severne Makedonije se apeluje da se putovanja svedu na minimum i isključivo za neodložne potrebe.

SEJŠELI

Državljani Srbije mogu da putuju na Sejšele ali uz prethodno pribavljeno odobrenje od strane zdravstvenih vlasti. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Preko posebne platforme na ovoj stranici se pribavlja odobrenje za ulazak. Putnici se ohrabruju da se pre puta vakcinišu, ali njihov status u tom pogledu ne utiče na ulazak u zemlju. Osiguranje koje pokriva COVID-19 je obavezno.

SIJERA LEONE

Državljani Srbije mogu da uđu u Sijera Leone uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i dozvolu putovanja koja se dobija preko portala Vlade Sijera Leonea. Takođe, po dolasku u zemlju su dužni da popune zdravstveni upitnik i prezentuju potvrdu o uplati za novi PCR i RDT test kojima će biti podvrgnuti po dolasku u zemlju.
U slučaju da je RDT test negativan, putnicima je dozvoljeno da napuste aerodrom. U obrnutom slučaju se stavljaju u izolaciju u neki od hotela u gradu Lunđi dok se ne dobiju rezultati PCR testa. Vreme za dobijanje rezultata PCR testa je 48 sati. U slučaju da je PCR test pozitivan zdravstvene vlasti Sijera Leone prinudno upućuju putnika u neki od centara za lečenje.

SINGAPUR

Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Singapur osim lica koja imaju stalnu boravišnu ili radnu dozvolu. Moguće su kratkoročne posete rezidentu Singapura a da ga posećuju supružnik ili deca. Za takvu vrstu poseta je potrebno podneti zahtev, te se stoga savetuje da se prethodno kontaktira najbliža ambasada Singapura.

SIRIJA

Državljani Srbije mogu ući u Siriju jedino iz Libana, preko kopnenog GP „Masna“. Za ulazak je neophodan negativan PCR test urađen u državnoj laboratoriji u Bejrutu, ne stariji od 12 sati. Po ulasku u Siriju, neophodna je samoizolacija u trajanju od 5 dana. Državljani Srbije ne mogu tranzitirati kroz Siriju.

SLOVAČKA

Državljani Republike Srbije mogu ući u Slovačku. Ukoliko dolaze iz Srbije neophodno je poštovanje epidemioloških mera (elektronska registracija pre ulaska na teritoriju Slovačke na ovoj strani i izolacija u kućnim uslovima do dobijanja negativnog testa koji se radi najranije osmog dana izolacije). Osobe koje dolaze avionskim transportom ujedno treba da popune formular na ovom sajtu.

Vakcinisana lica, sa dokazom o zaposlenju ili sličnom radnom odnosu na teritoriji Slovačke, a istovremeno sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Srbiji su oslobođene od obaveze izolacije u kućnim uslovima.
Tranzit je moguć za sve osobe, sa članovima porodice, ukoliko putuju u državu u kojoj imaju odobren boravak ili čiji su državljani. Tranzit može da traje do osam sati. Ostalim licima je neophodna dozvola za tranzit (osim izuzetaka, kao što su vozači kamiona, autobusa i sl), koja se može zatražiti na ovom linku ili na imejl corona.transit@minv.sk.

SLOVENIJA

Državljani Republike Srbije ili lica koja putuju iz Srbije mogu ući u Sloveniju bez određivanja karantina i posedovanja testova, ukoliko prilože dokaz da su pre ulaska najmanje pet dana neprekidno boravili na teritoriji R. Srbije ili druge države koja se nalazi na zelenoj listi epidemiološki sigurnih država.
Lista epidemiološki sortiranih država može se pronaći na ovom linku.

SOLOMONOVA OSTRVA

Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak na Solomonova ostrva. Izuzeta su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa koja moraju da poseduju dupli negativan PCR test (ne stariji od 7 i 2 dana pre putovanja). Takođe, obavezan je karantin od 14 dana.

SOMALIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Somaliju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 96 sati. Prilikom odlaska iz Somalije svi putnici su u obavezi da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

SUDAN, REPUBLIKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Sudan. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

SURINAM

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

TAJLAND

Državljani Srbije mogu da uđu u Kraljevinu Tajland sa turističkom vizom uz ispunjavanje odgovorajućih uslova od kojih je jedan 14-dnevni karantin. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe, potreban je i Certificate of Entry i drugi dokumenti, tako da je pre putovanja neophodno kontaktirati Počasni konzulat u Beogradu ili najbližu ambasadu Tajlanda.

TANZANIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Tanzaniju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku, svi putnici se o svom trošku (25 dolara) podvrgavaju dodatnom testiranju (brzi test).

Pre dolaska u Tanzaniju (u roku od 24 sata) svi putnici moraju da popune obrazac na ovom sajtu.

TADžIKISTAN

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Tadžikistan, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak ili na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja nadležnih organa Tadžikistana u slučajevima postojanja bračnih ili rodbinskih veza. Nije potreban negativan test, ali je obavezan 14-to dnevni karantin. Testiranje obavezno samo u slučajevima postojanja simptoma bolesti.

TOGO

Državljani Srbije mogu da uđu u Togo. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po dolasku na aerodrom u Togo putnici se podvrgavaju ponovnom testiranju. Takođe, i pre napuštanja Togoa putnici su dužni da urade PCR test. Troškove oba testa snose putnici. Po dolasku u Togo putnici su u obavezi da instaliraju mobilnu aplikaciju TOGO SAFE, koja mora biti aktivna tokom boravka i najmanje još 30 dana po napuštanju Togoa. U slučaju nepridržavanja ove mere, licu se može odrediti karantin i izreći novčana kazna.

TONGA

Svim stranim državljanima, uključujući državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju, osim uz specijalno odobrenje nadležnih organa. Obavezan je karantin od 14 dana.

TRINIDAD I TOBAGO

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

TUVALU

Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

TUNIS

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Tunis, negativan PCR test neće više biti potreban putnicima koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

1. Putnici koji su primili dve doze vakcine (potvrda sa QR kodom),
2. Putnici koji su preležali COVID 19 (koji su bili zaraženi virusom najmanje 6 nedelja pre ukrcavanja), pod uslovom da pokažu lekarsko uverenje izdato od strane nadležnih organa.

Ostali putnici, stariji od 12 godina, obavezno moraju imati negativan PCR test (sa QR Kodom), koji nije stariji od 72 sata u trenutku ukrcavanja. Osobe koje nemaju regulisan boravak u Tunisu, a koje nisu vakcinisane i nisu preležale COVID 19, u obavezi su da provedu 7 dana u samoizolaciji u hotelu (moraju imati potvrdu o rezervisanom hotelskom karantinu). Na aerodromima će se vršiti nasumični brzi testovi. Svaki pozitivan slučaj biće smešten u izolaciju u za to namenjenom centru.

Svi putnici moraju obavezno popuniti formular za ulazak u Tunis koji je dostupan na ovom linku. Putnicima se savetuje da imaju sačuvan ili odštampan primerak kod sebe prilikom pasoške kontrole radi što kraćeg zadržavanja.

TURSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Tursku. Ukoliko se ne ulazi iz Avganistana, Bangladeša, Brazila, Južne Afrike, Nepala, Pakistana, Šri Lanke, Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura, u Tursku se može ući sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku, i/ili sa potvrdom od nadležnih organa da je u poslednjih 6 meseci preležan COVID-19. Ukoliko lice ne poseduje jedan od prethodna dva navedena dokumenta neophodno je posedovati negativan PCR test, urađen u poslednjih 72 sata pre ulaska u Tursku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju. Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.

Lica koja dolaze ili su se u poslednjih 14 dana od ulaska u Tursku nalazila u Avganistanu, Bangladešu, Brazilu, Južnoj Africi, Nepalu, Pakistanu i Šri Lanki moraju da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i određuje im se mera obaveznog 14-og karantina.

