U kojim državama i kako možemo putovati u uslovima pandemije COVID-19 (ažurirano 05.01.2021.)

U kojim državama i kako možemo putovati u uslovima pandemije COVID-19 (ažurirano 05.01.2021.)

HAITI

Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Haiti. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 časa. Kopnena granica sa Dominikanskom Republikom je zatvorena.

HOLANDIJA

Državljani Srbije ne mogu da ulaze u Holandiju ukoliko nemaju regulisan boravak ili ukoliko ne potpadaju pod neki od izuzetaka od zabrane ulaska u Holandiju. Licima koja potpadaju pod izuzetak od zabrane putovanja i koja dolaze iz Srbije se savetuje da budu u kućnom karantinu u trajanju od 10 dana.
Tranzit je dozvoljen.

Dozvoljava se ulazak licima koja imaju neodložnu i hitnu potrebu da posete svoje porodice (neizlečiva bolest ili u slučaju sahrane), osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, osobama koje se primaju iz humanitarnih razloga, studentima, visoko obrazovanim migrantima i osobama koje su u emotivnoj vezi sa holandskim državljanima.

Od 29.12.2020. godine lica koja dolaze avionom u Holandiju moraju da poseduju negativan test, ne stariji od 72 sata. Potrebno je da to bude molekularni PCR test i test na Sars-Cov-2/COVID-19. Drugi tipovi testa, uključujući brzi test, se ne prihvataju. Navedena odluka se odnosi na sve osobe (starije od 13 godina) koje dolaze avionom u Holandiju iz oblasti koje su definisane kao visoko rizične po pitanju širenja virusa, što trenutno obuhvata gotovo sve zemlje Evrope i sveta. Negativan test je obavezan i za holandske državljane i državljane EU, a odnosi se i na putovanja izvan teritorije EU u Holandiju, kao i na putovanja iz ostalih država EU u Holandiju.

Odluka o obavezi posedovanja negativnog testa se ne odnosi na ulazak u Holandiju kopnenim putem.

Dodatne informacije o proceduri ulaska i izuzecima od zabrane putovanja možete naći na ovom linku.

HONDURAS

Državljani Srbije mogu da uđu u Honduras. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan brzi kovid test. Potrebno je registrovati se u imigracionom institutu na ovaj link.

HRVATSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko imaju regulisan boravak uz obavezan zdravstveni nadzor, 14-dnevnu samoizolaciju/karantin. Ova mera se može skratiti na sedam dana ako lice o svom trošku uradi test po ulasku u Hrvatsku i isti bude negativan.

Lica koja putuju zbog turističkih ili drugih privrednih interesa, školovanja, neodložnih razloga (npr. vlasnici nekretnina u Hrvatskoj) ili drugih ličnih neodložih razloga, mogu ući u Hrvatsku bez obaveze samoizolacije uz posedovanje negativnog testa, ne starijeg od 48 sati.

Za lica u tranzitu nije poterban test ali je neophodan dokaz da je odobren ulazak u sledeću zemlju. Tranzit ne sme biti duži od 12 sati. Državljani zemalja EU i Šengena mogu ulaziti u Hrvatsku.

zatvori

VIDI OSTALE DRŽAVE NA SLEDEĆIH 20 STRANICA – stranice su numerisane brojevima dole

Simon

O Simon

Osnivač, webmaster, SEO master i web dizajner sajtova: KoZnaZna, Dijetica, Avionom, Rentiranje, EU Media Group