Važno obaveštenje za sve koji planiraju da putuju u SAD: Bez jedne stvari ne možete u avion

Važno obaveštenje za sve koji planiraju da putuju u SAD: Bez jedne stvari ne možete u avion

Naredba će stupiti na snagu u 12:01 EST (5:01 GMT) 26. januara 2021. Putnici koju ne budu poštovali ovu naredbu, neće moći da se ukrcaju u avion.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti SAD (CDC) je, 12. januara 2021. godine, izdao Naredbu kojom se određuje da su svi putnici koji dolaze u SAD iz strane zemlje u obavezi da se testiraju, ne više od tri kalendarska dana pre polaska leta, kao i da pre ukrcavanja u avion pruže dokaz o negativnom testu ili dokumentaciju koja potvrđuje oporavak od kovida 19, uz popunjeno uverenje o validnosti podataka (uverenje možete preuzeti ovde, zatim putnik treba da ga popuni i potpiše u dva primerka ponese sa sobom na aerodrom).

Deca mlađa od 2 godine, posada aviona i zvaničnici američke vlade izuzeti su od ove odluke, navodi Travelmagazine.

Svi putnici moraju priložiti na uvid negativan PCR ili test antigena sa datumom uzorkovanja najviše 3 kalendarska dana pre datuma leta, ilipisanu ili elektronsku dokumentaciju koja potvrđuje oporavak od kovida 19 sa pozitivnim testom uzorkovanim minimum 10 dana a najviše 90 dana pre leta uz pismo ovlašćene medicinske ustanove kojom se potvrđuje da je putnik u stanju da putuje (dokument o oporavku) ka destinaciji u SAD.

U skladu sa Naredbom, zaposleni Er Srbije dužni su da na osnovu uverenja o validnosti podataka dobijenog od CDC provere da li svi putnici starji od 2 godine imaju negativan test ili dokument o oporavku zajedno sa pozitivnim testom shodno propisima.

Svi putnici stariji od 2 godine moraju imati popunjen obrazac.

Roditelj ili zakoniti staratelj može popuniti obrazac za putnike starosti od 2 do 17 godina ukoliko dotična lica nisu sposobna da to učine u svoje ime.

Rezultati testa mogu biti u štampanoj ili elektronskoj formi. Putnici moraju posedovati laboratorijske rezultate testa. Negativni rezultati testa moraju sadržati sledeće detalje: informaciju koja identifikuje osobu kojoj je rađen test (ime, prezime, datum rođenja), vrstu testa, datum uzorkovanja, ime i kontakt informaciju osobe ili institucije koja je uradila test.

Dokument mora imati izjavu da je rezultat testa negativan. Dokumenti na kojima piše da su nevažeći, biće odbačeni.

Pozitivni test rezultat putnika koji su se oporavili od kovid 19 infekcije i koji će putovati sa dokumentima izdatim od strane nadležne zdravstvene ustanove koja potvrđuju oporavak, mora imati sledeće detalje: informaciju koja identifikuje osobu kojoj je rađen test (ime, prezime, datum rođenja), vrstu testa, datum uzorkovanja, ime i kontakt informaciju ustanove koja je uradila test.

Dokument mora imati izjavu da je rezultat testa pozitivan. Dokumenti na kojima piše da su nevažeći, biće odbačeni. Dokument koji potvrđuje oporavak, mora sadržati naziv, adresu i telefonski broj ustanove koja je izdala uverenje kao i ime i prezime, i datim rođenja putnika.

Važnost testova

Ukoliko vreme između dva leta na istoj karti nije duže od 24 časa, uzorkovanje za test može da se uradi najviše 3 dana pre dana poletanja za SAD za negativne testove ili 90 dana pre datuma leta sa odredišta za pozitivne testove, u slučaju putnika koji putuju sa dokumentom o oporavku. Međutim, ukoliko je put za SAD na odvojenim kartama ili je vreme između dva leta duže od 24 časa, kalkulacija se radi u odnosu na Er Srbijin let koji leti na relaciji Beograd-Njujork.

Ukoliko iz bilo kojih razloga let bude odložen, putnik čiji test pređe rok od 3 kalendarska dana moraće da ponovi test.

Izuzeće
  • Deca mlađa od 2 godine
  • Posada avio-kompanije na dužnosti (uključujući posadu koja se prevozi kako bi obavila drugi let)
  • Zaposleni američkih saveznih organa za sprovođenje zakona i američke vojske (koji putuju po službenoj dužnosti)

Više informacija možete pronaći u sekciji “Često postavljena pitanja“ na sajtu Centra za kontrolu i prevenciju bolesti SAD.