Lica koja dolaze iz Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura u obavezi su da poseduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata.

Na svim graničnim prelazima se vrše nasumična PCR testiranja.

U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem ovog linka. Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

TURKMENISTAN

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

UGANDA

Državljani Srbije mogu da uđu u Ugandu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 120 sati.
Prilikom odlaska iz Ugande svi putnici su u obavezi da poseduju negativan PCR test, koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ugandu mogu se pronaći na ovoj internet stranici.

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Državljani Srbije mogu da uđu u UAE. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Republika Srbija i UAE imaju potpisan Sporazum o međusobnom priznavanju vakcina, te svi građani R. Srbije koji su vakcinisani i imaju sertifikat o vakcinaciji, uz negativan PCR test su oslobođeni karantina.

Za ulazak u Dubai, državljani Srbije imaju mogućnost da se testiraju u Srbiji (test ne stariji od 48 sati) ili po sletanju na Dubai aerodrom. Nalaz testa sa aerodroma se dobija u roku od jednog do dva dana na mobilni telefon i obavezna je samoizolacija do dobijanja rezultata.

Za ulazak u Abu Dabi je neophodan negativan PCR test i po sletanju na aerodrom radi se još jedan test. Putnici iz zemalja koje su na “zelenoj listi“ i imaju negativan test nemaju obavezu karantina. Za putnike iz ostalih zemalja je obavezan karantin u trajanju od 10 dana i nošenje GPS narukvice. Za one koji ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana neprekidno, obavezan je PCR test šestog dana i još jedan dvanaestog dana.

Lista zemalja na zelenoj listi se može naći na ovom linku. Za sve koji dolaze u UAE obavezno je da se instalira Al Hosn aplikacija.

U Abu Dabiju, samo uz zeleni status Al Hosn aplikacije moguće je ući u hotel, restoran, supermarket i sva ostala javna mesta. Turisti koji slete na Abu Dabi aerodrom dobijaju poseban unificiran broj (UID) koji im je potreban za instaliranje Al Hosn aplikacije.

Savetujemo da se aplikacija instalira odmah po sletanju na aerodrom i da se provere svi podaci, jer se dešavaju greške u aplikaciji koje je kasnije teže otkloniti.

Za dobijanje zelenog statusa potreban je PCR test i to po kategorijama:
 1. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena i od tada je prošlo 28 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 30 dana
 2. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena ali je prošlo manje od 28 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 14 dana
 3. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine i čekaju primanje druge doze) – negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana
 4. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine, ali sa drugom dozom kasne više od 42 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana
 5. Izuzeti od vakcinacije po propisima Abu Dabi sekretarijata za zdravstvo – negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana
 6. Nevakcinisani – negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana

Od 21. juna 2021. najavljene su iste mere i za Dubai.

Specifičnost UAE je da između emirata Abu Dabi i Dubai postoji kontrolni punkt koji se ne može preći bez negativnog nalaza PCR ili DPI testa. Takođe, svi nerezidenti i rezidenti UAE, koji preko Dubai aerodroma dođu u UAE i nastave kopnom ka Abu Dabiju, na punktu će dobiti narukvicu kojom se prati obavezna samoizolacija u trajanju od 10 dana (ne važi za građane RS koji imaju sertifikat o vakcinaciji). Više informacija o režimu ulaska u Abu Dabi se može naći na ovom linku.

UZBEKISTAN

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Uzbekistan. Granice su zatvorene.

