Urugvaj – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Urugvaj – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Urugvaju

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Srpskim državljanima, nosiocima običnih pasoša nije potrebna viza za boravak u Urugvaju do 90 dana u periodu od šest meseci računajući od dana prvog ulaska. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.

Urugvajski carinski propisi su veoma strogi u vezi sa privremenim uvozim i izvozom dragog kamenja, nakita, oružja, lekova, biljaka i biljnog semena, pornografskog materijala, zapaljivih materija, pojedinih vrsta hrane i antikviteta. Nakit u vrednosti većoj od 500 USD mora se prijativi pri ulasku u zemlju.

Preporučuje se da se u vezi sa carinskim informacijama kontaktira najbliža Ambasada Urugvaja.

TRANSPORT

Međunarodni aerodrom u Urugvaju je Karasko u glavnom gradu Montevideu, koji je i glavna urugvajska međunarodna luka.

Transport unutar Urugvaja je bezbedan i dobro organizovan. Putevi u gotovo celoj zemlji su dobri. Lokalni vozači često ne poštuju ograničenja brzine i saobraćajne znake.

Za vožnju u Urugvaju strani državljani obavezno moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu.

BEZBEDNOST

Bezbednosna situacija u zemlji je dobra. Ulični kriminal je prisutan u Montevideu. Preporučuju se mere predostrožnosti uobičajene za turiste i boravak u većim gradovima ili turističkim centrima.

Broj telefona policije u Montevideu je 911, a u ostatku zemlje 02-911. Sva lica koja, čak i ne znajući, prekrše urugvajske zakone mogu biti proterana, pritvorena ili uhapšena.

Kazne za posedovanje, korišćenje ili ilegalnu trgovinu drogama su izuzetno oštre u Urugvaju.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Srbija i Urugvaj nemaju ugovor o međusobnom zdravstvenom osiguranju svojih građana, zato se preporučuje putno zdravstveno osiguranje. Opšti uslovi lečenja u Urugvaju su dobri.

NOVAC

Urugvajska valuta je pezos, a njena vrednost iznosi oko: 1 USD = 24 pezosa, 1 EUR = 27 pezosa. Prihvataju se sve važnije svetske platne kartice. Cena hotelskog smeštaja u proseku je od 120 USD do 300 USD. Za ishranu je dnevno potrebno od 80 USD do 130 USD.

OSTALO

Nema posebnih karakteristika u vezi sa običajima u Urugvaju, koji su slični evropskim.

Raspored godišnjih doba u Urugvaju je u skladu sa njenim geografskim položajem na južnoj hemisferi, sa četiri godišnja doba, relativno blagim zimama i letima sa visokom temperaturom.

Srbija-Urugvaj

Srbija-Urugvaj udaljenost

Simon

O Simon

Osnivač, webmaster, SEO master i web dizajner sajtova: KoZnaZna, Dijetica, Avionom, Rentiranje, EU Media Group