Ulazak stranih državljana u Republiku Srbiju

Ulazak stranih državljana u Republiku Srbiju

Državljanima Srbije koji putuju u inostranstvo preporučuje se da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

Režim ulaska državljana Republike Srbije u pojedinačne zemlje možete naći ovde.

Napominje se da, i pored redovnog ažuriranja liste, u međuvremenu može doći do promena, pa iz tog razloga savetuje se da za informacije o uslovima putovanja u određenu zemlju kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo te zemlje u Beogradu (listu stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Beogradu možete naći ovde).

Možete da kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u zemlji u koju putujete kako biste dobili raspoložive informacije o uslovima ulaska u datu zemlju (listu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu možete naći ovde).

Ulazak stranih državljana u Republiku Srbiju

Ulazak stranih državljana u Republiku Srbiju, radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti, regulisan je na sledeći način:

  • stranim državljanima koji u Republiku Srbiju dolaze iz Republike Severne Makedonije, Republike Bugarske, Rumunije i Republike Hrvatske dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju ako poseduju negativan PCR test ne stariji od 48 časova, izdat od strane referentne nacionalne laboratorije zemlje iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju.

Pomenuti uslovi za ulazak u Republiku Srbiju ne primenjuju se na državljane Republike Srbije koji dolaze iz gorenavedenih država.

Od navedenih uslova izuzete su sledeće kategorije stranih državljana koji ulaze u Republiku Srbiju iz gore navedene četiri zemlje:

1) strani državljani u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

2) strani državljani koji su bili u tranzitu ne dužem od 12 časova kroz Severenu Makedoniju, Republiku Bugarsku, Rumuniju i Republiku Hrvatsku;

3) strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji;

4) posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

5) posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija i posadi, osoblju i putnicima koji su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

6) akreditovani članovi osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članovi njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

7) deca do 12 godina starosti, ako roditelj, staratelj ili lice iz porodičnog domaćinstva koje je u pratnji deteta poseduje negativan PCR test ne stariji od 48 sati;

8) strani državljani prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe, ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, kada se radi o posadama:

  • teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
  • teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
  • autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
  • železničkih vozila i vozopratno osoblje i
  • humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

9) državljani susednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta.

10) državljani susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

Stranim državljanima koji ulaze na teritoriju Republike Srbije dolazeći sa neke druge destinacije (osim iz gorenavedenih zemalja – Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije i Hrvatske) dozvoljen je ulazak u Republike Srbiju. Nije potreban PCR test, niti se izriče obavezna mera samoizolacije po ulasku u zemlju.

Simon

O Simon

Osnivač, webmaster, SEO master i web dizajner sajtova: KoZnaZna, Dijetica, Avionom, Rentiranje, EU Media Group