UKRAJINA

Državljani Srbije mogu da uđu u Ukrajinu ukoliko poseduju:

– potvrdu o punoj vakcinaciji nekom od vakcina sa liste Svetske zdravstvene organizacije za upotrebu u vanrednim okolnostima (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac) koja je izdata na engleskom jeziku (ili sa prevodom na engleski jezik)
– negativan PCR test ne stariji od 72 sata
– brzi antigenski test ne stariji od 72 sata
i obaveznu polisu zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od virusa COVID-19 za vreme boravka u Ukrajini izdatu od strane osiguravajuće kompanije registrovane u Ukrajini ili osiguravajuće kompanije koja ima predstavništvo ili ugovorne odnose sa osiguravajućom kompanijom – partnerom na teritoriji Ukrajine.

Osiguranje je moguće kupiti i na sajtu Visit Ukraine.

Od navedenog su izuzeti: lica koja imaju stalni boravak u Ukrajini, izbeglice, zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavništva međunarodnih misija i organizacija akreditovanim u Ukrajini i članovi njihovih porodica, vozači i članovi posada teretnih vozila, autobusa u redovnom i neredovnom prevozu, članovi vazduhoplovnih i pomorskih posada, rečnih brodova, članovi voznih i železničkih posada.
Deca, strani državljani, mlađa od 12 godina, moraju posedovati samo osiguranje na troškove lečenja od COVID-19, ali ne i potvrdu o vakcinaciji, negativni PCR ili brzi antigenski test.

Stranim državljanima, starijim od 12 godina, izuzimajući gore navedene kategorije putnika, koji dolaze iz Rusije, Indije, Portugalije ili Velike Britanije ili su boravili u tim državama najmanje 7 dana u poslednjih 14 dana, pored gore navedenog, potreban je negativan brzi antigenski test na prisustvo virusa Covid-19, koji moraju uraditi na graničnim prelazima prilikom ulaska u Ukrajinu. U slučaju dobijanja pozitivnog rezultata, takvim osobama je zabranjen ulazak u zemlju. Stranim državljanima sa odobrenim stalnim boravkom u Ukrajini dozvoljen je ulazak u Ukrajinu i ukoliko je rezultat testa pozitivan, ali u tom slučaju podležu samoizolaciji.

Ulazak i izlazak sa teritorije Donjecka, Luganska, Krima i Sevastopolja podrazumeva da strani državljani poseduju polisu zdravstvenog osiguranja na troškove lečenja od COVID-19. Navedena polisa osiguranja nije potrebna stranim državljanima sa stalnim boravkom u Ukrajini, zaposlenima u predstavništvima međunarodnih misija i organizacija akreditovanim u Ukrajini.

URUGVAJ

Državljani Srbije ne mogu ući u Urugvaj osim u izuzetnim slučajevima i uz posebno odobrenje koje se traži putem sledeće e-mejl adrese: dnm-consultas@minterior.gub.uy. Strani državljani sa stalnim boravkom u Urugvaju mogu ući u zemlju uz prethodnu registraciju i pod uslovima navedenim na ovom sajtu.

FILIPINI

Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Filipine osim supružnika i dece filipinskih državljana i nosioca boravišne dozvole. Prilikom dolaska podleže se medicinskoj evaluaciji i vrsti karantina koji bude određen. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Filipina.

FINSKA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Finsku, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit je dozvoljen na aerodromima. Izuzeci: neodložna porodična pitanja (rođenje sopstvenog deteta, sopstveno venčanje, ozbiljna bolest bliskog rođaka, poseta rođacima, emotivna veza), hitni lični razlozi (npr. sahrana člana porodice, drugi razlozi hitnosti za koje se poseduju dokazi), vlasništvo nad nekretninom u Finskoj, obavljanje sezonskog posla ili posla neophodnog za funkcionisanje finskog društva ili lanca snabdevanja…

– Lista delatnosti se može pronaći na ovom linku,
– formular opravdanosti putovanja se može pronaći na ovom linku.

Po ulasku u zemlju, putnici mogu biti upućeni na zdravstveni pregled, koji može uključivati i PCR test (čak i u slučaju posedovanja dokaza o primljene dve doze vakcine) – odbijanje pregleda može rezultirati novčanom ili kaznom zatvora u trajanju do tri meseca. Putnici mogu i sami da zakažu testiranje (besplatno) putem ovog linka.

PCR test nije neophodan u slučaju posedovanja dokaza o preležanom virusu u poslednjih 6 meseci ili dokaza o vakcinaciji (minimum 14 dana nakon druge doze). Priznaju se sledeće vakcine Pfizer-BionTech, Moderna, Vaxzevria (ranije poznata kao AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson) – dovoljna 1 doza, BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac) ili negativnog rezultata testa ne starijeg od 72 sata. Neophodna je samoizolacija u trajanju od 14 dana, ukoliko se ne radi drugi test u Finskoj, ili do dobijanja negativnog rezultata drugog testa. Detaljne informacije možete pronaći na ovom sajtu.

Druge korisne informacije možete pronaći na ovom sajtu. Odgovori finske granične službe (na engleskom jeziku) na upite o režimu ulaska mogu se dobiti pozivom na tel. +358295420100 ili slanjem e-mejla na email adresu: rajavartiolaitos@raja.fi.

FIDžI

Državljani Srbije mogu da uđu u Fidži. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Takođe, obavezan je karantin od 14 dana.

FRANCUSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Francusku.
Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen Obrazac – Potvrdu o međunarodnom putovanju.

Za lica koja su vakcinisana nekom od sledećih vakcina: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson, moraju da prilože dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 2 nedelje od revakcine za Pfizer, Moderna, AstraZeneca, odnosno 4 nedelje od jedne doze vakcine Johnson&Johnson (odnosno da je prošlo dve nedelje nakon vakcine kod osoba koje su preležale COVID-19).

Za lica koja nisu vakcinisana, ili su vakcinisani vakcinama Sinopharm ili Sputnik moraju da prilože negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od 72 sata.

HAITI

Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Haiti. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 časa. Kopnena granica sa Dominikanskom Republikom je zatvorena.

HOLANDIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Holandiju. Putnici koji dolaze iz Srbije nisu više u obavezi da poseduju negativan rezultat testa na COVID-19 niti imaju obavezu kućnog karantina po dolasku u Holandiju. Dodatne informacije o putovanju u Holandiju i lokalnim epidemološkim merama mogu se naći na ovom linku.

HONDURAS

Državljani Srbije mogu da uđu u Honduras. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan brzi kovid test. Takođe, potrebno je registrovati se u Imigracionom institutu.

HRVATSKA

Državljani Srbije i ostali putnici (nezavisno od državljanstva) koji dolaze neposredno iz Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska:

 • pokazivanja negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata),
 • pokazivanja potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 210 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Fajzer, Moderna, AstraZeneka, Gamaleja (Sputnjik V), Sinfarm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza);
 • pokazivanja potvrde o preboljenom virusu Covid-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar šest meseci od početka bolesti Covid-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 210 dana;
 • pokazivanja pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Covid-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 210 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz pokazivanje potvrde o preležanoj bolesti Covid-19, izdane od strane doktora.

Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze pokazivanja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navedene uslove.

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA

Državljani Srbije mogu sa važećom vizom da uđu u Centralnoafričku Republiku ili tranzitiraju. Nije potrebno testiranje.

CRNA GORA

Državljani Srbije, kao i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Srbiji ili su u periodu od najmanje 15 dana pre ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili, mogu da ulaze u Crnu Goru bez posedovanja testa na koronavirus i bez dokaza o vakcinaciji. Neophodno je poštovanje zdravstvenih mera u skladu sa zdravstvenim upozorenjem koje se može naći na ovom linku.

Detalji u vezi sa ulaskom stranih državljana u Crnu Goru se mogu naći na sledećem linku.

ČAD

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

ČEŠKA REPUBLIKA

Državljani Srbije mogu da uđu Češku Republiku pod istim uslovima koji su važili pre izbijanja pandemije COVID-19. Navedeno se odnosi na putovanja iz Srbije.

Državljani Srbije koji putuju u Češku iz neke druge zemlje potrebno je da prethodno provere uslove ulaska iz te zemlje. To možete učiniti na ovom linku.

ČILE

Državljani Srbije ne mogu ući u Čile osim lica koja imaju stalni boravak. Lica koji imaju stalni boravak u Čileu mogu ući u zemlju vazdušnim putem isključivo preko međunarodnog aerodroma Arturo Merino Benitez u blizini Santjaga. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Neophodno je imati odgovarajuće odobrenje koje izdaju čileanska diplomatsko-konzularna predstavništva, kao i zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19 i koje nije ispod vrednosti od 30.000 USA dolara. Prilikom sletanja u Čile popunjavaju se odgovarajući formulari, uključujući tzv. formular o praćenju kretanja čiji sadržaj se može naći na ovoj veb stranici. Lica koja imaju odobrenje za ulazak podležu obaveznom karantinu od 10 dana u specijalno određenim za to karantinskim smeštajima. Preporučuje se rezervacija datog smeštaja pre polaska na put. U prvih pet dana se obavlja PCR test i ukoliko je rezultat negativan, ostatak karantina može da se provede u sopstvenom prebivalištu. Lica koja dolaze iz zemalja sa visokim stepenom rizka imaju obavezni karantin od 14 dana. Izlazak iz Čilea je zabranjen svim licima, osim u urgentnim i humanitarnim slučajevima.

DžIBUTI

Državljani Srbije mogu da uđu u Džibuti samo sa negativnim PCR testom (za starije od 11 godina, kako na ulasku, tako i na izlasku). Po ulasku u Džibuti se radi brzi test i obavezan je karantin. Lica starija od 25 godina koji imaju potvrdu o vakcinaciji ne moraju da idu u desetodnevni karantin.

Ulazak nije dozvoljen licima koja su boravila u Južnoj Africi, Brazilu ili Indiji ili su samo tranzitirali kroz te zemlje.

ŠVAJCARSKA

Od 26. juna 2021. godine državljani Srbije mogu da putuju u Švajcarsku.

Ukoliko u Švajcarsku dolaze avionom, potrebno je da popune formular za ulazak sa ovog sajta, kao i da ispunjavaju jedan od sledeća tri uslova:

 1. da su preboleli korona virus i o tome poseduju potvrdu (11. dan od dana izdavanja pozitivnog PCR testa mora biti u poslednjih šest meseci),
 2. da su vakcinisani nekom od vakcina koje je odobrila Švajcarska („Pfizer/BioNTech“, „Moderna“, „Johnson&Johnson“, „AstraZeneca“, „Sinopharm“) i o tome poseduju potvrdu,
 3. da poseduju negativan PCR test.

Ukoliko u Švajcarsku dolaze autobusom ili vozom, moraju popuniti formular za ulazak „Entry form“ sa ovog sajta (ali samo ako ne poseduju potvrdu o preležanom korona virusu u prethodnih šest meseci ili potpunoj vakcinaciji nekom od pobrojanih vakcina).

Ukoliko u Švajcarsku dolaze automobilom, nema posebnih COVID-19 uslova za ulazak.

ŠVEDSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Švedsku od 1. jula 2021.g. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati od vremena uzimanja uzorka. Maloletna lica, do osamnaest godina starosti, nisu u obavezi da imaju test.

ŠPANIJA

Državljani Republike Srbije koji putuju direktnim letom mogu da uđu u Španiju samo sa QR kodom, koji mogu dobiti putem ovog linka. Ukoliko putnici nemaju direktan let za Španiju i tranzitiraju kroz treću zemlju, obavezno je da provere uslove tranzitiranja kroz tu zemlju.

zatvori

Ažurirano 03.07.2021

O Simon

Osnivač, webmaster, SEO master i web dizajner sajtova: KoZnaZna, Dijetica, Avionom, Rentiranje, EU Media Group